referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Notiuni generale de drept vamal

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Procedura si examinarea cazurilor de încălcare a regulilor vamae. Ree?ind din cele spuse mai sus structura activită?ii vamale este compusă din: 1) politica vamală 2) principiile trecerii mărfurilor si mijloacelor de transport peste frontier vamală...

Varianta Printabila 


1

Noțiuni generale drept vamal

 

 

 

1*Noțiunea, obiectul, metoda

2*Raportul juridic de drept vamal

3*legatura dr vamal cu alte ramuri de drept

4* Sistemul și izvoarele dreptului vamal

1* n timpul de față n majoritatea instituțiilor de nvățămnt juridice se studiază dreptul vamal care este alcătuit din o totalitate de instituții de drept de diferită natură juridică care formează n ansamblu activitatea vamală. Activitatea vamală nu este altceva dect obiectul de reglementare a dreptului vamal. Conform CV activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontier vamală a RM perceperea dreptului de import și export, vămuirea, controlul și supravegherea vamală și alte activități de promovare politicii vamale. Această definiție este laconic dar reflect structura activității vamale n general. Dacă am ncerca să evidențiem trăsăturile specific ale activității vamale putem evidenția caracterul complex pe de o parte, iar pe de altă parte caracterul diferențiat al elementului activității vamale. Specificul acesora este condiționat de natura și scopul complex al activității vamale. Definiția expusă n CV nu cuprinde un șir de elemente de bază care fac parte din activitatea vamală la ele se atribuie: 1) statistica vamală 2) lupta cu contraband și alte infracțiuni din sfera activității vamale.3) lupta cu ncălcările regulilor vamale. Procedura și examinarea cazurilor de ncălcare a regulilor vamae. Reeșind din cele spuse mai sus structura activității vamale este compusă din: 1) politica vamală 2) principiile trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontier vamală 3) reglementarea tarifară 4) regimurile vamale 5) plățile vamael 6) perfectarea vamală 7) controlul vamal 8) statistica vamală 9) contraband și alte infracțiuni vamale 10) ncălcarea regulilor vamale și răspunderea n cazul săvrșirii acestora 11) procedura n cazurile de ncălcare a regulilor vamale 12) examinarea cazurilor de ncălcare a regulilor vamale. Pnă n present ntrebarea despre locul și rolul dreptului vamal n sistemul dreptului este discutabilă, n lit de specialitate nu există o părere unică despre faptul dacă dreptul vamal este sau nu o ramură de drept. Unii autori consider că dreptul vamal nu exsistă nsă există o legislație vamală, alții consider că dreptul vamal este o instituție a dreptului administrative.metoda. Al 2-lea element de delimitare a unei ranuri de drept este metoda de reglementare . Prin metodă de regelmentare nțelegem acele mijloace, procedee de aplicare a normelor juridice a proceselor și fenomenelor juridice. Obiectul de reglementere a dreptului vamal este complex, metoda de reglementare la fel este complex. n dreptul vamal ntlnim att metoda dispozitivă ct și dispozitivă. Metoda imperativă prescrie o animită conduit și interzice subiecților de a avea un alt comportament. Metoda dispozitivă permite subiecților legile unui anumit comportament. Cea mai ntilnită este metoda imperativă. Dreptul vamal este o ramură complex și este alcătuit dintr-o totalitate de 1

norme juridice cu character complex obiectul de reglementare l constituie activitatea vamală.. Un subiect obligatoriu al relațiilor sociale l constituie organelle vamale.

2* Raportul juridic de drept vamal este relația social reglementată de o normă juridică vamală. Raportul juridic vamal au următoarea trăsătură: 1) subiecții 2)participanții la raporturile juridice vamale 3) obiectul 4) marfa sau bunul 5) care este motivul raportului 6) conținutul. Raportul juridic vamal este un raport complex și poate fi calificat n mai multe categorii. După caracterul juridic avem: 1) raporturi juridice vamale de coordonare sunt raporturile n care subiecții se află pe poziții de egalitate 2) raporturi de subordonare- apar ntre subiecții cu o poziție juridică diferită 3) după modul de reglementare- permissive și imperative 4) după conținut –materiale care sunt reglementate de normele juridice material. După momentul apariției. 1) raporturi juridice primare sunt relații legate de trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport 2) raporturi juridice secundare care reese din cele primare

3* Fiind o ramură de drept complex dreptul vamal are o legătură strnsă cu o mare parte din ramurile de drept: drept vamal cu dr constituțional- stabilește principiile generale pentru dr vamal. Dr vamal și dr administrative- stabilește organizarea activității vamale, răspunderea administrativă pentru ncălcarea regulilor vamale dr vamal- dr penal- definește noțiunea de contraband și alte infracțiuni n domeniul vamal.Drept vamal cu drept procesual penal- prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si eschivarea de la plata vamala. Drept vamal cu drept civil- prevede incheierea contractelor de amnare și eșalonare a drepturilor de import de nființare a depozitelor. Drept vamal cu procesual civil- prevede procedura n cazul aparițiilor litigiilor dintre părți. Drept vamal cu drept financiar- prin stabilirea taxelor si impozitelor. Drept vamal cu drept fiscal- modul perceperii taxelor si impozitelor vamale. Drept vamal- dreptul muncii- angajarea colaboratorilor vamali. Deasemenea dreptul vamal are legătură cu unele discipline științifice: criminologia, criminalistica, statistica, protecția socială.

4* Sistemul dreptului vamal include separarea normelor juridice n părți principale instituții și norme speciale. Sistemul dreptului vamal este compus din: partea generală- definiția și conținutul activității vamale, politica vamală și scopurile ei, teritoriul și frontiera vamală. Parte3a specială- include trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală, tariful vamal, plățile vamale, perfectarea vamală. Prin izvor de drept vamal nțelegem forma de exprimare a normelor juridice. Izvoarele dreptului vamal snt: legile, constituția, codul vamal, legea cu privire la tariful vamal. Hotărrea guvernului, decretele președintelui, actele serviciului vamal care pot fi ordine ,instrucțiuni regulamente și dispoziții. Actele internaționale- convențiile, acordurile și tratatele din domeniul vamal la care RM este parte.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica