referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Obligatiile angajatiilor

Categoria: Referat Economie

Descriere:

La încheierea contractului individual de muncă părÅ£ile sunt egale.După acest moment, prin semnarea contractului individual de muncă, salariatul îsi dă un acord general si prealabil în temeiul căruia se nasc raporturi de subordonare.Prin aseasta nu înseamnă că se încalcă principiul egalităţii de tratament faÅ£a de toÅ£i salariaÅ£ii ÅŸi angajatorii, principiu prevăzut în Codul Muncii...

Varianta Printabila 


1

                                     OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

 

     

        n sistemul de drept roman,angajaţii pot fii ncadraţi n 2 categorii:

 1..salariaţi

2.funcţionari publici

      

       1.Conform articolului 10 din Codul Muncii prin salariat se inţelege persoana fizică care se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, n schimbul unei plăţi denumite salariu.

       Din această definiţie rezultă că salariatul este persoana fizică aflată ntr-un  raport de muncă, pe baza unui contrac de muncă.

       Contractul de muncă este un accord de voinţă realizat ntre o persoană fizică, salariat, şi un angajator, persoană fizică sau juridică.

       Din cuprinsul actelor normative n vigoare, dar si conform literaturii de specialitate contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic.Aceasta inseamnă că fiecare parte are şi drepturi şi obligaţii.

        La ncheierea contractului individual de muncă părţile sunt egale.După acest moment, prin semnarea contractului individual de muncă, salariatul si dă un acord  general si prealabil n temeiul căruia se nasc raporturi de subordonare.Prin aseasta nu nseamnă că se ncalcă principiul egalităţii de tratament faţa de toţi salariaţii şi angajatorii, principiu prevăzut n Codul Muncii.

         Cadrul general care reglementează obligaţiile salariaţilor l reprezintă Codul Muncii.Astfel, art.39, alineatul(2) din Codul Muncii prevede următoarele:

         “Salariatului i revin n, principal,următoarele obligaţii:

  a)obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a ndeplinii atribuţiile care i revin conform fişei postului;

  b)obligaţia de a respecta disciplina muncii;

  c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul inern, n contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi n contractul individual de muncă;

1

d)obligaţia de fidelitate faţă de angajator n executarea atribuţiilor de serviciu;

  e)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii n unitate;

 f)obligaţia de a respecta secretul de serviciu.’’

           Aceste obligaţii cu caracter general iau forme specifice comform domeniului de activitate, legilor aplicabile contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern,contractului individual de muncă şi fişei postului.

          2.Funcţionarul public este persoana numită, n condiţiile legii, ntr-o funcţie publică, conform alineatului (2) al aricolului 2 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările ulteriore privind statutul funcţionarilor publici.

            Deci, funcţinarul public are raport de serviciu cu statul sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale aministraţiei publice centrale şi locale.

            Obligaţiile generale ale funţionarilor publici sunt cuprinse n Secţiunea a 2-a din Legea nr. 188/1999. Acestea sunt:

  a)ndeplinirea cu profesionalism,imparţialitate şi n comformitate cu legea ndatoririlor de serviciu;

  b)abţinerea de la orice fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau jurdice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

  c)să respecte normele de conduită profesională  şi civică prevăzută de lege;

  d)să se abţină, n exercitarea atribuţiilor ce le revin, de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor si preferinţelor politice;

  e)să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;

  f)să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi confidenţialitatea n legătură cu tot ce ţine de exercitarea funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor de interes  public;

  g)să prezinte, la numirea şi la ncetarea raportului de servciu, declaraţia de avere;

  h)să rezolve, n termenele stabilite, lucrările repartizate;

  i)să respecte ntocmai regimul juridic al conflictului de interes şi al incompatibilităţii lor;

  j)să şi mbunătăţească mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.

              Prin statute speciale se pot reglementa drepturi, ndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decăt cele prevăzute de cadrul general prezentat mai sus.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica