referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Corelatia dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Contabilitatea consumurilor ÅŸi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante ÅŸi dificile sectoare ale sistemului naÅ£ional de contabilitate. În cadrul acestui sector se formează atît indicatorii contabilităţii de gestiune ( suma totală a consumurilor de producÅ£ie, costul produselor fabricate,rentabilitatea producÅ£iei etc. ), cît ÅŸi ai contabilităţii financiare (costul mărfurilor, produselor vîndute, serviciilor prestate, mărimea cheltuielilor perioadei etc. )...

Varianta Printabila 


1

     C U P R I N S

 

 

                        Introducere

                       

 

Capitolul 1. Analiza veniturilor pe baza raportului privind        rezultatele financiare

1.1              Definiţia şi structura veniturilor.

1.2              Aprecierea n dinamică a veniturilor n baza raportului privind rezultatele financiare.

 

Capitolul 2. Analiza cheltuielilor ntreprinderii .

2.1              Definiţia şi componenţa cheltuielilor ntreprinderii.

2.2              Criterii de clasificare a cheltuielilor ntreprinderii.

2.3              Aprecierea n dinamică a cheltuielilor pe tipuri de activităţi.

 

Capitolul 3. Corelaţia dintre veniturile şi cheltuielile ntreprinderii.

3.1                   Situaţia generală pe baza raportului privind rezultatele financiare.

3.1.1             Influienţa cheltuielilor.

3.1.2             Influienţa veniturilor.

3.2                   Analiza corelaţiei dintre veniturile şi cheltuielile ntreprinderii.

3.3                   Analiza cheltuielilor operaţionale.

3.4                   Analiza cheltuielilor la 1leu producţie marfă.

3.5                   Calcularea acţiunii factorilor la modificarea profitului operaţional.

3.6                   Calculul influienţii factorilor asupra profitului (pierderii) pnă la impozitare.

 

 

Concluzii

 

                 Bibliografie

 

 


 

 

                                  Introducere

n condiţiile economiei de piaţă ntreprinderile necesită un nou stil de conducere, bazat pe flexibilitate, dinamism şi previziune. n atare condiţii activitatea de conducere este de conceput fără o informaţie complexă, oportună şi calitativă.

Sub acest apect informaţia cuprinsă n rapoartele financiare nu este suficientă. Este necesar deasemenea a cunoaşte ntregul complex de cauze şi factori care determină mărimea profitului. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul analizei financiare.

Binenţeles, o parte din manageri au nsuşit unele aspecte ale acestei analize . nsă, ţinnd cont de faptul că n republică, odată cu trecerea la noul Plan de conturi şi implimentarea standardelor naţionale de contabilitate, n rapoartele financiare s-au produs schimbări esenţiale, metodologia analizei deasemenea conţine modificări.

 

 

 

 

Capitolul 1. Analiza veniturilor pe baza raportului privind  rezultatele financiare.

 

1.1              Definiţia şi structura veniturilor.

 

 

Venitul reprezintă afluxul global de avantaje economice n cursul perioadei de gestiune rezultat n procesul activităţii ordinare a ntreprinderii, sub forma de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor ntrprinderii.

Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obţinute sau care urmează să fie obţinute de ntreprinderile n conturile ei. n componenţa venitului nu se includ sumele ncasate n numele terţelor persoane, de exemplu, cum snt taxa pe valoarea adăugată, accizele, ncasările globale obţinute de ntreprindere din nsărcinarea organizaţiilor terţe, din vnzarea produselor sau mărfurilor acestora, deoarece acestea sume nu constituie un avantaj economic al ntreprinderii şi nu influienţeiză capital propriu al acesteia.

n funcţie de sursele de intrare, veniturile se subdivizează n două grupe:

1.      Venituri din activitatea operaţională.

2.      Venituri din activitatea neoperaţională.

Veniturile din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din activitatea de bază a ntreprinderii. Acestea cuprind:

         veniturile din vnzări (ncasările din vnzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiile de barter,contractele de construcţie);

         alte venituri operaţionale (sumele primite sau de primit din ieşirea(vnzarea sau schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda curentă, precum şi sub forma de amenzi, penalităţi,  despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate de modificări ale metodelor  de evaluare a activelor curente).

Din veniturile din activitatea neoperaţinală fac parte sumele primite sau de primit din alte feluri de activităţi ale ntreprinderii. Acesta cuprind:

veniturile din activitatea de investiţii, n a căror componenţa intră sumele rezultate din ieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale ntreprinderii ( sumele ncasate din vnzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, dividendele calculate, 1

                    dobnzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor  pe termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţi legate);

                    veniturile din activitatea financiară, care cuprinde sumele rezultata din transmiterea n folosinţă altor persoane juridice şi fizice, pe un termen mai mare de un an, a actelor nematereale şi matereale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formaă de diferiţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, sume conform contractelor de neincludere n concurenţă etc.;

                    venituri excepţianale la care se referă sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurări, persoanele juridice şi fizice sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi, perturbări politice şi alte evenimente excepţionale.

 

 

 

1.1              Aprecierea n dinamică a veniturilor pe baza raportului     privind rezultatele financiare.

 

 

Tabel 1:  Date iniţiale pentru analiză

 

   

 

           Indicatori

 

 

Perioada de gestiune 

 

Perioada corespunzătoare a anului precedent

 

 

 

Abatere absolută

Vnzări nete (611)

 

4488655

 

2654053

 1834602

Costul vnzărilor (711)

 

  768094

 

497543

  270551

Profitul brut (pierdere globală)

 

3720561

 

2156510

 

1564051

Alte venituri operaţionale

   

  90589

       

   568

 

    90021

Venituri din activitatea de investiţii

     -----

     -----

   -----

Venituri din activitatea financiară

 

       581

   

98196

 

 ( 97615)

 

 

 

Analiznd tabelul de mai sus putem observa că n comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent, n perioada de gestiune s-au produs unele modificări:

         n ceea ce priveşte vnzări nete – n perioada de gestiune, numărul lor a crescut, costul vnzărilor s-a majorat, respectiv putem observa o modificare a Profitului Brut cu +1564051 lei;

         Deasemenea observăm, că n comparaţie cu anul precedent, n anul curent de gestiune din contul vnzării altor active, s-au obţinut venituri n sumă de 90589 lei;

               Veniturile din activitatea financiară s-au micşorat considerabil, nsă noi nu putem spune  că aceasta a influienţat mult asupra Profitului Net al unităţii respective.

Capitolul 2.  Analiza cheltuielilor ntreprinderii.

 

1.1              Definiţiile şi componenţa cheltuielilor ntreprinderii.

 

 

Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor ntreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţional de contabilitate. n cadrul acestui sector se formează att indicatorii contabilităţii de gestiune ( suma totală a consumurilor de producţie, costul produselor fabricate,rentabilitatea producţiei etc. ), ct şi ai contabilităţii financiare (costul mărfurilor, produselor vndute, serviciilor prestate, mărimea cheltuielilor perioadei etc. ). De exactitatea şi oportunitatea calculului acestor indicatori  snt cointeresaţi att utilizatorii interni ct şi cei externi ai informaţiei contabile.

Odată cu trecerea la noul sistem contabil bazat pe standardele naţionale, se modifică conţinutul noţiunilor  “consumuri” şi “ cheltuieli”, precum şi structura şi criteriile de clasificare a acestora.

Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricare produselor şi prestarea serviciilor n scopul obţinerii venitului acestea snt nemijlocit legate  de procesul de producţie , şi găsesc ntruchipare materială n stocurile producţiei finite şi produselor n curs de execuţie, la finele perioadei de gestiune se reflectă n bilanţul contabil ca active şi nu se iau n calcul la determinarea rezultatului financiar al ntreprinderii.

Cheltuielile reprizintă chiltuielile şi pierderile ( daunele ) care apar n rezultatul activităţii economico-financiare şi nu snt legate nemijlocit de procesul de producţie. Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se includ n costul produselor ( serviciilor ), se reflectă n raportul privind rezultatele financiare şi se scad din venituri la determinarea profitului ( pierderii ) al perioadei de gestiune.

Cheltuielile au loc la ntreprinderile cu toate tipurile de activităţi. n funcţie de direcţiile efectuării, acestea se subdivizează n tre grupe:

1.      Cheltuieli ale activităţii operaţionale.

2.      Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale.

3.      Cheltuieli privind impozitul pe venit.

Cheltuieli activităţii operaţionale cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea activităţii de bază a ntreprindeii. Acestea cuprind:

         costul vnzărilor;

         cheltuielile comerciale;

         cheltuielie generale şi administrative;

         alte cheltuieli operaţionale.

 

Costul vnzărilor reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor vndute şi serviciilor prestate. Acestea cuprind:

         la ntreprinderile de producţie – consumurile materiale directe, consumurile directe privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile pentru asigurările sociale, consumurile indirecte de producţie aferente pronduselor vnducte:

         la ntreprinderile comerciale – valoarea de bilanţ a mărfurişor vndute (suma cea mai mică dintre de intrare al mărfurilor procurate şi valoarea realizabilă netă).

         la  ntrepinderirile de prestări servicii – consumurile pentru materiale şi retribuirea muncii, precum şi consumurile indirecte de producţie aferente serviciilor prestate.

Cheltuieli comerciale snt cheltuieli aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi prestărişor de servicii, şi anume : cheltuieli privind operaţiunile de marкeting,pentru ambalaje şi mpachetarea produselor şi mărfurilor, cheltuieli de transport aferente desfacerii, cheltuielile pentru reclamă, reparaţiile cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica