1                    Profilul axiologic al  curriculumului
                  īn liceu - prezent şi nevoi

Performanţele intelectuale ale omului se datorează mediului.
Acţiunea mediului poate fi:
-directă(alimentaţie, climă)
-indirectă(nivelul de trai)
-proximal(mediul apropiat)
-distal(la distanţă)
-intern(uter)
-extern(social si fizic)

Factorii ce alcătuiesc mediul social relevă:
-Condiţii socio-economice sau aspecte legate de confortul material al familiei.
-condiţii socio-profesionale-ce este profesia părinţilor.
-condiţii socio-igienice-ritualurile zilnice de igienă.
-condiţii socio-culturale-atmosfera culturală.

Alături de familie,un miloc īnsemnat al culturii este şcoala.Īn mediul rural trebuie valorificate diverse tipuri de cultură:muzicală,coregrafică,dramatică,pe care le deţin famiiliile dinastii-lăutari,dansatori.
Profesorul trebuie sa cultive sis ă valorifice setul de atitudini fundamentale şi anume:atitudine valorifice faţă de om,viaţă,de cultură,muncă faţă de patrie,cultura modului sănătos de viaţă,cultura relaţiilor familiale, cultura sexelor,psihologică,ecologică,moral-spirituală,estetică,civică,naţională.
Profesorul trebuie sa se preocupe īn mod special de educaţie:estetică,folclorică,bioetică,ecologică.
Educaţia ecologică-omul şi natura sunt condamnaţi să trăiască īnpreună.
Aceste tipuri de educaţie le formează la elevi orientări axiologice privind valorile fundamentale ale umanităţii:adevărul,binele,frumosul,libertatea.
Valenţele mediului rural īn modelarea profilului axiologic al liceenilor.
Īn şcoli-resursele materiale,financiare sīnt reduse,numărul elevilor din īnvăţămīnt sa redus considerabil,fiind cauzat de procesul de depopulare a zonelor rurale.

1 Proiectul „educaţie de calitate īn localităţiile rurale din R.M”-trebuie perfectionat īn conformitate cu cerinţele societăţii contemporane.Obiectivul proiectului este de a face din comunitatea rurală un partener conştient şi activ īn realizarea unei educaţii de calitate.Calitatea educatiei necesită adaptarea a trei direcţii de optimizare:
1.Īmbunătăţirea activităţilor de predare-īnvăţare-evaluare.
2.Īmbunătaţirea parteneriatului comunitate-şcoală.
3.Creşterea capacităţii de monitorizare,evaluare,elaborarea de politici şi strategii.
La nivelul comunităţii īn pregătirea şi implementarea unui proiect e necesar participarea īn echipă la īntrunirile a două organisme:
a.Consiliul de Administraţie al şcolii alcătuit din 9-15 membri(directorul şcolii,directorul adjunct,reprezentantul consiliului local,părinţi,1-5 cadre didactice)
b.Echipa de proiect-directorul şcolii,cadre didactice,un reprezentant al localităţii.
La valorificarea specificului mediului rural pot contribui toate disciplinile şcolare.
La fiecare disciplină competenţa profesorului se va reflecta īn echilibrul folosirii strategiilor didactice:clasice şi moderne, păstrarea elementelor tradiţionale şi deschiderea către noile metode şi mijloace didactice,asa īncīt să obţină o īntegrare de succes.
Educaţie ecologică-sugestii metodologice.Elevul este un subiect activ al cunoaşterii,participant activ la propria sa formare.Īn acest scop profesorul va utiliza o serie de strategii cum ar fi:metoda dezbaterilor,idei,propuneri,opinii.
Dezbaterea īn grup ,seminar de tipul mesei rotunde,brainstorming,problematizarea,īnvăţarea prin descoperire,observarea,experimentul,modelarea,īnvăţarea prin coopearea.
Metoda GIG-saw-clasa se īmparte īn echipe cu număr de elevi egal cu numărul de subteme a subiectului.Elevii din grupuri se numară de la1-4.Elevii ce au acelaş număr se adună aparte şi formează grupuri de experţi,elevii cu nr.1 primesc prima subtemă studiază această subtemă timp de 5-7min.Apoi fiecare se īntoarce īn grupul său-expert.Fiecare elev explică colegilor conţinutul fragmentului său.Activităţi organizate īn mediul extraşcolar sunt excursiile şi taberele.  

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro