referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Tipuri de virament - Viramentul de credit si viramentul de debit

Categoria: Referat Economie

Descriere:

B) Viramentul B.N.R. se foloseÅŸte în cazul relaÅ£iilor interbancare. Băncile titulare ale unui cont B.N.R. pot da acesteia ordinul de a efectua viramente, prin debitul acestui cont (de exemplu: viramente rezultate din operaÅ£iuni pe piaÅ£a monetară). Anumite viramente sunt destinate echilibrării trezoreriei băncilor de pe o zi pe alta, sau pot exista viramente în favoarea clienÅ£ilor unei alte bănci...

Varianta Printabila 


1

Tipuri de virament

Viramentul de credit şi viramentul de debit

 

 

 

 

  n funcţie de locul unde se realizează viramentul se clasifică astfel:

            A) Viramentul intern (intrabancar) este efectuat ntre două conturi deschise la aceeaşi bancă. Aceasta reprezintă executarea ordinului dat băncii de către titularul contului care va fi debitat. n absenţa unui imprimat special, se utilizează formularul pentru ordinul de plată aprobat prin Regulamentul nr. 8, Normele - cadru nr. 15 şi Normele tehnice nr. 16, toate din 1994, elaborate de B.N.R.

            B) Viramentul extern (interbancar) este efectuat ntre două conturi deschise la bănci diferite şi se realizează n următoarele etape succesive:

a)      plătitorul emite ordinul de virament cernd băncii sale să-i debiteze contul cu o anumită sumă, pentru a se credita contul beneficiarului deschis la o altă bancă;

b)     banca plătitorului pune la dispoziţia băncii beneficiarului un credit egal cu aceeaşi sumă;

c)      banca beneficiarului creditează contul acestuia;

d)     ntre cele două bănci se realizează reglementarea conturilor prin casa de compensaţii interbancare.

            Data viramentului este ziua n care suma este pusă la dispoziţia beneficiarului prin creditarea contului acestuia de către banca sa. n acest moment banca acţionează n calitate de garant al afacerilor clientului ei. Locul viramentului va fi considerat sediul băncii beneficiarului.

            Uneori viramentul presupune participarea unei terţe bănci, care joacă rolul de intermediar ntre banca plătitorului şi banca beneficiarului. Banca intermediară poate acţiona ca mandatar al băncii emitentului ordinului de virament. n consecinţă, ordinul de virament poate fi revocat atta timp ct banca intermediară nu l-a trimis beneficiarului. Dacă banca intermediară acţionează ca mandatar al băncii beneficiarului, ordinul de virament nu mai poate fi revocat după ce a fost primit de banca intermediară.

            Data viramentului prezintă relevanţă juridică:

a)      n cazul revocării ordinului de către emitent, pentru a rezolva problema efectelor revocării. Revocarea este fără efect dacă a fost nregistrată la bancă după data viramentului.

b)     n cazul falimentului plătitorului, pentru determinarea opozabilităţii faţă de creditori.

c)      n cazul popririi soldului creditor al contului plătitorului pentru a se stabili dacă poprirea mai poate fi validată pentru suma care priveşte ordinul de virament.

d)     n cazul popririi soldului creditor al contului beneficiarului pentru a se hotăr dacă banca acestuia i datorează suma corespunzătoare.

 

1

  Altă clasificare a viramentelor este aceea n funcţie de ordonatorul operaţiei:

A) Viramentele clientelei se pot concretiza ntr-un ordin dat de un client de a se efectua un transfer de bani, prin debitarea contului său, către unul sau mai mulţi beneficiari. Acest ordin poate fi simplu - pentru o singură operaţiune sau permanent - pentru mai multe plăţi către acelaşi destinatar, la anumite termene.

B) Viramentul B.N.R. se foloseşte n cazul relaţiilor interbancare. Băncile titulare ale unui cont B.N.R. pot da acesteia ordinul de a efectua viramente, prin debitul acestui cont (de exemplu: viramente rezultate din operaţiuni pe piaţa monetară). Anumite viramente sunt destinate echilibrării trezoreriei băncilor de pe o zi pe alta, sau pot exista viramente n favoarea clienţilor unei alte bănci.

  După modul de redactare a ordinelor de virament acestea pot fi:

A) Pe suport de hrtie - manuscris sau imprimat;

B) Sub formă "magnetică", nsoţit de un tabel recapitulativ pe suport de hrtie autentificat.

  n funcţie de sensul din care se dispune şi se efectuează plata există două tipuri de transferuri:

    viramentul de credit

    viramentul de debit

      Viramentul de credit

            Acest tip de virament este predominant n operaţiunile de transferuri de fonduri.

            n acest sistem operaţiunile se derulează n următoarea succesiune:

1.      Plătitorul ordonă băncii sale, care astfel ndeplineşte funcţia de bancă plătitoare, să promoveze ordinul de plată către beneficiarul specificat;

2.      Banca plătitoare preia suma din contul plătitorului şi efectuează plata către banca creditorului;

3.      Banca creditorului nscrie suma n contul beneficiarului.

            Procedeul se foloseşte n scopul realizării efective a plăţii n condiţiile utilizării instrumentelor de plată - cambia, cecul, ordinul de plată. n toate aceste cazuri, titularul de cont consimte şi ordonă efectuarea plăţii

 

      Viramentul de debit

            n cazul acestei forme de virament plătitorul şi dă consimţămntul, n prealabil, pe baza unei dispoziţii generale adresate băncii sale, de a satisface, cu regularitate, toate pretenţiile de plată exprimate de creditor.

            Un asemenea regim se aplică pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de instituţiile de utilitate publică - furnizorii de gaze, electricitate, apă, telefoane, etc. - bunuri şi servicii de care plătitorul a beneficiat deja şi pe care le achită ulterior n funcţie de mărimea consumului.

            Succesiunea operaţiilor n nfăptuirea viramentului de debit este următoarea:

1.      Plătitorul mputerniceşte creditorul pentru astfel de operaţiuni. Concomitent, el solicită băncii sale aprobarea acestei operaţiuni.

2.      Creditorul depune documentaţia aferentă sumei de plată (factura) la banca sa.

3.      Banca plătitorului include pentru plată suma respectivă la data scadenţei de plată, iar după efectuarea plăţii suma revine, pe filieră bancară n contul creditorului.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica