referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Amenajari Hidroelectrice in Romania

Categoria: Referat Geografie

Descriere:

Căderea reprezintă înălÅ£imea la care se găseÅŸte volumul de apă deasupra nivelului dat .Căderea este direct proporÅ£ională cu energia potenÅ£ială a cursului de apă, deci valoarea ei influenÅ£ează direct puterea hidraulică...

Varianta Printabila 


1

 

 

Amenajari hidroelectrice

DIN ROMANIA

 

1.Sursele de apă şi importanţa lor

 

Apa nseamnă viaţă nu numai pentru fiinţele vii, dar şi pentru economia tuturor ţinuturilor, din toate timpurile, fiind un element de nenlocuit pentru agricultură, industrie şi transport.

Din suprafaţa ntregii planete de circa 510 milioane de kilometri pătraţi, peste două treimi,respectiv 360 milioane kilometri pătraţi reprezintă ntinderea apelor.Numai o treime din suprafaţa continentelor este bogată n apă,restul reprezentnd ţinuturi sărace şi aride .Pentru a corecta factorii care condiţionează prezenţa apei este necesar să se recurgă la un ansamblu de măsuri pentru folosirea raţională a surselor de apă ,cum ar fi: captarea, nmagazinarea,tratarea apei,etc.

Apa mai poate fi folosită şi pentru producerea de energie electrică ,prin amenajarea potenţialului energetic al cursurilor de apă, a mareelor , a  valurilor, etc.

 

2.Folosinţele amenajărilor hidroenergetice

 

Amenajările hidroenergetice constituie un exemplu de folosinţă complexă, deoarece apa acumulată ntr-un lac artificial poate fi folosită n acelaşi timp pentru producerea de energie,alimentarea cu apă a zonelor agricole (irigaţii) , alimentarea cu apă potabilă  sau industrială a centrelor apropiate, piscicultură, combaterea eroziunii solului,agrement, etc.

Exemple de folosinţă complexă a apelor l constituie: Amenajarea hidrenergetică a rului Ageş, Amenajarea Bistriţei n sectorul Bicaz, Amenajarea Porţile de Fier (pe Dunăre), etc.

De exemplu, la  Amenajarea Bistriţei n sectorul Bicaz ,datorită lacului de acumulare dela Izvorul Muntelui ,n afara efectului energetic se satisfac şi alte necesităţi ale economiei naţionale, cum ar fi:irigarea a 300 000 hectare  teren agricol n cmpia Bărăganului,atenuarea cu 60% a debitelor catastrofale ce se produceau pe valea Bistriţei şi Siretului, alimentarea cu apă a centrelor industriale din aval de hidrocentrala Bicaz (Roznov, Săvineşti,etc).

La Amenajarea porţile de Fier ,se asigură prin barajul creat pe Dunăre , posibilitatea  realizării unei producţii de energie de 10 miliarde kilowaţioră (kWh), mbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi sporirea traficului fluvial pe acest sector.

 

3.Mărimi fizice importante la dimensionarea amenajărilor hidoenergetice

 

n natură, cantităţile nsemnate de apă evaporată cad napoi sub formă de precipitaţii şi se infiltreză n straturile superioare ale scoarţei pămntului sau n albiile cursurilor de apă.

Aceste mase tind să coboare apoi spre nivelul mărilor şi oceanelor,producnd ăn drumul lor un lucru mecanic necesar pentru nvingerea rezistenţelor care se opun mişcării apei n albiile naturale ale acesteia.

Orice cantitate de apă care este situată la un anumit nivel terestru reprezintă o sursă de energie hidraulică.Energia hidraulică din natură este formată din energie potenţială şi enregie cinetică.

Această enrgie poate fi transformată  n cea mai mare parte n  energie electrică cu ajutorul maşinilor hidraulice amplasate n uzinele hidroelectrice

Cele mai importante  mărimi hidraulice la dimensionarea unei amenajări hidroenergetice sunt: debitul, căderea şi randamentul.

Debitul este o mărime fizică caracterizată prin volumul de apă raportat la unitatea de timp ,de aceea se măsoară n metri cubi pe secundă (m3/s).

Debitul este o mărime foarte importantă la determinarea puterii hidraulice şi deci la dimensionarea amenajării hidrenergetice

Căderea reprezintă nălţimea la care se găseşte volumul de apă deasupra nivelului dat .Căderea este direct proporţională cu energia potenţială a cursului de apă, deci valoarea ei influenţează direct puterea hidraulică

Randamentul unei uzine hidroenergetice este compus din produsul randamentelor diverselor instalaţii care produc transformarea energiei hidraulice n energie electrică.ntotdeauna ,randamentul are o valoare subunitară (<1), deoarece pe traseu există pierderi de sarcină.

 

4. Schema unei amenajări hidroelectrice

 


1

n fig.1, este prezentată schema unei amenajări hidroelectrice de mare cădere.

Schema este compusă din :

4.1.Lacul de acumulare

Este lacul artificial creat n spatele barajului n scopul stocării (nmagazinării) volumelor mari de apă care vor folosi la producerea energiei electrice

n afara de folosinţa energetică, lacul de acumulare poate folosi la irigaţii, alimentări cu apă, agrement,etc.

4.2.Barajul

Barajul reprezintă obstacolul artificial construit pe albia naturală a cursului de apă n scopul obţinerii lacului de acumulare. El poate fi de mai multe feluri:de beton,de anrocamente,de pămnt ecranat cu beton,etc.

4.3. Aducţiunea

 

Aducţiunea reprezintă galeria situată sub nivelul minim din lacul de acumulare prin care se preia apa din lac i se transportă spre centrala electrică

Aducţiunea conţine galeria forţată şi conducta forţată.

Galeria forţată poate fi din beton sau din beton blindat cu blindaj metalic

Conducta forţată poate fi din beton ,sau  conductă metalică .Conducta metalică se amplasează deobicei după nodul de presiune,din considerente de siguranţă.Ea se termină la peretele centralei cu un distribuitor cu un număr de ieşiri egal cu numărul turbinelor(minim două ieşiri)

 

 4.4. Nodul de presiune

Nodul de presiune este compus din castelul de exchilibru şi casa de vane.

Castelul de echilibru este o construcţie de siguranţă a amenajării şi are rolul de a prelua fluctuaţiile majore de nivel din sistem şi de a le atenua atfel nct să nu ajungă să producă catastrofe sau pierderi ireparabile n instalaţiile amenajării.

Casa de vane are rol de siguranţă, reglaj şi ntreţinere a aducţiunii şi este compusă dintr-o construcţie care conţine cel puţin două vane amplasate pe conducta de aducţiune.

 

4.5.Centrala propriu-zisă

Centrala cuprinde următoarele:cladirea centralei,sala maşinilor, instalaţiile din centrală,maşinile de ridicat,camera de comandă.

Turbinele şi generatorul sunt amplasate n sala maşinilor.

Instalaţiile din centrală furnizează ageni necesari bunei fucncţionări a agregatelor :apă de răcire, ulei sub presiune,aer comprimat, sau asigură epuismentul (eliminarea apei),stingerea incendiilor,aer condiţionat.

Maşinile de ridicat sunt deobicei podul rulant şi diverse trolii de manevră.

Camera de comandă conţine panouri electrice şi automatizate pentru comenzile de la distanţă a nchiderii-deschiderii diverselor echipamente , ridicarea-coborrea stavilelor segment pentru deversare controlată,nchiderea-deschiderea vanelor sferice,etc.

 

5.Avantajele amenajărilor hidroelectrice

Faţă de energia obţinută prin arderea combustibililor clasici( petrol, cărbune, şisturi bituminoase) sau reacţiile metalelor  radioactive(uraniu mbogăţit, plutoniu),  energia electrică obţinută prin amenajarea cursului rurilor sau fluviilor este n primul rnd "curată", fără a elibera n mediul nconjurător nici un fel de noxe.

Amenajările hidroelectrice permit ,pe lngă folosinţele energetice şi alte folosinţe, aşa cum am arătat: n agricultură,piscicultură,gospodărirea apelor, turism.

Amortizarea cheltuielilor construcţiilor executate se face relativ rapid, astfel nct investiţiile ulterioare sunt minime,numai pentru ntreţinere, ceea ce conduce la un cost ieftin al kilowatt-ului (adică apa este gratuită) , n comparaţie cu centralele termice la care combustibilul are costuri din ce n ce mai ridicate.

Dezavantajele constau n modificarea biotopului nconjurător,necesitatea exproprierilor terenului din calea construcţiilor,anii secetoşi care pot scădea dramatic nivelul n lac.

n Romnia  zilelor de azi este mult mai avantajoasă obţinerea energiei electrice din hidrocentrale, deoarece acestea sunt existente, nu necesită import de combustibili şi sistemul hidrotehnic este foarte bine organizat.        

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica