referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Turbo Pascal - Programe si Instructiuni

Categoria: Referat Informatica

Descriere:

Unit-ul standard Crt (prescurtare de la Cathode Ray Tube) implementează un număr de subprograme axate spre aplicaÅ£ii în care ecranul este utilizat în mod caracter. Programele care utilizează aceste subprograme, trebuie să conÅ£ină directiva uses Crt ...

Varianta Printabila 


1 Primele programe, instrucţiuni şi proceduri


Unul din cele mai simple programe, este acela de a afişa un text pe ecran, ca n exemplul următor :
Program inceput;
begin
writeln('Vornicescu Silviu');
writeln('Programator al firmei Delphin Software');
end.
n acest caz programul cuprinde :
    Un antet, adică cuvntul rezervat Program, urmat de numele programului. n Pascal folosirea antetului este obligatorie, dar n Turbo Pascal antetul nu mai este obligatoriu, dar e bine să l folosim pentru o mai mare claritate a programelor.
    Blocul programului, singurul care este obligatoriu. n interiorul blocului se pot face declaraţii de variabile sau constante şi pot fi scrise instrucţiuni. Un bloc poate să conţină la rndul său alte blocuri.
Următorul program este asemănător cu primul, dar conţine elemente noi n structura sa.
uses crt;
begin
clrscr;
writeln('Salut');
end.
n acest caz, programul conţine n plus cuvntul rezervat Uses, urmat de numele unit-ului care se va utiliza, crt;
n acest exemplu este utilizată subrutina clrscr (clear screen) din unitul crt , care este folosită pentru ştergerea ferestrei curente cu culoarea fondului. Implicit, culoarea fondului este neagră, iar a scrisului este albă.
 
Scrierea datelor


Orice operaţie de scriere a datelor se execută ncepnd din poziţia curentă a cursorului (liniuţa care clipeşte) şi lasă cursorul după ultimul caracter scris.

Procedurile Write şi WriteLn


Sintaxa : Write (argument1, argument2, …, argument n)

Numărul minim de argumente este unu. Un argument poate fi afişat cu sau fără format. O afişare cu format are forma :  e:w:f n care
    e reprezintă expresia a cărei valoare se afişează
    pe w poziţii sau pe mai multe, dacă valoarea de afişat depăşeşte w poziţii
    valoarea expresiei f se referă la numărul zecimalelor cu care se va scrie valoarea expresiei e de tip real, n reprezentare fără exponent.
Valoarea argumentelor se scrie pe linia curentă, fără spaţii ntre ele. n funcţie de tipul expresiei, formele admise ale argumentului pot fi cu sau fără format special.
Argumentul “e” poate fi de tip CHAR (caracter), STRING (şir de caractere), BOOLEAN (logic) sau INTEGER (Număr ntreg). Formele posibile snt : e sau e:w
Argumentul “e” poate fi şi de tip REAL. Formele posibile snt : e sau e:w sau e:w:f.

Exemple de afişare date cu Write
Write('1234567890');    Afişează 1234567890
Write(1969:10);    Afişează numărul 1969 ncepind cu coloana 10 spre coloana 7, pentru că numarul este aliniat la dreapta.
Write(9.752:7:2);    Afişează 9.75 ncepind cu coloana 7 spre coloana 4. O coloană este ocupată de punctul zecimal, iar afişarea se face cu 2 zecimale. Numărul este aliniat la dreapta.
Write(9.999:7:2);    Afişează 10.00 ncepind cu coloana 7 spre coloana 3. O coloană este ocupată de punctul zecimal, iar afişarea se face cu 2 zecimale. Se observă că numărul este rotunjit superior. Numărul este aliniat la dreapta.
Write(3.14:7);    Afişează 3.1E+00 . Dacă nu se specifică numărul de zecimale pentru afişarea unui numar real, se afişează n format ştiinţific.

Procedura WriteLn are apelul cu aceiaşi formă cu a procedurii Write. Dacă este apelată fără parametri, are ca efect trecerea cursorului la nceputul liniei următoare. Dacă există o listă de parametri, efectul este identic cu al procedurii Write, urmată de apelul procedurii WriteLn fără argumente.

Exemple de afişare date cu WriteLn
WriteLn;    Afişează un rnd gol şi mută cursorul la nceputul liniei următoare.
WriteLn('Vornicescu Silviu');    Afişează textul dintre apostroafe şi mută cursorul la nceputul liniei următoare. Textul este aliniat la stnga.

Listingul programului Prg_0001
program inceput_Prg_0001;
var a,b : integer;                 {Se declară variabilele "a" şi "b" ca nr. ntregi}
begin                              {nceputul programului}
WriteLn('Vornicescu Silviu');     {Afişează textul dintre apostroafe şi mută
                                    cursorul la nceputul liniei următoare}
WriteLn('Programator al firmei Delphin Software'); {Afişeaza textul dintre
                                    apostroafe şi mută cursorul la inceputul liniei
                                    următoare}
WriteLn;                           {Afişează un rnd gol şi mută cursorul la nceputul
                                    liniei următoare}
Write('1234567890');           {Afişează 1234567890}
WriteLn;Write(1969:10);        {Trece cursorul pe rndul următor şi apoi
                                    afişează numărul 1969 ncepnd cu coloana 10
                                    spre coloana 7, pentru că numărul este aliniat
                                    la dreapta.}
WriteLn;Write(1969:9);         {Trece cursorul pe rndul următor şi apoi
                                    afişează numărul 1969 ncepnd cu coloana 9
                                    spre coloana 6, pentru că numărul este aliniat
                                    la dreapta.}
WriteLn;Write(1969:8);         {Trece cursorul pe rndul următor şi apoi
                                    afişează numărul 1969 ncepnd cu coloana 8
                                    spre coloana 5, pentru că numărul este aliniat
                                    la dreapta.}
WriteLn;Write(9.752:7:2);      {Afişează 9.75 ncepnd cu coloana 7 spre coloana
                                    4. O coloană este ocupată de punctul zecimal, iar
                                    afişarea se face cu 2 zecimale. Numărul este
                                    aliniat la dreapta.}
WriteLn;Write(9.999:7:2);      {Afişează 10.00 ncepnd cu coloana 7 spre coloana
                                    3. O coloană este ocupată de punctul zecimal, iar
                                    afişarea se face cu 2 zecimale. Se observă că
                                    numărul este rotunjit superior. Numărul este
                                    aliniat la dreapta.}
WriteLn;Write(7.2569:7:3);     {Afişează 7.257 ncepnd cu coloana 7 spre coloana
                                    3. O coloană este ocupată de punctul zecimal, iar
                                    afişarea se face cu 3 zecimale. Se observă ca
                                    numărul este rotunjit superior. Numărul este
                                    aliniat la dreapta.}
WriteLn;Write(3.14:7);         {Afişează 3.1E+00 . Dacă nu se specifică numărul
                                    de zecimale pentru afişarea unui numar real, se
                                    afişează n format ştiinţific.}
a:=5;                              {Se atribuie valoarea 5, variabilei "a"}
WriteLn;WriteLn(a);            {Se afişeaz valoarea variabilei "a"}
WriteLn(a:2);                      {Se afişează valoarea variabilei "a" ncepnd cu
                                    coloana 2}
b:=111;                            {Se atribuie valoarea 111, variabilei "b"}
WriteLn;WriteLn(a,b);          {Se afişează valorile variabilelor "a" şi "b"
                                    una dupa alta, de apare "5111"}
WriteLn;WriteLn('a = ',a);     {Se afişează şirul de caractere "a = ",urmat de
                                    valoarea variabilei "a"}
WriteLn;WriteLn('a = ',a,' ','b = ',b); {Se afişează două şiruri de caractere
                                     şi valorile celor două variabile, despărţite
                                    printr-un caracter "spaţiu"}
WriteLn;
end.

Citirea datelor

Citirea datelor se face ncepnd din poziţia curentă a cursorului şi lasă cursorul după ultimul caracter citit.

Procedurile Read şi ReadLn

Sintaxa : Read (variabila1, variabila2, …, variabila n)

Numărul minim de parametri este unu. Datele citite de la tastatură,se transferă ntr-o zonă tampon de memorie (bufer).

Program Citire_Scriere_Prg_0002;

VAR                                             {Declarare variabile}
Raza : Integer;                             {Raza cercului}

Begin                                           {nceputul programului}
WriteLn;                                        {Afişează un rnd gol}
WriteLn('Introduceti raza cercului');   {Afişează textul dintre apostroafe}
ReadLn(Raza);WriteLn('Raza = ',Raza);   {Citeşte valoarea introdusă  de  la
                                                 tastatură pentru variabila “raza” şi
                                                 apoi tipăreşte această valoare}
WriteLn('Aria     cercului este ',3.14*Raza*Raza:10:3); {Tipăreşte textul
                                                 dintre apostroafe şi apoi valoarea
                                                 rezultată, prin calculare directă, ncepnd cu
                               coloana 10, spre stnga}
WriteLn('Lungimea cercului este ',2*3.14*Raza:10:3); {La fel deasupra}
WriteLn;                                        {Afişează un rnd gol}
End.                                            {Sfirşitul programului}


Unit-ul Crt


Unit-ul standard Crt (prescurtare de la Cathode Ray Tube) implementează un număr de subprograme axate spre aplicaţii n care ecranul este utilizat n mod caracter. Programele care utilizează aceste subprograme, trebuie să conţină directiva uses Crt .
Subprogramele unit-ului Crt pot fi clasificate astfel :
    De interes general
    Subprograme destinate gestiunii ferestrelor
    Subprograme orientate spre culori
    Subprograme destinate generatorului de sunet şi a intensitaţii video
n accepţiunea unit-ului Crt, valorile “x” sau coloanele snt numerotate crescător, de la stnga la dreapta, iar valorile “y” sau liniile snt numerotate crescător, de sus n jos. Un ecran cu coordonate normale are 80 de coloane şi 25 de linii.

Citiri speciale de la tastatură

Funcţia KeyPressedFuncţia “KeyPressed” returnează valoarea “True” dacă pe claviatură s-a apăsat o tastă sau “False” n caz contrar. Funcţia nu sesizează apăsarea tastelor “Shift, Alt, NumLock”. Se foloseşte n situaţiile n care se rulează o secvenţă de instrucţiuni pnă cnd este apăsată o tastă. n cazul n care această funcţie este reapelată, trebuie golit buffer-ul, utiliznd funcţia “ReadLn” fără parametri, altfel funcţia returnează “True” fără ca vreo tastă să fie apăsată. Programul următor (Prg_0003) aşteaptă apăsarea unei taste pentru a se opri.

Program Functia_KeyPressed_Prg_0003;
Uses Crt;

Begin                                       {ncepe programul}
ClrScr;                                     {Şterge ecranul}
Repeat                                      {Repetă secvenţa de instrucţiuni
                                             cuprinsă ntre "Repeat" şi "Until"
                                             ct timp "KeyPressed" este "True"}
Write('Turbo Pascal');Until KeyPressed; {Afişează textul dintre apostroafe}
End.
Funcţia ReadKey


Funcţia “ReadKey” este de tip caracter, fără parametri formali şi returnează un caracter care s-a apăsat la tastatură. Caracterul tastat nu apare la ecran. Dacă n timpul funcţionării unui program, se ajunge la această instrucţiune, programul aşteaptă un timp nedeterminat, pnă se apasă o tastă.

Program ReadKey_Prg_0004;
Uses Crt;

Var
c:Char;

Begin
ClrScr;                                         {Ştergerea ecranului}
c:=ReadKey;                                 {Citirea caracterului tastat}
If c=#0 Then c:=ReadKey;
Case c Of                                   {Instrucţiune de selecţie multiplă}
     #72:Write('Am apasat sageata sus');
     #80:Write('Am apasat sageata jos');
     #75:Write('Am apasat sageata stinga');
     #77:Write('Am apasat sageata dreapta');
Else Write('Nu am apasat tastele cu sageti');
End
End.

Program Prg_0005_ReadKey;
Uses Crt;
Var
c:Char;                                         {Variabila "c" este de tip caracter}
Begin
ClrScr;                                         {Şterge ecranul}
c:=ReadKey;                                 {Aşteaptă să se apese o tastă}
Write('Ai apasat o tasta');                {Afişează textul dintre apostroafe}
End.

Ferestre ecran


O fereastră reprezintă o porţiune dreptunghiulară din ecran, n care se fac citiri şi scrieri de date. Dacă nu se declară nici o fereastră, atunci tot ecranul este fereastra implicită. n momentul n care avem declarate mai multe ferestre, numai una poate fi activă la un moment dat.
Deschiderea unei ferestre se face cu procedura :
Window(C1,L1,C2,L2)
Perechile (C1,L1) şi (C2,L2) reprezintă coordonatele colţurilor din stnga sus şi dreapta jos. C1 şi C2 reprezintă coloanele iar L1 şi L2 reprezintă liniile. Colţul din stnga sus al unei ferestre are coordonatele (1,1). Nu există o procedură prin care se nchide o fereastră. Prin deschiderea unei ferestre, se nchide fereastra anterioară, adică nu mai este activă. Pentru a activa din nou o fereastră, se folosesc iar procedurile Window, TextBackGround şi TextColor.

Despre culori


Culorile snt obţinute prin amestecul a trei culori : Red (Roşu), Green (Verde) şi Blue (Albastru). Ele snt codificate cu numere de la 0 la 15 sau cu constante simbolice reprezentnd denumirile n engleză a culorilor.
Unit-ul Crt lucrează n mod text. Ecranul văzut de noi dispune de 25 de linii şi 80 de coloane. Un caracter se afişează la intersecţia dintre o linie şi o coloană. n memoria video pentru fiecare caracter se utilizează doi octeţi, unul pentru a reţine codul caracterului şi unul pentru a reţine atributele grafice, adică culoarea fondului, culoarea caracterului şi plpirea.
Spaţiul de afişare a unui caracter are o culoare de fond (F), caracterul are o culoare de afişare (C) şi afişarea este continuă sau intermitentă (B = Blink). Informaţiile referitoare la atributele caracterului snt reţinute ntr-un octet. Structura acestuia pe biţi este următoarea : BFFFCCCC. Cei patru biţi notaţi cu C reţin culoarea de afişare a caracterului. De aici rezultă că avem la dispoziţie 24 culori  adică 16, codificate de la 0 la 15. Culoarea de fond se reprezintă pe 3 biţi notaţi cu F, deci aem la dispoziţie 23 culori, adică 8, notate de la 0 la 7. Bitul B indică afişarea continuă (valoarea 0) sau intermitentă (valoarea 1).

Culorile    Valoare    Intensitate    Roşu    Verde    Albastru
Black    Negru    0    0    0    0    0
Blue    Albastru    1    0    0    0    1
Green    Verde    2    0    0    1    0
Cyan    Turcoaz    3    0    0    1    1
Red    Roşu    4    0    1    0    0
Magenta    Mov    5    0    1    0    1
Brown    Maro    6    0    1    1    0
LightGray    Gri Deschis    7    0    1    1    1
DarkGray    Gri nchis    8    1    0    0    0
LightBlue    AlbastruDeschis    9    1    0    0    1
LightGreen    VerdeDeschis    10    1    0    1    0
LightCyan    Albast.Desc.Str    11    1    0    1    1
LightRed    RoşuDeschis    12    1    1    0    0
LightMagenta    MovDeschis    13    1    1    0    1
Yellow    Galben    14    1    1    1    0
White    Alb    15    1    1    1    1

1 Procedura TextBackGround(culoare)


Această procedură are un singur parametru formal şi anume culoarea. Culoarea poate fi dată n două moduri, şi anume : printr-o cifră de la 0 la 7 sau printr-un cuvnt n engleză, din tabelul de mai sus. Această formă de adresare a culorii este posibilă, deoarece n unit-ul Crt, numele culorilor snt declarate drept constante cu valorile codurilor respective. Totuşi simpla ei apelare nu schimbă culoarea fondului. Culoarea fondului devine vizibilă n două cazuri :
    După rularea procedurii ClrScr
    După scrierea efectivă n fereastră
Există posibilitatea ca fiecare text scris ntr-o fereastră să fie identificat prin propriile culori de fond şi de scriere a caracterelor. Din acest motiv, după execuţia acestei proceduri, fereastra activă nu capătă culoarea adresată.

Procedura ClearScreen (ClrScr)


Această procedură nu are parametri şi are următoarele efete :
    Curăţă fereastra prin umplere cu spaţii goale (blancuri)
    Atribuie ntregii ferestre culoarea fondului declarată cu “TextBackGround”
    Poziţionează cursorul n colţul din stnga sus.

Procedura TextColor(culoare)


Parametrul trebuie să conţină un număr cuprins ntre 0 şi 15 sau un cuvnt care exprimă această culoare, din tabelul de mai sus. Prin adăugarea constantei “Blink = 128” la culoarea scrisului, afişarea caracterelor este clipitoare.

Program Prg_0006_Ferestre;
Uses Crt;
Var
c:Char;                                        {Se declară variabila C pentru
                                               aşteptare}

Begin                                          {nceputul programului}
     TextBackGround(0);                    {Culoarea fondului este negru}
     ClrScr;                                   {Se şterge ecranul}
     Window(1,1,40,10);                    {Coordonatele ferestrei}
     TextBackGround(1);                    {Culoarea fondului este albastru}
     ClrScr;                                   {Se şterge ecranul}
     TextColor(14);                        {Culoarea scrisului este galben}
     Write(' Fereastra nr. 1');                {Se afişează textul dintre apostroafe}
     C:=ReadKey;                           {Se aşteaptă apăsarea unei taste}

     Window(41,1,80,10);                   {Coordonatele ferestrei}
     TextBackGround(2);                    {Culoarea fondului este verde}
     ClrScr;                                   {Se şterge ecranul}
     TextColor(4);                         {Culoarea scrisului este roşu}
     Write(' Fereastra nr. 2');            {Se afişează textul dintre apostroafe}
     C:=ReadKey;                           {Se aşteaptă apăsarea unei taste}

     Window(1,11,80,25);                   {Coordonatele ferestrei}
     TextBackGround(3);                    {Culoarea fondului este albastru deschis}
     ClrScr;                                   {Se şterge ecranul}
     TextColor(14);                        {Culoarea scrisului este galben}
     Write(' Fereastra nr. 3');            {Se afişează textul dintre apostroafe}
     C:=ReadKey;                           {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
End.                                           {Sfirşitul programului}


Program Prg_0007_Culorile_Fondului_si_Caracterelor;
Uses Crt;

Begin
TextBackGround(0);TextColor(15);
ClrScr;
TextBackGround(0);TextColor(15);
WriteLn(' Cod Fond = 0 (Black)       - Cod Culoare Caracter = 15 (White) ');
TextBackGround(1);TextColor(14);
WriteLn(' Cod Fond = 1 (Blue)        - Cod Culoare Caracter = 14 (Yellow) ');
TextBackGround(2);TextColor(13);
WriteLn(' Cod Fond = 2 (Green)   - Cod Culoare Caracter = 13 (LightMagenta) ');
TextBackGround(3);TextColor(12);
WriteLn(' Cod Fond = 3 (Cyan)        - Cod Culoare Caracter = 12 (LightRed) ');
TextBackGround(4);TextColor(11);
WriteLn(' Cod Fond = 4 (Red)         - Cod Culoare Caracter = 11 (LightCyan) ');
TextBackGround(5);TextColor(10);
WriteLn(' Cod Fond = 5 (Magenta) - Cod Culoare Caracter = 10 (LightGreen) ');
TextBackGround(6);TextColor(9);
WriteLn(' Cod Fond = 6 (Brown)       - Cod Culoare Caracter =  9 (LightBlue     ');
TextBackGround(7);TextColor(8);
WriteLn(' Cod Fond = 7 (LightGray) - Cod Culoare Caracter =  8 (DarkGray      ');
TextBackGround(0);TextColor(7);
WriteLn(' Cod Fond = 0 (Black)       - Cod Culoare Caracter =  7 (LightGray     ');
TextBackGround(1);TextColor(6);
WriteLn(' Cod Fond = 1 (Blue)        - Cod Culoare Caracter =  6 (Brown         ');
TextBackGround(2);TextColor(5);
WriteLn(' Cod Fond = 2 (Green)       - Cod Culoare Caracter =  5 (Magenta       ');
TextBackGround(3);TextColor(4);
WriteLn(' Cod Fond = 3 (Cyan)        - Cod Culoare Caracter =  4 (Red           ');
TextBackGround(4);TextColor(3);
WriteLn(' Cod Fond = 4 (Red)         - Cod Culoare Caracter =  3 (Cyan          ');
TextBackGround(5);TextColor(2);
WriteLn(' Cod Fond = 5 (Magenta)     - Cod Culoare Caracter =  2 (Green         ');
TextBackGround(6);TextColor(1);
WriteLn(' Cod Fond = 6 (Brown)       - Cod Culoare Caracter =  1 (Blue          ');
TextBackGround(7);TextColor(0);
WriteLn(' Cod Fond = 7 (LightGray)   - Cod Culoare Caracter =  0 (Black         ');
TextBackGround(11);TextColor(1+Blink);{Se adaugă la culoarea scrisului
                                                   constanta "Blink" = 128}
WriteLn('Text Clipitor');

End.

Variabila TextAttr


Variabila “TextAttr” este de tip “byte” şi memorează atributele caracterelor. Informaţiile de culoare snt codificate n felul următor : BFFFCCCC. De aceea formula de calcul a atributelor unui caracter este următoarea :
TextAttr:=CulScris+16*CulFond+BlinkProcedura GoToXYEste folosită la poziţionarea cursorului n interiorul ferestrei active.
GoToXY(C,L);
C şi L reprezintă coordonatele relative la fereastra activă, adică coloana şi linia. n cazul coordonatelor care nu se ncadrează n mărimea ferestrei, procedura nu are efect.
GoToXY(5,7); - Poziţionează cursorul pe coloana 5 din linia 7.

Procedurile WhereX şi WhereY


Aceste proceduri snt folosite pentru a determina poziţia curentă a cursorului.
WhereX – returnează abcisa    cursorului curent, adică numărul coloanei.
WhereY – returnează ordonata cursorului curent, adică numărul liniei.

Program Prg_0008_GoToXY_si_Where;

Uses Crt;
Begin
ClrScr;                                        {Se şterge ecranul}
GoToXY(10,5);                              {Se mută cursorul pe col. 10 şi Lin.5}
Write(' Coloana 10,Linia 5');         {Se afişează textul dintre apostroafe}
WriteLn;                                       {Se afişează un rnd gol}
WhereX;WhereY;                             {Se află coordonatele X şi Y ale
                                                cursorului}
WriteLn(WhereX);WriteLn(WhereY);       {Se afişează coordonatele cursorului}
End.


Procedura ClrEol


Pornind de la poziţia actuală a cursorului, procedura “ClrEol” şterge toate caracterele pnă la sfrşitul liniei. Poziţia cursorului nu este modificată.

Program Prg_0009_ClrEol;

Uses Crt;
Begin
ClrScr;                                        {Se şterge ecranul}
Write('Turbo Pascal 7.0');                 {Se afişează textul dintre apostroafe}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
GoToXY(18,1);                              {Se mută cursorul pe col. 18 si Lin. 1}
Write('este un limbaj de programare'); {Se afişează textul dintre apostroafe}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
GoToXy(18,1);                              {Se mută cursorul pe col. 18 si Lin. 1}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
ClrEol;                                        {Se şterg caracterele de la dreapta
                                                cursorului}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
End.

Procedura InsLineProcedura “InsLine” inserează o linie goală la poziţia cursorului. Liniile situate dedesuptul cursorului vor defila n jos cu o linie şi ultima linie iese de pe ecran.

Program Prg_0010_InsLine;

Uses Crt;
Begin
ClrScr;                                        {Se şterge ecranul}
WriteLn;                                       {Se afişează un rnd gol}
WriteLn('Turbo Pascal 7.0');           {Se afişează textul dintre apostroafe}
GoToXY(1,1);                               {Se mută cursorul pe col. 1 si Lin. 1}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
InsLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
End.

Procedura DelLine


Procedura “DelLine” şterge toată linia la care se află cursorul. Liniile situate dedesuptul cursorului, vor defila n sus cu o linie. Linia aflată la bază, va fi vidă.

Program Prg_0011_DelLine;

Uses Crt;
Begin
ClrScr;                                        {Se sterge ecranul}
GoToXY(1,25);                              {Se mută cursorul pe col. 1 şi Lin. 25}
WriteLn('Turbo Pascal 7.0');           {Se afişează textul dintre apostroafe}
GoToXY(1,1);                               {Se mută cursorul pe col. 1 şi Lin. 1}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
DelLine;                                       {Se inserează un rnd gol}
ReadKey;                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
End.

Variabila CheckBreak

Variabila predefinită CheckBreak este de tip boolean şi validează sau invalidează testarea ntreruperii Ctrl-Break. Dacă variabila este iniţialiată cu true, atunci prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl-Break se opreşte programul. Dacă variabila este iniţializată cu false, atunci apăsarea simultană a tastelor Ctrl-Break nu are nici un efect. Valoarea implicită a variabilei este true.
Exemplu : CheckBreak:=True;

Variabila CheckEof

Variabila predefinită CheckEof este de tip boolean şi validează sau invalidează caracterul de sfrşit de fişier. Dacă variabila este iniţializată cu true, atunci prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl-Z, se generează un caracter sfrşit de fişier n timpul citirii dintr-un fişier asignat ecranului. Dacă variabila este iniţializată cu false, apăsarea simultană a tastelor Ctrl-Z nu are nici un efect. Valoarea implicită a variabilei este true.
Exemplu : CheckEof:=True;

Variabila DirectVideo

Variabila predefinită DirectVideo este de tip boolean şi validează sau invalidează accesul direct la ecran pentru operaţiile Write şi WriteLn care afişează pe ecran. Dacă variabila este iniţializată cu true, procedurile Write şi WriteLn, la fişierele asociate cu Crt, vor memora caracterele direct n memoria video, şi nu vor apela BIOS-ul pentru această afişare. Dacă variabila este iniţializată cu false, toate caracterele vor fi scrise prin apelul BIOS-ului şi deci procesul va fi mult mai lent.
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica