referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Afirmarea constiintei nationale in Transilvania la sfarsitul secolului XVIII

Categoria: Referat Istorie

Descriere:

Dar pe langa diferentierea din punct de vedere social, romanii se deosebesc de natiunile privilegiate si etnic, ca origine, limba, obiceiuri, credinte, folclor si port; sunt legati prin fire multiple si trainice de fratii lor de dincolo de crestele Carpatilor. Toate aceste elemente distinctive sunt suportul unei constiinte de “neam romanesc”, prezenta “in devenire istorica, care cu timpul isi va face tot mai mult loc in constiinta romaneasca, ca pana la urma, in secolul al XVI-lea, Mihai si fapta lui sa devina chiar simbolul activ al unitatii nationale”...

Varianta Printabila 


Afirmarea conştiinţei naţionale în Transilvania
la sfârşitul secolului XVIII

            În anul 1762 structura demografică a Principatului Transilvaniei era compusă din 66,46% români, 21,62% maghiari, 11,72% saşi şi alţii. Precum rezultă din aceste procente comparative majoritatea absolută a populaţiei era formată din români.
Un recensământ din anul 1767 enumără următoarele categorii sociale: magnaţi, cu 262 familii; nobili de rând, 25947 familii (primipili secui, boieri români din Ţara Făgăraşului şi alţii); saşi liberi, 18364 familii; unguri liberi, 5533 familii; secui liberi 7866 familii; români liberi 14678 familii; orăşeni 11865 familii. Pătura cea mai largă a populaţiei era constituită din 107945 de iobagi – în mare parte români – şi 45495 familii de jeleri.
Trecând peste aceste realităţi demografice, etnice şi sociale, dispoziţiile codurilor de legi “Approbatae constitutiones” (1653) şi “Compilatae Constitutiones” (1669), temelii juridice ale feudalismului ardelean cuprindeau pentru români dispoziţii discriminatorii, asigurând în schimb “naţiunilor“ (nobilii maghiari, saşi şi secui) şi religiilor (catolică, reformată, luterană şi unitară) privilegiate prerogative ca şi puterea politică în stat; ele excludeau astfel de la viaţa publică sau politică pe românii din Transilvania, care formau majoritatea absolută a populaţiei. Dieta, organ nobiliar, era formată numai din cele trei naţiunii privilegiate.
“În Transilvania – remarcă D.Prodan – distincţiile, diferenţierile sociale sunt mereu dublate cu distincţiile, diferenţierile dintre popoare. Procesul de evoluţie socială se înţelege şi ca proces de evoluţie naţională”. Constatarea aceasta este ilustrată prin evoluţia noţiunii de naţiune română, precum şi prin interferenţa aspectelor sociale şi naţionale cu ocazia înfiinţării graniţei militare în Transilvania.
Dar pe lângă diferenţierea din punct de vedere social, românii se deosebesc de naţiunile privilegiate şi etnic, ca origine, limbă, obiceiuri, credinţe, folclor şi port; sunt legaţi prin fire multiple şi trainice de fraţii lor de dincolo de crestele Carpaţilor. Toate aceste elemente distinctive sunt suportul unei conştiinţe de “neam românesc”, prezentă “în devenire istorică, care cu timpul îşi va face tot mai mult loc în conştiinţa românească, ca până la urmă, în secolul al XVI-lea, Mihai şi fapta lui să devină chiar simbolul activ al unităţii naţionale.”
Pentru a îndigui acest curent de afirmare naţională cercurile vieneze iniţiază din motive politice, unirea românilor cu biserica catolică, unire concepută ca un instrument de dominare mai eficace a Transilvaniei. Promiţându-se preoţimii române nevoiaşe egalitate în drepturi cu preoţii catolici şi biserici ortodoxe “tolerate” drepturi egale cu ale confesiunilor “recepte”, Curtea imperială socotea succesul asigurat, mai ales cerânduli-se doar românilor recunoaşterea autorităţii papei. Problema unirii, adusă în discuţie mai întâi la sinodul din Alba Iulia de la 1697 de către mitropolitul Teofil, a fost primită la 7 octombrie 1698. La această dietă actul de unire a fost semnat de 38 de protopopi şi întărit printr-o diplomă leopoldină în 1699.
Unirea nu se putut propaga însă după aşteptările iniţiatorilor deoarece se opunea nobilii are pierdeau braţe de muncă; dar se împotrivea mai ales poporul român cu deosebire cel din părţile Braşovului, Făgăraşului, Hunedoarei. În această situaţie, a urmat în anul 1701, o nouă diplomă imperială, prin care s-au extins beneficiile unirii nu numai asupra preoţilor ci şi asupra mirenilor trecuţi la unire, ridicându-i din starea de iobăgie la cea de oameni liberi. Diploma, de importanţă deosebită nu numai religioase ci în mar măsură socială şi politică nu s-a aplicat însă niciodată din cauza împotrivirii celor “trei naţiuni” privilegiate.
S-au produs de aceea puternice agitaţii, care vor pune într-o situaţie foarte critică, însăşi stăpânirea habsburgică în Transilvania. În lupta această dusă de episcopul Inocenţiu Micu se profilează tot mai pregnant postulate sociale şi naţionale, suprapunându-se celor religioase. Cu petiţii şi memorii vraşnicul vlădică, primul care a înţeles mişcarea românească naţională a asaltat timp de 16 ani (1728 – 1744), dieta şi curtea vieneză. El pretinde ca românii să fie egal îndreptăţiţi cu celelalte “naţiuni” ale Transilvaniei, să fie reprezentaţi în dietă, în guvern să obţină funcţii, să fie ştearsă iobăgia în scaunele săseşti şi să se acorde iobagilor dreptul de liberă strămutare, de a frecventa şcolile, de a învăţa meşteşuguri. Se cerea, cu alte cuvinte ştergerea inegalităţii sociale şi naţionale la care erau condamnaţi românii din Transilvania. El revendică de asemenea, regimentele separate ale naţiunilor pe care le oferea pentru cazul în care vor fi satisfăcute revendicările  poporului său, precum şi existenţa ofiţerilor români.
Micu aducea ca argument ponderea naţională a românilor în Transilvania, sarcinile purtate de ei precum şi drepturile lor istorice. Pretinseră drepturi dobândite de “naţiunile politice”, el le opune cele amintite mai sus. Dreptului câştigat prin puterea armelor îi opune vechimea şi continuitatea poporului român pe acest pământ: dreptul priorităţii. Pusă astfel problema, naţiunea română nu mai apare câtuşi de puţin “inferioară”, nici cantitativ, nici calitativ, celorlalte “naţiuni”.
În anul 1744 Inocenţiu Micu îşi sintetizează aceste alimente într-un  Supplex Libellus, prezentat împărătesei Maria Tereza.
Caracterul naţional al luptei lui rezultă din dârzenie cu care apără cauza “naţiunii române”. El foloseşte în acest scop un limbaj cu pregnante valenţe naţionale. Astfel în anul 1761 într-un memoriu al ţăranilor înaintat congregaţiei nobiliare din Deva se afirmă că locuitorii de baştină ai Transilvaniei sunt rămăşiţele dacilor.
Noţiunea medievală de “naţiune”  capătă acum o semnificaţie nouă dovedind că procesul formării naţiunii moderne se apropie de finalitatea lui. Conştiinţa de neam se transformă în conştiinţă naţională.
Războiul de 7 ani cu Prusia (1756-1763) obligă pe austrieci să-şi deplaseze forţele militare în Silezia, iar lipsa armatei în Transilvania favorizează extinderea frământărilor. Decretul de “toleranţă” al împărătesei nu temperează spiritele agitate ci dă un nou imbold luptei poporului român ridicat în anul 1759 sub conducerea călugărului Sofronie din Cioara.
Curtea din Viena înştiinţată de izbucnirea răscoalei, ordonă arestare conducătorilor şi înăbuşirea ei cu forţa armată. Ordinele nu pot fi însă îndeplinite deoarece mişcarea se întinsese deja asupra unui teritoriu prea vast. Maria Tereza este astfel silită să instituie o comisie de anchetă care să examineze doleanţele românilor. Între timp valul revoluţionar a cuprins văile Mureşului, Târnavelor, “pământului Crăiesc” şi ţinutul Făgăraşului. Emisari şi scrisori ale lui Sofronie se răspândesc până în părţile Sătmarului şi Maramureşului. Cu toate aceste succese Sofronie îndeamnă poporul să se reţină de la tulburări, să nu refuze darea şi slujbele nici ale împărătesei şi nici ale domnilor de pământ. Dar valul revendicărilor sociale ale ţărănimii nu a putut fi stăvilit, autorităţilor locale lipsindu-le forţa represivă.
Situaţia critică impune autorităţile măsuri urgente. Conferinţa ministerială din 12 martie 1761 încredinţează generalului Nikolaus Adolf  baron de Buccow, noul comandant al forţelor militare din Transilvanie, “pacificarea” românilor. La 5 aprilie 1761 generalul soseşte la Sibiu cu forţa necesară pentru acţiunile brutale de reprimare. Aici el îl primeşte la 1 mai pe Sofronie.
Începe acţiunea de dezmembrare a bisericilor. Buccow decide arbitrar şi execută hotărârile cu brutalitate. Distruge mai multe din mănăstirile şi schiturile din valea Oltului, pe care le socotea cuiburi de agitaţie şi de rezistenţă. El nu-l mai găseşte pe “instigator”, care se refugiase la Argeş. Însă situaţia devine şi mai critică decât în timpul acţiunii lui Sofronie în munţii Apuseni. Aceasta o recunoaşte şi generalul Buccow: “Românii, sătui de a mai fi credincioşii unirii, pe care cei mai mulţi spun că nu au îmbrăţişat-o nicicând şi nici nu o recunosc, sau dedat la excese ce se apropie de revoltă, dar au continuat să-şi facă slujbele şi să-şi plătească darea.” Dar acum poporul refuză robotele, pornind pe drumul ce va duce la răscoala lui Horea.
În cadrul acestor frământări din anul 1761, fiind confruntat cu dificultăţi tot mai mari, generalul Buccow concepe ca un mijloc de diversiune înfiinţarea graniţei militare ardelene.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica