referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Convergenta unei lentile

Categoria: Referat Fizica

Descriere:

Pornind de la faptul cunoscut ca orice raza de lumina care trece prin focarul unei lentile va fi deviata astfel incat va deveni paralela cu axul optic principal dupa trecerea prin lentila si ca orice raza care trece prin centrul lentilei nu este deviata de la directia initiala se poate construi la intersectia acestor doua raze imaginea obiectului dupa trecerea prin lentila convergenta...

Varianta Printabila 


Determinarea convergenTei unei lentile folosind formula fundamentalã a lentilelor subtiri

Materiale necesare:

 • lentilã convergentã pe suport
 • sursã de luminã
 • banc optic
 • riglã gradatã

Teoria experimentului:
Pornind de la faptul cunoscut cã orice razã de luminã care trece prin focarul unei lentile va fi deviatã astfel încât va deveni paralelã cu axul optic principal dupã trecerea prin lentilã æi cã orice razã care trece prin centrul lentilei nu este deviatã de la direcåia iniåialã se poate construi la intersecåia acestor douã raze imaginea obiectului dupã trecerea prin lentila convergentã.
Presupunând constantã distanåa dintre ecranul utilizat æi obiect se observã cã vor exista douã poziåii ale lentilei pentru care pe ecran se va forma o imagine clarã dar numai pentru distanåe între ecran æi obiect mai mari de 4f. Cele douã poziåii vor fi simetrice faåã de mijlocul distanåei dintre obiect æi imagine.
Fie x1 distanåa de la obiect pânã la lentila convergentã æi x2 distanåa de la imaginea clarã la lentilã.
Folosind formula fundamentalã a lentilelor subåiri

 

Metoda de lucru:

Se potriveæte ecranul la o distanåã  suficient de mare faåã de obiect, se aæeazã între el æi obiect lentila æi se deplaseazã aceasta pânã se obåine pe ecran o imagine absolut clarã a obiectului. Se vor determina atât poziåia corespunzãtoare imaginii mãrite cât æi cea corespunzãtoare imaginii micæorate ceea ce este posibil în cazul în care distanåa dintre obiect æi imagine este de 4 ori mai mare decât distanåa focalã a lentilei. Se repetã mãsurãtorile pentru diferite distanåe între obiect æi ecran.

Nr.

-x1(cm)

x2(cm)

f(cm)

 

1

15

74

12.47

0.5

2

72

15.5

12.75

3

3

23

30

13.02

5

4

30

17

10.85

-12.5

5

27

21

11.81

-4.8

6

21.5

29.5

12.43

0.2

7

25

25.5

12.62

1.7

8

20

34

12.59

1.5

9

34

19.5

12.39

-0.1

10

47.5

18

13.05

5.2

Eroarea medie relativã este de 3.4%.

DETERMINAREA DISTANåEI FOCALE A UNEI LENTILE DIVERGENTE

 

Materiale necesare:

 • lentilã convergentã de distanåã focalã cunoscutã
 • lentilã divergentã de distanåã focalã necunoscutã
 • sursã de luminã
 • banc optic
 • riglã gradatã

Teoria experimentului:

Prin sistemul optic considerat format din lentila divergentã de distanåã necunoscutã æi lentila convergentã se va forma imaginea obiectului pe ecran. Putând mãsura distanåele dintre obiect, lentile æi ecran vom putea determina mai întâi de unde s-a format imaginea sursã pentru lentila convergentã iar apoi vom putea determina distanåa focalã a lentilei divergente.

Metoda de lucru:
Se aæeazã obiectul AB la distanåa –x1 în stânga lentilei divergente, dupã care se aæeazã lentila convergentã æi ecranul pe care îl baleiem pânã se obåine o imagine clarã. În acest moment se mãsoarã distanåele –x1 æi x2’ respectiv d pe care le trecem în tabelul de mai jos.

Nr.

x1

x2’

d

fd

e(%)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Surse de erori:

 • Erori sistematice (vor fi într-un singur sens, datoritã etalonãrilor greæite)
 • Erori de metodã;
 • Erori de experimentator (sunt diminuate dupã un numãr mare de mãsurãtori);
 • imprecizia aparatelor de mãsurat
 • aproximarea mãsurãtorilor æi a valorilor numerice obåinute
 • imprecizia ochiului uman la observarea gradaåiilor instrumentelor de mãsurã respectiv a claritãåii imaginii
 • erori în fabricarea lentilelor

 

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica