referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Elaborarea politicii de contabilitate

Categoria: Referat Economie

Descriere:

S.N.C. 18 "Venitul" prevede două variante de constatare a veniturilor din prestarea serviciilor: pe fiecare tranzacÅ£ie sau pe stadii de finalizare a acesteia. Întreprinderea alege acea variantă, care permite determinarea mai exactă a mărimii venitului obÅ£inut în cursul perioadei de gestiune...

Varianta Printabila 


1

Elaborarea politicii de contabilitate

 

Politica de contabilitate reprezintă o totalitate de principii, convenţii, reguli, metode şi procedee adoptate de conducerea ntreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi ntocmirea rapoartelor financiare.

Politica de contabilitate constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare şi trebuie să fie elaborată de fiecare ntreprindere care desfaşoară activitate de ntreprinzător şi este nregistrată n Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate, apartenenţa ramurală şi forma organizatorico-juridică a acesteia (cu excepţia organizaţiilor bugetare).

Elaborarea proiectului politicii de contabilitate poate fi efectuată de către contabilitate, de o comisie specială, compusă din reprezentanţii serviciilor contabil, financiar, juridic şi altor servicii ale ntreprinderii sau de firma de consulting (audit). Politica de contabilitate aleasă poate fi examinată şi adoptată prin decizia de protocol a fondatorilor (proprietarilor) sau de Consiliul de directori, iar după aceasta trebuie să fie aprobată de conducătorul ntreprinderii.

Politica de contabilitate se elaborează n baza ansamblului de convenţii fundamentale ale contabilităţii. Noţiunea "convenţie" nseamnă presupunere (ipoteză), condiţie de la care ntreprinderea trebuie să pornească la organizarea contabilităţii şi ntocmirea rapoartelor financiare.

n S.N.C. 1 "Politica de contabilitate" sunt stabilite trei convenţii fundamentale ale contabilităţii: continuitatea activităţii, permanenţa metodelor şi specializarea exerciţiilor.

Procedura formării politicii de contabilitate privind o problemă (sector) concretă a contabilităţii constă n alegerea unei variante din cteva, admise de actele legislative şi normative, n justificarea metodei alese, pornind de la particularităţile activităţii ntreprinderii şi acceptarea acesteia n calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi ntocmirea rapoartelor financiare.

De exemplu, S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" recomandă cteva metode de calculare a uzurii mijloacelor fixe:

-  metoda casării liniare;

-  metoda proporţional volumului produselor (serviciilor);

-  metoda soldului degresiv;

-  metoda degresivă cu rată descrescătoare.

La elaborarea politicii de contabilitate ntreprinderea alege acea metodă de calculare a uzurii, care corespunde modelului prevăzut de exploatare a unui obiect concret de mijloace fixe.

S.N.C. 18 "Venitul" prevede două variante de constatare a veniturilor din prestarea serviciilor: pe fiecare tranzacţie sau pe stadii de finalizare a acesteia. ntreprinderea alege acea variantă, care permite determinarea mai exactă a mărimii venitului obţinut n cursul perioadei de gestiune.

Politica de contabilitate, constituind instrumentul de realizare a prevederilor S.N.C., poate să difere esenţial la diverse ntreprinderi. Variantele şi regulile de evaluare şi contabilizare a activelor, veniturilor şi cheltuielilor acceptabile pentru o ntreprindere pot să influenţeze negativ asupra rezultatelor activităţii altei ntreprinderi sau să fie absolut inutile pentru aceasta. Astfel, n conformitate cu S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale", evaluarea materialelor poate fi efectuată prin trei metode: de identificare, FIFO şi costului mediu ponderat.

Metoda de identificare prevede determinarea costului fiecărei unităţi a stocurilor de mărfuri şi materiale şi este adecvată pentru ntreprinderile cu producţie individuală şi n serii mici. Metodele FIFO şi costului mediu  ponderat pot fi utilizate la ntreprinderile care dispun de un asortiment bogat şi variat de stocuri de mărfuri şi materiale.

Politica de contabilitate n anul curent este aprobată de conducătorul ntreprinderii la finele anului precedent şi intră n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie a anului de gestiune. Ea trebuie să fie aplicată de toate subdiviziunile structurale ale ntreprinderii, inclusiv de cele evidenţiate ntr-un bilanţ distinct, indiferent de sediul lor. Subdiviziunile situate peste hotarele Republicii Moldova trebuie să aplice politica de contabilitate adoptată de ntreprindere şi să respecte concomitent regulile contabilităţii care sunt n vigoare n ţara respectivă.

ntreprinderea nou-creată şi elaborează politica sa de contabilitate pnă la prima prezentare a rapoartelor financiare, dar nu mai trziu de 90 de zile de la dobndirea drepturilor persoanei juridice. Procedurile şi metodele contabile alese se aplică de ntreprindere din ziua nregistrării de stat.

Politica de contabilitate aleasă de ntreprindere trebuie să fie aplicată consecutiv - de la o perioadă de gestiune la alta. n unele cazuri prevăzute de S.N.C. 1, ntreprinderea poate să introducă modificări n politica de contabilitate, adică să nu respecte n decursul anului de gestiune principiul permanenţei.

Toate modificările introduse n politica de contabilitate trebuie să fie argumentate şi perfectate prin documente de dispoziţie (ordine, dispoziţii), indicndu-se data intrării n vigoare a acestora.

Politica de contabilitate adoptată de ntreprindere trebuie să fie dată publicităţii, adică să fie adusă la cunoştinţa tuturor categoriilor de utilizatori ai rapoartelor financiare. Forma de prezentare a politicii de contabilitate este determinată de nsăşi ntreprinderea. nsă n toate cazurile politica de contabilitate trebuie să fie inclusă ntr-un capitol special al notei explicative 1

la raportul financiar anual. Rapoartele financiare trimestriale pot să nu cuprindă informaţii referitoare la politica de contabilitate atunci cnd n ultima n-au fost introduse modificări, ncepnd cu data prezentării rapoartelor precedente, care cuprind politica de contabilitate.

Dacă politica de contabilitate a ntreprinderii este elaborată n baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii stabilite de S.N.C. 1 "Politica de contabilitate", acestea pot să nu fie publicate n rapoartele financiare. n cazul formării politicii de contabilitate n baza convenţiilor care diferă de cele prevăzute de standardul menţionat, atare convenţii, mpreună cu cauzele aplicării acestora şi evaluarea lor n expresie valorică, trebuie să fie dezvăluite detaliat n rapoartele financiare.

Modificările introduse n politica de contabilitate care influenţează substanţial evaluarea şi luarea deciziilor de către utilizatorii rapoartelor financiare n cursul perioadei de gestiune sau n perioadele ulterioare, cauzele acestor modificări, precum şi evaluarea consecinţelor acestora n expresie valorică urmează să fie publicate distinct n nota explicativă la rapoartele financiare.

Dezvăluirea politicii de contabilitate nu justifică reflectarea greşită sau inexactă a informaţiilor şi nu exonerează conducerea ntreprinderii de răspundere pentru ncălcarea regulilor stabilite de ţinere a contabilităţii şi de ntocmire a rapoartelor financiare.

Mai jos este prezentat un model de politică de contabilitate a ntreprinderii (varianta prescurtată).

                                                              Aprobat

         ______________________________

                   conducătorul organizaţiei

         ______________________________

                      numele, prenumele

                      "___"_________199

                      Ordin nr._______

mun. Chişinău

 

 

Cu privire la politica

de contabilitate a S.A. "DIX" pe anul 1999

I. Dispoziţii generale

1.1. Societatea pe acţiuni "DIX", număr de nregistrare ______ din "__"_______, cu modificări şi completări din "__"______, nregistrată de Camera de nregistrare a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chişinău, str. ________ Moldova, MD-20___.

1.1.1. Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de S.A. "DIX" sunt:

servicii complexe de curăţare chimică şi vopsire a hainelor;

lustruirea, tăbăcirea, vopsirea blănurilor, curăţarea articolelor de puf şi pene, curăţarea covoarelor şi preşurilor;

reparaţia şi confecţionarea confecţiilor;

spălarea lenjeriei;

fabricarea şi vnzarea mărfurilor de larg consum;

organizarea gospodăriei auxiliare şi vnzarea produselor agricole;

confecţionarea construcţiilor şi a altor articole metalice pentru populaţie şi ntreprinderi;

prestarea serviciilor de reparaţie a utilajului, transportului auto;

executarea lucrărilor de construcţii-montaj, reconstrucţii, reparaţii capitale, fixarea, refacerea, modernizarea tuturor felurilor de construcţii;

prestarea serviciilor de transport auto.

1.2.    Contabilitatea la S.A. "DIX" se ţine conform:

Legii contabilitătii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995;

Standardelor naţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997;

Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a ntreprinderilor, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997;

altor acte legislative şi normative, ţinndu-se cont de modificările şi completările ulterioare.

1.3. Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiunilor economice se ţine n formă naturală şi n expresie bănească prin reflectarea completă, continuă, documentară şi interdependentă a acestora.

1.4. Elaborarea politicii de contabilitate se bazează pe următoarele convenţii şi principii:

continuitatea activităţii;

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica