referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Sistemul de siguranta nationala

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Elaborarea doctrinei nationale a informatiilor pentru securitate are menirea de a stabili si defini conceptele fundamentale specifice domeniului activitatii de informatii pentru apararea securitatii nationale, în conformitate cu prevederile Constitutiei si cu necesitatea realizarii conexiunilor la cultura organizationala si institutionala de securitate euroatlantica...

Varianta Printabila 


1

DOCTRINA  NATIONALA  A  INFORMATIILOR  PENTRU SECURITATE

 

Preambul

 

Elaborarea doctrinei nationale a informatiilor pentru securitate are menirea de a stabili si defini conceptele fundamentale specifice domeniului activitatii de informatii pentru apararea securitatii nationale, în conformitate cu prevederile Constitutiei si cu necesitatea realizarii conexiunilor la cultura organizationala si institutionala de securitate euroatlantica.

 

Doctrina nationala a informatiilor pentru securitate defineste cadrul general al activitatii de informatii pentru securitate si se constituie într-un ghid în procesul culegerii, prelucrarii, analizei, interpretarii si utilizarii informatiilor care privesc securitatea României si a aliatilor sai.

 

Ca membru al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, România actioneaza în conformitate cu Doctrina integrata de informatii, contrainformatii si securitate a NATO.

 

Raportul acesteia cu Doctrina nationala a informatiilor pentru securitate este urmatorul:

 

Doctrina integrata de informatii, contrainformatii si securitate a NATO ofera baza conceptuala a colaborarii sistematice cu serviciile de securitate nationala ale statelor membre pentru a conveni, de comun acord, asupra informatiilor, valorilor si resurselor care necesita protectie, precum si a standardelor comune de aparare. Aceasta constituie suportul teoretic al securitatii nationale asigurate în cadrul masurilor politico-militare comune, realizate prin culegerea si valorificarea informatiilor, respectiv informarea guvernelor asupra naturii amenintarilor si a mijloacelor de protectie împotriva acestora[1].

 

Doctrina nationala a informatiilor pentru securitate furnizeaza elementele cadrului conceptual al activitatii sistemului securitatii nationale si vizeaza integrarea si coerenta politicilor si strategiilor de securitate ale structurilor nationale de informatii, inclusiv complementaritatea acestora cu esenta, principiile si conceptele fundamentale ale doctrinei Aliantei. Aceasta constituie, de asemenea, parte a ofertei de securitate la patrimoniul strategic al Aliantei.

 

Doctrina nationala a informatiilor pentru securitate se adreseaza factorilor implicati în realizarea securitatii nationale din sfera legislativului, executivului, sistemului national de securitate, autoritatilor si institutiilor publice, organizatiilor de drept privat, celor neguvernamentale si altor forme asociative ale societatii civile, constituind baza teoretica a activitatilor si preocuparilor referitoare la domeniul securitatii nationale si al serviciilor de informatii, contrainformatii si securitate.

 

Doctrina nationala a informatiilor pentru securitate vizeaza:

 

-perceperea si întelegerea corecta a activitatii de informatii, ca prelungire a misiunii sociale de autoaparare exercitata de societate în ansamblul sau, fata de amenintarile si pericolele la adresa cetateanului, natiunii si statului român si a aliatilor sai;

 

-asigurarea suportului teoretic al politicilor, strategiilor si legislatiei privind activitatea de informatii, contrainformatii si de securitate, care sa confere institutiilor abilitate ale statului de drept capacitatea de a desfasura, potrivit competentelor, activitati specifice de cautare, obtinere si prelucrare, prin tehnici si proceduri specifice, precum si de transmitere, catre factorii de decizie legal abilitati, a informatiilor cu relevanta operativa pentru statul român si aliatii sai;

 

-statuarea principiilor coordonarii efortului informativ national în vederea elaborarii produselor analitice si luarii deciziilor privind securitatea nationala, instituirea mecanismelor de evaluare si valorificare integrata a informatiilor pentru securitate, a regulilor de cooperare, conlucrare, colaborare între structurile de informatii ale sistemului securitatii nationale, precum si cu cele ale aliatilor, pentru cunoasterea, prevenirea si contracararea, potrivit domeniilor de competenta, a amenintarilor specifice si comune;

 

-instituirea terminologiei unitare care sa asigure compatibilitatea structurilor de informatii nationale cu cele ale aliatilor si dezvoltarea unei culturi de securitate în masura sa faciliteze comunicarea la nivelul sistemului securitatii nationale, cu celelalte autoritati si institutii publice, inclusiv cu societatea civila, precum si cu structurile de informatii partenere;

 

-perfectionarea cadrului organizational-functional necesar concentrarii structurilor informative, potrivit domeniilor, problemelor si profilurilor specifice de activitate, asupra informatiilor cu relevanta în planul de securitatii, sporind eficienta pe linia prevenirii si contracararii riscurilor si amenintarilor, precum si în domeniul apararii si promovarii valorilor si intereselor nationale si ale aliatilor.

 

-asigurarea, în domeniul securitatii si al activitatii serviciilor de informatii pentru securitate, a suprematiei legii, protejarea statului de drept si a respectului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

 

-dezvoltarea si consolidarea participarii la cooperarea internationala si la schimbul de informatii privind amenintarile la adresa securitatii nationale si a aliatilor României.

 

CONCEPTE DE BAZA

 

Informatia pentru securitatea nationala este un produs analitic, rezultat al activitatii specializate de cautare, identificare, obtinere, prelucrare/procesare a datelor referitoare la disfunctii, vulnerabilitati, factori de risc, amenintari, stari de pericol la adresa principiilor si normelor politico-sociale statornicite prin Constitutie.

 

În actualul mediu geopolitic si geostrategic, date fiind amenintarile interne, externe si cele transnationale, statul român, prin activitatile de informatii, contra-informatii si securitate, protejeaza cetateanul si natiunea, contribuind la mentinerea stabilitatii interne si la consolidarea

[1] În elaborarea prezentei doctrine a informatiilor pentru securitate au fost utilizate:

-Studii si cercetari de securitate si siguranta nationala din statele spatiului euroatlantic;

Documentul AJP-2 - Doctrina integrata de informatii, contrainformatii si securitate a NATO;

Culegerea de legi utilizate de comisiile speciale ale Congresului SUA;

-Legislatii ale serviciilor de informatii si securitate din statele membre ale Uniunii Europene.

 

 

1

mediului international de securitate.Aceste necesitati si interese confera informatiei pentru securitate valoare de patrimoniu strategic.

 

Informatiile pentru securitate sunt:

 

-de necesitate nationala - care se refera la apararea valorilor si realizarea obiectivelor nationale fundamentale, precum si la protejarea functiilor natiunii, ca unitate în diversitate si a resurselor informationale, energetice si umane;

 

-de interes national - care privesc caile de realizare, sustinere si promovare a intereselor nationale fundamentale.

 

Informatiile pentru securitate constituie:

 

-suportul viabil al cunoasterii nevoilor de siguranta ale cetateanului, societatii, natiunii si statului, precum si al fundamentarii politicilor si strategiilor nationale de securitate;

 

-resursa de putere nationala în evolutia mediului international de securitate, pe care se fundamenteaza toate actiunile privind apararea si promovarea intereselor de securitate ale statului român si ale aliatilor sai;

 

-factor de avertizare oportuna, exacta, corecta si echidistanta politic asupra posibilelor situatii critice si suport al deciziilor necesare prevenirii, contracararii sau înlaturarii pericolelor la adresa securitatii nationale.

 

Informatiile pentru securitate se obtin prin valorificarea tuturor resurselor informationale existente, precum si prin surse, mijloace si metode secrete, create si folosite sub autoritatea legii si în conformitate cu imperativul protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale de orice fel de intruziuni ilegale.

 

Valorile de securitate nationala - relatii sociale prin a caror existenta si manifestare se realizeaza atributele fundamentale existentiale ale statului român, drepturile si libertatile constitutionale, precum si ansamblul intereselor si necesitatilor de securitate nationala.

 

Ele se exprima prin suveranitatea si independenta nationala, unitatea si indivizibilitatea statului, identitatea nationala, ordinea constitutionala democratica, statul de drept, drepturile omului, libertatile cetatenesti, economia de piata, limba, cultura si viata spirituala, si constituie sistemul axiologic de referinta în elaborarea oricarei politici de securitate nationala, potrivit dinamicii si imperativelor mediului intern si international de securitate.

 

Necesitati nationale de securitate - oportunitati, trebuinte si utilitati indispensabile pentru apararea, protejarea si/sau promovarea valorilor ori intereselor fundamentale, constientizate si asumate de statul român, care îi permit sa se manifeste competitiv fata de provocarile proceselor sociale evolutive si sa previna, sa reduca ori sa anihileze actiunile distructive.

 

Necesitatile fundamentale de securitate se refera la deciziile privind accesul la resursele strategice vitale existentei natiunii, la trebuintele cetateanului si ale comunitatii si la protectia acestora fata de orice amenintari. Ele se asigura în functie de posibilitatile societatii, de nivelul de aspiratii al acesteia în contextul mediului intern si international de securitate si se satisfac în relatie cu interesele nationale de securitate.

 

Interese nationale de securitate - nevoi si aspiratii ale natiunii de afirmare a propriilor valori si de garantare a identitatii si existentei nationale, exprimate prin obiectivele, caile si tacticile asumate prin consens de întreaga societate în vederea înfaptuirii lor.

 

Acestea se refera la stabilitatea interna si regionala, viabilitatea sistemului de securitate la care România a aderat, avutia nationala, prosperitatea generala a cetatenilor, sanatatea fizica a populatiei, protectia mediului înconjurator. Valorile si interesele nationale constituie reperul axiologic al politicilor si strategiilor de securitate nationala si confera legitimitate institutiilor nationale create pentru a desfasura activitati de cunoastere, prevenire, contracarare ori înlaturare a oricaror amenintari si agresiuni la adresa cetateanului, societatii si a statului.

 

Securitatea nationala - starea natiunii, a comunitatilor sociale, a cetatenilor si a statului, fundamentata pe prosperitate economica, legalitate, echilibru si stabilitate socio-politica, exprimata prin ordinea de drept si asigurata prin actiuni de natura economica, politica, sociala, juridica, militara, informationala si de alta natura, în scopul exercitarii neîngradite a drepturilor si libertatilor cetatenesti, manifestarea deplina a libertatii de decizie si de actiune a statului, a atributelor sale fundamentale si a calitatii de subiect de drept international.

 

Securitatea nationala este un drept imprescriptibil, general opozabil, care are ca domeniu de referinta valorile, interesele si necesitatile nationale, reprezinta conditia fundamentala a existentei natiunii si statului român, care deriva din ordinea constitutionala si se înfaptuieste în contextul securitatii subregionale, regionale si globale.

 

Securitatea nationala este conceptul integrator al tuturor domeniilor de activitate, care concura la realizarea si apararea sa. Componentele strategice fundamentale ale securitatii nationale sunt:

 

-apararea nationala - ansamblu de masuri si actiuni desfasurate de statul român în scopul apararii si garantarii suveranitatii nationale, a independentei si unitatii statale, integritatii teritoriale si democratiei constitutionale;

 

-siguranta nationala - garantia oferita de catre stat privind apararea eficienta a democratiei, statului de drept, ordinii constitutionale si valorilor supreme garantate de constitutie, prin activitatile de informatii, contrainformatii si securitate, desfasurate de sistemul securitatii nationale, precum si prin deciziile si actiunile de realizare a sigurantei cetateanului si a natiunii; siguranta nationala este, în acelasi timp, expresia nivelului de garantii pe care statul îl poate oferi natiunii în legatura cu înfaptuirea si protejarea obiectivelor si intereselor de securitate, în conditiile dinamice ale mediului intern si international, prin prevenirea surprinderilor strategice, economice, politice, tehnico-stiintifice, ecologice sau de alta natura.

 

-ordinea publica - ansamblu de norme si masuri politice, economice, sociale, care permit functionarea normala a institutiilor statului, mentinerea linistii publice, garantarea sigurantei cetatenilor, respectarea si protejarea drepturilor acestora.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica