referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Proiect practica-economie

Categoria: Referat Economie

Descriere:

La formarea societăţii, capitalul social total subscris al acesteia a fost de 100.000 lei, divizat în 20 de părÅ£i sociale egale care aparÅ£in d-lui. Enoiu Florian. Capitalul social a fost format din aport social în numerar de 100.000 lei, care a fost vărsat în întregime pe numele ÅŸi la dispoziÅ£ia societăţii „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. Ulterior, datorită modificării pragului minim legal pentru cuantumul capitalului social al societăţilor comerciale, acesta a fost majorat la 2.000.000 lei...

Varianta Printabila 


1

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

 

 

 

Societatea comercială „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. a fost nregistrată n Registrul Comerţului sub nr. J 40/9353/1994 din 18.05.1994 (conform Certficatului de nmatriculare emis de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului – vezi copia anexată). Ea a fost nregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr. 5/8601 la data de 26/05/1994, avnd codul de nregistrare fiscală R5692050 (conform Certificatului de nregistrare Fiscală emis de Ministerul Finanţelor – vezi copia anexată).

Societatea funcţionează conform statutului său, autentificat la data de 23.02.1994. Firma are ca unic asociat şi administrator pe Dl. Enoiu Florian, cetăţean romn, domiciliat n Bucureşti, str. Calea Ferentarilor nr. 72, bl. 3A, sc. B, ap.7, sector 5. Sediul social al firmei este n Bucureşti, str. Ion Nedeleanu nr. 9, bl. P61, sc. 2, et. 5, ap. 48, sector 5.

Societatea comercială „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. este o persoană juridică romnă, constituită sub formă de societate cu răspundere limitată şi şi desfăşoară activitatea n conformitate cu prevederile statutului, ale Legii nr. 31/1990, Codului Comercial romn şi al altor reglementări legale aplicabile.

Obiectul de activitate al societăţii cuprinde următoarele:

-          operaţiuni de export-import de mărfuri din domeniul produselor industriale şi de larg consum, agroalimentare, alimentare şi nealimentare, produse agricole, de uz casnic, n nume propriu sau pe bază de comision, prin contracte ncheiate cu parteneri romni sau străini;

-          operaţiuni de comercializare a acestor produse, ct şi a mărfurilor achiziţionate de pe piaţa internă sau din producţia internă, en-gross şi en-detail, prin magazine proprii, comerţ stradal, tonete, cărucioare cu rulotă, etc., n pieţe şi trguri;

-          prestări servicii diverse, cooperări, intermedieri, reprezentanţe, consignaţie, schimb de marfă, reexport, leasing, switch, aller-retour, know-how, transporturi auto, etc.;

-          alte operaţiuni comerciale, inclusiv participare la investiţii de capital n Romnia, compensaţii, barter, lohn, depozitare, achiziţionare de mobile şi imobile, reamenajări şi nstrăinarea lor;

-          construcţii civile şi industriale, reparaţii, reamenajări, modernizări, restaurări, amenajări şi dotări industriale, comerciale, social-culturale, de agrement şi odihnă, sportive şi de sănătate;

-          executarea de instalaţii electrice, termice, sanitare, lucrări de ntreţinere şi reparaţii ale acestora;

-          producţia de uleiuri alimentare şi comercializarea acestora;

-          producţia şi desfacerea de produse industriale, agricole, a bunurilor de larg consum, alimentare şi nealimentare, etc.

Conform statutului său, societatea poate deschide, pentru realizarea obiectului său de activitate, filiale sau sucursale, depozite, magazine, n ţară sau străinătate, să ncheie contracte cu parteneri străini şi romni, să participe la nfiinţarea de societăţi comerciale şi cu participare de capital străin.

La formarea societăţii, capitalul social total subscris al acesteia a fost de 100.000 lei, divizat n 20 de părţi sociale egale care aparţin d-lui. Enoiu Florian. Capitalul social a fost format din aport social n numerar de 100.000 lei, care a fost vărsat n ntregime pe numele şi la dispoziţia societăţii „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. Ulterior, datorită modificării pragului minim legal pentru cuantumul capitalului social al societăţilor comerciale, acesta a fost majorat la 2.000.000 lei.

Organul de conducere al societăţii este asociatul unic, care are atribuţiile şi obligaţiile prevăzute n legea privind societăţile comerciale şi n statut.

Asociatul unic este obligat ca cel mai trziu n 3 luni de la ncheierea exerciţiului financiar să analizeze şi să aprobe bilanţul şi contul de profit şi cheltuieli-pierderi, să desemneze cenzorul (dacă va fi cazul) şi, după cum este cazul să-l descarce de activitate, să-l revoce şi să hotărască urmărirea cenzorului pentru daunele pricinuite societăţii, desemnnd şi persoana nsărcinată să o execute.

Asociatul unic poate lua hotăr privind stabilirea programului de activitate al societăţii pentru exerciţiul financiar viitor, aprobarea bugetului pe exerciţiului financiar următor, remuneraţia administratorului, salariile personalului angajat, competenţele şi răspunderile acestora.

Administrarea societăţii se exercită de dl. Enoiu Florian, desemnat unic administrator. Administratorul este obligat să ntocmească raportul său de activitate pe exerciţiul financiar ncheiat. Schema de organizare şi de personal (organigrama) a societăţii se stabilesc de către asociatul unic, care are dreptul de a le modifica ulterior:

1

Organigrama pe posturi a S.C. RAFO COM-CONSTRUCT S.R.L.

 

 

Plata salariilor personalului societăţii, impozitul pe salarii, a cotei de asigurări sociale şi a altor obligaţii se face n conformitate cu legislaţia romnă n vigoare

 

 

 

Evidenţa activităţii economico-financiare a societăţii

 

 

Operaţiunile economico-financiare ale societăţii se contabilizează n lei pe baza metodologiei legale n vigoare. Operaţiunile de ncasări şi plăţi efectuate n valută trebuie nregistrate n lei n evidenţa contabilă, la cursul de schimb valabil la data operaţiunii.

Din beneficiile societăţii se prelevează anual 5% pentru formarea fondului de rezervă, pnă ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Bilanţul şi contul de profit şi pierderi se ntocmesc n condiţiile prevăzute de lege. n termen de 15 zile de la data aprobării, administratorul urmează să depună o copie a bilanţilui şi contului de profit şi pierderi la Registrul Comerţului şi la Administraţia Financiară, anexnd raportul său de raportul cenzorului (dacă este cazul) şi de procesul verbal al asociatului unic.

Exerciţiul financiar-economic al societăţii cuprinde perioada 1 ianuarie – 31 decembrie.

Conturile societăţii sunt deschise la Banca Agricolă. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social, din operaţiuni comerciale, donaţii, mprumuturi, etc.

 

ACTIVITATE ZILNICĂ

 

 

 

12.06 – 13.06.2000:

- Cunoaşterea societăţii şi a statutului acesteia (asociaţi, sediu, forma juridică, obiectul de activitate, formarea capitalului social, forma de conducere şi administrare, angajaţi, evidenţa activităţii economico-financiare).

 

14.06 – 17.06.2000:

-     Participare la cursul GSM Basics oferit de MobiFon distribuitorilor săi autorizaţi;

-          Recepţionarea mărfurilor de la furnizori;

-          Completarea Facturilor Fiscale şi a Notelor de Intrare Recepţie;

-          nregistarea operaţiunilor de aprovizionare n Registrul de Casă;

-          Depuneri de lichidităţi la Banca Agricolă, agenţia Sebastian;

-          Plata salariilor şi completarea Ştatului de Plată;

-          Vărsarea fondurilor de sănătate, şomaj, risc, nvăţămnt, CAS, etc. la Buget prin intermediul Ordinelor de Plată;

-          nregistrarea ncasărilor din vnzări n Registrul de Casă;

 

19.06 – 23.06.2000:

-          ncheierea de contracte de servicii CONNEX cu clienţii;

-          Cunoaşterea şi analiza Balanţei analice de Verificare din decembrie 1999 şi a Bilanţului Contabil la 31.12.1999 (Contul de Profit şi Pierdere, Situaţia Creanţelor şi Datoriilor, a Plăţilor Restante, etc.)

-          Depuneri de lichidităţi la Banca Agricolă, agenţia Sebastian;

-          nregistrarea ncasărilor din vnzări n Registrul de Casă;

-          Efectuarea de plăţi către MobiFon prin intermediul Ordinelor de Plată;

-          Completarea Foilor de Vărsămnt şi a Ordinelor de Plată;

 

24.06 – 26.06.2000:

-          Analiza organigramei societăţii;

-          nregistrarea ncasărilor din vnzări n Registrul de Casă;

-          nregistrarea operaţiilor n Fişele de Cont pentru Operaţii Diverse;

-          Completarea Notelor de Contabilitate;

-          Completarea şi analiza corelaţiilor din Registrul-Jurnal;

 

27.06 – 29.06.2000:

-          Dialog profesional cu directorul societăţii;

-          Procesarea datelor obţinute n perioada de practică pe calculator.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica