referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Plan de afaceri

Categoria: Referat Marketing

Descriere:

1). Crearea noilor locuri de muncă ÅŸi angajarea în câmpul muncii la etapa iniÅ£ială, la momentul realizării proiectului, dar nu mai târziu de 6 luni din ziua obÅ£inerii creditului, a 7 persoane înregistrate ca ÅŸomeri la Oficiul forÅ£ei de muncă din teritoriu si anume:...

Varianta Printabila 


1 August 2002
PLAN DE AFACERI
pentru finalizarea construcţiei unei mini-cafenele şi completarea cu utilaj n scopul obţinerii unui credit bancar
Prezentat de: Societatea cu Răspundere Limitată
Adresa: Jud.Ungheni. ...
Director:
Planul de afaceri a fost alcătuit şi prezentat de către directorul
S.R.L. " {U\*v^\    Ca < ev       (preşedintele societăţii)
Informaţia inclusă n plan este confidenţială şi nu poate fi difuzată altor persoane
fără permisiunea conducerii ntreprinderii
 
Cuprinsul
I.    Oferta pentru participarea la concurs
II.    Scopul elaborării planului de afaceri
III.    Scurt istoric
IV.    Managementul şi personalul
V.    Localizarea afacerii
VI.    Planul de marketing
VII.    Piaţa
VIII.    Concurenţii
IX.    Planul de producţie
X.    Planul financiar
XI.    Rezumatul planului de afaceri
Anexe
 
I.      Oferta pentru participarea la concurs
Prezentată de S.R.L. " SU\-caC       ", c/fy^zW^A.cu sediul n municipiul
Ungheni.    ^
Principalul gen de activitate -alimentaţie publică si comerţ cu
amănuntul.
1)    Participnd la seminarul organizat de către Oficiul forţei de muncă, secţia
Ungheni, am fost informaţi de către anunţarea desfăşurării concursului cu
privire   la   acordarea  de   mijloace   financiare   agenţilor  economici,   care
beneficiind de un credit din partea Statului, vor folosi sursele financiare
pentru crearea locurilor noi de muncă. Locurile de muncă noi create vor fi
completate cu persoane din rndurile şomerilor, care stau la   evidenţă la
Oficiul forţei de muncă din municipiul Ungheni. Fapt ce confirmă acordul
personal de a participa la concurs, prezentnd un proiect propriu-alcătuit,
care oglindeşte planurile administraţiei ntreprinderii pe parcursul ultimilor
doi ani, şi anume:
finalizarea    construcţiei    cafenelei    şi    completarea    cu    utilaj tehnologic de       comerţ.
2)    In urma analizei profunde de către comisie a proiectelor naintate de
agenţii economici pentru crearea noilor locuri de muncă, sper, că proiectul
meu (autor CWo,; LT^) va fi apreciat pozitiv deoarece suma solicitată este
minimă (40000 lei) şi ntreprinderea are posibilitatea deplină de a rambursa
această sumă n termenii stabiliţi. Sunt de acord să nchei cu Oficiul forţei de
muncă un contract n care vor fi scrise concret    datoriile şi obligaţiile
părţilor ce participă la aplicarea n practică a Hotărrii Guvernului Republicii
Moldova   cu privire la susţinerea financiară a şomerilor pentru organizarea
activităţii de antreprenoriat.
 Directorul SRL "JUitroi      "
Buletin de identitate - zodkQ'h&ooQo}eliberat de
4) Rechizitele principale:
BC Moldova Agroindbanc Ungheni. Cod iesl,-j>z\&ţ   , cont de decontare
C/f- 43^*3:1, SA    , COd TVA
Data
 
II.    Scopul elaborării planului de afaceri
Interpriderea:       Societatea cu Răspundere Limitată " tiU i ^a y     ", nr. de
inregistrare i-hZKuţu^iK de la data 2 a. .QS, A Adresa juridică:   R.Moldova, jud.Ungheni ^A-g
Directorul nterprinderii (preşedintele societăţii) - C__o.<*J\
Scopul de bază a proiectului propus:
finalizarea construcţiei unei mini-cafenele (sala de comercializare pentru 30 locuri) amplasată n partea laterală a magazinului şi folosirea la maximum a ncăperilor şi suprafeţei auxiliare a magazinului cu o suprafaţă de 173,7 m   disponibilă la moment
Rezultatul realizării proiectului la I etapă:
1). Crearea noilor locuri de muncă şi angajarea n cmpul muncii la etapa iniţială, la momentul realizării proiectului, dar nu mai trziu de 6 luni din ziua obţinerii creditului, a 7 persoane nregistrate ca şomeri la Oficiul forţei de muncă din teritoriu si anume:
n funcţie de   barmen - 1 persoană, chelner - 2 persoane, (tineri specialişti care au absolvit instituţiile de nvăţămnt şi au specialităţi corespunzătoare), casier- 1 persoană cu grad de invaliditate (gradul l-II), bucătar, bucătar-cofetar - 2 persoane ( 2 mame care după concediul de maternitate au rămas fără loc de muncă),
servitoare - 1 persoană din păturile vulnerabile. 2). Majorarea capitalului statutar a nterprinderii. 3). Deservirea in complex a locuitorilor din cartierul Centru, a tuturor vizitatorilor ntreprinderii, administrată şi deservită   de colectivul de muncă n număr de 13 persoane n fruntea cărora zi de zi cu toate problemele organizatorice,     comerciale,    financiare şi    altele    coordonează     directorul
contabilul şef-fcAac^o,^ „Şy,. Costul I etape a proiectului - circa 100 mii lei. Sursele solicitate pentru realizarea proiectului - 40 000 lei. Sursele financiare proprii investite de către acţionari - 60000 lei. Termenul de realizare a proiectului - 6 luni din ziua obţinerii creditului. Termenul de rambursare a creditului - 2 ani.
nceputul rambursării - după o perioadă de 12 luni din ziua obţinerii
creditului.
 
III.  Scurt istoric
ntreprinderea S.R.L. "     " are certificatul de nregistrare a
ntreprinderii eliberat de Camera de nregistrare de Stat de pe lngă Ministerul
Justiţiei al Republicii Moldova cu număr de nregistrare -       , seria A,
data nregisrării -        , cod fiscal -^uatoşdresa juridică - jud.Ungheni.
Directorul  S.R.L.  " UWQJ      "  este    a    ,  anul  naşterii
1957, studii superioare (Universitatea de Stat din Chişinău, facultatea "Merceologia şi organizarea comerţului"), cetăţeancă a Republicii Moldova, domiciliată pe adresa -jud.Ungheni.
Societatea are fond statutar nregistrat n mărime de 48718 lei. Această sumă s-a format n urma privatizării pe bonuri patrimoniale la 18 aprilie 1994 şi exprimă costul mijloacelor fixe ale ntreprinderii. Fondatorii ntreprinderii snt:
care deţin 61,29 % din capitalul statutar. La momentul dat, capitalul statutar alcătuieşte 92934 lei format prin investiţii din partea fondatorilor (copia certificatelor se anexează).
S.R.L. " \1\\^Q (         " desfăşoară următoarele activităţi:
- Comerrtu amănuntul nespecializat (gen principal de activitate), care se ocupa cu realizarea produselor alimentare, propunnd un asortiment bogat de articole de prima necesitate folosite zilnic in alimentaţie, la fel produse scumpe, delicioase, băuturi răcoritoare şi băuturi alcoolice, ntrebuinţate pentru pregătirea meselor de sărbătoare;
-    Comerţ cu ridicata efectuat pe bază de contract sau plată, cnd
la comanda persoanei fizice sau juridice ntreprinderea oferă servicii pe baza de
contract n aprovizionarea cu produse şi mărfuri n asortimentul necesar      a
măsurilor familiare şi meselor de sărbătoare;
-    Fabricarea produselor de panificaţie - secţia  de patiserie   a
bucatelor şi articolelor de patiserie propune cumpărătorilor un asortiment bogat
de legume, carne, peşte ş.a. Din    produsele de panificaţie propune   prăjituri,
chifle, biscuiţi, plăcinte ş.a.;
-    Alimentaţie publică, baruri şi cantine -barul n complex   cu
bucătăria propune cumpărătorilor gustări reci şi calde, bucate care pot fi servite
rapid, bucate complicate n pregătire dar bogate la gust;
 
Bufete externe - care oferă deservirea măsurilor ce se petrec pe teritoriul oraşului, eşirea cu vnzare pe piaţa agricolă a oraşului n zilele de piaţă şi zilele de sărbătoare, la fel deservirea măsurilor familiare, a meselor de sărbătoare - zile de naştere, cumătrii, nunţi.
IV.  Managementul şi personalul
Conducerea ntreprinderii este nfăptuită de către director n persoana doamnei (^^r^VoxcT^ studii - Colegiul de comerţ din Chişinău, specialitatea - tehnolog pregătirea bucatelor, 1974-1977, Universitatea de stat din Chişinău, facultatea - Merciologia şi organizarea comerţului, specialitatea - Merceolog -produse alimentare, anul 1977-1982, diploma N594 din 26/06/1982.
Directorul este si unul din proprietarii intreprinderii, specialist in ramura comerţului şi a alimentaţiei publice cu o vechime n muncă de peste 25 ani.
nceputul carierei de muncă este din anul 1977 n funcţie de bucătar, şef de producere, directorul Combinatului alimentar, director de restaurant. Din anul 1992 -director la magazinul "Culinarie", care conform programului de privatizare a fost privatizat la 18 aprilie 1994 pe bonuri patrimoniale. Din 22 iulie 1994-director la S.R.L. " ftju<o(     ".
La momentul dat directorul^ coordonează intreaga activitate a intreprinderii, organizează şi consultă personalul ocupat n procesul de muncă, transmite tinerilor specialişti teoria dezvoltată n timpul studiilor şi experienţa, măestria profesională acumulată pe parcursul anilor, se ocupă cu procesul de aprovizionare şi desfacere, planuieşte procesul de producere şi realizare pe viitor.
Contabilul-şef, doamna d^o\o^ J^. , cu o vechime n muncă peste 35 ani, studii medii speciale, facultatea de Finanţe a tehnicumului de Finanţe din Chişinău. A lucrat n Asociaţia Alimentaţiei Publice-Ungheni din anul 1998 n funcţie de contabil. Din anul 1994 contabil-şef la S.R.L.     &
Numărul personalului angajat n serviciul la situaţia de 01.0o.2002 este de 12 persoane. Colectivul este stabil pe perioada de peste 4 ani. In prezent la ntreprindere snt angajaţi n serviciu pemament 11 persoane, 1 pesoană temporar. Fiecare pesoana angajată are separat incheiat contract de muncă conform regulamentului. Persoanele cu răspundere materială au ncheiat contract individual de răspudere materială deplină.
 
Cerinţele naintate către persoanele ce urmează să fie angajate snt reale şi snt extrase din actele normative şi instrucţiile sanitare şi alcătuesc Regulamentul şi contractul colectiv de muncă.
1.    E necesar ca viitorii angajaţi să cunoască limba de stat.
2.    Să aibă studii speciale-profesionale.
 
3.    Să respecte normele sanitare, instrucţiile şi cerinţile ntreprinderii de
comerţ S.R.L. " ^Ju<g\,      ",culturii deservirii.
4.    Să respecte regulile şi actele normative a ntreprinderii de alimentaţie
publică.
Tarificarea lucrătorilor la situaţia de Ia 01.08.2002
VINZATORII - Salariul alcătueşte 2% din suma mărfurilor realizate.
BARMENII - Salariul alcătueşte 3% din suma mărfurilor realizate.
BUCĂTARII,COFETARII - Salariul alcătueşte 5% din suma mărfii
produse.
SERVITOARELE - Salariul lunar de 150-00 lei.
V.    Localizarea afacerii
ntreprinderea este amplasată n cartierul Centru al municipiului Ungheni, str. Vasile Lupu 6. Specificul unic care atrage cumpărătorul se exprimă prin stabilitatea genului de activitate format pe parcursul anilor precedenţi şi se respectă din momentul privatizării. Suprafaţa totală la moment este de 173,7m . Există perspectiva de a lărgi suprafaţa comercială şi de producere aproximativ cu 80 m . Suprafaşa terasei conform proiectului este de 37m . Suprafaţa comercială a mini-cafenelei este de 30 m . Pe viitor pe o suprafaţa de 40 m plănuim deschiderea unui Internet-club dotat cu calculatoare moderne.
Schema ntreprinderii iniţiale se anexează. Se anexează documentele şi facturile de provenenţă a materialelor de construcţie care au fost, deja, folosite la construcţie pentru realizarea proiectului.
Finalizarea şi expluatarea obiectului n termeni restrnşi şi n timpul apropiat sper căci va fi hotărită pozitiv şi după decizia comisiei exprimată documentai prin proces verbal, eu, Malencov Vera, mă oblig să prezint tot pachetul de documente ce se cere pentru obţinerea unui credit n sumă de 40(patrizeci) mii lei, pentru ce şi semnez :
Directorul S.R.L."  \\XUQ
 
VI.  Planul de marketing
Planul de lucru a unei ntreprinderi de producere, de alimentaţie publică şi deservire este format din cerinţe concrete, dar conţine şi nişte argumente deosebite n calcularea normelor şi n tehnologia pregătirii bucatelor, care necesită şi artistism şi, nu n ultimul rnd, suflet mare.
La S.R.L. " \\Ax<a\ " este elaborat un plan anual de marketing care oglindeşte cerinţele peţii şl exprimă măsurile care le ntreprinde colectivul de muncă pentru ndeplinirea cerinţelor populaţiei din judeţul Ungheni cu mrfuri şi produse alimentare necesare. Permanent este necesar de analizat cerinţele petei, deoarece fiecare produs are anotimpul său cnd este cel mai solicitat şi este nevoie de mărit volumul de aprovizionare. Aici este necesar de ţinut cont de sărbătorile religioase, de diferite ritualuri locale, sezoniere şi zone locale. Permanent este necesar de lucrat asupra asortimentului şi menţinut la nivel. Analiznd cerinţele petei, este nevoie de completat permanent asortimentul cu produse noi, de calitatea cea mai bună şi la un preţ convenabil cumpărătorului. Politica preţurilor trebuie să fie zilnic n atenţia conducătorului şi a persoanelor ce se ocupă cu realizarea productelor. ndestularea cumpărătorului cu produse de primă necesitate duce, evident, la mărirea volumului de realizare.
Ţinnd cont de amplasarea ntreprinderii n vecinătate cu multe ntreprinderi bugetare (Spitalul Judeţean, Colegiul de Medicină) unde n raza aproximativ 1 km reţeaua de comerţ cu amănuntul este deasă, proiectul nostru propune un model de deservire n complex, adică un mini-centru comercial de deservire pentru toate vrstele la cerinţele majorităţii şi pentru toate gusturile.
Plănuim n mediu realizarea de aproximativ 50 de prnzuri a cte 10 lei minimum şi 15 lei maximum, ncasările zilnice se vor mări aproximativ cu 700 lei. Evident, se v-or mări şi ncasările lunare, anuale.
VII. Piaţa
ntreprinderea dată a fost privatizată de un grup de cetăţeni n anul 1994. Avnd un gen unic de activitate, şi anume, magazin-"Culinărie", care realiza semifabricate, produse culinare şi de cofetărie, pe timpuri preferate de o mare majoritate de cumpărători, cu timpul şi-a pierdut destinaţia din următoarele motive:
-    schimbările radicale n economia naţională care a nchis uşile multor
ntreprinderi industriale, de construcţie şi deservire a populaţiei, aducnd la
mărirea numărului de şomeri şi sărăcirea populaţiei;
-    după datele statisticii, din 2 membri ai familiei, n majoritatea cazurilor,
unul a rămas fără loc de muncă, ducnd la micşorarea bugetului familiei. n aşa
 
condiţii orice familie este impusă să-şi mpartă sursele financiare, acumulate pe parcursul lunii, pentru strict necesarul familiei.
Pe perioada a circa 4 ani posibilitatea de cumpărare era mai jos de nivelul
normal, crend destule obstacole n asigurarea desfăşurării unei activităţi
profitabile a ntreprinderii. In pofida tuturor greutăţilor ntreprinderea şi-a
menţinut genul de activitate, şi-a păstrat fondurile fixe, le-a mărit pe măsura
posibilităţilor, procurnd utilaj frigoriferic, mobilă, aparate de casă şi control.
S.R.L. " uA^ăy    a ncheiat anul de gestiune 2001 tară pierderi, avnd un
profit brut de 59.000 lei şi vnzări nete de 332.000 lei, onorndu-şi pe deplin obligaţiile faţă de Bugetul de Stat şi Fondul Social. n trimestrul I anul 2002 s-au efectuat vnzări nete n sumă de 87 mii lei cu un profit brut de 15,4 mii lei.
In anul curent a crescut rotaţia banilor ncasaţi pnă la 5 ori pe lună. Dacă n anii precedenţi banii ncasaţi circulau cel mult de 2 ori pe lună şi n majoritatea cazurilor marfa era procurată şi se păstra n depozit cu lunile, facnd cheltuieli enorme de energie electrică, cheltuieli neprevăzute pentu păstrarea ndelungată a mărfii n condiţii normale iar pentru respectarea termenilor de realizare, marfa trebuia adusă n cantităţi mici cu cheltuieli mari, azi lucrurile s-au schimbat spre bine. Administraţia mpreună cu membrii colectivului a analizat cerinţele pieţii şi posibilitatea cumpărătorilor din localitatea unde este amplasat magazinul şi a ntreprins unele schimbări n procesul de lucru pentru a atrage cumpărătorii:
1.    Lărgirea asortimentului conform cerinţelor cumpărătorilor;
2.    mbunătăţirea culturii de deservire;
3.    mbunătăţirea calităţii producţiei propuse;
4.    Crearea şi mbunătăţirea condiţiilor de muncă, procesului de deservire,
crearea condiţiilor de odihnă pentru clienţi.
S.R.L." lU\<o\ ", oferind servicii la comercializarea produselor alimentare, desfăşoară activitatea sa cu ajutorul producătorilor autohtoni şi furnizărilor de produse alimentare din Republica Moldova. ntreprinderea activează pe bază de contract direct pe parcursul a 10 ani cu următoarele ntreprinderi din or. Chişinău:
S.A. "Carmez", S.A."Alicom", S.A. "Lapte", S.A."Vitanta Intravest", S.R.L."Varda", S.R.L. "Amir", S.RL."Coca-Cola "-Moldova.
Din or. Bălţi:
S.A.'lncomlac", S.A."Arcaşul", S.A."Basarabia-Nord".
Pe parcursul a peste cinci ani S.R.L. " \u\-cq\ comunică direct cu "Baza Angro", care realizează produse alimentarei n general, activitatea principală este ndreptată spre realizarea produselor alimentare a producătorilor autohtoni.
La moment, lund n consideraţie şi Centrul de comerţ care plănuim să-1 deschidem, pus la dispoziţia cumpărătorului pentru toate vrstele   şi de toate
 
gusturile, prognozăm creşterea volumului de vnzări cu 50%, evident, pe o suprafaţă comercială mai mare, nzestrată cu utilaj modern şi o deservire la nivel nalt, crend şi un anturaj plăcut de odihnă. Plănuim vnzarea produselor alimentare, realizarea semifabricatelor şi bucatelor, a băuturilor răcoritoare şi spirtoase. Toate acestea fac parte din tendinţele de dezvoltare a afacerii pe piaţa locală , ca urmare, care va da o creştere a vnzărilor cu 50%, creştere reflectată n "Raportul privind rezultatele financiare in anii 2002-2004 " din anexa nr.l şi nr. 2 rndul 010. Din anexa nr.l şi nr.2 ultimul rnd - "ncasări băneşti n numerar" se vede că n trimestrul 4 al anului 2003 plănuim ncasări de la realizare n sumă de 170 mii lei, ncasările vor creşte n următoarele trimestre şi vor atinge la situaţia de 01.07.2004 suma de 450 mii lei. Factorii care ne vor ajuta n activitatea comercială la mărirea volumului de realizări sunt:
1.    Maximă atenţie n deservirea cumpărătorului;
2.    Politica preţurilor bine gndită şi, evident, la nivelul concurenţilor sau
mai joase  dect  la  concurenţi  din  zona  amplasării  ntreprinderii
comerciale.   S.R.L." \UUQ y      "   realizează   produsele   lactate   şi
. produsele de panificaţie cu un adaos comercial de 15 %. Adaosul comercial la alte grupe de produse este de la 17% pnă la 25%. Adaosul comercial la produse de primă necesitate este de pnă la 17%, iar pentru produse delicioase de la 22% la 25%, la băuturile 22%-25%, la articolele de tutun 20%-23%.
VIII.       Concurenţii
O concurenţă sănătoasă n orce afacere este un lucru binevenit. In cartierul unde este amplasată S.R.L." \U\^qi ", reţeaua de comerţ este cu mult mai deasă dect sunt cerinţele. Şi cauza este evidentă. In oraş la moment este stopată activitatea n construcţie şi aproximativ 50 % a ntreprinderilor de producere staţionează. Foştii membri ai acestor colective astăzi şi desfăşoară activitatea n comerţ. Insă, neavnd calificare n ramură comerţului, ei se afirmă ca un concurent slab şi nespecialist.
Scopul ntreprinderii noastre este de a desfăşura o activitate n domeniul comerţului, respectnd normativele şi legislaţia n vigoare, regulele şi cerinţele unei ntreprinderi de comerţ şi alimentaţie publică cu răspundere personală n respectarea normelor şi igienei sanitare.
Anturajul şi condiţiile bune create pentru cumpărător, nivelul nalt al culturii de deservire, accesul liber la informaţia despre producţia propusă,(preţul, durata păstrării) sunt nişte factori foarte importanţi pentru S.R.L. " J0\\'ca \ " şi influenţează direct asupra rezultatelor activităţii ntreprinderii. Pentru a face o caracteristică mai concretă a concurenţilor noştri este necesară analiza comercială, financiară a ntreprinderilor concurente.
 

1 Din cele studiate ca specialist n comerţ, cu un staj de muncă mare şi prctică n domeniul dat. argumentez următoarele:
pentru S.R.L." \V\\^cxy " concurenţii principali amplasaţi n raza de activitate de 500 m sunt trreNla număr şi pot fi caracterizaţi concurenţi cu o capacitate mai slabă de concurare. Concurentul S.R.L."Lămiţa" al cărei gen principal de activitate este deservirea aparatelor de casă şi control, prestarea serviciilor de informaţii, paralel comercializează produse alimentare. Concurentul magazinul "Spicuşor" - filiala combinatului de cereale din Ungheni, efectuiază comerţ cu amănuntul a produselor propuse de alte ntreprinderi n contul datoriilor. Concurentul Supermarket "Corona" - dotat cu utilaj modern, asortiment variat de articole de import - are preţuri la mărfuri cu un adaos comercial mult mai mare.
Analiza succintă a concurenţilor
Dacă apreciem factorii indicaţi mai jos n % pe scara 0% - 100% rezultă:
Factorii pentru comparaţie    S.R.L.
" 'UxaS      "    Supermarket "Corona"    S.R.L "Lămiţa"    Magazinul "Spicuşor"
l.Preţ    Dclal7%-25% Adaos comercial    Dela20%-25% Adaos comercial    Delal5%-25% adaos comercial    Dela20%-25% adaos comercial
2. Calitatea produselor    100%    100%    100%    100%
3. Asortiment    variat    Variat    variat    variat
4. Nivelul de calificare a lucrătorilor    99%    99%    99%    75%
5. Nivelul de deservire    95%    95%    95%    95%
6. Anturajul    100%    100%    100%    100%
7. Alimentaţie publică    La moment 10% din vnzări, după realizarea proiectului 50% din vnzări    0%    10%    0%
 
Avantajele şi dezavantajele societăţii
Avantajele:
1.    Posibilitatea de a extinde suprafaţa de deservire şi mărirea volumului
producţiei de producere proprie (Deservirea măsurilor familiare,
organizarea meselor de sărbătoare).
2.    Posibilitatea menţinerii asortimentului, dispunnd de spaţii şi de utilaj
frigoriferic.
3.    Colectivul stabil, membrii colectivului corespund funcţiilor care le
ocupă, avnd terminate studii speciale...
Dezavantajele:
1.    Este imposibilă deservirea agenţilor economici ANGRO.
2.    Deschiderea reţelei de comerţ n satele judeţului.
IX.  Plan de producere
Avnd n vedere genul de bază a activităţii (producerea articolelor de patiserie şi semifabricate culinare), un gen care necesită cheltuieli adăugătoare de aprovizionare cu materie primă, de păstrare şi de pregătire, necesită respectarea condiţiilor şi normelor sanitare iar procesul de producere şi realizare este mai mult de 90 % manual, sperăm, ca realiznd proiectul dat, completarea cu utilaj tehnologic modern va nlocui n mare măsură lucrul manual şi va uşura lucrul fizic unde n ramura dată activează 99 % femei. Sperăm, că cumpărătorii care vor vizita firma noastră să fie n cştig, deoarece noi propunem n complex:
1.    magazin alimentar cu un asortiment variat de produse alimentare
naturale a producătorilor autohtoni;
2.    secţia de producere propune un asortiment bogat de semifabricate
culinare, de articole de patiserie, preferat de către cumpărători;
3.    barul oferă o deservire specializată şi modernă.
Realizarea proiectului are scopul:
-folosirea la maximum a suprafeţei totale a ntreprinderii pentru a oferi clientului servicii n complex la un nivel nalt de deservire.
 
X.    Planul financiar
Pentru realizarea proiectului - amenajarea unei terase, completarea cu utilaj modern a unei mini-cafenea cu bucătărie - ntreprinderea are nevoie de investiţii financiare n mărime de 100.000 lei, dintre care 60.000 lei vor fi investiţii din partea fondatorilor, care vor fi folosite pentru procurarea materialelor şi pentu amenajarea terasei.
Pentru realizarea proiectului n termeni minimali ntreprinderea are nevoie de un credit de 40.000 lei. Beneficiind n tremestrul III al anului 2002 de un credit de 40.000 lei, firma " Moxrimur^' plănuieşte lărgirea activităţii sale prin deschiderea unei terase şi unei mini-cafenele cu bucătărie. La darea n exploatare a obiectelor plănuite, administraţia şi asumă obligaţia de a angaja n cmpul muncii, minimum 7 lucrători de următoarele profesii:
□    barmen - 1 persoană;
□    chelner - 2 persoane;
a   bucătar - 2 persoane;
□    casier - 1 persoană;
□    servitoare - 1 persoană.
Scopul principal şi va avea aplicare practică. Crearea locurilor de muncă ne va permite angajarea n cmpul muncii:
•    n funcţie de casier - o persoană cu grade de invaliditate I-II,
•    n funcţie de servitoare —persoanele din păturile vulnerabile,
•    n funcţie de barmeni, chelneri şi bucătari - tineri specialişti şi mame
tinere, care după concediul de maternitate au rămas fără loc de muncă.
Suma de 40.000 lei va fi folosită pentru procurarea fondurilor fixe, utilajului, mobilă pentru deservire, vitrine, materie primă şi produse alimentare.
Prognoza rezultatelor financiare a ntreprinderii pe perioada anilor 2002, 2003,2004, ţinnd cont de rambursarea creditului şi a dobnzii, este redată n Raportul privind rezultatele financiare pe periooada de la 01.04.2002 pnă la 01.06.2004 (anexa nr.l şi nr.2), datele fiind n creştere respectiv anilor de gestiune.
Rndul 030 din anexe reflectă profitul brut (element principal al rezultatului activităţii operaţionale a ntrtreprinderii şi reflectă rezultatele obţinute din activitatea de desfacere, influienţnd direct asupra viabilităţii ntreprinderii).
Rndul 050 reflectă cheltuieli privind retribuirea muncii lucrătorilor de bază şi contribuţiile la Fondul Social (din trimesttrul IV 2002 mărind numărul angajaţilor cu 7 persoane), ambalaje şi alte materiale pentru ambalat.
Rndul 060 reflectă cheltuieli privind retribuirea muncii aparatului administrativ, servitoarelor şi paznicilor şi respectiv contribuţiile la Fondul
 
Social, cheltuieli de deplasare, impozite şi taxe incluse n cheltuieli, cheltuieli comunale şi de telefon, cheltuieli de transport, alte cheltuieli generale şi administrative.
Rndul 070 reflectă rambursarea dobnzii ncepnd cu trimestrul III anul 2002 n sumă de 2000 lei trimestrial. Iar din trimestrul III anul 2003, ntoarcerea creditului n sumă de 5000 lei trimestrial.
Rndul 150 reflectă profitul net obţinut n perioadele de gestiune după achitarea creditului şi dobnzii, tuturor cheltuielilor - comerciale, generale şi administrative, operaţionale, impozitului pe venit la finele anilor de gestiune şi fiind un profit considerabil pentru S.R.L.    J
ncasările băneşti n numerar (ultimuA rnd din anexe) reflectă posibilitatea reală a ntreprinderii de a-şi onora imediat obligaţiunile curente de achitare a datoriilor. Raportul privind rezultatele financiare se anexează.
XI.  Rezumatul planului de afaceri
Acest  plan  de   afaceri   este   elaborat  de  către  ntreprinderea   S.R.L.
\<CK\    "   n scopul obţinerii unui credit bancar care va fi folosit
pentru arnenajarea unei terase pentru deservirea clienţilor şi completarea cu utilaj modern frigoriferic şi tehnologic a unei mini-cafenele destinate pentru deservirea dejunului, prnzului şi cinei. ntreprinderea va produce bucate n stil naţional moldovenesc pentru deservirea zilnică a cumpărătorilor şi deservirea la comandă a diverselor ceremonii.
Investiţia necesară pentru realizarea proiectului este de 100 mii lei. Investiţii directe investite de către un grup de acţionari ai societăţii alcătuiesc circa 60 mii lei.
Suma de care avem nevoie pentru finisarea lucrărilor şi folosirea la maximum a ncăperilor conform proiectului este de 40 mii lei, care o solicităm n formă de mprumut bancar pe un termen nu mai puţin de 1 an şi cu o cotă a dobnzii n mărime posibilă băncii, dar care ar permite activitatea optimă a ntreprinderii.
Aplicarea planului de afaceri asigură la finele anului de gestiune 2002 obţinerea unui profit brut de 80 mii lei, vnzări nete de 455 mii lei şi a un profit net de 7000 lei. In primul an de activitate vor fi acoperite cheltuielile investite. In următorii ani se prevede creşterea anuala a volumului de producţie şi a vnzărilor nete cu 70-80% ( Anexa nr. 1, Anexa nr.2).
Directorul S.R.L."   H\ta\        "    6c**t;
 
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIAR
pe perioada ianuarie - martie 2002
şi prognoza rezultatelor financiare
de la 01.04.2002 pnă la   01.06.2004

(lei)            Anul 2002 (Anexa nr.l)
Indicatori    Cod. rd.    Trim.I 2002    Trim.II 2002    Trim.III 2002    Trim.IV
2002
Vnzări nete (611)    010    86991    192000        455000
Costul vnzărilor (711)    020    71593    158000    310000    375000
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)    030    15398    34000    55000    80000
Alte venituri operaţionale(612)    040                
Cheltuieli comerciale (712)    050    6134    12300    18500    30000
Cheltuieli generale şi administrative (713)    060    9011    18100    27000    36000
Alte cheltuieli operaţionale (714)    070    109    200    2200    4200
Rezultatul din activitatea operaţională : profit (pierdere)(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)    080    144    3400    7300    9800
Rezultatul din activitate de investiţii: profit (pierdere) (621-721)    090                
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)(622-722)    100                
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (rd.080rd.090rd.l00)    110    144    3400    7300    9800
Rezultat excepţional: profit(pierdere) (623-723)    120                
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pnă fa impozitare (rd.H0rd.l20)    130    144    3400    7300    9800
Cheltuieli (economii) privind impozitul
pe venit (731)    140                2744
Profit net (pierdere
netă)(rd.l30rd.l40)    150    144    3400    7300    7056
ncasări băneşti n numerar (lei)        99601    220000    350000    520000
Directorul S.R.L. 'jL-Uta
 
Contabil-şef
 
— t
 
O O-
 
(lei)
Anul 2003-2004     (Anexa nr. 2)
Indicatori    Perioada

    Cod. rd.    Trim.I
2003    Trim.II 2003    Trim.IlI
2003    Trim.IV
2003    Trim.I
2004    Trim.II
2004
Vnzări nete (611)    010    150000    305000    480000    665000    192000    395000
Costul vnzărilor (711)    020    120000    250000    395000    545000    158000    325000
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)    030    30000    55000    85000    120000    34000    70000
Alte venituri operaţionale(612)    040                        
Cheltuieli comerciale (712)    050    13000    26000    39000    53000    14000    28000
Cheltuieli generale şi administrative
(713)    060    9500    19000    30000    40000    10000    20000
Alte cheltuieli operaţionale (714)    070    2000    4000    9000    14000    5000    10000
Rezultatul din activitatea operaţională : profit (pierdere)(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)    080    5500    6000    7000    13000    5000    12000
Rezultatul din activitate de investiţii: profit (pierdere) (621-721)    090                        
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)(622-722)    100                        
Rezultatul din activitatea economico-fnanciară: profit (pierdere) (rd.080rd.090rd,100)    110    5500    6000    7000    13000    5000    12000
Rezultat excepţional: profit(pierdere)
(623-723)    120                        
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pnă la impozitare (rd. 110rd.l20)    130    5500    6000    7000    13000    5000    12000
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)    140                3640        
Profit net (pierdere netă)(rd.l30rd.l40)    150    5500    6000    7000    9360    5000    12000
ncasări băneşti n numerar (lei)        170000    350000    550000    760000    220000    450000
Directorul S.R.L. " lX'\<cx\
Contabil-şef
 
S.R.L. " cod fiscal
 
Anexa nr.3
 
Rambursarea capitalului mprumutat, oferit pentru crearea locurilor de muncă n scopul angajării şomerilor

Perioada    Suma (lei)

    Creditul    Dobnda 10%    Total
Trim.   II 2003        1000-00    1000-00
Trim. III 2003        1000-00    1000-00
Trim. IV 2003        1000-00    1000-00
Trim.    12004    5000-00    1000-00    6000-00
Trim.   II 2004    5000-00    875-00    5875-00
Trim. III 2004    5000-00    750-00    5750-00
Trim. IV 2004    5000-00    625-00    5625-00
Trim.    12005    5000-00    500-00    5500-00
Trim.   II 2005    5000-00    375-00    5375-00
Trim. III 2005    5000-00    250-00    5250-00
Trim. IV 2005    5000-00    125-00    5125-00
Total:    40000-00    7500-00    47500-00
Directorul S.R.L. "
Contabil-şef
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica