referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Raionul Telenesti - Satul Chitcanii Vechi

Categoria: Referat Geografie

Descriere:

Producerea miezului de nucă pentru consum, unde în ultimii ani sa căpătat indici mari (anul cantitatea miezului de nucă prelucrat atinge cifra de 500 tone). Activiză în raion la moment: 14 mori din cele 19 pentru măcinarea griului, 6 mori de porumb din cele 10 , 25 de oloiniÅ£e din cele 37 existente, 6 brutării din cele 11exisstente...

Varianta Printabila 


1                       
Raionul Teleneşti cuprinde 54 localităţi: 1 oraş , Teleneşti are o populaţie de 6800 locuitori şi 53 sate.
 Raionul Teleneşti  cuprinde 2,8% din suprafaţa totală a Republicii Moldova. Se nvecinează la Vest cu raionul Călăraş şi  Ungheni, la Est cu raioanele Şoldăneşti şi Rezina , la Sud cu raionul Orhei la Nord cu raioanele  Sngerei, Floreşti. n  comparaţie cu alte raioane, raionul Teleneşti este atractivă prin fondul forestier bogat care poate fi utilizat ca resursă ]n dezvoltarea turismului şi meşteşugurilor. Raionul este parte componentă a Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”. Poziţia geostrategică şi prin urmare constituie factor pozitiv privind accesul, comunicaţiile şi comerţul. n  Raion şi alţi factori geografici (relieful, pădurile) n general, sunt favorabili pentru dezvoltare.
Suprafaţa totală ocupată de domeniile raionului alcătuieşte peste 84,9 mii ha, din care terenuri agricole 63,1 mii ha.

POPULAŢIA
Populaţia raionului constituie n prezent 1,8% din populaţia Republicii Moldova. La data recensămntului din anul 2004, populaţia raionului număra 70126 locuitori.
Scăderea ratei natalităţii şi sporirea ratei mortalităţii comportă consecinţe n dinamica populaţiei. Micşorarea numărului populaţiei este determinată şi de migraţia n masă a populaţiei.
Structura populaţiei după sexe este similară ntregului teritoriu al R. Moldova şi constituie
49,5% populaţie masculină şi 50.5% populaţie feminină. Această situaţie nu perturbează procesele demografice. Structura după vrste a populaţiei se prezenta, la nceputul anului 2007, ca una favorabilă (pentru prezent), deoarece grupele de vrstă cele mai reprezentative constituie populaţia activă, dar poate deveni defavorabilă pentru perioade mai extinse (medii şi de lungă durată), unde se preconizează o mbătrnire a populaţiei. Această situaţie este cauzată de faptul că prima grupă mare de vrstă (0-14 ani) care va asigura completarea contingentului populaţiei active din punct de vedere economic este n continuă descreştere ncepnd cu 1989. Raionul Teleneşti se va confrunta n următorii 10 ani cu o accelerare a procesului de mbătrnire a populaţiei, care va determina o presiune demografică n descreştere. Asemeni , Republica Moldova se confruntă la nivel global cu un proces de mbătrnire demografică, datorat n principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). n ce priveşte componenţa etnică a populaţiei raionul  Teleneşti, un procent de 96 % revine moldovenilor, 1,8% ucrainenilor, 0,8% ruşilor. Ponderea moldovenilor n raion este cea mai mare din toate raioanele.
Densitatea medie a populaţiei ntre hotarele raionului  este n prezent de 82,5 loc/km2, faţă de 126,2 loc/km2 n restul ţării. Diferenţa este determinată de ponderea localităţilor rurale şi a oraşului neaglomerat.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică la 01.01.2006, n raion – 8,3% din populaţia totală a regiunii era plecată din ţară, după  datele neoficiale  procentul  este mult mai mare. Cel mai reprezentativ grup al emigranţilor l constituie grupul de vrstă (20-34 ani) – 53% din numărul total al celor plecaţi peste hotare. Aceste persoane reprezintă un segment al forţei de muncă care ar putea fi atrasă pentru dezvoltarea regiunii. Cele mai solicitate  ţări pentru emigrare a populaţiei din raion sunt Rusia şi Italia. Migraţia ilegală peste hotare a persoanelor are consecinţe nefaste asupra dezvoltării localităţilor : determină apariţia şi dezvoltarea unor fenomene sociale negative  fenomenul copiii străzii sau orfanii sociali, familii defavorizate, sate fără tineret şi fără forţă de muncă.
Din totalul de 70 mii locuitori din raion, 42,6 mii adică cca. 60,9%, reprezintă populaţia aptă de muncă. Persoanele angajate n cmpul muncii reprezintă un segment de 27,0 mii de oameni adică 38,5%, repartizaţi n diferite sectoare: agricultură (63%), nvăţămnt (13%), industrie (3%), sănătate (5%), comerţ (6%) şi administraţie publică (4%), ceea ce confirmă un grad relativ de diversificare al domeniilor de ocupare a forţei de muncă, fiind predominante activităţile din agricultură.
n anul 2007, salariul mediu nominal a constituit 1171 lei, ceea ce reprezintă 67% faţă de salariul mediu pe republică.  Salariul nominal este  unul  cu cea mai mică valoare nregistrat dintre  raioanele republicii.


1 Variaţiile salariale depind de sfera de activitate. Cele mai mici salarii sunt nregistrate n domeniul agriculturii, unde sunt antrenaţi mai mult de jumătate dintre salariaţi.  Venitul populaţiei din mediul rural este mai mic dect venitul populaţiei din mediul urban, unde domeniul public şi cel privat includ mai multă forţă de muncă. Nivelul redus de salarizare din ţară reflectă astfel gradul nalt de realizare, condiţiile de trai şi respectiv de muncă ale locuitorilor.
Un procent considerabil al populaţiei apte de muncă (aprox. 60%) constituie ponderea angajaţilor n sectorul neformal, şomeri nenregistraţi, persoane aflate n transfer de la un loc de muncă la altul şi persoane aflate n incapacitate temporară de muncă.
Raionul  Teleneşti este caracterizată printr-un nivel scăzut al dezvoltării industriei. Cauzele subdezvoltării sectorului industrial  sunt similare celor din ntreaga ţară şi ncă nu sunt clare, nsă ceea ce mpiedică dezvoltarea industriei din raion ţine de: infrastructura industrială slab dezvoltată, lipsa unei strategii de promovare a produselor locale pe terţe pieţe, neasigurarea calităţii produselor şi lipsa tehnologiilor moderne. De asemenea, potenţialul uman ncadrat n această sferă necesită pregătire profesională.
n anul 2006, volumul producţiei industriale n raion  a constituit  37,4  mil. lei. Producţia industrială pe cap de locuitor n raionul Teleneşti constituia 534 mii lei, cea mai mică din ţară. Ponderea persoanelor ocupate n sectorul industrial din raion era de 2,3% faţă de media naţională de 14%.

Cele mai importante ramuri industriale din raion sunt:
1. Industria vinului. Printre  mai mare ntreprinderi vinicole din raion menţionăm: „Noroc”. ntreprinderile de producere a vinului n raion deţin o cotă ridicată n volumul total pe industrie, deşi n ultimii 3 ani producţia totală de vinuri s-a redus. Cu toate acestea, industria vinului este cea mai importantă industrie a raionul Teleneşti. Pieţele de export nediversificate şi năsprirea concurenţei pe pieţele tradiţionale impun companiile vinicole să recurgă la raţionalizarea sistemului de afaceri, mbunătăţirea sistemelor calităţii şi sporirea efortului n departamentele de marketing şi vnzări.

2.  Industria extractivă şi de producere a materialelor de construcţie. O importanţă deosebită pentru raionul Teleneşti revine extragerii pietrei, extragerii nisipului . Existenţa carierelor cu un spectru bogat de resurse naturale (piatră, nisip, pietriş, argilă, prundiş, calcar) servesc ca fundament pentru producerea materialelor de construcţie. Dintre cele mai mari unităţi economice n domeniu menţionăm carierele di satele  Verejeni, Pistrueni, Ordăşei , Brnzeni , Căzăneşti.

3. Producerea miezului de nucă pentru consum, unde  n  ultimii ani sa căpătat indici mari  (anul cantitatea  miezului de nucă prelucrat atinge cifra de  500 tone).
Activiză  n raion la moment:  14 mori din cele  19  pentru  măcinarea  griului,
6 mori de porumb  din cele  10 ,  25 de oloiniţe  din cele 37 existente, 6 brutării  din cele 11exisstente

 ntreprinderi  şi puncte de prelucrare a producţiei agricole sunt  6 , din care se poate de  evidenţiat  SRL „Triodor” din Negureni   care şi exportă produse prelucrate.
Numărul total de salariaţi   n ntreprinderile  industriale  este de  1100 persoane   cu salariul  mediu lunar  de  1041  lei.
Referitor la dezvoltarea industriei n raion poate fi menţionată următoarea constatare: predomină sectoarele industriale tradiţionale cu valoare adăugată mică. Sunt nregistrate unele excepţii n industria vinului (unde calitatea poate majora valoarea, deşi condiţiile pieţei sunt foarte dificile). Totuşi, aceste sectoare ale industriei ntmpină dificultăţi n vederea utilizării noilor tehnologii de lucru, formării capacităţilor şi organizării afacerilor.
   
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica