referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Planul unei intreprinderi producatoare de lapte

Categoria: Referat Economie

Descriere:

A doua grupa de utilizatori ai dărilor de seama contabile sunt acei subiecti ai analizei, care, deÅŸi nu sînt interesaÅ£i nemijlocit activitate întreprinderii, dar trebuie, m conformitate cu contractele încheiate, sa apere interesele primei grupe de utilizatori. Aceasta este compusa din: firmele de audit, consultanÅ£i, bursele, juriÅŸti, presa, sindicatele...

Varianta Printabila 


1

1. Introducere

Piaţa, ca mecanism de reglare a funcţionarii economiei, are un impact complex si permanent asupra deciziilor libere si autonome ale agenţilor economici privind opţiunile in alocarea resurselor, dimensiunea alocării, respectiv vestirii, eficienta utilizărilor in vederea asigurării marjei concurentiale, a viabilitatii.In acest context, analiza economico-fnanciara s-a defnit ca necesitate si utilitate, ca instrument de supreaveghere a activitatii si performantelor ei, iclusiv cu luarea in considerare a variabilelor probabile ale pietei.

Analiza apare ca instrument indispensabil m procesul cunoaşterii in orice domeniul ai activitatii umane, intrucit permite stabilirea fenomenelor a relatiilor de cauzilitate, a factorilor care le genereaza, a legilor formarii si desfasurarii lor, ceea ce constituie suportul formarii deciziilor privind activitatea m viitor.Integrarea m sistema mondiala accentuiaza necesitatea de corespundere la standardele intemationale.Utilizarea planului nou de conturi permite folosirea metodelor modeme de analiza financiara.

Continutul de baza a analizei financiare consta in aprecierea rezultatelor si tarii financiare a ntreprinderii in baza datelor de seama financiare.

Conducerea oricărei ntreprinderi, indiferent de formele de proprietate ce-i stau la baza, implica drept componenta esenţiala analiza economica cu ajutorul căreia se supraveghează si evaluiaza funcţionarea ei ca sistem-miscarea pe coordonatele eficientei economice, asigurarea performantelor concurentiale.

Analiza economico-financiara, prin ea insasi, realizează m procesul conducerii o seama de funcţii:

• funcţia informaţionala a centrelor de decizie economica privind situaţia economico-financiara, pozitionarii ale unei tarii comparativ cu standardele normative, bugete, niveluri ale concurentei pe diferite pieţe etc.

• funcţia de evaluare a valorificării potenţialului tehnico-economic al sistemului ntreprinderii;

• funcţia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficienta atit pe stadiul preevalua  potentialului (capacitati de oferta), cit si corelat cu cererea bunurilor si serviciilor (evaluare si decizie in condiţiile funcţionarii reale);

• funcţia de realizare a cerinţelor gestiunii eficiente a patrimoniului;

• funcţia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-fmanciar, care presupune analiza relaţiilor cu băncile de la care se fac mprumuturi cu furnizori, creditori, cu sistemele de impozitare a veniturilor etc.;

Analiza financiara este o parte a analizei activitatii economice ntrege si este compusa din doua compartimente strins legate intre ele:

analiza financiara si analiza gestiunii procesului de productie.Analiza financiara  e o activitate de diagnosticare a tarii de performanta a ntreprinderii pentru a desprinde tendinţele privind fluxurile de numerar viitoare a intreprinderii.De asemenea, analiza financiara poate fi definita ca procesul de folosire a instrumentelor analitice si tehnicilor standard pentru analiza documentaţiei financiare ale ntreprinderii (bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, s.a.) m vederea fundamentării corecte a masurilor ce se intreprind de conducerea ntreprinderii.

In calitatea de subiectii ai analizei financiare evaluiaza persoanele care snt interesate in activitatea intreprinderii.Prima grupa include proprietarii mijloacelor ntreprinderii, creditorii, furnizorii, clienţii, organele   fiscale,   personalul   ntreprinderii gestionarii. Interesele utilizatorilor externi se reduc la efectuarea masurilor analitice de determinarea si apreciere, m baza informaţiilor din dările de seama, referitoare la:

• starea patrimoniala la data ntocmirii dărilor de seama;

• starea financiara si a lichiditatii de asemanea la data ntocmirii;

• intensitatea utilizarii capitalului si rentabilitatii procesului de producţie

1

in perioada de gestiune;

• modificarea tarii financiare m decursul anului de gestiune si dinamica

ei pe parcursul ultimelor ani;

• repaptizarea profitului si atragere m circuit a altor surse de capital, etc.;

A doua grupa de utilizatori ai dărilor de seama contabile sunt acei subiecti ai analizei, care, deşi nu snt interesaţi nemijlocit  activitate ntreprinderii, dar trebuie, m conformitate cu contractele ncheiate, sa apere interesele primei grupe de utilizatori. Aceasta este compusa din: firmele de audit, consultanţi, bursele, jurişti, presa, sindicatele.

La ntocmirea rapoartelor financiare in baza convenţiilor care diferă de cele prevăzute de standardul, atare convenţii, mpreuna cu cauzele aplicării si evaluarea consecinţelor acestora m expresie valorica, trebuie sa fie dezvăluite detaliat in nota explicita.De exemplu, m cazul funcţionarii normale a ntreprinderii rapoartele financiare se ntocmesc m baza convenitei "continuitatea activitatii", iar cind conducerea are intenţia sau este nevoita sa lichideze ntreprinderea, sau sa diminueze substanţial activitatea aceştia, convenţia sus-numita nu poate servi drept baza pentru pregătirea rapoartelor financiare.

Drept obiect al ntreprinderii care functioneaza normal pe piaţa republicii, indiferent  de  situaţia grea m  economie, a fost ales ntreprinderea a ramuri prelucrătoare - S.A. “INCOMLAC” din mun. Bălti, care se specializează in prelucrarea laptelui.Combinatul de lapte din Bălti a fost fondat in anul 1973 si in 29.08.94, mpreuna cu procesul de privatizare, a fost reorganizat in societate pe acţiuni "INCOMLAC" (Industrializarea si Comercializarea Lactatelor). Unitatea data este bazata pe proprietate privata colectiva, adică este proprietatea acţionarilor acestei societati pe actiuni,cu capital statutar in valoare de 22.876.550 lei.Forma de organizare juridica este socitatea pe acţiuni de tip deschis.

Trebuie de menţionat ca ntreprinderea data este una din cele mai mari in tara.In anul 1998 pe piaţa Republicii   Moldova produsele S.A”INCOMLAC" au constituit 46% din volumul total de produse lactate autohtone. Aici se produce un asortiment bogat de produse lactate:

- produse proaspete (lapte, chefir, smantina, briza, etc.);

- unt;

- inghetata (18 feluri);

- lapte praf;

- branzeturi.

care snt realizate atit in interiorul tarii (72% pe piaţa mun.Chisinau), cit si după hotarele ei (Romnia, Rusia, Turcia, Polonia).

S.A.”INCOMLAC” este unul dintre cei patru mari producători de lactate si concurenta este condusa de:

- aproximativ 20 producători mai mici de lactate

- gospodarii mici taranesti

- produse importate (iogurturi)

- preturi competitive pe piaţa intemationala a laptelui praf. Concurenţii de baza snt:

- la produsele proaspete S.A"ALBA" si S.A."LAPTE";

- la unt S.A"INLAC" si S.A"LAPTE";

- la inghetata S.R.L"DRANCOR", S.A;TRIGO";

- la lapte praf S.A."LAPTE" si S.A"INLAC"

Aflinduse in condiţiile crizei economice si financiare, determinate din situaţia m tara, S.A”INCOMLA” gaseste cai de supravetuire si ieşire din criza, despre ce vorbesc indicii economico-financiari, care vor fi analizaţi in lucrarea data.


Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica