referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Polinoame

Categoria: Referat Informatica

Descriere:

Pentru implementarea unui polinom incomplet de mai mult nedeterminate am definit o clasa ‘poli’ cu urmatoarele date… Toate datele de mai sus sunt private pentru a nu fi permisa modificarea lor decat prin functiile clasei. Tot privata este si functia ‘pos’ pentru ca nu trebuie sa fie vizibila din exterior...

Varianta Printabila 


Algebra polinoamelor incomplete de mai multe nedeterminate, implementare dinamică

Structuri de date:

            Pentru implementarea unui polinom incomplet de mai mult nedeterminate am definit o clasă ‘poli’ cu următoarele date:

Int nr_var

Numărul de nedeterminate ale polinomului

Int nr_elem

Numărul de elemente
Nu se citeşte, ci este iniţializat în funcţie de elementele introduse

Float *coef

Coeficienţii polinomului (nu exista coeficienţi de valoare 0 ·)

Int *gr[30]

Vector de pointeri spre întregi reprezentând pentru fiecare coeficient puterile corespunzătoare fiecărei nedeterminate
Ex: Pentru polinomul P(x,y,z)=x2y +1
Gr[0][0]=2, Gr[0][1]=1, Gr[0][0]=0
Gr[1][0]=0, Gr[0][1]=0, Gr[0][0]=0

 

Toate datele de mai sus sunt private pentru a nu fi permisă modificarea lor decât prin funcţiile clasei. Tot privată este şi funcţia ‘pos’ pentru că nu trebuie să fie vizibilă din exterior.

Operaţiile efectuate asupra polinoamelor:

 • Adunare
 • Scădere
 • Înmulţirea a 2 polinoame
 • Calculul derivatei în raport cu o variabilă specificată prin indice
 • Calculul primitivei în raport cu o variabilă specificată prin indice

class poli{   private:int nr_var;            int nr_elem;            float *coef;            int *gr[30];    private:int pos(int *,int);
public:poli();
void init();
void af();
void af_t();        
void add_sub(poli&,poli&,int op);
void mul(poli&,poli&); 
void deriv(int);       
void prim(int);        

void operator=(poli&); 
~poli();              
};

 

Prezentarea programului:

 • poli();
 • constructorul clasei
 • iniţializează polinomul ca polinom nul
 • nu poate fi decât public

 

 • void init();
 • funcţie publică ce iniţializează polinomul cu valori citite de la tastatură
 • polinomul se consideră introdus corect, adică nu trebuie introduse aceleaşi secvenţe de puteri (Ex: P(x)=5x+2+3 )
 • se citesc coeficienţi până când nu se mai introduce unul valid (în mod normal asta s-ar face frumos cu CTRL-Z, dar din păcate cscanf()-ul nu îl recunoaşte)
 • void af();
 • funcţie publică pentru afişarea caracteristicilor (polinomul efectiv, numărul de variabile, numărul de elemente)

 

 • void af_t();
 • funcţie publică pentru afişarea în tabelul celor 10 vectori din programul demonstrativ
 • în mod normal nu ar avea ce căuta în bibliotecă
 • void add_sub(poli&,poli&,int op);
 • funcţie publică pentru adunare/scădere; op=1 pentru adunare, op=-1 pentru scădere
 • funcţia este comună pentru micşorarea codului
 • am ales parametrii adrese, nu pentru a-i modifica ci pentru a nu lucra cu copii ale lor (nu avea nici un rost)
 • sunt permise şi apelări de genul: p.add(p1,p) sau chiar p.add(p,p)

 

 • void mul(poli&,poli&);
 • funcţie publică pentru înmulţire
 • aceleaşi observaţii ca la funcţia add_sub()
 • void deriv(int);
 • funcţie publică pentru derivare în raport cu o variabilă
 • indicele variabilei este minim 1 şi maxim nr_var

 

 • void prim(int);
 • funcţie publică pentru aflarea unei primitive în raport cu o variabilă
 • indicele variabilei este minim 1 şi maxim nr_var
 • void operator=(poli&);
 • redefinirea operatorului de atribuire (copiez varorile)
 • deşi nu-l folosesc în programul demostrativ, trebuie redefinit pentru că în interiorul clasei sunt adrese şi prin atribuirea implicită s-ar face şi atribuire de adrese…

 

 • ~poli();
 • destructorul clasei

Observaţie:
Datele se consideră introduse corect.


Sursa programului:

M12t2.h

class poli{   private:int nr_var;        //nr de variabile
int nr_elem;       //nr de elemente
float *coef;       //coeficientii polinomului
int *gr[30];       //gradele corespunzatoare
private:int pos(int *,int);//caut un anumit termen si returnez pozitia
//dupa conventia clasica (0..n daca a fost
//gasit, sau -1 daca nu)
public:poli();                 //constructor
void init();            //citire de la tastatura
void af();              //afisare
void af_t();         //afisare trunchiata
void add_sub(poli&,poli&,int op);  //op=1 adunare, op=-1 scadere
void mul(poli&,poli&);  //inmultire
void deriv(int);        //derivare in raport cu o variabila
void prim(int);         //calculeaza o primitiva in raport cu o
//variabila

          void operator=(poli&);  //fac atribuire
~poli();                //destructor
};

M12t2p14.cpp

#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <math.h>#include <alloc.h>#include <mem.h>#include "m12t2.h"#define X cprintf("\n");#define eps 1.e-6poli::poli() //initializez un obiect nou{ coef=0; nr_var=0;nr_elem=0;
memset(gr,0,sizeof(gr));
}

poli::~poli()
{
delete []coef;
for (int i=0;i<nr_elem;i++) delete[]gr[i];
nr_elem=0;
nr_var=0;
}

void poli::operator=(poli &p)
{
if (coef==p.coef) return;
this->~poli(); //il fac nul
nr_var=p.nr_var;
nr_elem=p.nr_elem;
coef=new float[p.nr_elem];
for (int i=0;i<nr_elem;i++) {
coef[i]=p.coef[i];
for (int j=0;j<nr_var;j++) {gr[i]=new int[p.nr_var];
gr[i][j]=p.gr[i][j];
}
}
}

void poli::init()
{
window(1,13,80,25);
textcolor(7);
clrscr();

 int ok;
this->~poli(); //apelez destructorul
cprintf("Nr de variabile:");cscanf("%d",&nr_var);X
coef=new float[30];
float c;
int i=-1;
do {
cprintf("Coeficientul:");ok=cscanf("%f",&c);X
if (ok)
if (fabs(c)<eps) cprintf("Coeficientul fiind 0 nu mai trebuie sa "
"introduceti si gradele...\a\n\r");
else { coef[++i]=c;
gr[i]=new int[nr_var];
for (int j=1;j<=nr_var;j++){
cprintf(" Gradul variabilei %d:",j);
cscanf("%d",&gr[i][j-1]);X
}
}
}while (ok);
nr_elem=i+1;
}

void poli::af()
{
window(1,13,80,25);
textcolor(7);
clrscr();
if (!nr_elem) {cprintf("Polinom nul");return;}
for (int i=0;i<nr_elem;i++)
{
cprintf("%+5.2f ",coef[i]);
for (int j=0;j<nr_var;j++)
if (gr[i][j]!=0)
if (gr[i][j]!=1) cprintf("x%d^%d ",j+1,gr[i][j]);
else cprintf("x%d ",j+1 );
}
cprintf("\n\r%d element%c, %d variabile...\n",nr_elem,nr_elem!=1?'e':' ',nr_var);
}

void poli::af_t()
{
int nr_char=0;
if (!nr_elem) {cprintf("Polinom nul");return;}
for (int i=0;i<nr_elem;i++)
{
nr_char+=cprintf("%+5.2f ",coef[i]);
for (int j=0;j<nr_var;j++)
if (gr[i][j]!=0)
if (gr[i][j]!=1) nr_char+=cprintf("x%d^%d ",j+1,gr[i][j]);
else nr_char+=cprintf("x%d ",j+1 );
if ((55-nr_char)<nr_var*10) {cprintf("...");break;}
}
}

int poli::pos(int *p,int dim)
{
for (int i=0;i<nr_elem;i++)
{
int bad=0;
for (int j=0;j<nr_var;j++)
if (j<dim){ if (p[j]!=gr[i][j]) {bad=1;break;}}
else { if (gr[i][j]) {bad=1;break;}}
for (j=nr_var;j<dim;j++)
if (p[j]) {bad=1;break;}

  if (!bad) return i;
}
return -1;
}

void poli::add_sub(poli &p1,poli &p2,int op)
{

 float *c;
int *g[30];
int _nr_var;          //nr de variabile va fi dat de valoarea cea mai
//mare
int _nr_elem,i,j=-1;
if (p1.nr_var>p2.nr_var) _nr_var=p1.nr_var;
else _nr_var=p2.nr_var;

 c=new float[30];

 if (p1.nr_elem) //daca p1 nu e vid
if (p2.nr_elem) //daca p2 nu e vid
{
unsigned char *mrk=new unsigned char [p2.nr_elem]; //vector de marcaje
memset(mrk,0,p2.nr_elem);
for (i=0;i<p1.nr_elem;i++)
{
int k=p2.pos(p1.gr[i],p1.nr_var);
if (k!=-1)
{
mrk[k]=1;
float rez=p1.coef[i]+p2.coef[k]*op;
if (!(fabs(rez)<eps)){
c[++j]=rez;
g[j]=new int[_nr_var];
memset(g[j],0,_nr_var*2);
memcpy(g[j],p1.gr[i],p1.nr_var*2);
}
}
else{
c[++j]=p1.coef[i];
g[j]=new int[_nr_var];
memset(g[j],0,_nr_var*2);
memcpy(g[j],p1.gr[i],p1.nr_var*2);
}
}
for (i=0;i<p2.nr_elem;i++)
if (!mrk[i]){
c[++j]=p2.coef[i]*op;
g[j]=new int[_nr_var];
memset(g[j],0,_nr_var*2);
memcpy(g[j],p2.gr[i],p2.nr_var*2);
}
}
else { //p1 nu e vid, p2 e vid
for (i=0;i<p1.nr_elem;i++)
{
c[++j]=p1.coef[i];
g[j]=new int[_nr_var];
memset(g[j],0,_nr_var*2);
memcpy(g[j],p1.gr[i],p1.nr_var*2);
}
}
else
if (p2.nr_elem) //p1 vid,p2 nu
{
for (i=0;i<p2.nr_elem;i++)
{
c[++j]=p2.coef[i]*op;
g[j]=new int[_nr_var];
memset(g[j],0,_nr_var*2);
memcpy(g[j],p2.gr[i],p2.nr_var*2);
}
}

  else { //p1 e vid, p2 e vid
delete []c;
}

 _nr_elem=j+1;

 this->~poli(); //distrug obiectul, creand unul nou corect,nu
//modificandu-l pe cel vechi
coef=c;
for (i=0;i<_nr_elem;i++) gr[i]=g[i];
nr_elem=_nr_elem;
nr_var=_nr_var;
}

void poli::mul(poli &p1,poli &p2)
{

 float *c;
int *g[30];
int _nr_var,_nr_elem,i,j,k=-1,p,*aux;

 if (p1.nr_var>p2.nr_var) _nr_var=p1.nr_var;
else _nr_var=p2.nr_var;

 c=new float[30];

 if (p1.nr_elem&&p2.nr_elem) //daca ambii sunt nevizi
{
aux=new int[_nr_var];

 for (i=0;i<p1.nr_elem;i++)
for (j=0;j<p2.nr_elem;j++)

  {
float rez=p1.coef[i]*p2.coef[j];
memset(aux,0,_nr_var*2);
for (int l=0;l<p1.nr_var;l++) aux[l]+=p1.gr[i][l];
for (l=0;l<p2.nr_var;l++) aux[l]+=p2.gr[j][l];

// aici caut sa vad daca a mai exista vreun termen cu aceleasi puteri

   p=-1;
for (int k1=0;k1<k+1;k1++)
{
int bad=0;
for (int k2=0;k2<_nr_var;k2++)
if (aux[k2]!=g[k1][k2]) {bad=1;break;}
if (!bad) {p=i;break;}
}

   if (p==-1){ c[++k]=rez;
g[k]=new int[_nr_var];
memset(g[k],0,_nr_var*2);
memcpy(g[k],aux,_nr_var*2);
}
else c[p]+=rez;
}
}
else { delete []c;
}

 _nr_elem=k+1;

 this->~poli();

 coef=c;
for (i=0;i<_nr_elem;i++) gr[i]=g[i];
nr_elem=_nr_elem;
nr_var=_nr_var;
}

 

void poli::deriv(int p)
{

 float *c;
int *g[30];
int i,k=-1;

 c=new float[30];

 if (nr_elem) //daca e nevid
{
for (i=0;i<nr_elem;i++)
{
if (gr[i][p-1])
{ c[++k]=coef[i]*gr[i][p-1];
g[k]=new int[nr_var];
memset(g[k],0,nr_var*2);
memcpy(g[k],gr[i],nr_var*2);
g[k][p-1]-=1;
}
}
}
else { delete []c;
}

 int _nr_var=nr_var;
this->~poli();

 coef=c;
nr_elem=k+1;
for (i=0;i<nr_elem;i++) gr[i]=g[i];
nr_var=_nr_var;
}

void poli::prim(int p)
{
if (nr_elem) //daca e nevid
for (int i=0;i<nr_elem;i++)
{
coef[i]/=gr[i][p-1]+1;
gr[i][p-1]++;
}
}

main.cpp – programul demonstrativ

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "m12t2.h"

poli v[10];

void fix()
{
textcolor(7);
cprintf("ALEGETI\n\r");
textcolor(1);
cprintf("1.Initializare\n\r");
cprintf("2.Afisare\n\r");
cprintf("3.Adunare\n\r");
cprintf("4.Scadere\n\r");
cprintf("5.Inmultire\n\r");
cprintf("6.Derivare\n\r");
cprintf("7.Primitiva\n\r");
cprintf("8.Stergere\n\r");
cprintf("9.Despre\n\r");
cprintf("Q.Iesire");
textcolor(7);
for (int i=1;i<=12;i++){gotoxy(15,i);putchar('ł');}

 gotoxy(34,1);
cprintf("%s","...Situatia polinoamelor...");

 gotoxy(1,12);
for (i=1;i<=79;i++) putchar('Ä');
gotoxy(15,12);putchar('Á');

 window(16,2,18,12);
textcolor(2);
for (i=1;i<=10;i++) cprintf("%2d:",i);
}

void toate()
{
window(19,2,80,11);
textcolor(2);
clrscr();
for (int i=1;i<=10;i++){
gotoxy(1,i);v[i-1].af_t();
}
}

void in()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p;
cprintf("Initializare...\n\r");
cprintf("Introduceti indicele polinomului\n\r");
scanf("%d",&p);
v[p-1].init();
v[p-1].af();
toate();
}

void afis()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p;
cprintf("Afisare...\n\r");
cprintf("Introduceti indicele polinomului\n\r");
scanf("%d",&p);
v[p-1].af();
toate();
}

void ad()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p1,p2,p;
cprintf("Se aduna P1 cu P2, iar rezultatul se depune in P3\n\r");
cprintf("Introduceti cei 3 indici (separati prin SPATIU):\n\r");
scanf("%d %d %d",&p1,&p2,&p);
v[p-1].add_sub(v[p1-1],v[p2-1],1);
v[p-1].af();
toate();
}

void sc()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p1,p2,p;
cprintf("Se scade din P1 P2, iar rezultatul se depune in P3\n\r");
cprintf("Introduceti cei 3 indici (separati prin SPATIU):\n\r");
scanf("%d %d %d",&p1,&p2,&p);
v[p-1].add_sub(v[p1-1],v[p2-1],-1);
v[p-1].af();
toate();
}

void inm()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p1,p2,p;
cprintf("Se inmulteste P1 cu P2, iar rezultatul se depune in P3\n\r");
cprintf("Introduceti cei 3 indici (separati prin SPATIU):\n\r");
scanf("%d %d %d",&p1,&p2,&p);
v[p-1].mul(v[p1-1],v[p2-1]);
v[p-1].af();
toate();
}

 

void drv()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p,var;
cprintf("Derivare...\n\r");
cprintf("Introduceti indicele polinomului:\n\r");scanf("%d",&p);
cprintf("Introduceti indicele variabilei:\n\r");scanf("%d",&var);
v[p-1].deriv(var);
v[p-1].af();
toate();
}

void prm()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p,var;
cprintf("Primitiva...\n\r");
cprintf("Introduceti indicele polinomului:\n\r");scanf("%d",&p);
cprintf("Introduceti indicele variabilei:\n\r");scanf("%d",&var);
v[p-1].prim(var);
v[p-1].af();
toate();
}

void st()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 int p;
cprintf("Stergere...\n\r");
cprintf("Introduceti indicele polinomului:\n\r");scanf("%d",&p);
v[p-1].~poli();
toate();
}

void about()
{
window(1,13,80,25);
clrscr();

 cprintf("Musaloiu-Elefteri Raluca\n\r");
cprintf("312 CB\n\r");
cprintf("miercuri 27.01.1999\n\r");
}

 

void operatii()
{
window(1,13,80,25);
char c=getch();
toate();
textcolor(7);
while (c!='Q'){
switch (c){
case '1':in();break;
case '2':afis();break;
case '3':ad();break;
case '4':sc();break;
case '5':inm();break;
case '6':drv();break;
case '7':prm();break;
case '8':st();break;
case '9':about();break;
}
c=getch();
}
}

void main(void)
{
clrscr();
fix();
operatii();
}

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica