referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Sistemul bancar

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Organizarea băncii, ca firmă comercială realizând activităţi specifice, se concretizează în constituirea acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemică a elementelor componente, definite prin variabilele funcÅ£ionale ÅŸi relaÅ£ionale în cadrul unei structuri apte să asigure activitatea convergentă, sinergică a elementelor componente...

Varianta Printabila 


1

Sistemul bancar – domeniu specific de exercitare a managementului bancar

 

 

 

 

1.1.Organizarea sistemului financiar-bancar

 

Organizarea sistemului financiar-bancar se bazează pe structura instituţională a spaţiului financiar şi monetar, centrată pe cele cinci componente: Banca Centrală, băncile, alte instituţii de credit, Trezoreria şi piaţa financiară, evidenţiind rolul organizatoric şi reglementativ al Băncii Centrale, precum şi dispunerea concentric-diferenţiată a tuturor instituţiilor financiare, angajate n realizarea circuitelor monetare şi financiare dintr-o economie.

Organizarea sistemului bancar, ca parte componentă a sistemului financiar, se realizează pe baza unor principii definitorii specifice economiei de piaţa:

a)                  construcţia duală a sistemului bancar, n sensul delimitării instituţiilor de reglementare şi de coordonare, n particular, Banca Centrala, de entităţile bancare operative;

b)                  asigurarea autonomiei entităţilor bancare ntr-un cadru reglementat la nivel naţional şi internaţional;

c)                  constituirea unui cadru organizatoric unitar;

d)                 promovarea diferenţierii şi specializării instituţiilor bancare;

e)                  realizarea unei configuraţii funcţionale, n cadrul acesteia avnd un rol primordial organismele de credit.

Organismele de credit, cuprinznd ansamblul intermediarilor financiari a căror activitate se circumscribe realizării “operaţiunilor de bancă”, pot fi grupate n 5 categorii:

a)                  băncile comerciale, care au vocaţie universală;

b)                  băncile mutuale şi cooperatiste, care au anumite restricţii n distribuirea creditelor;

c)                  case de economisire şi organismele locale de credit;

d)                 societaţile bancare care-şi procură resursele prin mprumuturi pe piaţa monetară;

e)                  instituţii financiare specializate, care pot emite bonuri de trezorerie pe termen scurt.

Sistemul financiar cuprinde, n plus, instituţii financiare diverse, care nu efectuează operaţiuni de credit, organisme şi instituţii de plasament pe pieţele de capital şi, n fine, Trezoreria.

n principiu, toate aceste organisme de credit sunt afiliate la o organizaţie (asociaţie) profesională, reprezentativă, prin intermediul căreia se execută supravegherea şi controlul din partea autoritaţii publice.De asemenea, sunt constituite diverse organisme, cu rol de reprezentare sau consultative, care asigură n ansamblul lor coordonarea sistemului de credit, fundamentarea profesională a politicii monetare, implicarea sistemului bancar n circuitele financiare internaţionale.

Relaţiile de autoritate şi funcţionale din cadrul sistemului financiar-bancar sunt prezentate  ntr-o abordare clasică, n schema nr. 1.

Organizarea sistemului financiar-bancar este supusă unui continuu proces de adaptare şi transformare, de specialitate şi difereţiere, de reglementare sau de dereglementare, această evoluţie confirmndu-se att nevoilor interne ale economiei, ct şi cerinţelor sistemului financiar internaţional.

Organizarea financiară nu este o componentă pasivă a sistemului şi structurilor economice, ea manifestndu-şi activismul n sensul nevoii de transformare pe direcţiile necesare de evoluţie, dinamiznd procesele economice şi restructurările care se impun.

 

Banca – concept şi funcţiile băncii n economie

 

O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile n cadrul economiei naţionale şi n relaţiile cu celelalte state, n scopul obţinerii de profit.

Din definiţie rezultă caracterul complex al rolului pe care banca l are n economie, att din punct de vedere al serviciilor pe care le efectuează, ct şi din punct de vedere al relaţiilor n spaţiul geografic.

n principal, o bancă ndeplineşte urmăoarele funcţii:

1.            Funcţia de depozit constă n:

   efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere şi la termen, n cont, cu numerar şi cu titluri, constnd n atragerea  resurselor băneşti de la persoane fizice şi juridice, n vederea păstrării şi fructificării lor;

   efectuarea de operaţiuni de depozitare şi trezorerie pentru obiecte de valoare aflate n proprietatea persoanelor fizice şi juridice.

2.            Funcţia de investiţii constă n:

   acordarea de credite n lei şi n valută persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

   participă n calitate de acţionar la nfiinţarea unor instituţii bancare sau nebancare n ţară şi străinătate;

   achiziţionează active financiare n nume propriu.

3.            Funcţia comercială constă n:

   realizarea de ncasări şi plăţi, n valută şi n lei, generate de activităţi de export, import, prestări de servicii şi turism intern şi internaţional, operaţiuni cu caracter financiar, necomercial şi alte operaţiuni legate de ncasări şi plaţi ntre persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

   cumpără şi vinde, n ţară şi n străinătate, valută, efecte de comerţ exprimate n lei şi valută;

   efectuează operaţii de scontare şi rescontare a efectelor de comerţ;

   efectuează operaţii de schimb valutar şi operaţii de arbitraj pe pieţele monetare internaţionale pe cont propriu sau n numele clienţilor;

   participă la tranzacţii externe financiare de plăţi şi de credit, ncheie cu bănci şi instituţii financiare străine angajamente şi convenţii de plăţi;

   cumpără şi vinde, n ţară şi străinătate, aur şi metale preţioase, monede;

   emite efecte de comerţ, bilete la ordin, cambia sau trate, cecuri n favoarea unor beneficiari din ţară şi străinătate;

   efectuează operaţiuni de vnzare-cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri emise de stat;

   prestează servicii bancare, expertiză tehnică, economică şi financiară a diferitelor proiecte, acordă consultanţă şi asistenţă n probleme de gestiune financiară şi evaluare;

   organizează lansarea de obligaţiuni, asigură mobilizarea mprumuturilor prin emisiunea de obligaţiuni, garantează emisiunea şi plasează obligaţiunile pe piaţa secundară.

 

1.1.2.Organizarea băncii

 

Organizarea băncii, ca firmă comercială realiznd activităţi specifice, se concretizează n constituirea acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemică a elementelor componente, definite prin variabilele funcţionale şi relaţionale n cadrul unei structuri apte să asigure activitatea convergentă, sinergică a elementelor componente.n acest sens, componentele organizatorice ale băncii vor avea un comportament interdependent n cadrul băncii, ca ntreg, n perspectiva realizării obiectivelor şi ndeplinirii funcţiilor băncii.

Din punct de vedere organizatoric, banca poate fi tratată ntr-o tripla perspectivă:

a)                  perspectiva iererhică, subcoordonativă, prin care banca este structurată pe nivele iererhice, organizarea viznd att conducerea băncii, ct şi activităţile operaţionale, executive, care asigură realizarea produselor şi seviciilor băncii;

b)                  perspectiva funcţională, prin care banca este organizată conform funcţiunilor băncii, atributele conducerii fiind ataşate diferenţiat fiecărei funcţiuni (productivă, financiară, comercială, etc.);

c)                  perspectiva configuraţională, prin care banca este organizată pe centre operaţionale (centrala, sucursala, filiala, agenţia, oficiu), n cadrul fiecărui centru realizndu-se selectiv funcţiunile băncii şi atributele conducerii, organizarea n această perspectivă genernd reţeaua bancară.

1

Cele trei perspective organizatorice considerate n interdependenţa lor constituie arhitectura băncii, evidenţiată prin organigrama acesteia, n cadrul cărei sunt relevate nivelele organizatorice, centrele operaţionale, compartimentele funcţionale, relaţiile dintre acestea (de autoritate, de coordonare, de colaborare, de informare, etc.), precum şi paramentrii definitorii ai fiecărui element organizatoric (atribuţii, competenţe, responsabilitaţi).

n funcţie de perspectiva organizatorică considerată, organigrama băncii poate evidenţia prioritar o anumită categorie de relaţii:

A.                     Relaţiile ierarhice, de subordonare, organizarea centrndu-se pe activitatea de conducere caracterizată prin decizie, coordonare şi control.

Conducerea, administrarea şi controlul băncii sunt realizate printr-o ierarhie subordonativă a organismelor de conducere, cărora le sunt ataşaţi parametri specifici de conducere (atribuţii, competenţe, responsabilităţi), caracteristică fiind autoritatea de decizie.

Elementele organizatorice ale organigramei ierarhice sunt următoarele:

-                    Adunarea generală a acţionarilor;

-                    Consiliul de Administraţie;

-                    Comitetul de direcţie sau de conducere;

-                    Preşedintele şi vicepreşedintele.

La nivelul conducerii băncii sunt constituite organisme specializate care asigură realizarea integrării şi armonizării unor activităţi, orientate pe obiective specificare (Comitetul de risc, Comitetul de credit, Comisia de cenzori, Controlul intern, etc.).

Conducerea curentă a băncii este exercitată de preşedinte, vicepreşedinte, dar şi de şefii diviziilor, departamentelor şi direcţiilor funcţionale.

Daca preşedintele răspunde de desfăşurarea, n condiţii optime şi profitabile, a ntregii activităţi a băncii, vicepreşedintele ndeplineşte atribuţii nsoţite de competenţe şi responsabilităţi corespunzătoare, referitoare la coordonarea unor departamente funcţionale sau centre (unităţi) operaţionale – sucursale, filiale, agenţii.

B.                      Relaţiile funcţionale, organizarea centrndu-se pe activităţi specifice băncii, generatoare de produse şi servicii, şi n acest sens constituindu-se compartimente (birouri, servicii, direcţii divizii, departamente) care realizează operaţiuni bancare caracterizate prin omogenitate, interdependenţă şi finalitate.

n funcţie de dimensiunile băncii şi specialitatea acesteia, activităţile şi operaţiunile pot fi realizate fie n cadrul unor direcţii sau divizii, fie, n cazul băncilor mari, detaliate pe departamente, servicii sau birouri.

Organigrama funcţională este flexibilă şi diferă de la bancă la bancă, chiar pentru aceeaşi bancă ea putndu-se modifica n funcţie de strategia băncii, de natura şi volumul activităţilor desfăşurate.

Principalele compartimente funcţionale din cadrul băncii sunt: de coordonare, de trezorerie, de casierie, de control, de operaţiuni comerciale, de creditare, de contabilitate, de informatică, de relaţii externe, de organizare, de resurse umane, de dezvoltare, juridic.

Compartimentele funcţionale la nivelul centralei băncii au atribuţii n domenii precum:

-                    elaborarea şi avizarea normelor metodologice;

-                    ndrumarea şi controlul centrelor (unităţilor) operaţionale;

-                    realizarea de studii, analize, evaluări, etc.

C.                      Relaţiile configuraţionale, organizarea concretizndu-se n reţeaua teritorială a băncii, evidenţiind o structură n reţea a băncii, n cadrul căreia subordonarea este nsoţită  de autonomie, autoritate de responsabilitate.

Structura reţelei de unităţi a băncii n profil teritorial (naţional şi transnaţional) este:

-                    centrala

-                    sucursala

-                    filiala (subordonată fie sucursalei, fie centralei)

-                    agenţia (subordonată fie filialei, fie sucursalei)

Centrele operaţionale (sucursala, filiala, agenţia) sunt unităţi cu sarcini operative, cu competenţe şi responsabilităţi relative limitate, neavnd personalitate juridică.Acestea au relaţii directe cu clienţii din raza de activitate (att persoane juridice, ct şi persoane fizice).

Configuraţia n reţea a organizării băncii evidenţiază att autonomia centrelor operaţionale, ct şi convergenţa activităţilor acestora n cadrul băncii ca ntreg.

n acest sens, comparativ cu organigrama ierarhică, unde decizia este acordată prin delegare, cu organigrama funcţională, unde derivă din specificul activităţilor (competenţa profesională), n cadrul organigramei configuraţionale competenţele decizionale sunt distributive, viznd fie un anumit volum de activitate, fie o anumită dimensiune a responsabilităţii.

n perspectiva configuraţională, Centrala are aproape exclusiv atribuţii de coordonare; treptat, prin deplasarea spre agenţii şi oficiu, ca centre oparţionale exclusiv de execuţie, atribuţiile de coordonare se diminuează.

Perspectiva configuraţională evidenţiază rolul major al sucursalei, att n calitatea sa de coordonator al activităţilor celorlalte unităţi operaţionale, ct şi n cea de operator, n sfera creditării, decontării, etc., sucursala dispunnd, de regula, de o largă autonomie operativă şi de gestiune, n cadrul acesteia activitatea bancară desfăşurndu-se ntr-o structură funcţională adecvată dimensiunii teritoriale.

Dacă filialele sunt unităţi teritoriale  operative ale băncii cu o relativă autonomie de gestiune, agenţiile şi oficiile sunt puncte de lucru ale sucursalelor sau filialelor, direct sobordonate acestora, constituindu-se n scopul apropierii de clienţi.

Una dintre activităţile esenţiale ale băncii, care reclamă o organizare adecvată şi eficientă, este activitatea de creditare (de fapt, o funcţie distinctă a băncii).

Conform strategiei şi principiilor manageriale, banca stabileşte competenţele ierarhice, funcţionale şi configuraţionale n domeniul apropierii, avizării şi acordării creditelor.

n funcţie de dimensiunile băncii, de reţeaua acesteia, ofiţerii de credite realizează diferenţiat setul de operaţiuni implicate n acordarea creditului.

Totodată, n perspectiva configuraţională, sunt constituite compartimente sau organisme distincte implicate n diferitele etape ale procesului de creditare, precum: serviciul de credite, comitetul de credit, departamentul de credit, comitet de risc.

Sarcinile şi competenţele acestor elemente organizatorice vizează activităţi de analiză, revizuire, rescadenţare, ndrumare, urmărire şi control, informare, etc.

n cadrul organigramei, cele trei perspective organizaţionale sunt reprezentate prin trei blocuri:

A - Relaţiile ierarhice

B - Relaţiile funcţionale

C - Relaţiile configuraţionale

Predominanţa unui anumit tip de relaţii n fiecare bloc al organigramei nu nseamnă eliminarea celorlalte, ansamblul de relaţii din fiecare bloc căpătnd caracteristicile celor predominante.

Blocul C, al relaţiilor configuraţionale, evidenţiază structura n reţea a centrelor operaţionale n profil teritorial, n cadrul fiecărui centru existnd relaţii ierarhice, de conducere, şi funcţionale, prin compartimentele structurii organizatorice ale fiecărui centru (sucursale, filiale, agenţii).

De asemenea, ntre blocul C şi blocul A sunt manifestate relaţii iererhice de autoritate, caracterizate n actele de decizie şi coordonare exercitate de elementele organizatorice ale blocului A (de la Adunarea generală pnă la vicepreşedinte), precum şi de elementele organizaţionale de stat major (Comitetul de risc, Comitetul de credit, etc.).

Pe de altă parte ntre blocul C şi blocul B sunt manifestate relaţii funcţionale, prin care compartimentele funcţionale, de specialitate, ale Centralei Băncii ndrumă, coordonează metodologic, analizează centrele operaţionale, teritoriale, care cuprind şi acestea, n structura lor organizatorică, compartimente funcţionale similare Centralei Băncii, nsă mult simplificate, n funcţie de dimensiunile unităţii teritoriale.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica