referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Sfantul Constantin si Elena

Categoria: Referat Religie

Descriere:

Împărăteasa Elena, după ce a ajuns la Constantinopol, ÅŸi-a săvârÅŸit viaÅ£a; iar marele Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri ÅŸi cu prăznuiri...


Acest mare între împäraÅ£i, fericitul ÅŸi pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui ConstanÅ£iu, care se numea Clor, ÅŸi al cinstitei Elena. ConstanÅ£iu a fost nepot de fiică lui Claudiu cel ce a împărăţit în Roma mai înainte de împărăţia lui DiocleÅ£ian ÅŸi a lui Carin. Acest ConstanÅ£iu, după ce a fost primit de DiocleÅ£ian ÅŸi de MaxenÅ£iu Erculiu ca să fie părtaÅŸ al împărăţiei lor, când Maximian Galeriu dimpreună cu alÅ£i prigonitori, cu tărie ridicaseră prigonire asupra tuturor creÅŸtinilor, el singur întrebuinÅ£ând blândeÅ£ea ÅŸi mila, mai vârtos pe cei ce se luptau pentru credinÅ£a lui Hristos îi întrebuinÅ£a sfetnici ÅŸi părtaÅŸi ai slujbelor împărăteÅŸti. Învăţând el buna cinstire pe Constantin fiul său cel iubit, care după acestea s-a numit întâiul împărat al creÅŸtinilor, l-a lăsat moÅŸtenitor al împărăţiei sale, în insulele Britaniei. După ce Constantin a fost înÅŸtiinÅ£at de lucrurile necinstite, desfrânate, pierzătoare ÅŸi proaste, pe care le făcea în Roma, MaxenÅ£iu, fiul lui Erculiu, ÅŸi îndemnat de dumnezeiasca râvnă ÅŸi chemând pe Hristos împreună oÅŸtilor, a pogorât împotriva lui MaxenÅ£iu. Deci, văzând Dumnezeu curăţenia sufletului lui i s-a arătat mai întâi în somn, după aceea în amiaza zilei, închipuind semnul Crucii scris cu stele: , l-a arătat lui ÅŸi celor ce erau vrednici. Deci, îndrăznind în chipul cinstitei Cruci ÅŸi făcând cu aur semnul Crucii pe arme, a mers la Roma, ÅŸi pe însuÅŸi pierzătorul MaxenÅ£iu l-a aruncat în râul Tibon, înecându-l lângă podul Milvia, ÅŸi aÅŸa a izbăvit pe cetăţenii Romei de tirania acestuia. Atunci marele Constantin, pornindu-se de la cetatea romanilor ÅŸi mergând pe cale voia să zidească o cetate pe numele său în Ilion, unde se zice că a avut loc războiul Troienilor cu elinii; însă a fost oprit prin dumnezeiasca înÅŸtiinÅ£are ÅŸi i s-a poruncit de la Dumnezeu ca mai de grabă în BizanÅ£ să-ÅŸi zidească cetatea. Deci, urmând voii celei dumnezeieÅŸti, a zidit această de Dumnezeu păzită cetate pe numele său, pe care a ÅŸi adus-o lui Dumnezeu ca pe o pârgă a credinÅ£ei sale. Åži deoarece căuta scumpătatea credinÅ£ei celei din vremea noastră, a adunat în Niceea arhierei din toate părÅ£ile, prin care s-a propovăduit credinÅ£a ortodoxă, ÅŸi Fiul a fost recunoscut deofiinţă cu Tatăl, iar Arie ÅŸi cei împreună cu el au fost daÅ£i anatemei, dimpreună cu hula lor. A trimis încă ÅŸi pe maica sa Elena la Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn pe care a fost pironit cu trupul Hristos, Dumnezeul nostru; apoi, aceste părÅ£i de lemn sfânt au fost mutate, adică o parte a fost aÅŸezată chiar în Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în împărăteasca cetate.

Împărăteasa Elena, după ce a ajuns la Constantinopol, ÅŸi-a săvârÅŸit viaÅ£a; iar marele Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri ÅŸi cu prăznuiri, ÅŸi puÅ£in ceva trecând peste patruzeci ÅŸi doi de ani ai împărăţiei sale, ÅŸi începând războiul cu perÅŸii, ÅŸi în oarecare sat lângă Nicomidia fiind, s-a mutat către Domnul, ÅŸi a fost adus în cetatea sa, unde a fost primit cu evlavie ÅŸi cu prea încuviinÅ£ate întâmpinări, a fost aÅŸezat în biserica sfinÅ£ilor apostoli. Åži a împărăţit în Roma cea Nouă în anul de la zidirea lumii, cinci mii opt sute optsprezece; iar de la venirea cea în trup a Mântuitorului nostru Dumnezeu trei sute treizeci ÅŸi ÅŸapte, fiind al treizeci ÅŸi doilea împărat de la August.

Åži se săvârÅŸeÅŸte pomenirea lui în preasfânta biserică cea mare, în biserica sfinÅ£ii apostoli, ÅŸi în dumnezeiasca biserica sa, în Mânăstirea Chinsterna lui Vis, unde mergând patriarhul împreună cu împăratul ÅŸi cu suita sa cu litanfe, săvârÅŸesc aducerea dumnezeieÅŸtilor Taine.

 


Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica