referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Informatia

Categoria: Referat Informatica

Descriere:

Dezvoltarea activitatilor sociale, care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informatiei, a generat o diversificare fara precedent a naturii informatiilor, concomitent cu cresterea exponentiala a volumului acesteia. Se impune astfel clasificarea informatiei atat dupa forma sa cat si dupa natura si suportul utilizat...

Varianta Printabila 


INFORMAŢIA - Obiect  al  Comunicării   Prin  Calculator

 

Informaţia este fundamentată pe date care au dobândit, prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.
Deoarece informaţia constituie obiectul principal al comunicării, trebuie să atingă urmatoarele calităţi:
¨ Consistenţa  - suficient de cuprinzătoare încât să poată furniza cât mai multe cunoştinţe;
¨ Relevanţa   - să poată furniza acele cunoştinţe care lipsesc, în vederea luării unei decizii;
¨ Exactitate  - continutul ei să reflecte situaţia reală a fenomenului;
¨ Oportunitate  - să fie furnizată în timp util;
¨ Accesibilitate  - să fie clară, uşor de înteles.

Dezvoltarea activităţilor sociale, care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informaţiei, a generat o diversificare fără precedent a naturii informaţiilor, concomitent cu creşterea exponenţială a volumului acesteia. Se impune astfel clasificarea informaţiei atât după forma sa cât şi după natura şi suportul utilizat.

 • Clasificarea informaţiei după forma sa:
 • Forma analogică a informaţiei constă în reprezentarea fenomenelor fizice, imagini fixe, sunete şi imagini în mişcare aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare, fără a fi necesară o conversie sau codificare a acestora înainte de transmiterea sau memorarea pe suporturile tehnice de informaţii.

                  Exemple de reprezentare analogică a informaţiei:

 • înregistrarea mesajelor şi a altor informaţii sonore pe bandă magnetică sau casetă magnetică cu ajutorul echipamentelor audio de tip analogic (magnetofon, casetofon) precum şi a dispozitivelor de captare a sunetului (microfon);
 • înregistrarea imaginilor unor documente sau filmarea unor activităţi, operaţii, procese prin folosirea echipamentelor analogice pentru imagine şi sunet de tip videorecorder şi a camerei de luat vederi adecvate.
 • Forma  digitală  a informaţiei se realizează, fie pornind de la fenomenul real, fie de la forma analogică a acestuia, în ambele cazuri având loc o codificare numerică, o  evaluare cantitativă, o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezentării. Pe suportul tehnic informaţia se prezintă ca o succesiune de valori binare (0 si 1) ordonate dupa un sistem de reguli (cod) si prin urmare introdusa în sistemul de calcul se transmite şi se memorează  direct.
 • Clasificarea informaţiei după natura sa:
 • date: numerice, alfabetice, alfanumerice.
 • texte organizate sub formă de documente, pagini de texte, paragrafe, fraze, cuvinte şi caractere,  destinate a fi prelucrate cu programe adecvate de editare şi tehnoredactare a textelor, control gramatical şi semantic al cuvintelor, punerii în formă şi apoi în pagină a textului redactat.
 • documente grafice  ce pot conţine reprezentări grafice, desene schiţe tehnice etc. şi care pot fi vizualizate prin afişare pe monitorul calculatorului, tipărirea lor la imprimantă sau la dispozitivul de realizare desene (plotter) etc.
 • secvenţe audio generate de vocea umană, fenomene din realitate, instrumente muzicale sau sintetizoare electronice de voce şi acustice.
 • secvenţe video de natură animată sau film, însoţite de cele mai multe ori de informaţie sonoră: voce sau sunet.
 • Clasificarea informaţiei din punct de vedere al suportului tehnic utilizat
 • informaţie aflată pe suporturi tehnice :
 • suporturi magnetice : banda magnetică, caseta magnetică, discul magnetic, discul flexibil, cartela magnetică etc.
 • suporturi cu lectura optică : discurile optice a caror informaţie este citită optic cu dispozitive lasser.

       2.   informaţie aflată pe suporturi grafice:

 • suporturi opace  realizate din hârtie, cum sunt : documentele clasice, documentele informatice obţinute la imprimantă, documentele realizate cu ajutorul mesei de desen (plotter).
 • suporturi transparente realizate din peliculă fotografică, peliculă film, microfilm etc.

 

“Înainte de a vă organiza propriul serviciu de informaţii, nu trebuie să uitaţi că dumneavoastră puteţi deveni o sursă de informaţii pentru concurenţă. A te separa cu prea multă usurinţă de un colaborator poate, uneori,  să coste foarte scump”.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica