referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Gestiunea frauduloasa

Categoria: Referat Drept

Descriere:

DefiniÅ£ia gestiunii frauduloase este dată de art. 214 al. 1 constând în „pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acestor bunuri”...

Varianta Printabila 


1

GESTIUNEA FRAUDULOASĂ

 

Această infracţiune este prevăzută de Codul penal al Romniei[1] (art. 214) n Titlul III denumit „Infracţiuni contra patrimoniului”.[2] n afara gestiunii frauduloase, acest titlu reglementează următoarele infracţiuni: furtul (art. 208), furtul calificat (art. 209), furtul urmărit la plngerea prealabilă (art. 210), tlharia (art. 211), pirateria (art. 212), abuzul de ncredere (art.213), nşelăciunea (art. 215), delapidarea (art. 215^1), nsuşirea bunului găsit (art. 216), distrugerea (art. 217), distrugerea calificată (art. 218), distrugerea din culpă (art. 219), tulburarea de posesie (art. 220) şi tăinuirea (art. 221).

Constituţia Romniei, prin art. 136 face referire la proprietate, pe care o mparte n două: publică şi privată.Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că „proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege”, iar „proprietatea privată este inviolabilă, n condiţiile legii organice” conform al. 5.Aşadar, plecnd de la dispoziţiile constituţionale, legiuitorul a incriminat o serie de infracţiuni care fac parte din titlul menţionat mai sus.

Trebuie arătat că  noţiunea de patrimoniu are o sferă mai largă dect noţiunea de proprietate, incluznd nu numai proprietatea, ci totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică.n această accepţiune, patrimoniul este ocrotit, n primul rnd, printr-un ansamblu de mijloace juridice extrapenale, civile şi de altă natură, şi numai n ultimă instantă, prin intermediul normelor penale.[3]

Definiţia gestiunii frauduloase este dată de art.[4] 214 al. 1 constnd n „pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acestor bunuri”.

Obiectul juridic principal constă n relaţiile sociale cu caracter patrimonial, iar obiectul juridic secundar constă n relaţiile sociale referitoare la buna-credinţă şi ncrederea necesară ntre cei ce intră n relaţii cu caracter patrimonial.[5]

Această infracţiune are ca obiect material diverse bunuri mobile şi imobile, aparţinnd altuia, dar aflate n posesia făptuitorului.Constituie obiect material şi bunurile asupra cărora făptuitorul are un drept de coproprietate, atunci cnd coproprietarul i-a ncredinţat acestuia administrarea sau conservarea ntregii universalităţi de bunuri.[6]

Calitatea de subiect activ o poate ntruni orice persoană care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării bunurilor altuia, nefiind necesar să aibă calitatea de funcţionar.Nu importă natura contractuală sau legală a obligaţiei de a administra sau conserva bunurile altuia.

Participaţia penală este posibilă sub toate formele, cu precizarea că n cazul coautoratului trebuie ca făptuitorii să aibă mpreună sarcina administrării sau conservării respectivelor bunuri.


[1] Publicat  n B. Of. nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, republicat in B. Of. nr. 55-56 din 23 aprilie 1973 şi republicat n M. Of. nr. 65 din 16 aprilie1997, fiind modificat n repetate rnduri de-a lungul timpului

[2] Denumire reprodusă astfel cum a fost modificată prin Legea 140/1996

[3] Tudorel Toader – Drept penal – partea specială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 175

[4] Modificat prin Legea nr. 6/1973 şi Legea nr. 140/1996

[5] Tudorel Toader – op. cit., p. 209

[6] Traian Pop – Comentare Cod penal adnotat, 1937, vol. III, p. 521

1

Elementul material al laturii obiective se realizează prin acţiuni sau inacţiuni păgubitoare pentru proprietarul bunurilor administrate sau conservate.Acţiunile sau inacţiunile trebuie săvrşite cu ocazia administrării sau conservării bunurilor.[1]Administrarea bunurilor presupune ngrijirea acestora, iar conservarea lor se referă la luarea unor măsuri de menţinere a acestora la parametrii calitativi şi cantitativi.

Acţiunea sau inacţiunea păgubitoare trebuie să reprezinte o ncălcare a obligaţiei rezultnd din nsărcinarea primită, n caz contrar fapta nu ntruneşte elementele infracţiunii de gestiune frauduloasă.De exemplu, n practica judiciară, s-a considerat că sunt ntrunite elementele infracţiunii de gestiune frauduloasă atunci cnd n calitate de administrator la o asociaţie de locatari, inculpatul şi-a nsusit o sumă de bani din fondurile asociaţiei.[2]                        

Urmarea imediată constă n pricinuirea unor pagube, iar raportul de cauzalitate trebuie să existe ntre fapta incriminată şi paguba pricinuită.

n privinţa laturii subiective vinovăţia există doar sub forma intenţiei, deoarece legislatorul prevede că fapta trebuie savrşită cu rea-credinţă.

Tentativa este posibilă cnd infracţiunea se savrşeşte printr-o acţiune, dar nu se pedepseşte.

Consumarea infracţiunii are loc n momentul n care se pricinuieşte paguba, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii incriminate.

Infractiunea prevăzută la art. 214 C. pen.  are şi o formă agravată prezentată la al. 2:”gestiunea frauduloasă savrşită n scopul de a dobndi un folos material...”

Relativ la sancţionarea acestei infracţiuni, forma simplă prevăzută la al. 1 se pedepseşte cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, n timp ce forma agravată (al. 2) se pedepseşte cu nchisoare de la 3 la 10 ani dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Potrivit al. 3, dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului cnd acesta este n ntregime sau n parte al statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută n al. 1 se pune n mişcare la plngerea prealabilă a persoanei vătămate.Plngerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului conform art. 279 al. 2 pct. b C. proc. pen.

Al. 3 al art. 214 conţine o dispoziţie declarată neconstituţională:”cu excepţia cazului cnd acesta este n ntregime sau n parte al statului...”Astfel, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 4 februarie 1999, definitivă, publicată n Monitorul Oficial nr. 95 din 5 martie 1999 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispozitia mai sus menţionată este neconstituţională.

n motivare se reţine că aceste dispoziţii „contravin prevederilor art. 44 al. 2 din Constituţie, care asigură o egală ocrotire a proprietăţii aparţinnd persoanelor fizice ori persoanelor juridice de drept privat, precum şi a proprietăţii private a statului.Aşa fiind, n privinţa bunurilor care formează obiectul proprietăţii private, statul nu poate beneficia de o ocrotire juridică diferită de aceea a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat.

                                            BIBLIOGRAFIE  

 • Constituţia Romniei
 • Codul Penal al Romniei
 • Tudorel Toader - Drept penal – partea specială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002
 • Traian Pop - Comentare Cod penal adnotat, 1937, vol. III
 • Decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 4 februarie 1999 publicată n M. Of. nr. 95 din 5 martie 1999

 • [1] Tudorel Toader – op. cit., p. 210

  [2] Idem

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica