1

                                     OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

 

     

        Īn sistemul de drept roman,angajaţii pot fii īncadraţi īn 2 categorii:

 1..salariaţi

2.funcţionari publici

      

       1.Conform articolului 10 din Codul Muncii prin salariat se inţelege persoana fizică care se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, īn schimbul unei plăţi denumite salariu.

       Din această definiţie rezultă că salariatul este persoana fizică aflată īntr-un  raport de muncă, pe baza unui contrac de muncă.

       Contractul de muncă este un accord de voinţă realizat īntre o persoană fizică, salariat, şi un angajator, persoană fizică sau juridică.

       Din cuprinsul actelor normative īn vigoare, dar si conform literaturii de specialitate contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic.Aceasta inseamnă că fiecare parte are şi drepturi şi obligaţii.

        La īncheierea contractului individual de muncă părţile sunt egale.După acest moment, prin semnarea contractului individual de muncă, salariatul īsi dă un acord  general si prealabil īn temeiul căruia se nasc raporturi de subordonare.Prin aseasta nu īnseamnă că se īncalcă principiul egalităţii de tratament faţa de toţi salariaţii şi angajatorii, principiu prevăzut īn Codul Muncii.

         Cadrul general care reglementează obligaţiile salariaţilor īl reprezintă Codul Muncii.Astfel, art.39, alineatul(2) din Codul Muncii prevede următoarele:

         “Salariatului īi revin īn, principal,următoarele obligaţii:

  a)obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a īndeplinii atribuţiile care īi revin conform fişei postului;

  b)obligaţia de a respecta disciplina muncii;

  c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse īn regulamentul inern, īn contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi īn contractul individual de muncă;

1

d)obligaţia de fidelitate faţă de angajator īn executarea atribuţiilor de serviciu;

  e)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii īn unitate;

 f)obligaţia de a respecta secretul de serviciu.’’

           Aceste obligaţii cu caracter general iau forme specifice comform domeniului de activitate, legilor aplicabile contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern,contractului individual de muncă şi fişei postului.

          2.Funcţionarul public este persoana numită, īn condiţiile legii, īntr-o funcţie publică, conform alineatului (2) al aricolului 2 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările ulteriore privind statutul funcţionarilor publici.

            Deci, funcţinarul public are raport de serviciu cu statul sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale aministraţiei publice centrale şi locale.

            Obligaţiile generale ale funţionarilor publici sunt cuprinse īn Secţiunea a 2-a din Legea nr. 188/1999. Acestea sunt:

  a)īndeplinirea cu profesionalism,imparţialitate şi īn comformitate cu legea īndatoririlor de serviciu;

  b)abţinerea de la orice fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau jurdice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

  c)să respecte normele de conduită profesională  şi civică prevăzută de lege;

  d)să se abţină, īn exercitarea atribuţiilor ce le revin, de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor si preferinţelor politice;

  e)să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;

  f)să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi confidenţialitatea īn legătură cu tot ce ţine de exercitarea funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor de interes  public;

  g)să prezinte, la numirea şi la īncetarea raportului de servciu, declaraţia de avere;

  h)să rezolve, īn termenele stabilite, lucrările repartizate;

  i)să respecte īntocmai regimul juridic al conflictului de interes şi al incompatibilităţii lor;

  j)să īşi īmbunătăţească ī mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.

              Prin statute speciale se pot reglementa drepturi, īndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decăt cele prevăzute de cadrul general prezentat mai sus.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro