referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Profilul axiologic al curriculumului in liceu - prezent si nevoi

Categoria: Referat Marketing

Descriere:

Profesorul trebuie sa se preocupe în mod special de educaÅ£ie: estetică, folclorică,bioetică,ecologică. EducaÅ£ia ecologică-omul ÅŸi natura sunt condamnaÅ£i să trăiască înpreună. Aceste tipuri de educaÅ£ie le formează la elevi orientări axiologice privind valorile fundamentale ale...

Varianta Printabila 


1                    Profilul axiologic al  curriculumului
                  n liceu - prezent şi nevoi

Performanţele intelectuale ale omului se datorează mediului.
Acţiunea mediului poate fi:
-directă(alimentaţie, climă)
-indirectă(nivelul de trai)
-proximal(mediul apropiat)
-distal(la distanţă)
-intern(uter)
-extern(social si fizic)

Factorii ce alcătuiesc mediul social relevă:
-Condiţii socio-economice sau aspecte legate de confortul material al familiei.
-condiţii socio-profesionale-ce este profesia părinţilor.
-condiţii socio-igienice-ritualurile zilnice de igienă.
-condiţii socio-culturale-atmosfera culturală.

Alături de familie,un miloc nsemnat al culturii este şcoala.n mediul rural trebuie valorificate diverse tipuri de cultură:muzicală,coregrafică,dramatică,pe care le deţin famiiliile dinastii-lăutari,dansatori.
Profesorul trebuie sa cultive sis ă valorifice setul de atitudini fundamentale şi anume:atitudine valorifice faţă de om,viaţă,de cultură,muncă faţă de patrie,cultura modului sănătos de viaţă,cultura relaţiilor familiale, cultura sexelor,psihologică,ecologică,moral-spirituală,estetică,civică,naţională.
Profesorul trebuie sa se preocupe n mod special de educaţie:estetică,folclorică,bioetică,ecologică.
Educaţia ecologică-omul şi natura sunt condamnaţi să trăiască npreună.
Aceste tipuri de educaţie le formează la elevi orientări axiologice privind valorile fundamentale ale umanităţii:adevărul,binele,frumosul,libertatea.
Valenţele mediului rural n modelarea profilului axiologic al liceenilor.
n şcoli-resursele materiale,financiare snt reduse,numărul elevilor din nvăţămnt sa redus considerabil,fiind cauzat de procesul de depopulare a zonelor rurale.

1 Proiectul „educaţie de calitate n localităţiile rurale din R.M”-trebuie perfectionat n conformitate cu cerinţele societăţii contemporane.Obiectivul proiectului este de a face din comunitatea rurală un partener conştient şi activ n realizarea unei educaţii de calitate.Calitatea educatiei necesită adaptarea a trei direcţii de optimizare:
1.mbunătăţirea activităţilor de predare-nvăţare-evaluare.
2.mbunătaţirea parteneriatului comunitate-şcoală.
3.Creşterea capacităţii de monitorizare,evaluare,elaborarea de politici şi strategii.
La nivelul comunităţii n pregătirea şi implementarea unui proiect e necesar participarea n echipă la ntrunirile a două organisme:
a.Consiliul de Administraţie al şcolii alcătuit din 9-15 membri(directorul şcolii,directorul adjunct,reprezentantul consiliului local,părinţi,1-5 cadre didactice)
b.Echipa de proiect-directorul şcolii,cadre didactice,un reprezentant al localităţii.
La valorificarea specificului mediului rural pot contribui toate disciplinile şcolare.
La fiecare disciplină competenţa profesorului se va reflecta n echilibrul folosirii strategiilor didactice:clasice şi moderne, păstrarea elementelor tradiţionale şi deschiderea către noile metode şi mijloace didactice,asa nct să obţină o ntegrare de succes.
Educaţie ecologică-sugestii metodologice.Elevul este un subiect activ al cunoaşterii,participant activ la propria sa formare.n acest scop profesorul va utiliza o serie de strategii cum ar fi:metoda dezbaterilor,idei,propuneri,opinii.
Dezbaterea n grup ,seminar de tipul mesei rotunde,brainstorming,problematizarea,nvăţarea prin descoperire,observarea,experimentul,modelarea,nvăţarea prin coopearea.
Metoda GIG-saw-clasa se mparte n echipe cu număr de elevi egal cu numărul de subteme a subiectului.Elevii din grupuri se numară de la1-4.Elevii ce au acelaş număr se adună aparte şi formează grupuri de experţi,elevii cu nr.1 primesc prima subtemă studiază această subtemă timp de 5-7min.Apoi fiecare se ntoarce n grupul său-expert.Fiecare elev explică colegilor conţinutul fragmentului său.Activităţi organizate n mediul extraşcolar sunt excursiile şi taberele.  
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica