referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Astronomie Istorie Marketing Matematica
Medicina Psihologie Religie Romana
Arte Plastice Spaniola Mecanica Informatica
Germana Biologie Chimie Diverse
Drept Economie Engleza Filozofie
Fizica Franceza Geografie Educatie Fizica
 

Pregatirea si instruirea personalului

Categoria: Referat Drept

Descriere:

La l6 aprilie 1948, un număr de 16 ţări europene au răspuns propunerii lansate de generalul Marshall pentru gestionarea în comun a ajutorului american acordat pentru reconstrucţia Europei şi au semnat, la Paris, Tratatul de constituire a Organizaţiei Europene de Cooperare Economică (OECE), ce a devenit instrumentul cooperării interguvemamentale şi a permis liberalizarea schimburilor între membrii săi...

Varianta Printabila 


1

CAPITOLUL I

Istorie

La l6 aprilie 1948, un număr de 16 ţări europene au răspuns propunerii lansate de generalul Marshall pentru gestionarea n comun a ajutorului american acordat pentru reconstrucţia Europei şi au semnat, la Paris, Tratatul de constituire a Organizaţiei Europene de Cooperare Economică (OECE), ce a devenit instrumentul cooperării interguvemamentale şi a permis liberalizarea schimburilor ntre membrii săi.

Necesitatea unificării politice a Europei a fost dezbătută la Congresul de la Haga (mai 1948) organizat de mişcările europene, avnd ca urmare crearea la 5 mai 1949 a Consiliului Europei, organizaţie interguvernamentală cu scopul apărării ntr-un cadru instituţionalizat a valorilor democratice considerate a fi ameninţate prin divizarea Europei n două blocuri, respectiv: principiile libertăţii individuale, ale libertăţii politice şi preeminenţa dreptului pe care se bazează orice democraţie adevărată.

La crearea Consiliului Europei au participat zece state: Belgia. Olanda. Luxemburg, Marea Britanie, Franţa, Norvegia, Suedia, Danemarca, Italia şi Irlanda.

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECA) a fost semnat la Paris, la 18 aprilie 1951, şi după semnarea sa de către cele 6 state - Belgia, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, R.F.Germania - a intrat n vigoare la 25 iulie 1952.

Tratatul de la Paris a constituit astfel punctul de pornire al unui proces de integrare, considerat n general că trebuie să fie global. Pentru prima oară n istoria modernă, state suverane acceptă să-şi pună n comun resursele lor de cărbune şi oţel şi să le ncredinţeze unei nalte Autorităţi prezentnd un caracter puternic supranational, avnd sarcina de a degaja şi de a face sa prevaleze interesul

 

comunităţilor. Statele acceptă, de asemenea, ca o Curte de Justiţie independentă le asigure respectarea dreptului n funcţionarea comunităţii şi ca o Adunare Parlamentară să fie consultată asupra problemelor comunitare.

Prin Trataul de la Bruxelles, din aprilie 1965, instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor europene, s-a realizat unificarea executivului şi, pe cale de consecinţă, diferite instituţii şi reguli strns legate de acestea refacndu-se ntr-o singură administraţie, iar administraţiile celor trei Comunităţi au fost dotate cu un buget de funcţionare unică.

Fuziunea nu a fost totuşi dect instituţională, nu şi funcţională, cele trei Comunităţi continund să rămnă distincte n privinţa reglementărilor economice.

La 17 februarie 1978 Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la o denumire unică pentru Comunităţi. Astfel „Comunitatea Europeana' desemnează ansamblul instituţiilor create conform tratatelor stabilind cele trei Comunităţi europene, ca şi grupul format din statele membre. Denumirea prezintă un interes practic şi o valoare simbolică fără a avea semnificaţie juridică, ntruct, din punct de vedere juridic, nu a avut loc fuziunea tratatelor şi cele trei Comunităţi nu au fuzionat ntr-o singură Comunitate

 

1

CAPITOLUL II

2.1.    Introducere

Prefacerile politice, sociale, economice, din ultimii ani din ţara noastră au determinat şi reevaluarea domeniului securităţii şi sănătăţii n muncă, pentru care s-a creat o nouă legislaţie armonizată cu directivele europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Muncii. Noua legislaţie a introdus sau a dezvoltat concepte care asigură schimbarea modului de abordare a aspectelor referitoare la asigurarea securităţii şi sănătăţii n muncă. Dintre trăsăturile esenţiale care caracterizează noua legislaţie se pot enunţa:

-        ntărirea obligaţiei angajatorilor de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor prin măsuri care iau n considerare principiile generale de prevenire;

-        dezvoltarea la nivel naţional şi la nivel de unitate economică a unor politici de prevenire, care să trateze hollistic securitatea şi sănătatea n muncă, lund n considerare tehnologiile, organizarea muncii, mediul de muncă şi, nu n ultimul rnd, executantul nu toate cerinţele sale;

-        instruirea, formarea şi perfecţionarea angajaţilor n corelaţie cu sarcinile de muncă şi cu riscurile la care pot fi expuşi;

-        prioritatea măsurilor de protecţie intrinsecă şi colectivă faţă de cele individuale:

-        instituire responsabilităţilor angajaţilor faţă de propria securitate şi sănătate;

-        dezvoltarea capacităţii instituţionale a unor organisme de control şi de ndrumare a activităţii de prevenire ale statului, care să dispună de mijloace juridice, tehnice, financiare etc, eficace.

Astfel spus, noua legislaţie impune intensificarea preocupărilor pentru calitatea de securitate a echipamentelor tehnice, pentru nlocuirea sau chiar eliminarea substanţelor şi produselor periculoase, pentru organizarea ergonomică a locurilor de muncă, pentru creşterea nivelului de pregătire a lucrărilor şi asigurarea

participării acestora la elaborarea şi luarea deciziei n domeniul protecţiei muncii şi pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor n muncă.

Aceste preocupări sunt susţinute de contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii produselor care implică şi calitatea de securitate a acestora şi face să crească numărul de organizaţii şi societăţi preocupate să conceapă şi să utilizeze tehnici şi instrumente, metode şi proceduri care sa faciliteze mbunătăţirea continuă a calităţii, metode de evaluare a nivelului de securitate.

Transpunerea n sistemul de reglementări din Romnia a Directivelor U.E. derivate din art. 100A şi 118A din Tratatul de la Roma (1957), privind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate ale echipamentelor tehnice, respectiv, cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, impune şi alinierea practicilor noilor organisme create cu cele ale organismelor europene n materie de securitate şi sănătate.

Activitatea de protecţie a muncii n Romnia urmăreşte elaborarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri menite să asigure, n toate domeniile activitate, ndeplinirea sarcinilor n condiţii normale de muncă, iară accidente şi mbolnăviri profesionale. Importanta care se acordă protecţiei muncii este relevantă de faptul chiar n Constituţie sunt stabilite principiile de bază ale protecţiei angajaţilor, principii care sunt dezvoltate apoi n Legea cadru.

2.2.    Pregătirea şi Instruirea personalului

Statistica accidentelor de muncă arată că, ntr-un număr covrşitor de mare de cazuri, executantul a fost vinovat de producerea accidentului fie din necunoaşterea sau nerespectarea normelor de protecţie a muncii, fie din necunoaşterea modului n care trebuie utilizate mijloacele tehnice puse la dispoziţie pentru realizarea sarcinii de producţie.

Dacă, n privinţa bolilor profesionale, durata mare n care acumulările negative duc la declanşarea bolii permite, prin supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, să se ia măsuri de diminuare a noxelor care afectează sănătatea, n cazul accidentelor acest lucru nu este posibil, evenimentul lăsnd n urma sa victime, a căror viaţă este total schimbată sau, mai grav, ntreruptă. Pregătirea şi instruirea personalului este mijlocul prin care se poate influenţa hotărtor, n sensul scăderii, att numărului de accidente de muncă ct şi cel al mbolnăvirilor profesionale.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica