referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Despre libertate

Categoria: Referat Filozofie

Descriere:

Asa cum putem afla din lucrarea “Statul Atenian” a lui Aristotel, a fost o vreme in care Solon introdusese in randul delictelor politice si neparticiparea “din indiferenta sau tembelism” a cetatenilor la viata cetatii. Cel gasit vinovat urma “sa fie despuiat de onoruri si scos din randul cetatenilor”...

Varianta Printabila 


Despre libertate

Aşa cum putem afla din lucrarea “Statul Atenian” a lui Aristotel, a fost o vreme în care Solon introdusese în rândul delictelor politice si neparticiparea “din indiferentă sau tembelism” a cetăţenilor la viata cetăţii. Cel găsit vinovat urma “să fie despuiat de onoruri si scos din rândul cetăţenilor”.
Este interesant modul în care Solon a gândit această problemă. Democraţia participativă presupune anumite atribuţii pe care cetăţeanul trebuie să le exercite pentru ca această formă de guvernare să nu fie pusă în pericol. Opţiunea politică a fiecărui individ în parte este foarte importantă pentru formarea unei majorităţi care să confere guvernanţilor autoritatea de a lua decizii si în acelaşi timp de a le putea justifica prin încrederea conferită de actul electoral. Fără această opţiune general manifestată nu ar mai putea fi invocată ca justificare a unor decizii mai mult sau mai puţin corecte regula majorităţii. Iar acest fapt ar diminua cu mult autoritatea puterii în fata societăţii civile. De aceea, cetăţeanului i se oferă anumite drepturi si libertăţi individuale pe care, însă, dacă nu le foloseşte, statul îşi arogă dreptul de a i le retrage, ba chiar de a-i nega chiar si condiţia de simplu cetăţean. Este o viziune aparte în ceea ce priveşte conceptul de libertate. Exista libertatea de opinie, libertatea de a vota, libertatea cuvântului, dar nu există libertatea de a opta pentru participare sau neparticipare. Această îngrădire poate duce în final la obstrucţionarea si anularea tuturor celorlalte libertăţi. Practic cetăţeanului atenian i se impunea să-si exercite drepturile democratice, în caz contrar autoritatea statală având posibilitatea de a anula aceste drepturi.
Se pune întrebarea dacă în acest caz se mai poate vorbi sau nu despre libertate. Pentru că, aşa cum spunea Friedman, “nimeni nu vă poate sili să fiţi liberi. Aceasta este treaba voastră”. Orice constrângere în acest sens înseamnă de fapt o anulare a libertăţii.
Am dat acest exemplu inspirat din originala democraţie a statului atenian tocmai pentru a reliefa limitele libertăţii. Nu vorbim despre libertate în sensul abstract, filozofic deoarece libertate deplină nu există, nu este altceva decât o utopie. Totuşi, nu este lipsit de interes un demers lămuritor în privinţa limitelor până la care se poate exprima liber un individ din punct de vedere social, politic, economic.
Din legea lui Solon se poate desprinde o concluzie importantă. Libertatea este o noţiune relativă, care poate fi înţeleasă ca atare într-un anumit cadru istorico - geografic si într-o anumită împrejurare, în timp ce într-o altă situaţie ar putea apare drept formă de manifestare a unei constrângeri.
Pentru a fi mai expliciţi în argumentare, putem să ne gândim la restricţiile formale care îi sunt impuse unui nevorbitor de limbă engleză ce emigrează în SUA. Deşi are dreptul la opinie, are libertatea cuvântului, garantate prin lege, practic acestea nu îi sunt de nici un folos, neputând uza de ele. Neînţelegerea codului de comunicare îi limitează foarte mult sfera de acţiune. Practic, pentru a se putea exprima, va fi nevoit, constrâns să înveţe limba engleză, altfel fiind nevoit să se limiteze doar la contactele cu cei care îi înţeleg propria limbă.
Acelaşi lucru se întâmplă cu orice individ care trăieşte într-o societate dată: este nevoit să accepte si să-si însuşească anumite norme fără de care convieţuirea în interiorul societăţii respective nu ar fi posibilă, libertăţile sale nu ar putea fi exprimate dar nici respectate.
Conceptele de “libertate negativă” si “libertate pozitivă”
Pentru un plus de claritate a celor spuse si a celor ce vor urma, se impune o definire clară a conceptului de libertate, pentru că, în mod evident, în exemplul de mai sus intră în conflict două tipuri de libertate pe care Isaiah Berlin le numeşte ca fiind “libertate pozitivă” si “libertate negativă”. Desigur, termenii sunt de natură să contrarieze, dar în fond nu este nimic nou fată de conceptul lui Mill despre “libertatea individuală” si “domeniul jurisdicţional al societăţii” (Economicul, familia, societatea) expus în eseul cu acelaşi nume sau conceptul lui Friedman expus în “Capitalism si libertate”.
Libertatea negativă - este acea formă de exprimare a libertăţii în care orice interferentă cu libertăţile semenilor este de natură să restrângă libertatea unui individ. Mill spunea că “singura libertate ce merită acest nume este aceea de a urmări propriul nostru bine după cum credem de cuviinţă”. Tocmai aici stă problema. Este adevărat că doar urmărindu-ti propriul interes poţi să atingi maximum de eficientă, însă cum ar arăta o societate în care nu ar exista un minim de reguli prestabilite în interiorul cărora individul să se poată mişca? Acesta ar intra foarte repede în conflict cu o serie de alţi indivizi al căror scop poate să interfereze, fie si întâmplător cu cel al individului în cauză. Ce se întâmplă atunci? Trebuie sau nu trebuie să se tină cont de acest lucru? Cine rezolvă conflictul dacă nu există nici un fel de regulă? De aici si până la instituirea unui arbitru nu mai este decât un pas.
Sau ne putem baza pe moralitatea individului, mizând pe faptul că poate acesta îşi va da seama de nevoile celuilalt si va accepta sa le dea prioritate? Însă modelul pe care este construit Homo Oeconomicus la clasici nu este în măsură să ne facă să tragem astfel de concluzii. Este adevărat că Smith spunea în cap. I al “Teoriei sentimentelor morale” că la om “există evident unele principii în natura sa care îl fac să se intereseze de soarta celorlalţi”, dar tot el spunea că acesta nu urmăreşte decât maximizarea profitului cu minimum de efort, si că în acest demers este foarte raţional si perfect egoist.
Nu se poate miza pe atitudinea de moment a individului, el trebuie să respecte anumite reguli formale “care au doar un caracter instrumental, în sensul că se aşteaptă ca ele să fie de folos unor indivizi încă necunoscuţi, pentru scopurile în care aceşti oameni vor socoti de cuviinţă să le întrebuinţeze si în împrejurări ce nu pot fi prevăzute în detalii”. Aşadar aceste reguli trebuie să fie prestabilite si, în mod fundamental, cunoscute de către toată lumea. Sunt un fel de reguli ale jocului care trebuie respectate de către toţi participanţii pentru a fi asigurată buna desfăşurare a acestuia. Ele nu sunt de natură restrictivă din moment ce sunt acceptate si însuşite de către toată lumea. În aceste limite stabilite, orice acţiune este posibilă a fi desfăşurată în propriul interes.
Se pune întrebarea: ce se întâmplă atunci când regulile jocului sunt încălcate? Trebuie să existe o autoritate care să sancţioneze acest lucru, un fel de arbitru imparţial care are la îndemână instrumentele necesare pentru a restabili buna desfăşurare a jocului. Aici se mai impune o condiţie: acest arbitru să fie în mod unanim acceptat. De-a lungul timpului, rolul arbitrului si l-a asumat statul.
Problema care naşte în general controverse este cât de extins trebuie să fie acest stat pentru a asigura respectarea legilor deja acceptate? Istoria doctrinelor economice ne poate exemplifica un lung sir de forme de guvernare, de diverse dimensiuni, care de-a lungul timpului au asigurat mai mult sau mai puţin eficient acest lucru. De la statul minimal, “paznicul de noapte” în viziunea clasicilor, până la statul omniprezent, totalitar, fiecare dintre noi poate să aleagă exemplul care-i este pe plac. Un lucru este sigur: statul, oricât de minimal ar fi, trebuie să existe. Convieţuirea în anarhie nu este posibilă. Însă important este ca el să acţioneze în anumite limite, să fie un stat de drept. În concepţia lui Hayek, acesta ar trebui să le dea indivizilor diferiţi aceleaşi posibilităţi obiective, regulile să fie aplicate întotdeauna fără excepţii, individul trebuind “să prevadă acţiunea statului si să facă uz de această cunoaştere ca de un dat în alcătuirea propriilor planuri”.
Unii dintre noi ar fi tentaţi să creadă că supremaţia statului de drept ar fi posibilă în orice tip de societate. Nimic mai fals. Numai o societate liberală este compatibilă cu un stat de drept. Restrângerea legislaţiei doar la nivelul legilor formale nu face posibilă funcţionarea statului de drept într-o societate centralizată, căci aceasta este nevoită permanent să adapteze cadrul legislativ la multiplele situaţii noi apărute în economie.
Mill a delimitat foarte bine sfera de înţelegere a noţiunii de libertate, în înţelesul de libertate negativă. El încerca să demonstreze că nu putem vorbi despre libertate decât dacă individul îşi urmăreşte binele propriu, prin metode si mijloace proprii, bineînţeles atâta timp cât nu încearcă să lipsească pe alţii de binele lor sau să-i împiedice să-l dobândească. În limitele impuse de statul de drept, omenirea nu are decât de câştigat lăsând pe fiecare să trăiască aşa cum crede el că e mai bine decât silind pe fiecare să trăiască aşa cum li se pare celorlalţi că ar fi mai bine.
În concluzie, libertatea negativă este acea libertate raţional posibil a fi exprimată în cadrul unei societăţi guvernată de un stat de drept, care intervine în limitele unor reguli prestabilite numai acolo unde libertatea individuală este încălcată, si în care fiecare individ îşi exprimă propria libertate până la limita la care aceasta lezează libertatea altui individ.

Libertatea pozitivă este un concept cu un înţeles mai abstract. Stricto senso, "ea derivă din dorinţa fiecărui individ de a fi propriul stăpân". Este rezultatul egoismului spiritului uman care vrea să-si satisfacă propriul interes, fără a fi împiedicat de ceva sau cineva în acest sens. Plăcerea de a te simţi perfect stăpân în ceea ce priveşte propria-ti persoană, de a nu fi sclavul dorinţelor nimănui, de a lua decizii numai în funcţie de propriile dorinţe si nevoi, cam acesta ar fi idealul oricărui adept al libertăţii totale.
Evident că acest concept este mult mai apropiat de concepţia scolii clasice despre libertate. Smith ne spune că individul nu recurge la schimb pentru că este forţat sau din considerente morale ci pentru a-si satisface propriile nevoi. El participă la actul economic pentru că aşa a decis în mod liber si benevol si nu pentru că cineva l-ar fi obligat să facă acest lucru. Aparent întâmplător, el satisface si un interes al societăţii, fără ca o forţă exterioară să impună acest lucru. Omul doreşte să aibă conştiinţa statutului său de "fiinţă ce gândeşte, vrea si acţionează si care îşi asumă responsabilitatea propriilor alegeri, putând să le justifice pe baza propriilor concepţii si finalităţi".
Dacă aceste alegeri sunt bune sau rele pentru propria persoană, aceasta nu poate decide decât el însuşi, nimeni nu are dreptul să intervină brutal în viata individului pentru a o comanda, programa si dirija. Fiecare este îndreptăţit să acţioneze asupra propriei persoane aşa cum doreşte si cum îi dictează conştiinţa, nevoile, capriciile sau hazardul. Atâta timp cât acţiunile sale nu prejudiciază alţi membri ai societăţii, normele nu pot fi impuse.
În cazul în care anumite fapte sau acţiuni săvârşite de către persoane responsabile nu aduc neajunsuri decât celor care le-au săvârşit, atunci nu poate fi apelată drept contraargument decât "îndatorirea către noi înşine". Se poate vorbi despre autorespect si autoevaluare, acestea însă nu sunt obligatorii din punct de vedere social, politic, economic, intervenţia societăţii pentru a-l aduce pe individ pe calea cea bună nefiind îndreptăţită în acest caz. Societatea poate să se dezică de consecinţele acţiunii respectivului, să-si deroge orice fel de responsabilitate, să-l izoleze si să-l evite, prevenindu-i totodată pe cei neavizati de comportamentul nociv al semenului lor. Asupra individului în cauză nu trebuie să se intervină coercitiv ci doar pedagogic, atrăgându-i-se atenţia asupra efectelor negative.
Kant spunea undeva că "nimeni nu mă poate sili să fiu fericit în felul său". Ca fiinţă raţională, am propriul meu sistem de valori în perimetrul căruia acţionez, propriile standarde pe care vreau să le depăşesc, propriile obiective si idealuri pe care încerc să le ating. Nu pot accepta să renunţ la ele pentru că aşa îmi cere societatea. Mă manifest aşa cum îmi sugerează propria conştiinţă si nu o forţă exterioară. Nu sunt o rotiţă într-un angrenaj, obligată să facă anumite mişcări, altfel riscând a fi înlocuită. Libertatea individuală pozitivă nu poate fi confundată cu libertatea întregului angrenaj. De fapt, aici se nasc cele mai multe conflicte între cele două aspecte ale conceptului de libertate, libertate negativă si libertate pozitivă, pentru că anumite decizii aparţinând în mod tradiţional sferei libertăţii pozitive pot să aibă efecte negative asupra celorlalţi. Pentru a fi mai explicito, oferim exemplul unui manager al unei firme, foarte bun profesionist si în consecinţă foarte valoros, care într-un moment critic pentru propria persoană ia decizia de a se retrage din funcţie. Acest lucru, aşa cum experienţa ne-o arată, va avea în mod indirect repercusiuni si asupra acţionarilor firmei respective, ale căror acţiuni la bursă vor cunoaşte o scădere bruscă, situaţia fiind percepută pe piaţă ca una de instabilitate. Acţionarii se vor simţi frustraţi si îndreptăţiţi să ceară socoteală consiliului de administraţie si managerului în cauză, cerându-i acestuia din urmă să revină asupra hotărârii.
Iată aşadar o întâmplare care duce la apariţia unor evidente contradicţii si la interferente între cele două niveluri ale libertăţii. Si iată cum: situaţia demisiei este bineînţeles reglementată de legislaţie, este prevăzută în statutul societăţii, aceasta însă nu poate împiedica apariţia unor neajunsuri atât în ceea ce priveşte libertatea pozitivă, cât si în relaţiile cu alţi membri ai societăţii, lezându-le interesele.
Evident că totul se petrece într-un cadru legal prestabilit, creat în acest sens. Pentru a-si proteja investiţiile, acţionarii fac apel la diverse metode de factură materială, psihologică, morală pentru a reuşi să revoce decizia managerului. Sunt îndreptăţiţi ei să acţioneze în acest mod, urmărindu-si propriile interese? În deplină logică liberală, răspunsul ar fi pozitiv. Conflictul nu se naşte aici. La acest nivel totul este clar, toţi cei implicaţi, atât timp cât respectă regulile, au dreptul la propria opinie. Acţionarii au dreptul să ia decizii în ceea ce priveşte buna desfăşurare a activităţii societăţii si cum acţiunea în cauză este de natură să creeze probleme, pot să întreprindă orice acţiune legală pentru a-l determina pe respectivul manager să revină asupra propriei hotărâri. Însă în planul deciziei acestuia apare conflictul. Interesul imediat îi cere să demisioneze. Totuşi, în spiritul ideii de libertate, trebuie să tină cont si de interesele celorlalţi. Dacă demisia sa nu ar duce la scăderea valorii acţiunilor la bursă, totul ar fi în regulă. Dar aşa cum stau lucrurile, în mecanismul luării deciziei se naşte un conflict între latura pozitivă si latura negativă.
Pentru a atinge libertatea pozitivă, trebuie să demisioneze, aşa a dedus raţional că este cel mai bine pentru persoana sa. Conform conceptului teoretic definit de Berlin, dacă nu ar proceda astfel, libertatea sa ar fi aservită ideii generale de bunăstare. Cele mai grave concesii în ceea ce priveşte valorile liberalismului sunt făcute tocmai având ca lait motiv bunăstarea colectivă. Insă dacă demisionează, va leza interesul în slujba căruia s-a angajat. Libertatea negativă, adică aceea de a nu atenta a libertatea semenilor prin acţiunile proprii, va fi si ea încălcată.
In concluzie, linia de demarcaţie între cele două tipuri de libertate, dacă există, atunci este foarte fragilă, existând cazuri în care una este negată sau anihilată de cealaltă. Găsirea acestei linii a preocupat multe minţi. Filozofi de seama lui Rousseau, Kant, Fische sau gânditori si creatori de teorie economică cum ar fi Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, Fr. von Hayek , L. von Mises sau M. Friedman, pentru a menţiona doar câţiva din lunga listă ce ar putea fi enumerată în acest sens, s-au simţit derutaţi când si-au pus o asemenea problemă. A trăi liber înseamnă a te supune raţiunii proprii. Dar, dacă sunt raţional, atunci trebuie să admit că si ceilalţi vor dori să trăiască după propria voinţă. Ceea ce-mi doresc eu poate constitui obiectul dorinţei oricui. Frontiera între dorinţele mele si cele ale semenilor trebuie trasată. Raţiunea în numele căreia trăiesc îmi impune acest lucru. Cum este posibil să trasez această graniţă fără a-mi încălca propriile valori? Răspunsul este foarte simplu si nu poate veni decât din direcţie liberală: făcând apel la raţiune. "Un stat raţional (adică liber) este acel stat care va fi guvernat de legi cu care oamenii raţionali ar fi, în mod nesilit, de acord, pe care ei înşişi le-ar promulga dacă ar fi întrebaţi ce anume doresc".
Transpusă la nivel economic, această raţiune n-o are decât piaţa liberă. Prin mecanismele sale bine stabilite, într-un cadru liber concurenţial în care preţul să reflecte exact situaţia existentă la un moment dat, piaţa este cea mai elocventă exemplificare a raţionalităţii. Se ştie exact care sunt regulile, modul de reacţie al fiecăruia poate fi prevăzut, principiile după care se acţionează sunt aceleaşi pentru toţi: principiul hedonistic si interesul individual. Nimic mai simplu si totodată nimic mai eficient, totul desfăşurându-se conform principiilor declarate ale liberalismului.
Bibliografie


1

Aristotel

Statul Atenian, Edit. Agora, Iaşi, 1992

2

Isaiah Berlin

Patru eseuri despre libertate, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1997

3

Milton Friedman

Capitalism si libertate, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1995

4

Fr. A. Hayek

Drumul către servitute, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1997

5

Fr. Von Hayek

Constituţia libertăţii, Edit. Institutul European, Iaşi

6

J.S. Mill

Despre libertate, Edit Humanitas, Bucureşti, 1996

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica