referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Elvila

Categoria: Referat Marketing

Descriere:

Pentru urmatorii ani, compania estimeaza o crestere în termeni reali a cifrei de afaceri între 5 si 10% anual. Rata profitului este de 8-10%. Compania nu distribuie dividende, tot profitul merge la fondul dezvoltare, fiind investit...

Varianta Printabila 


1


Referat
Mix de marketing1. Prezentarea societăţii ELVILA

În 1994, Viorel Cataramă era considerat unul dintre cei mai bogaţi şi mai în vogă oameni de afaceri din România. La începutul anilor ’90 a fost începutul perioadei sale de glorie. Fondată în martie 1990, cu 1000 de dolari, societatea Elvila International a urcat, după doar un an de acti-vi¬tate, în fruntea topului firmelor cu cea mai bună cifră de afaceri. Reputaţia omului de afaceri a fost zguduită ulterior de mai multe scandaluri financiare, însă afacerile cu mobilă l-au atras cel mai mult.
În 2002, situaţia financiară a lui Cataramă arată foarte bine, Elvila fiind evaluată la 61 mi¬li¬-oa¬ne de euro. În 2001, cifra de afaceri a producătorului de mobilă Elvila a fost de 935,85 mi¬li¬ar¬de de lei (circa 36 milioane de euro), în scădere în termeni reali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Deşi în dolari cifra de afaceri a fost mai mică decât în 2000, indicatorul calculat în euro a fost mai mare cu aproape 5%.
Obiectivul strategic al Elvila este creşterea productivităţii, ţintă căreia i se subordonează  toate celelalte măsuri – investiţii, reducerea normelor de consum şi de timp. Ca urmare, se re¬mar-că reducerea cu 600 a numărului mediu de angajaţi ai companiei, până la 4.500, pentru că tre¬buie să crească productivitatea.
Pentru următorii ani, compania estimează o creştere în termeni reali a cifrei de afaceri între 5 şi 10% anual. Rata profitului este de 8-10%. Compania nu distribuie dividende, tot profitul merge la fondul dezvoltare, fiind investit.

2. Produsul
Elvila are patru fabrici de mobilă situate în Beiuş, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea şi Mizil. Su¬cursala Elmoberom din Beiuş este una dintre cele mai moderne fabrici de mobilă din Ro¬mâ-nia, con¬cepută să producă cu mare randament şi înaltă calitate toate categoriile de mobilier ce pot fi re¬alizate din panouri. Tehnologia de ultimă oăa se îmbină armonios cu măiestria acumulată in cei 29 de ani de prezenţă pe piaţa mobilei, cu preocuparea pentru creşterea continuă a ni¬ve¬lu¬lui ca¬li¬tă¬ţii. Pentru cine caută grupe de colţ, mobilier de bucătărie, camere de tineret, biblioteci, mic mo¬bi¬lier, scaune, cu alte cuvinte mobilier funcţional, cu un bun raport calitate/preţ, El¬mo¬¬¬¬be¬rom este prima alegere. Este cel mai mare producător de grupe de colţ din Sud-Estul Eu¬ropei ce dis¬-pu¬ne de o capacitate de producţie de 15.000 grupe de colţ pe lună. Dispune de o forţă de muncă de 1270 de salariaţi. Are o capacitate de producţie anuală de circa 22.6 mil. euro.  Din volumul pro¬ducţiei realizate anual, cca 85% îl reprezintă exportul, format în principal din: gru¬pe de colţ, me¬se, scaune etc. Materia primă folosită: stejar, fag, PAL furniruit, PAL melaminat. Pia¬ţa in-ter¬na¬ţio¬nală de desfacere: Germania, Austria, Elveţia.
Sucursala PAMEX din Piatra Neamţ este un binecunoscut nume în domeniul  mobilierului rustic şi de artă. Şi-a câştigat reputaţia prin abordarea cu maximă seriozitate a cerinţelor clienţilor. Pon-de¬¬rea exportului în volumul producţiei realizate este de 95%. Mobilierul din lemn masiv de răşi¬no-a¬se, în stil R produs aici este din ce în ce mai căutat atât pe  piaţa internă cât şi  pe cea externă, da¬¬torită  calităţilor deosebite de execuţie cât şi a preţului accesibil. Efectivul de 500 de salariaţi, es¬te specializat în producţia de dormitoare, sufragerii, biblioteci, camere de tineret, mobilier de bi¬ro¬tică, grupe de colţ etc. Producţia de mobilier se realizează într-o sortimentaţie diversificată, cu the¬nologii de fabricaţie specifice combinaţiilor diverselor esenţe lemnoase. Aici realizându-se şi mo¬bilier în soluţii demontabile. Materia primă folosită: răşinoase, cireş, stejar, fag. Piaţa interna¬ţio¬nală  de  desfacere: Germania, Austria, Elveţia, Olanda, SUA.
Sucursala RELAXA din Mizil. Acest  nume  înseamnă  confort, produse  cu  un design deosebit, un  excelent raport calitate /preţ,  posibilitatea  de  adaptare  la preferinţele  cumpărătorului, într-un  cuvânt simbolul unui ambient confortabil. Rezultatul a 30 de ani de experienţă a dus la cre¬a¬rea de produse ce corespund întocmai exigenţelor consumatorilor. Certificarea prin standardul ISO 9001 a dus la diversificarea gamei produselor de mobilier tapiţat. Produsele  executate  aici, ca¬¬napele, fotolii, paturi şi saltele se prezintă într-o largă paletă de culori, forme şi dimensiuni. Cu un efectiv de 750 de salariaţi, este cel mai mare producător de mobilier tapiţat şi saltele din Ro¬mânia. Capacitatea lunară de producţie: 2.000 garnituri de hol 3-2-1;  5.000 saltele. Are o ca¬pa¬ci¬ta¬te anuală de producţie de circa 11,3 mil. euro. Materia primă folosită: pluş, stofă, scai, piele. Piaţa  internaţională  de  desfacere: Franţa, Germania, Austria, Elveţia, Olanda, Belgia, Israel.

1 Din producţia celor patru fabrici, 70% se duce la export, în timp ce restul ajunge în cele 46 de magazine ale companiei Elvila. Această situaţie are şi dezavantajele ei. Având 70% export, în permanenţă statul da¬to¬rea¬ză companiei TVA, firma creditând practic statul român cu 25-30 miliarde lei. Acest lucru a cre¬at o mare problemă întreprinzătorului în prima parte a anului 2001, când acesta nu a avut li¬chi¬di¬tăţile necesare plătirii salariilor.
Alături de posibilitatea achiziţionării de mobilier, Elvila pune la dispoziţia clienţilor diverse servicii:
Design interior
-    consultanţă oferită de arhitecţi;
-    concepţie şi proiectare la nivel profesional
-    design exclusiv în conformitate cu dorinţele dumneavoastră;
-    elaborarea de proiecte de amenajare interioară a vilei sau apartamentului dumneavoastră.
Elvila pune la dispoziţia clienţilor şi un vast sortiment de materiale (lemn, pluş, stofe, scai, pie¬le, accesorii etc) de unde aceştia pot alege ceea ce îi caracterizează cel  mai bine. Majoritatea ma¬¬te¬rialelor  folosite sunt din import având calităţi foarte bune.
Comandă
Elvila oferă serviciul de comandă fermă:   
- pe  bază de  catalog  (se poate comanda orice produs aflat în catalog);   
- pe baza produselor expuse (se poate comanda orice produs aflat în expoziţie sau se poate lansa serviciul de execuţie pe bază de proiect).
 >  Livrarea comenzii pe bază de catalog se face în maximum 30 de zile lucrătoare de la lansarea co¬menzii.
 >  Livrarea comenzii pe baza produselor expuse se face în maximum 30 de zile lucrătoare de la lan¬sarea comenzii.
       Montaj-transport
Transportul mobilierului la domiciliul clientului este gratuit. Pentru aceasta se folosesc autodubele din dotarea fiecărui magazin - acolo unde ele există. Montajul pieselor de mobilier achiziţionate din magazinele Elvila se face în mod gratuit de către personalul specializat al magazinului.  Excepţie de la acest sistem face magazinul din Bucureşti unde se aplică:
-    4% din valoarea produselor achiziţionate, pentru o valoare totală mai mare de 12.000.000 lei;
-    6% din valoarea produselor achiziţionate, pentru o valoare totală mai mică de 12.000.000 lei;
Vânzare în rate
Magazinele Elvila  pun la dispoziţie sistemul de vânzare în rate, structurat astfel:
  > sistem de creditare pe 1 an;
  > sistem de creditare de la 1an la 3 ani
În cazul creditului pe durata unui an, dobânda percepută se situează în intervalul 43% - 48%.
În cazul creditului de pâna la trei ani, dobânda percepută se situează în intervalul 45% - 50%
[dobânda are o evoluţie fluctuantă în timp]  
Sistemul de creditare se realizează numai prin BCR. Condiţiile ce se impun în vederea obţinerii unor astfel de credite sunt:
 - să fii salariat;
 - să existe doi giranţi;
 - asigurare ASIBAN;
 - avans între 0% si 15%. - funcţie de fiecare sucursală BCR

3. Preţul şi distribuţia
Firma are aşadar 46 de magazine, din care 18 proprietate personală, 19 închiriate şi 9 în fran¬ciză. Nu lucrează cu distribuitori, nu vinde clienţilor terţi, iar în magazinele proprii sunt expuse nu¬mai produse Elvila. Preţurile Elvila sunt cu 30% mai mici decât alte produse similare de pe piaţă pentru că fir¬ma nu lucrează cu credite. La credite se va apela doar pentru achiziţionarea de noi fabricii (în pre¬zent se află în negocieri cu mai multe fabrici în acest sens), magazinele se vor fa¬ce exclusiv din resurse proprii. Pentru acest an, compania a alocat peste 3 milioane de dolari pentru extinderea activităţii.
Ca exemplu de preţ, bucătăria Vero produsă de Elvila costă 325 euro+TVA.
Magazinele prin care Elvila îşi distribuie produsele sunt situate în ora¬şe¬le: Arad, Alba Iulia, Alexandria, Bacău, Baia Mare, Bistriţa, Bra¬şov, Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Cluj Napoca, Cra-iova, Constanţa, Deva, Galaţi, Iaşi, Oradea, Pe¬troşani, Piteşti, Piatra Neamţ, Plo¬ieşti, Râm¬ni¬cu Vâlcea, Reşiţa, Târgu Mureş, Târgovişte, Ti¬mi¬şoa¬ra, Tulcea, Slobozia, Vaslui.
În plus, firma in¬ten¬ţionează mai deschidă un cen¬tru comercial Elvila la Constanţa, similar celui de la Bucureşti. Practic, compania va investi peste 5 milioane de euro pentru a-şi consolida poziţia pe pia¬ţă şi pentru a realiza creşterea estimată a cifrei de afaceri.

4. Promovarea
    Elvila are un departament special de creaţie-marketing, care face cercetări de piaţă, par-ti¬¬cipă la târguri, studiază reviste de specialitate, face sondaje, astfel încât promovarea produselor com¬paniei să fie eficientă. Pentru anul 2002 compania va investi în publicitate peste 500.000 de euro, această valoare reprezentând 25-40% din piaţa publicităţii pentru industria mo¬bi-lei.
Pentru promovare s-a apelat la publicitatea mass-media mate¬ria¬li¬za¬tă prin difuzarea de ma¬¬teriale publicitare prin PRO TV şi Antena 1 sub sloganul “Elvila, universul mobile”. Aceşti doi vectori au fost aleşi deoarece au aco¬pe¬rire în oraşele cu sedii de magazine Elvila. De ase-me¬nea, s-a ales şi promovarea în paginilor re¬vis¬telor dedicate femeilor (Cosmopolitan, Avantaje, Viva, Unica) calitatea tipăririi. Pen¬tru difuzarea materialelor publicitare au fost selectate slot-urile ora¬re care ating tar¬ge¬t¬-ul for¬mat din per¬soane cu venituri medii şi peste medie, cu vârste cuprinse între 25 şi 40 ani.
De asemenea, se face în permanenţă promovarea produselor şi serviciilor, prin in¬ter¬me-diul pliantelor, a articolelor cu caracter publicitar din ziare şi reviste (Ziarul Financiar, revistele Banii şi BIZ) şi a paginii de internet www.elvila.ro.

5. Pătrunderea pe piaţa internaţională
În urmă cu câteva luni, Elvila a des¬chis primul magazin de mobilă la Chişinău şi ur¬mă-reşte să se extindă la Sofia şi Moscova.
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica