referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Continutul principiilor fundamentale

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Necesitatea asigurării respectării acestui principiu decurge ÅŸi este scopul procesului penal prevăzut de art.1 C. proc. pen., nu ar putea ÅŸi nu poate fi realizat decât prin îndeplinirea strictă a fiecărei ÅŸi, respectiv, a tuturor actelor ÅŸi măsurilor procesuale ÅŸi procedurale în conformitate cu reguli ÅŸi forme riguroase, exact, expres ÅŸi limitativ arătate în lege, regularitate care poate ÅŸi trebuie să fie permanent, uÅŸor controlabilă, tot potrivit legii...

Varianta Printabila 


untitled

CONŢINUTUL PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE

 

 

1.Legalitatea procesului penal

         n doctrină s-a arătat că principiul legalităţii constituie un principiu

cadru, n sensul că el trebuie aşezat n fruntea celorlalte principii ntruct el şi răsfrnge aplicarea asupra tuturor celorlalte principii procesual penale, pentru că fiecare dintre acestea sunt nscrise n lege şi funcţionează n formele prevăzute de lege.

         n esenţă, el exprimă regula că ntreaga activitate procesual penală trebuie să realizeze n strictă conformitate cu dispoziţiile legii („nula justitia sine lege”).

         Sursa acestui principiu este constituţională. Ne referim la art.1 alin.5 din Constituţia revizuită a Romniei, care prevede că „n Romnia, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

         n cadrul procesului penal, acest principiu constituţional este transpus n redactarea art.2 alin.1 din actualul Cod de procedură penală, care prevede că „procesul penal se desfăşoară att n cursul urmăririi penale, ct şi n cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege”.

         Din economia textului sus-menţionat, rezultă, prin interpretare, că

realizarea şi respectarea principiului legalităţii n procesul penal, implică,

cumulativ, următoarele cerinţe:

- ca ntreaga activitate procesuală att n faza de urmărire, ct şi n faza

de judecată, să fie realizată numai de către organele de urmărire penală şi

instanţele judecătoreşti nfiinţate prin lege, n compunerea şi potrivit atribuţiilor stabilite prin lege şi de către persoanele cărora legea le acordă drepturi procesuale;

- activitatea procesuală trebuie să fie desfăşurată numai n cazurile,

condiţiile şi formele arătate şi stabilite de lege;

- organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti au obligaţia să

explice părţilor şi participanţilor la proces, drepturile lor procesuale, să le

respecte aceste drepturi şi să le ajute pentru a asigura exercitarea efectivă a

acestora.

         Necesitatea asigurării respectării acestui principiu decurge şi este impusă de următoarele temeiuri:

- scopul procesului penal prevăzut de art.1 C. proc. pen., nu ar putea şi nu

poate fi realizat dect prin ndeplinirea strictă a fiecărei şi, respectiv, a tuturor actelor şi măsurilor procesuale şi procedurale n conformitate cu reguli şi forme riguroase, exact, expres şi limitativ arătate n lege, regularitate care poate şi trebuie să fie permanent, uşor controlabilă, tot potrivit legii.

- garantarea exercitării depline a drepturilor procesuale pentru părţile din

proces nu ar fi posibilă şi realizabilă dect prin prevederea riguroasă, exactă şi expresă a acestor drepturi, n textele legii, n aşa fel nct să se poată verifica şi controla oricnd dacă şi n ce măsură aceste drepturi au fost respectate;

- apărarea şi realizarea practică şi efectivă a ordinii de drept şi, totodată, a

drepturilor şi libertăţilor individuale ale părţilor şi ale celorlalţi participanţi din proces, mpotriva arbitrariului, abuzurilor, al vătămărilor de orice fel ce ar rezulta din practici nelegale sau din ignoranţa ori incompetenţa aplicării şi interpretării legii nu ar fi posibilă şi realizabilă dect prin aplicarea strictă şi necondiţionată a legii, pe tot parcursul desfăşurării procesului penal.

Garanţii pentru respectarea principiului legalităţii

Pentru a garanta respectarea principiului legalităţii procesuale, actualul

Cod de procedură penală prevede două modalităţi generale:

1) un control sistematic şi eficient care să asigure, n orice moment

procesual, descoperirea şi nlăturarea oricăror ncălcări ce pot interveni n

activitatea procesual penală prin nesocotirea legii sau aplicarea ei greşită.

Acest control se exercită, diferenţiat, att n faza auxiliară, nepublică a

procesului penal (urmărirea penală), ct şi n faza publică a procesului penal (n cursul judecăţii).

         n prima fază, ntreaga activitate de urmărire penală este condusă şi

controlată nemijlocit de procuror, care supraveghează ca actele şi măsurile de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale (art.218 alin.1 C. proc. pen.).

untitled

         Apoi, tot n această fază premergătoare judecăţii, orice persoană poate

face plngere mpotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, care i s-au adus vătămări ale intereselor sale legitime.

         Plngerea se adresează şi se soluţionează de către procuror, care este

obligat să o rezolve n termen de cel mult 20 de zile, iar atunci cnd o admite, să infirme sau să dispună refacerea actelor şi măsurilor efectuate cu ncălcarea legii (art.220 şi 265 C. proc. pen.).

         Activitatea procurorului, desfăşurată n aceeaşi fază nepublică a procesului penal este supusă, la rndul ei, controlului procurorului ierarhic

superior. n sfrşit, prin art.2781 C. proc. pen., introdus prin Legea nr.281/2003, persoana vătămată , precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate, se pot adresa instanţei competente să judece cauza n fond, dacă sunt nemulţumite de modul n care i-a fost rezolvată, anterior, plngerea de către procuror.

         n cazul n care instanţa admite plngerea, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa procurorului şi i-o trimite acestuia pentru a ncepe şi efectua urmărirea penală, conform legii sau pentru a redeschide şi relua urmărirea penală n conformitate cu dispoziţiile legale. Mai mult, atunci cnd instanţa, verificnd actele de urmărire penală cărora procurorul nu le-a dat eficienţă, constată că la dosar există suficiente probe, reţine cauza spre rejudecare şi procedează exact ca şi n cazul n care a fost investită prin rechizitor sau plngere prealabilă.

         n faza de judecată, ncă de la nceput, la prima nfăţişare, instanţa de fond care este investită, este datoare să verifice din oficiu regularitatea actului de sesizare ntocmit de procuror şi cnd constată că sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi nlăturată dendată şi nici prin acordarea unui termen, dosarul se restituie procurorului.

         n etapa procesuală a exercitării căilor de atac, instanţele de control (de apel sau de recurs) verifică legalitatea şi temeinicia hotărrii atacate şi atunci cnd constată nelegalitatea acesteia, admiţnd apelul, desfiinţează sentinţa, potrivit art. 379 pct.2 lit.a şi b C. proc. pen., sau n cazul recursului, instanţa de control admite recursul, casează hotărrea şi fie că ndreaptă hotărrea greşită, fie dispune rejudecarea, pentru cazurile de nulitate prevăzute de art.197 alin. 2 C. proc. pen., după distincţiile arătate n art. 38515 pct.2 C. proc. pen. Controlul prin care se garantează respectarea principiului legalităţii n procesul penal funcţionează şi după rămnerea definitivă a hotărrii judecătoreşti, prin exercitarea căilor extraordinare de atac (contestaţie n anulare, revizuire). Astfel, de exemplu, n cazurile n care hotărrile penale definitive conţin ncălcări ale legii (privind procedura de citare a părţii pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs; cnd instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze de ncetare a procesului penal, cu privire la care existau probe n dosar), mpotriva acestora se poate exercita calea extraordinară de atac a contestaţiei n anulare prevăzută de art.386 lit.a şi c C. proc. pen.

2) A doua modalitate generală prin care se garantează respectarea principiului legalităţii n procesul penal este cea a sistemului de sancţiuni procesuale.

         Pentru cazul ncălcării dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal, Codul de procedură penală prevede două categorii de sanţiuni :

a) ntr-o primă categorie sunt incluse sancţiunile actelor procesuale, care

sunt următoarele:

- nulitatea absolută n cazurile ncălcării dispoziţiilor legale arătate expres

şi limiativ n alin.2 al art. 197 C. proc. pen.;

- nulitatea relativă pentru ncălcarea altor dispoziţii legale n desfăşurarea procesului penal, care operează potrivit art.197 alin.4 C. proc. pen.;

- inadmisibilitatea (de ex., n cazul prevăzut de art.379 alin.1, pct.1 lit.a C. proc. pen., cnd apelul este inadmisibil pentru că, n cazul hotărrii atacate, nu este prevăzută de lege calea de atac a apelului, ori n cazul prevăzut de art.38515 pct.1 lit.a C. proc. pen., cnd recursul este inadmisibil pentru acelaşi motiv, al inexistenţei n lege a acestei căi de atac);

- decăderea (potrivit art.185 C. proc. pen., atunci cnd, pentru exercitare unui drept procesual, legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului).

b) n cea de a doua categorie de sancţiuni, intră sancţiunile administrative, civile sau chiar penale care se aplică n cazul unor ncălcări grave ale dispoziţiilor procedurale sau procesuale, de către persoanele care exercită atribuţii judiciare sau n cazul exercitării abuzive a unor atribuţii de către organele judiciare. Este cazul amenzilor judiciare care se aplică n cazul abaterilor prevăzute de art.198 C. proc. pen. sau cazurile foarte grave n care se dovedesc cercetări abuzive (situaţie n care intervine răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută de art.266 alin.2 şi 3 C. pen.), abuzul n serviciu (situaţie n care, de asemenea, intervine răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută de art.246 şi 247 C. pen.).

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica