referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Barem de corectare - Limba si Literatura Romana, capacitate 2002

Categoria: Referat Romana

Descriere:

Transcrie, din text, o structură un grup de cuvinte care sugerează imaginea anotimpului. Precizează felul ritmului din prima strofa. Transcrie, din strofa a doua, o structură care conÅ£ine o personificare. Explică rolul repetiÅ£iei din prima ÅŸtrofă: „Soare, pretutindeni soare”. MenÅ£ionează două trăsături care să justifice ca opera este lirica...

Varianta Printabila 


1
    Proba scrisă de limba şi literatura romnă
Sesiunea iunie 2002
•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordii 10 puncte din oficiu.
•Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea 1 (46 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare cerinţă.
    „Soare pretutindeni soare,    Numai groaza şi fiorul
Foc din zori pnă-n apus,    Stăpnesc pustiul loc,
Şi-mprejur dogoritoare,    Trenu-şi nteţeşte zborul,
Zori pustii fără coline,    Mai curnd de-aci să scape,
Nici pe cmp cntări de-albine,    Din, pămnt lipsit de ape
Nici o pasăre pe sus.    Şi mustrat de-atta foc.”
                                (George Coşbuc - Bărăganul)
A.    nţelegerea textului
1. Transcrie, din text, o structură un grup de cuvinte care sugerează imaginea anotimpului.    2 p       
2. Precizează felul ritmului din prima strofă.                                                                    2 p
3. Transcrie, din strofa a doua, o structură care ccmţine o personificare.                2 p
4. Explică rolul repetiţiei din prima ştrofă: „Soare, pretutindeni soare”.                2 p
5. Menţionează două trăsături care să justifice ca opera este lirica.                                       2 p
          B.     Limba romnă
6. Desparte n silabe cuvintele: „soare", „pretutindeni'; „apus'; „pustii".                           4 p
7. Stabileşte două sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvntului „(-şi) nteţeşte".     4 p
8. Scrie doi termeni din familia lexicală a substantivului „cmp':                   4 p
9. Menţionează două valori morfologice diferite ale lui "si", din textul dat.               4 p
10. Transcrie, din a doua strofă, două substantive n cazul acuzativ.                   4 p
11. Alcătuieşte un enunţ n care adjectivul „dogoritoare"să aibă funcţia sintactică de nume predicativ.                                                                                                        4 p    

1 12.Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate n enunţul „Zori pustii făra coline.    4 p                          13. Alcătuieşte un enunţ n care verbul „a scăpa" să fie regent pentru o propoziţie subordonata circumstantiala de cauza.                 4 p
14. Transformă atributul subliniat din enunţul „Numai groaza şi fiorul/ Stăpnesc pustiul loc”
n propoziţie subordonată corespunzătoare ca sens.                                 4 p
Partea a II-a (10 puncte)
Te numeşti Marin/ Maria Popescu, locuieşti n Sibiu şi ai absolvit clasa a VIII-a. Redactează, pe o pagină distinctă a foii de examen, o scrisoare n care i dai veşti despre tine fostei colege de bancă, Elena, care s-a mutat anul trecut n Bucureşti. n scrisoare. trebuie:
•să ai formulele şi celelalte convenţii specifice acestui tip de compunere;    4 p
•să ai un conţinut şi un stil adecvate situaţiei imaginate;    4 p
•să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.                          2 p
Atenţie! Nu folosi alte nume decăt cele indicate n cerinţă. Data redactării scrisorii este 17.06.2002.
Partea a III-a (34 de puncte)
Scrie o compunere de 1-2 pagini, n care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schiţă studiată de tine la şcoală. In redactarea compunerii, vei avea n vedere:
•    precizarea, nsotită de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare, existente n textul ales;    
•    numirea a patru trăsături ale personajuiui;
•    ilustrarea acestor trăsături, prin referire la intamplari/ la situaţii semnificative;
•    prezentarea relaţiei dintre personajul principal si un alt personaj al schiţei.
Notă! Respectarea, n lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru conţinut (cte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 18 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei:3 p.; coerenţa textului:3 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: 3 p.; ortografia: 4 p.; punctuaţia: 3 p.; aşezarea corectă a textului n pagină, lizibilitatea: 2 p.). n vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin o pagină.
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica