referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Calcularea venitului din capitalul investit

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Rata dobânzii de piaţă (k) dobândeÅŸte astfel rolul de criteriu obiectiv de evaluare a proiectelor de investiÅ£ie ÅŸi de selecÅ£ie a celor mai eficiente. Fiind un factor exogen în modelul de evaluare, rata dobânzii, ca indicator macroeconomic are o neutralitate în procesul de evaluare a investiÅ£iilor care îi conferă fiabilitate ÅŸi pertinenţă în calculele de eficienţă...

Varianta Printabila 


1

Plan:

 

 

Introducere

 

1.      Noţiuni privind substanţa mprumutului

 

2.      Evaluarea mprumutului n timp şi calcularea dobnzii

 

3.      “Evida” – software pentru evaluarea mprumutului

 

ncheiere

 


Introducere

 

Rezultatele obţinute n domeniul economic denotă faptul ca unităţile economice se dezvoltă punndu-şi probleme, căutnd soluţii si furnizndu-şi posibilităţi care să susţină şi să extindă activitatea economică.

            Prezenta lucrare abordează probleme teoretice şi practice diverse din domeniile financiar, bancar şi este concepută şi elaborată cu scopul de a constitui o bază necesară şi utilă fundamentării deciziilor specifice gestiunii afacerilor.

            Programul anexat prezintă interes deosebit deoarece poate fi implementat n instituţii financiare, bănci, societăţi comerciale sau pe acţiuni, unităţi economice. Aceştia sunt preocupaţi pentru un plasament financiar ct mai bun, la un moment dat sau pe o anumită perioadă de timp, n scopuri imediate sau pe termen lung dintre cele mai diverse.

Moneda n relaţiile de piaţă reprezintă un element al patrimoniului agenţilor economici. n funcţie de uşurinţa sau greutatea cu care agenţii economici şi asigură moneda necesară, se conturează şi structura patrimoniilor lor. Pe o asemenea bază extinsă, moneda poate exista, poate fi creată şi multiplicată şi n afara instituţiilor monetar-bancare. Apar noi resurse ale pieţei monetare, de credit şi de capital. Nici o cheltuială nu poate fi susţinută fără finanţe şi nici un activ financiar nu poate exista fără monedă. Cheltuielile, activităţile economice pot fi susţinute şi pe seama mprumuturilor contractate.

Creditul este un mijloc de corelare a posibilităţilor de finanţare existente cu nevoile producţiei şi ale consumului. Apariţia relaţiei dintre

creditor şi debitor este legată de existenţa concomitentă a unor agenţi economici care dispun de resurse băneşti temporar disponibile şi a altora care au nevoi suplimentare de astfel de resurse.

 


 

Alegerea variantelor de investiţii se poate face pe baza unui criteriu obiectiv, respectiv maximizarea valorii actuale nete.

   n ipoteza existenţei unei pieţe monetare nesaturate, rata la care se vor actualiza veniturile viitoare din investiţia de capital este rata medie a dobnzii pe această piaţă. n aceste condiţii, oportunităţile de investiţii, cu randamente superioare sau egale ratei dobnzii, vor fi privilegiate. Orice reinvestire ulterioară de capital se poate face cel mult pe piaţa monetară (nesaturată) şi nu n oportunităţi de investire cu randamente inferioare ratei de dobndă.

n reprezentarea grafică  investiţia I1 este cea mai rentabilă (k' <k) şi maximizează averea viitoare (Z1). Investiţia I2 conservă valoarea capitalului economisit (din averea iniţială Zo) Şi investit la o rată de rentabilitate egală cu rata de dobndă (k). n  raport cu randamentul k de pe piaţa monetară (k" < k) investiţia la este neraţională. Adoptarea ei va determina micşorarea averii finale (Z1) n raport cu averea iniţială (Zo).

Rata dobnzii de piaţă (k) dobndeşte astfel rolul de criteriu obiectiv de evaluare a proiectelor de investiţie şi de selecţie a celor mai eficiente. Fiind un factor exogen n modelul de evaluare, rata dobnzii, ca indicator macroeconomic are o neutralitate n procesul de evaluare a investiţiilor care i conferă fiabilitate şi pertinenţă n calculele de eficienţă.

Plusul de rentabilitate, ce va rezulta din selecţia şi promovarea proiectelor de investiţii superioare investiţiei pe piaţa monetară, va contribui la creşterea valorii ntreprinderii. Contribuţia fiecărui proiect de investiţii, la acest supliment de valoare a ntreprinderii reprezintă valoarea actuală netă (VAN).

Ipoteza randamentului descrescător al oportunităţilor de investiţii, aşa cum se prezintă pe curbă  este general acceptată n microeconomie şl verificată de realitatea economică. Ocaziile de investire cu rentabilităţi superioare sunt limitate şl, la un moment dat şi-n condiţiile economice date, numărul lor este relativ redus.

1

Regula VAN (a valorii actualizate nete)

 

Măsurarea VAN se face n puterea de cumpărare din prezent a monedei n care este măsurat şi efortul de investiţii. Pentru comparabilitatea fluxurilor viitoare de venit (CF1, CF2, CF3), cu cheltuielile prezente de investiţii (I1,I2,I3) este uzual să se facă actualizarea celor dinti, la rata "k" a dobnzii fără risc, respectiv exprimarea lor n lei, la puterea de cumpărare de azi (Vo):

VAN = V o - I o =

n care:

Vo  -  valoarea actuală a fluxurilor de venit viitoare (CFz), inclusiv a valorii reziduale (VR n);

Io  -  cheltuielile iniţiale de investiţii;

T - 1, 2 ... n ani de viaţă economică a investiţiei.

 

Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferenţă ntre fluxurile de venit viitoare şi actualizate la rata dobnzii de piaţă, respectiv valoarea lor actuală, pe de o parte şi capitalul investit, pe de altă parte. Capitalurile (I) pot fi oricnd reinvestite pe piaţa monetară, la rata dobnzii de piaţă (k), pentru a obţine fluxuri devenit viitoare (CF):

                pentru un an, sau

     pentru t=1,2,…n ani

de unde:

 

    pentru un an, sau

 

         pentru n ani

 

 Valoarea prezentă          Valoarea actuală a

A investiţiei                      veniturilor viitoare

 

Alţi indicatori concurenţi pentru selecţia investiţiilor sunt:

- termenul de recuperare  a sumei alocate pentru investiţii exprimă numărul de ani de recuperare, prin fluxuri de venituri medii anuale actualizate  a capitalului investit. Termenul de recuperare reprezintă  numărul de ani, după care suma fluxurilor marginale de venit(actualizate) devine egală (şi acoperitoare) cu suma investiţiei. Acest indicator asigură o alegere a variantelor de investiţii n funcţie de rapiditatea recuperării capitalului investit. Este o metodă simplă de luare a deciziei de investiţii care evaluează riscurile. Prin această modalitate de calcul se penalizează investiţiile care recuperează capitalul investit ntr-o perioadă mai mare de timp, pentru că riscul de nerecuperare creşte proporţional cu această perioadă. Se urmăreşte ca termenul de recuperare să fie mai mic dect durata de viaţă a investiţiei, ndeosebi mai mic dect durata sa comercială.

-          indicele de profitabilitate  exprimă rentabilitatea relativă a investiţiei pe ntreaga durată de viaţă a acesteia, respectiv valoarea actuală  scontată pentru o cheltuială iniţială de investiţii egală cu 1. Sunt reţinute acele proiecte de investiţii care au IP > 1. După acest criteriu vor fi selectate proiectele de investiţii care au cel mai mare indice de profitabilitate (supraunitar).

Conducerea ntreprinderii stabileşte un prag limită de rentabilitate pentru selecţia investiţiilor rentabile. Dacă rata internă de rentabilitate este mai mare dect rata medie a dobnzii şi dect costul mediu ponderat al capitalului, atunci valoarea actualizată netă va fi pozitivă şi va  contribui la creşterea valorii de piaţă a ntreprinderii.

Orice decizie de investiţii se ia ntr-un context restrictiv al mediului economic:         

- livrarea unor echipamente sub licenţă, cu acceptarea condiţiilor de comercializare impuse de furnizor;

- dezvoltarea şi expansiunea concurenţei;

-          nevoia de integrare a oricărei investiţii ntr-un mediu economic preexistent cu limitele sale n aprovizionarea obiectivului de investiţii şi n prelucrarea produselor  acestuia etc.

 

Rata dobnzii şi comisioanele aferente determină costul aplicabil. Rata dobnzii este formată din:

- rata dobnzii de referinţă, care poate fi rata oficială a scontului (rata aplicată de Banca Naţională la creditele acordate băncilor comerciale din ţară), poate fi rata dobnzii, aplicată de  bănci comerciale către cei mal importanţi clienţi ai lor  sau poate fi o rată interbancară la creditele reciproce dintre bănci.

-          majorarea ratei de referinţă. pentru compensarea riscului implicat de tipul de credit  creditele de venit prezintă un risc mai mare de nerambursare dect creditele de scont. 

-          majorarea ratei de referinţă pentru compensarea riscului de ntreprindere, n

funcţie de mărimea patrimoniului şi de bonitatea acesteia.

Băncile comerciale utilizează metodologii de clasificare consacrate pe plan internaţional, pe care le consideră cel mai bine adaptabile la clientela lor. O analiză a dosarului de credit al unui client bancar cuprinde două componente ale investigaţiei:

- analiza managerială privind motivarea personalului, nclinaţia spre inovare şi creativitate, calitatea gestiunii financiare, a gestiunii producţiei şi comercializării produselor şi serviciilor, integritatea personală, flexibilitatea etc

- analiza performanţelor economico-financiare privind lichiditatea, solvabilitatea, rentabilitatea, rotaţia activelor circulante, dependenţa faţă de pieţele de aprovizionare, garanţii etc.

Această ntreagă investigaţie este realizată de inspectorul bancar pe baza documentelor din dosarul de credite şi a cunoaşterii directe a ntreprinderii solicitatoare de credite. Rezultatele analizei sunt comunicate Comitetului de Direcţie al băncii, pentru transformarea acestor informaţii n calificative şi acordarea de punctaje. Decizia de creditare privind volumul, durata, rambursarea, dobnda etc. va ţine cont de punctajul obţinut şi de ncadrarea ntreprinderii (conform punctajului) ntr-o anumită clasă (categorie) de risc: A, B, C, D sau E.


Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica