referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Contabilitatea operatiunilor cu titluri

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Pensiunea livrată presupune transmiterea efectivă a titlurilor de către cedent, cesionarul având posibilitatea ca în perioada de valabilitate a contractului să le redea în pensiune, să le împrumute sau să le vândă altor societăti...

Varianta Printabila 


1

CONTABILITATEA

OPERATIUNILOR CU TITLURI

 

1 Structura titlurilor si a operatiunilor bancare cu titluri

Titlurile care fac obiectul operaŃiunilor bancare se clasifică după mai multe criterii:

1. După natura titlului avem:

>• valori mobiliare (actiuni si obligatiuni);

> titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie);

> titluri de creantă negociabile,

> titluri de piată interbancare;

> alte titluri negociabile.

2. După intentia avută n momentul achizitionării, cu privire la durata detinerii:

> titluri de tranzactie;

> titluri de plasament;

> titluri de participare;

> titluri de investitii;

> titluri n activităti de portofoliu;

> părti n societăti comerciale legate.

3. După veniturile pe care le generează:

> titluri cu venit fix;

> titluri cu venit variabil.

Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile, emise sub formă materială sau evidentiate prin nscrieri n cont, care oferă detinătorului lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si n conditiile specifice de emisiune a acestora.

Valorile mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, precum si instrumentele financiare derivate si orice alte titluri stabilite de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Transmiterea lor se realizează la bursa de valori.

Actiunile sunt titluri de valoare purtătoare de venituri variabile sub formă de dividende.

Ele conferă proprietarului calitatea de asociat si următoarele drepturi:

> dreptul la dividende;

> dreptul de a participa la operatiunile de capital;

> dreptul de a lua decizii prin vot;

> dreptul de a fi informat;

Actiunile sunt negociabile, pot face obiectul unei cotări la bursă si prezintă următoarele caracteristici:

> valoarea nominală, reprezintă valoarea aportului ncorporat n capitalul social;

> pretul de emisiune reprezintă pretul de vnzare al aciunii pe piată, atunci cnd se realizează constituirea sau majorarea capitalului;

> prima de emisiune, se determină ca diferentă ntre pretul de emisiune si valoarea nominală si urmăreste să compenseze diferenta dintre valoarea nominală si valoarea reală a actiunii;

> prima de fuziune, apare n de fuziune si reprezintă diferenta ntre activul net si valoarea nominală a actiunilor emise n urma absorbtiei unei societăti comerciale;

> prima de sciziune, apare n operatiunea de sciziune, cnd, pentru a

usura povara noii societăti apărute n ceea ce priveste distribuirea de dividende, se

stabileste o valoare a capitalului mai mică dect valoarea de aport;

> prima de conversie a obligatiunilor n actiuni, apare n cazul n care, la conversia obligatiunilor, valoarea acestora este mai mare dect cea a obligatiunilor primite n schimb.

         Obligatiunile sunt titluri emise pentru sume purtătoare de venituri fixe sub formă de dobnzi. Ele apar n urma unui credit acordat de detinătorul lor emitentului, n schimbul plătii de către acesta din urmă a unei dobnzi.

         Emisiunea de obligatiuni reprezintă pentru emitent un mijloc de procurare de capitaluri pe termen lung. Principalele elemente caracteristice ale unei obligatiuni sunt următoarele:

> valoarea nominală, este valoarea nscrisă pe obligatiune, reprezentnd

partea din mprumutul obligatar;

> pretul de emisiune reprezintă suma reală dată cu mprumut emitentului;

> dobnda, care se calculează la valoarea nominală;

> amortizarea, reprezintă forma prin care emitentul debitor rambursează

mprumutul contractat;

> prima de emisiune, apare n cazul n care pretul de emisiune este mai mic

dect valoarea nominală;

> prima de rambursare, apare n cazul n care valoarea rambursată este mai

mare dect valoarea nominală.

Obligatiunile pot fi:

> obligatiuni ordinare;

> obligatiuni cu primă de emisie;

> obligatiuni cu primă de rambursare;

> obligatiuni cu primă de emisie si rambursare.

Titlurile de stat, numite si efecte publice, sunt nscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice n scopul acoperirii cheltuielilor bugetare.

         Proprietatea asupra titlurilor de stat se nregistrează la BNR, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate se anuntă.

Avem următoarele titluri de stat:

> bonuri de tezaur;

> certificate de trezorerie.

         Titlurile de stat sunt purtătoare de dobnzi, negociabile si prezintă o lichiditate ridicată.

       Titlurile de creantă negociabile sunt titluri emise pe termen scurt, negociabile pe o piată reglementată. Aici sunt cuprinse biletele de trezorerie, certificatele de depozit.

Titlurile pietei interbancare sunt emise numai de către bănci si sunt negociabile doar pe piata interbancară. In această categorie sunt incluse:

> biletele la ordin negociate (BON);

> certificate interbancare cu dobnda plătibilă n avans (CIPA);

> certificate interbancare cu dobnda plătibilă n fine (CIFIN).

Titlurile pot fi cu venit fix sau venit variabil.

Titlurile cu venit fix sunt cele cu rată fixă a dobnzii: obligatiunile,

certificatele de trezorerie, alte titluri cu dobndă fixă.

Titlurile cu venit variabil sunt actiunile care dau dreptul la dividende, valoarea cestora depinznd de profiturile realizate de emitent.

 

1

2 Contabilitatea operatiunilor cu titluri primite sau date n pensiune livrată

Operatiunile de pensiune reprezintă cesiuni de titluri n schimbul unor

lichidităti, cu conditia răscumpărării lor la scadentă, la un pret stabilit contractual.

Pensiunea de titluri poate fi simplă sau livrată.

Operatiunile de pensiune simplă reprezintă operatiuni de credit sau mprumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrări efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creantă negociabile) sau de efecte de comert indiferent că sunt sau nu livrate.

         Operatiunile de pensiune simplă se contabilizează cu ajutorul conturilor din

clasa l (pentru operatiuni interbancare), si a conturilor din clasa 2 (pentru operatiuni cu clientela).

         Cedentul (banca care primeste mprumutul), mentine n activ elementele

cedate si contabilizează n pasiv pretul cesiunii n contul „Valori date n pensiune",

reprezentnd datorii fată de cesionar.

         Cesionarul (banca care acordă creditul), contabilizează aceiasi sumă n activ

n contul „Valori primite n pensiune" reprezentnd creante fată de cedent.

         Cesionarul poate la rndul său să redea n pensiune titlurile primite n

pensiune, caz n care, va nregistra n pasiv, n contul „Valori date n pensiune"

suma ncasată reprezentnd datoria sa fată de cesionar.

         Pensiunea livrată presupune transmiterea efectivă a titlurilor de către cedent, cesionarul avnd posibilitatea ca n perioada de valabilitate a contractului să le redea n pensiune, să le mprumute sau să le vndă altor societăti.

         Operatiunile de pensiune livrată se nregistrează n contabilitate, exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 „Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse", indiferent de calitatea contrapartidei (bancă sau clientelă).

Contabilitatea operatiunile de pensiune livrată se face cu ajutorul contului

301 "Titluri primite sau date n pensiune livrată".

Acesta are două conturi sintetice de gradul n , care la rndul lor au conturi sintetice de gradul DI:

3011 „Titluri primite n pensiune livrată"

30111 „Titluri primite n pensiune livrată"

30117 „CreanŃe atasare"

3012 „Titluri date n pensiune livrată"

30121 „Titluri date n pensiune livrată" 30127

„Datorii atasate"

         Contul 3011 "Titluri primite n pensiune livrată", este un cont de activ, se debitează la acordarea creditului pe baza titlurilor primite n pensiune livrată si se creditează la rambursarea acestuia.

Soldul debitor reprezintă credite acordate pe baza titlurilor primite n pensiune livrată si nerambursate. Contul 3012 "Titluri date n pensiune livrată", este un cont de pasiv, se creditează la primirea mprumutului primit de la bănci pe baza titlurilor date n

pensiune livrată, si se debitează la rambursarea acestuia. Soldul creditor reprezintă mprumuturile primite n baza titlurilor date n pensiune livrată si nerambursate.

Dobnda aferentă de ncasat sau de plătit este urmărită cu ajutorul conturilor

atasate 30117 "Creante atasate" si 30127 "Datorii atasate".

Exemple de nregistrări contabile:

1. Acordarea unui credit către un client printr-o operatiune de primire n

pensiune livrată:

 

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica