referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Marketing politic

Categoria: Referat Marketing

Descriere:

Termenul de „marketing”, de origine anglo-saxonă a cunoscut o largă circulaÅ£ie internaÅ£ională în perioada postbelică, deÅŸi originile sale sunt localizate la începutul secolului nostru, în Statele Unite ale Americii...

Varianta Printabila 


1


    Reprezentnd un mod de gndire şi acţiune n sfera pieţei, marketingul realizează o abordare sistemică a circuitului de activităţi de producţie, distribuţie şi consum, constituind – mai mult dect un ansamblu de metode şi tehnici – domeniul unei tinere ştiinţe, cu statut autonom, n cmpul teoriei conducerii ştiinţifice a fenomenelor şi proceselor economico-sociale. Termenul de „marketing”, de origine anglo-saxonă a cunoscut o largă circulaţie internaţională n perioada postbelică, deşi originile sale sunt localizate la nceputul secolului nostru, n Statele Unite ale Americii.
    Conceptul de marketing s-a bucurat de un număr mare de definiţii, fapt motivat de numeroase nţelesuri atribuite termenului şi de evoluţia rapidă a acestui domeniu de activitate umană. Profesorul Philip Kotler de la Universitatea Northwestern, SUA, unul dintre cei mai reputaţi specialişti n marketing, formula n 1992 următoarea definiţie:
„Marketingul reprezintă mecanismul economic şi social prin care indivizii sau grupurile satisfac nevoile sau dorinţele semenilor prin mijlocirea producerii şi schimbului de bunuri şi servicii.”
    n fapt, nţelesurile date conceptului de marketing sunt multiple, el reprezentnd:
 - o nouă optică economică de conducere a proceselor cerute de dirijarea fluxului de bunuri şi servicii de la producător pnă la consumator, cu un dublu scop: satisfacerea superioară a cererii şi maximizarea profitului ntreprinzătorului;
 - o funcţie a ntreprinderii, ce dobndeşte un conţinut concret, distinct de celelalte funcţii ale firmei (funcţia de cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, financiar-contabilă, de personal); cu ajutorul acestei funcţii conducerea firmei are posibilitatea să cunoască şi să anticipeze permanent cerinţele pieţei căreia se adresează, să producă şi să comercializeze acele mărfuri ce răspund ct mai bine exigenţelor consumatorilor, să valorifice ct mai profitabil potenţialul uman, material şi financiar de care dispune.
    Schimbarea de optică pe care o determină marketingul n cadrul firmelor ce l adoptă aduce n prim-planul priorităţilor decizionale cerinţele consumatorului (utilizatorului) cărora le subordonează problemele organizării şi conducerii proceselor de producţie şi desfacere.
    Funcţiile marketingului sunt multiple:
 - funcţia de cercetare a pieţei, a nevoilor de utilizare sau consum, care este funcţia – premisă;
 - funcţia de creştere a capacităţii de adaptare a firmei la cerinţele mediului său de piaţă, care est funcţia – mijloc;
 - funcţia de satisfacere superioară a nevoilor de utilizare sau de consum;
 - funcţia de maximizare a profitului;
    Dezvoltarea extensivă a marketingului reprezintă lărgirea ariei sale de răspndire, ncorporarea concepţiei de marketing de către un număr tot mai mare de firme, nu numai din domeniul producţiei materiale ci şi din sfera comerţului şi a prestărilor de servicii; tot n acest context, marketingul a fost ncorporat şi n cadrul societăţii civile, n cadrul organizaţiilor neguvernamentale, dar şi n cadrul partidelor politice, tocmai din cauza dezvoltării acestuia şi funcţiilor sale.
    Unul dintre conceptele cele mai importante ale societăţii de astăzi este acela de „rentabilitate”. Conceptul se regăseşte n toate domeniile economiei şi vieţii sociale, şi, ca atare, trebuie să se găsească şi n domeniul politic.
Un produs este rentabil dacă se vinde, o ntreprindere este rentabilă dacă oferă produse sau servicii care se vnd, etc. Orice activitate sau acţiuni n orice domeniu se pot evalua prin rentabilitate. Un management competitiv asigură rentabilitatea utiliznd instrumentele de marketing pentru cunoaşterea pieţelor, a nevoilor şi cerinţele consumatorilor.
Astfel, se vinde numai ceva de care este nevoie, este rentabil. Bunuri de care nu este nevoie, nu se vnd. Deci cine nu este n stare şi satisfacă nevoi prin ceea ce produce sau ceea ce oferă, nu este rentabil.
Marketingul, cel care strnge informaţiile de piaţă şi fundamentează deciziile de conducere, are trăsătura caracteristică esenţială de a avea n vedere tocmai studiul nevoilor şi cerinţelor consumatorilor.
    Am abordat mai devreme ariile de extindere a marketingului, arătnd implementarea acestuia n cadrul unui partid politic.
O comparaţie a unei ntreprinderi cu un partid politic, a structurilor acestora, relevă următoarele: O conducere cu nivele ierarhice corespunzătoare există att ntr-o ntreprindere ct şi ntr-un partid; structuri de lucru specifice de proiectare, de execuţie, de distribuţie a produselor care se fabrică sau a serviciilor care se oferă există ntr-o ntreprindere şi trebuie să existe şi ntr-un partid – specificitatea lor depinde de specificitatea produsului fabricat şi de cel căruia i se adresează pentru a-i satisface o nevoi, consumatorul final.
    Un partid lucrează cu informaţii. El este att beneficiar ct şi distribuitor de informaţii. O pondere nsemnată o constituie categoria de informaţie publică referitoare la activităţile partidului.
    Produsele „fabricate şi distribuite” de partid sunt informaţii transmise cu ajutorul diverselor suporturi: acţiuni, declaraţii, mesaje, documente, interviuri, etc, sub formă scrisă sau vorbită.
    n spiritul conceptului de marketing politic, ele trebuie să conţină mesaje de rezolvare a nevoilor celor cărora li se adresează şi trebuie să aibă ca rezultat menţinerea şi schimbarea adeziunii oamenilor n favoarea partidului.
Acesta trebuie, deci, să aibă compartimente specifice de lucru, att pentru a-şi fabrica produsele ct şi pentru a le  distribui.
Se pot defini următoarele activităţi principale ale unui partid, cărora trebuie să le corespundă compartimente de lucru specifice:
1. Activitatea internă de partid: cu o varietate mare de problematici şi acţiuni poate avea ca obiectiv relaţiile ntre nivelele ierarhice, acţiunile forumurilor partidului, cluburi politice, elaborare de documente interne de partid, etc.
Această activitate trebuie să aibă ca rezultat final menţinerea adeziunii membrilor de partid la cauza acestuia.

1 2. Activitatea externă de partid, care se desfăşoară n mediul extern al partidului: aceasta are mai multe sub-ramuri: - activitatea politică parlamentară şi guvernamentală;
                                                                        - activitatea politică n consiliile locale şi judeţene şi n administraţia locală;
                                                                        - activitatea politică n sectorul civic;
    Primele două subcategorii de activităţi trebuie să aibă ca obiectiv rezolvarea nevoilor oamenilor, de la cele generale, la nivelul conducerilor ţării (executiv, parlament), pnă la cele locale (executiv local, consilii locale).
    A treia subcategorie de activităţi trebuie să aibă ca rezultat acţiuni, nu neapărat politice, ndreptate spre sectorul civic dar sprijinite logistic de partid, care trebuie să conducă la susţinerea rezolvării nevoilor, propuneri, dezbateri, etc., şi n final la cştigarea acceptului, adeziunii oamenilor la politica partidului.
    Pentru toate cele patru tipuri de activităţi enunţate, structura organizatorică a partidului trebuie să aibă compartimente de lucru distincte, care să reprezinte „secţiile de producţie şi desfacere a produselor partidului”, fiecare dispunnd de instrumente de lucru specifice, de eficienţă maximă, pentru a putea realiza „produse” specifice fiecărui tip de activitate, care să fie „cumpărate” de oameni şi care să conducă n final la realizarea obiectivului urmărit, acela de modificare a adeziunii alegătorilor n favoarea partidului.
    Nevoile şi cerinţele societăţii, cele mai diverse şi la diferite grade de detaliere trebuie cunoscute de către partidul care doreşte să-şi atingă scopurile – n detaliu – cştigarea alegerilor.
Obiectivul major al partidului este satisfacerea acestor nevoi şi cerinţe. Fiecare partid, rezolvă această problemă prin mijloace specifice doctrinei politice pe care o promovează.
    Cheia succesului pentru realizarea unui asemenea deziderat o constituie orientarea activităţii partidului ntr-o viziune de marketing.
Astfel, ia naştere marketingul politic.
    Marketingul politic se defineşte ca fiind elaborarea, punerea n aplicare şi controlul programelor, urmărind creşterea adeziunii la o idee, la o doctrină politică, la o cauză socială, la un comportament social, schimbarea sau crearea unui nou tip de comportament, unele opinii, etc, n cadrul unuia sau mai multor grupuri vizate.
    Pentru ndeplinirea obiectivelor produse, este decisivă cunoaşterea atitudinii factorului interesat de a cunoaşte necesităţile şi cerinţele de o anumită natură, ale mediului social, de a le satisface ct mai bine.
    Marketingul politic utilizează segmentarea pieţei (n sens figurativ echivalent pentru ansamblul categoriilor de persoane, domenii, instituţii sau alte categorii vizate), studii de piaţă, punerea n valoare a conceptele de comunicaţie.
    Acţiunile politice se cer gestionate raţional, urmărindu-se permanent problema optimizării raportului dintre eforturi (material-financiare, de cele mai multe ori) şi efectele obţinute, n sensul maximizării rezultatelor sau minimizării eforturilor.
    Utilizarea marketingului n această direcţie nu are alte restricţii dect cele adaptate la specificul politic.
    Circulaţia nengrădită a informaţiilor şi asimilarea adoptării deciziilor politice n optica şi cu mijloacele marketingului necesită proiectarea şi funcţionarea n cadrul structurii organizatorice a partidului a unui sistem informaţional de marketing.
    Proiectarea şi punerea n funcţiune a sistemului informaţional de marketing n structura a unui partid, necesită parcurgerea următoarele etape:
 - prezentarea conceptului factorilor decizionali şi adoptarea deciziei de constituire a sistemului informaţional;
 - identificarea şi delimitarea grupurilor de utilizatori; obţinerea cooperării tuturor utilizatorilor potenţiali din carul mediului intern al partidului;
 - determinarea nevoilor de informaţie ale acestor grupuri, inventarierea deciziilor curente care nu pot fi luate din lipsa de informaţii; prefigurarea deciziilor ce vor fi adoptate n viitor;
 - identificarea surselor efective şi potenţiale de informaţie;
 - identificarea fluxurilor informaţionale n cadrul mediului intern al partidului.
    Sursele de informaţii oferă elementele evaluării şi descrierii mediului intern şi extern al partidului; investigarea acestora se realizează pe de o parte prin inventarierea nevoilor de informaţii utile fundamentării deciziilor şi activităţilor politice, precum şi informării generale, iar, pe de altă parte, prin selectarea componentelor mediului (intern şi extern) al partidului la care acestea se referă.
    Sistemul de gestiune asigură stocarea, prelucrarea şi punerea n utilizare a informaţiilor.
    Utilizatorii sunt clasaţi n mai multe categorii: personalul de conducere deliberativă şi executivă, aflat pe diferite nivele ierarhice; populaţia şi mass-media; diverse surse consumatoare de informaţie provenită din partea partidului.
    Fluxurile informaţionale formează structura orizontală a sistemului informaţional, dar asigură şi legăturile pe verticală.
    Acesta este practic sistemul informaţional de marketing politic.
    Acest concept este relativ nou ca recunoaştere, dar metodele şi funcţiile lui, precum şi componentele sunt cunoscute din vechi timpuri, adică din momentul n care politica a devenit o profesiune, recunoscută ca atare sau nu.
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica