INFORMAŢIA - Obiect  al  Comunicării   Prin  Calculator

 

Informaţia este fundamentată pe date care au dobândit, prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.
Deoarece informaţia constituie obiectul principal al comunicării, trebuie să atingă urmatoarele calităţi:
¨ Consistenţa  - suficient de cuprinzătoare încât să poată furniza cât mai multe cunoştinţe;
¨ Relevanţa   - să poată furniza acele cunoştinţe care lipsesc, în vederea luării unei decizii;
¨ Exactitate  - continutul ei să reflecte situaţia reală a fenomenului;
¨ Oportunitate  - să fie furnizată în timp util;
¨ Accesibilitate  - să fie clară, uşor de înteles.

Dezvoltarea activităţilor sociale, care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informaţiei, a generat o diversificare fără precedent a naturii informaţiilor, concomitent cu creşterea exponenţială a volumului acesteia. Se impune astfel clasificarea informaţiei atât după forma sa cât şi după natura şi suportul utilizat.

                  Exemple de reprezentare analogică a informaţiei:

       2.   informaţie aflată pe suporturi grafice:

 

“Înainte de a vă organiza propriul serviciu de informaţii, nu trebuie să uitaţi că dumneavoastră puteţi deveni o sursă de informaţii pentru concurenţă. A te separa cu prea multă usurinţă de un colaborator poate, uneori,  să coste foarte scump”.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro