referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Sistemul de negociere al pietei extrabursiere

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Gradul de îndeplinire a conditiilor pentru listarea sau mentinerea actiunilor la categoria I si a Il-a se evaluează periodic de către BER. în vederea mentinerii unei piete ordonate, transparente si echitabile, BER, cu avizul inspectorului general al pietei RASDAQ, poate decide suspendarea listării actiunilor pentru unul sau mai multi emitenti în următoarele situatii, fără ca enumerarea să fie limitativă:...

Varianta Printabila 


1

Sistemul de negociere al pietei extrabursiere

        

 

La Bursa Electronică RASDAQ se tranzactionează actiuni sub formă dematerializată, emise de societăti comerciale necotate la Bursa de Valori Bucuresti, nregistrate la Oficiul de Evidentă a Valorilor Mobiliare si al căror emitent are contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent.

         Pentru asigurarea protectiei investitorilor si mentinerea unei piete ordonate,

tranzactionarea actiunilor are loc pe categorii de listare, iar modul de formare a pretului

este supus unor reguli precise.

         Actiunile unui emitent sunt tranzactionate la una dintre cele trei categorii de listare, n functie de cerintele ndeplinite de societatea comercială emitentă. Pentru listarea actiunilor la categoria I, trebuie să fie ndeplinite n mod cumulativ următoarele cerinte:

emitentul să nregistreze profit pentru cel putin un exercitiu financiar din ultimele două;

• emitentul să nregistreze o cifră de afaceri de cel putin 9 milioane de euro;

• emitentul să detină o valoare totală a activelor de cel putin 4,5 milioane de euro;

• suma actiunilor detinătorilor a mai putin de 5% din numărul total de actiuni ale emitentului depăseste 15% din numărul total de actiuni sau valoarea medie de piată a acestor actiuni este de cel putin 150.000 de euro;

• capitalul social sau capitalizarea medie a pietei n ultimele două

trimestre calendaristice este de cel putin un milion de euro;

• pentru societătile deja listate, numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice n care s-au nregistrat tranzactii este cel putin jumătate din numărul total de zile de tranzactionare din perioada respectivă. Pentru ca actiunile unui emitent să fie listate la categoria a Il-a, este necesar să se ndeplinească cumulativ următoarele conditii:

emitentul să nregistreze o cifră de afaceri de cel putin 2,5 milioane de euro;

• suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% din numărul total de actiuni ale emitentului să depăsească 10% din numărul total de actiuni sau valoarea medie de piată a acestor actiuni să fie de cel putin 50.000 de euro;

• capitalul social sau capitalizarea medie a pietei n ultimele două trimestre calendaristice să fie de cel putin 0,5 milioane de euro;

• pentru societătile deja listate, numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice n care s-au nregistrat tranzactii să fie cel putin o pătrime din numărul total de zile de tranzactionare din perioada respectivă.

         Emitentii care intentionează să-si listeze actiunile la categoria I sau a Il-a trebuie să-si exprime n scris acordul cu privire la aceasta.

         La categoria de bază sunt listate actiunile tuturor emitentilor nscrisi pe piata

RASDAQ care nu ndeplinesc condtŃiile sau nu acceptă tranzactionarea la primele două

categorii.

         Mentinerea actiunilor la categoria I si a Il-a presupune n primul rnd respectarea n

mod continuu a conditiilor pentru admiterea la categoria respectivă. Totodată, emitentul

trebuie să respecte obligatiile de raportare, astfel nct cerintele de transparentă să fie

ndeplinite. Mentinerea la una dintre primele două categorii de listare este posibilă att timp ct nu se initiază o procedură de lichidare sau reorganizare judiciară, ori care va

determina ncetarea existentei respectivului emitent sau schimbarea statutului n societate de tip nchis.

         Gradul de ndeplinire a conditiilor pentru listarea sau mentinerea actiunilor la

categoria I si a Il-a se evaluează periodic de către BER. n vederea mentinerii unei piete ordonate, transparente si echitabile, BER, cu avizul inspectorului general al pietei RASDAQ, poate decide suspendarea listării actiunilor pentru unul sau mai multi emitenti n următoarele situatii, fără ca enumerarea să fie limitativă:

• societatea emitentă listată n categoria I sau a Il-a nu-si ndeplineste obligatiile de informare; n cazul n care piata este informată n legătură cu convocarea AGA

care are nscrisă pe ordinea de zi modificarea capitalului social, modificarea numărului de actiuni emise, repartizarea profitului, divizarea, fuziunea sau alte puncte care pot influenta pretul acttunilor si interesul investitorilor - n scopul transmiterii acestei informatii către participantii la piată;

• n cazul convocări AGA a unei societăti listate n categoria I sau a II-a, ncepnd cu data stabilită pentru desfăsurarea AGA - n scopul de a oferi emitentului posibilitatea informării privind hotărrile luate si transmiterii acestei informări, prin sistem, participantilor la piată;

• la solicitarea emitentului, n vederea efectuării unor comunicări importante privind activitatea acestuia;

• n orice altă situatie stabilită de BER ca fiind un caz de nerespectare a reglementărilor n vigoare sau care ar putea afecta pretul actiunilor si interesele investitorilor, după obtinerea acordului CNVM.

1

         Suspendarea, precum si reluarea activitătii de tranzactionare vor fi notificate

imediat, prin intermediul sistemului, participantilor la piată, societătii emitente si

CNVM.

         Emitentii listati la categoria I si a Il-a au obligatia să ntocmească si să transmită

pietei rapoarte curente n maximum 24 de ore de la aparitia unor evenimente importante,

cum ar fi: convocarea si emiterea hotărrilor adunărilor generale ale actionarilor;

convocarea si formularea deciziilor consiliilor de administratie adoptate n cadrul

exercitiului atributiilor delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor; ncheierea unor acte juridice ntre emitent si administratorii, angajatii, actionarii societătii sau cu persoanele implicate sau afiliate acestora, a căror valoare individuală sau cumulată

reprezintă echivalentul n lei a 50.000 de euro; initierea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; orice alte evenimente importante calificate ca atare de CNVM.

         Pretul la care o societate de servicii de investiŃii financiare formatoare de piaŃă este gata să vndă se numeste cotatie fermă ASK, iar pretul la care acceptă cumpărarea se numeste cotatie fermă BID. Oferind preturi de vnzare sau de cumpărare pentru o anumită valoare mobiliară, intermediarul respectiv „face piata" pentru valoarea mobiliară n cauză. Formatorii de piata măresc sau reduc preturile de vnzare sau de cumpărare atunci cnd conditiile pietei se modifică pe parcursul unei zile.

         Formatorii de piată asigură lichiditatea pietei prin faptul că si declară disponibilitatea de a vinde sau de a cumpăra la preturile pe care le afisează. Pot fi introduse n sistem cotatii ferme si cotatii indicative.

• Cotatiile ferme pot fi introduse de către formatorul de piată pentru loturi standard sau pentru loturi disparate. Dimensiunea lotului standard poate fi oricnd redefinită pentru orice valoare mobiliară sau clasă de valori mobiliare, n scopul asigurării unei tranzactionăn normale la Bursa Electronică RASDAQ.

         Formatorul de piată are obligatia să onoreze cererea sau oferta introdusă n sistem n cazul n care este contactat de către o altă societate de servicii de investitii financiare care doreste să cumpere sau să vndă acea valoare mobiliară la pretul si n limitele dimensiunii afisate, n orice moment, n timpul orarului de functionare a pietei si dacă ntre timp cotatia nu a fost actualizată.

         Fiecare cerere sau ofertă fermă introdusă de un formator n sistem trebuie să fie n

concordantă cu piata preponderentă pentru valoarea mobiliară n cauză. Cotatiile introduse de un formator de piată n sistemul de tranzactionare trebuie să reflecte ordinele proprii ale acestuia de a vinde sau a cumpăra actiuni, precum si ordinele clientilor săi.

         Zilnic, se publică un pret de referintă pentru fiecare actiune listată, calculat ca pret

mediu ponderat al tranzactiilor comune raportate n ultima zi n care au fost ncheiate

tranzactii cu respectiva actiune. Tranzactiile comune sunt toate tranzactiile efectuate prin sistem, cu exceptia tranzactiilor speciale si a tranzactiilor ncheiate n cadrul ofertelor publice si al operatiunilor de privatizare derulate prin BER.

In momentul introducerii sau al actualizării, cotatiile trebuie să respecte următoarele cerinte:

cotatia de cumpărare să fie mai mică cu cel putin un pas de cotare dect pretul de referintă plus N%, astfel nct să fie posibilă si afisarea de cotatii de vnzare n intervalul de variatie zilnică admis;

• cotatia de vnzare să fie mai mare cu cel putin un pas de cotare

dect pretul de referintă minus N%, astfel nct să fie posibilă si afisarea de cotatii de cumpărare n intervalul de variatie zilnică admis;

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica