referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Contabilitatea Bancilor

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Contabilitatea Bancilor
Cunoscind ca numarul clientilor BRD reprezinta aproape 23% din totalul agentilor cu capital de stat din economie si 15% din cei cu cei cu capital privat, intreaga activitate a bancii poarta amprenta evolutiilor pozitive, a disfunctiilor si neajunsurilor pe care le-au cunoscut , in anul 1994, procesului de redresare din economie,dar si a climatului creat de politicile monetare,valutare si fiscale.

Varianta Printabila 


1

CONTABILITATEA BANCILOR

 

 

  Cuprins:

 

     Capitolul 1:

             Sectorul Bancar al Romaniei dupa 1945

 

        Capitolul 2:

             Evolutia mediului economic

 

        Capitolul 3:

             Activitati bancare

 

        Capitolul 4:

             Sistemul informational al bancii

 

        Capitolul 5:

             Structura organizatorica a bancii

 

       Capitolul 6:

             Personalul bancii

      

      Capitolul 7:

             Activitati contabile

 

 

 

1.  Sectorului bancar al  Romaniei dupa 1945

  

   Dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial,economia Romaniei se gasea intro situatie critica ,sectoarele vitale fiind distruse.In urma armistitiului din septembrie 1944, uriasele despagubiri ce ne-au fost impuse au secat practic resursele tarii ingreunind tentativele de revigorare.

   Aceasta situatie a impus masuri deosebite pentru redresarea economica, cu prioritate pentru refacerea industriala.

 

   In anul 1948, dupa actul nationalizarii, bancile particulare au fost puse in stare de lichidare. Ca o exceptie de la aceasta masura, SOCIETATEA NATIONALA DE CREDIT INDUSTRIAL a fost transformata in BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII.

    Noua banca banca era conceputa a fi un instrument al statului  care sa realizeze colectarea fondurilor legiferate de aceasta pentru investitii si destribuirea lor potrivit destinatiilor planificate.

Institutia a devenit un puternic instrument de finantare a investitiilor.

 

Volumul si complexitatea tot mai mare a investitiilor din economia romaneasca au impus, ca o necesitate obiectiva, imbunatatirea activitatii tuturor factorilor care concurau la realizarea acestora, inclusiv bancile finantatoare.

 

Ca urmare, in anul 1957, Banca de Credit pentru investitii a fost transformata in BANCA DE INVESTITII.Noua institutie bancara urmarea constituirea fondurilor banesti, evidenta acestora,precum si modul cum erau folosite mijloacele materiale si banesti destinate investitiilor de unitatile socialiste.

             

O deosebita atentie vom acorda perioadei intre anii 1993-1994 fiind primei ani de depasire a crizei, cind banca incepe cu adevarat sa se dezvolte,simtindu-se actiunea ei binefica asupra economiei tarii prin credite acordate,prin investitii facute,sponsorizari,etc.Dar concomitent vom analiza situatia ei in si anul 1998.

    

Dupa infiintare, Banca Romana pentru Dezvoltare, si-a diversificat si perfictionat activitatile comerciale, devenind o puternica BANCA COMERCIALA, cu foarte bune rezultate .

 

In continuare vom analiza evolutia mediului economic in perioada 1993-1994 in care vom accentua conditiile in care BRD isi desfasura activitatile.

 

2. Evolutia mediului economic

 

Economia Romaniei in anul 1994 a cunoscut pe ansamblu o evolutie pozitiva confirmind, pentru al doilea an consecutiv , depasirea varfului de criza structurala si integrarea intr-o faza de stabilitate si echilibru macroeconomic.

 

Astfel, comparativ cu anul 1993, inflatia a inregistrat un nivel mai mic - de 61,7% fata de 295, rata somajului a ramas aproximativ la acelas nivel - 10,9% fata de 10,2%, deprecierea monedei nationale a fost mult mai redusa - de numai 38,5% fata de 117,4%, produsul intern brut a fost in termeni reali mai mare cu 3,4%.

 

Comertulexterior s-a caracterizat printr-un ritm de crestere al exporturilor care a devansat pe cel al importurilor cu influente favorabiloe asupra balantei comerciale externe si stabilitatii cursului valutar.

Sectorul privat din economie s-a dezvoltat continuu, desi procesul de privatizare se desfasoara intr-un ritm lent.La finele anului 1994, numarul societatilor comerciale cu capital privat a fost mai mare cu 36,6% fata de 1993. Sectorul privat a contribuit la formarea PIB cu cca 35% fata de 32% in 1993, participarea sa fiind semnificativa in agricultura, comert, constructii si activitati financiar-bancare.

Ca si in anii anteriori agentii erconomici cu capital majoritar de stat au continuat sa detina ponderea in majoritatea ramurilor de activitate, acestora revenindu-le circa 70% din volumul exporturilor , 68% din volumul importurilor si aproape 61% din volumul investiilor realezate in economie.

 

Evolutia oscilanta a productiei, insuficienta de valorificare a potentialului existent, lipsa fondurilor retehnologizarii si modernizarii, mentinerea unor costuri neconpetitive in raport cu calitatea, deficitul de capital, precum si persistenta unor solutii manageriale ineficiente au fost principalii factori care au generat deteriorarea situatiei financiare a multor agenti, cresterea creditelor neperformante si a areatelor in economie.Starea de incapacitate de plate, pe fondul supracapitalizarii a intretinut, si in anul 1994, o anume presiune din partea agentilor economici cu capital majoritar de stat pentru a obtine credite de la banci.

In aceste conditii mediul economic si financiar a fost dominat de o politica monitara severa si restrectiva in prima jumatate a anului, relaxanta si apoi prudenta in cea de a doua jumatate, care a avut ca efect, intre altele:

 

stoparea inflatiei si a procesului de dolarizare a economiei, recapaterea incredirii publicului in moneda nationala, constituirea de catre banci a unor resurse suplimentare de creditare,dezvoltarea pietii interbancare si imbunatatirea sistemului de plata in economie.

 

Numarul bancilor, la finele anului 1994, a ajuns la 26 fata de 19 in 1993, reteaua teritoriala de sucursale a continuat sa se extinda, iar serviciile oferite au cunoscut o mai mare diversificare, accentuandu-se concurenta intre banci, fapt deosebit de important si apreciat.

 

Cunoscind ca numarul clientilor BRD reprezinta aproape 23%  din totalul agentilor cu capital de stat din economie si 15%  din cei cu cei cu capital privat, intreaga activitate a bancii poarta amprenta evolutiilor pozitive, a disfunctiilor si neajunsurilor pe care le-au cunoscut , in anul 1994, procesului de redresare din economie,dar si a climatului creat de politicile monetare,valutare si fiscale.

1

3. Activitati bancare

 

                        Activitatea de trezorerie

In activitatea de trezorerie, obiectivul principal l-a constituit gestionarea cu un grad cat mai inalt de profitabilitate a resurselor bancii ,in conditiile reducerii la minimum a influentei factorilor de risc privind plasamentele si dobinzile, precum si asigurarea unei lichiditati stabile si echilibrate.

 

In anul 1994 BRD a continuat procesul de perfectionare a sistemului de gestionare a activelor si pasivelor,prin care s-au asigurat:

      corelarea corenspunzatoare a termenilor  plasamentelor cu cele ale resurselor;

      mentinerea ponderii activelor purtatoare de dobinzi in total active la un nivel ridicat - de 84,9%,in condiitiile scaderii ponderii pasivelor purtatoare de dobinzi in total pasive, de la 79,2% in anul 1993 la 73,1% in anul 1994;

      sporirea pasivelor cu costuri mici, inclusiv a fondurilor proprii ale bancii;

      dobinzi real pzitive si competitive prin ajustarea lor permanenta in functie de evolutie de pe piata interbancara;

      stabilirea resurselor atrase de la clienti si diminuarea riscului de lichiditate prin cresterea ponderii depozetelor la termen la 29,7% fata de 24,6% in anul 1993. Depozitele constituite de populatie au reprezentat 19% din disponibilitatile si depozetele totale ale clientilor, fata de numai 3% in anul precedent.

 

Ca urmare asigurarii unei lichiditati bune,BRD nu a apelat la credite de licetatie sau de descoperire de cont da la Banca Nationala.

 

                   Activitatea de creditare

 

Anul 1994 a insemnat pentru activitatea de creditare consolidarea pozitiei bancii pe piata.Banca a urmarit sa creasca moderat volumul creditelor in limite de risc rezonabile si sub strict control.

Plasamentele pe termen scurt au continuat sa detina o pondere importanta in totalul portofoliului de credite, corenspunzator strategiei adoptate in vederea diminuarii riscului.

Pe de alta parte , continuind traditia in domeniul promovarii proiectelor de modernizare si retehnologizare, in anul 1994 BRD a continuat sa acorde credite pe termen mediu si lung pentru proiecte de investitii , contribuind astfel la relansarea productiei in sectoare viabile ale economiei nationale.

 

Din punct de vedere al structurii de forme de proprietate a creditelor acordate , in anul 1994 s-a inregistrat cresterea de peste 3 ori , fata de anul precedent , a volumului creditelor acordate in serctorul privat, ca o consecinta a procelui a procesului evolutiv al acestui sector.

 

  Sector31.12.1994(mil.lei)31.12.1998(mil.lei)  sector stat      433.555      899.767  sector privat      248.043      650.980Total credite     681.958      1550.747

 

Banca a sustinut in 1994 agentii economici cu activitatile de export prin acordarea de credite cu facilitati de dobinda pentru productia destinata exportului, precum si pentru perioada de incasare a exportului.

 

                   Activitatea valutara si relatiile internationale

 

In cursul anului 1994, BRD a urmarit consilidarea pozitiei sale pe piata valutara interna si internationala si minimizarea riscurilor activitatii valutare.

Ca urmare a recunoasterii pozitiei pe piata valutara internationala, BRD beneficiaza de facilitati constind in importante linii Forex, linii de credit,linii de lucru de la banci de prim rang din lume, ceea ce favorizeaza prezenta bancii pe piata externa.

Ca eveniment important al anul 1994 ,se remarca incererea functionarii pietii valutare interbancare cu pozitive asupra stabilirii cursului de schimb, a reglarii cererii si ofertei de valuta .

In cadrul acesteia,BRD a actionat ca una din principalele banci romanesti ,asigurind functionarea normala a mecanismelor pietii interbancare atat cu clientii cat si cu celelalte banci.

 

BRD pune la dispozitia clientelor sai o gama larga de servicii si produse bancare valutare: conturi curente si de depozit; plati si incasari; operatiuni cu cecuri; deschideri,confirmari si avizari de acreditive; emitere si avizari de garantii ; acordari de credite in valuta; schimb valutar; factoring international de export.

 

BRD si-a extins reteaua de banci corespondente pentru a acoperi o zona geografica cit mai extinsa, formata in prezent din aproape 200 banci corespondente, din care la 40 banci de prim rang sunt deschise conturi NOSTRO.

In perioada 1994-1998 reteaua de banci corespondente a evaluat astfel:

 

Zona geografica     1994(nr.banci)        1998Europa de Vest       84         102Europa de Est       32         45    Asia/Pacific       30         40America       17         23Orientul Mijlociu       11         15Africa        2         5Total       176         230

 

                       Activitatea cartilor de credit

 

Promotor consecvent al noilor produse si servicii bancare,BRD a pregatit lansarea primei carti de plata in lei in Romania(1994).

Denumita Prima, cartea se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice, urmind a fi acceptata la plata de o retea variata de unitati din toata tara : mari magazine,hoteluri,cluburi, etc .

Prin introducerea acestui produs propriu, alaturi da programul VISA,BRD aliniaza instrumente interne si internationale de plati fara numerar la standartele solicitate de clientii sai.

 

                           Activitatea de sponsorizare

 

Incepind cu a doua jumatate a anului 1994, dupa intrarea in vigoare a Legii privind sponsorizarea, BRD a sustinut in calitate de sponsor importante actiuni cu caracter direct umanitar, filantropic, stiintific, cultural sau educational, intre care sunt de mintionat:

      actiunile de sprijin financiar pentru dotarea si modernizarea unor institutii de sanatate:

    Clinica de cirurgie cardiovasculara din cadrul Universitatii Carol Davila, Institutul de hemarogie Bucuresti;Spitalul judetean Slatina; Spitalul de urgenta Bucuresti ;

      ridicarea sau restaurarea unor monumente istorice si lacatusuri de cult: Monumentul lui Avram Iancu din Bucuresti, reconstruirea unei ctitorii a lui Matei Basarab; picturile murale din biserica Maneciu Ungureni;

      organizarea unor manifestatii stiintifice: Congresul National de cardiologie ; simpozioanele pe teme de istorie si civilizatie bancara desfasurate sub egida Fundatiei “Magazin istoric”; saminarul international “Relansarea investitiilor publice in tarile de tranzitie”.

 

               4. Sistemul informational al bancii

 

    Beneficiind de o tehnologie avansata pentru tranzactiile de arbitraj valutar oferta de REUTERS INFORMATION SERVICES si TELERATE pentru informatii de specialitate de pe piata bancara internationala si REUTERS DEALING SISTEM pentru tranzacii valutare, BRD a actionat pe piata internationala prin operatiuni specifice spot,forward, swap si pe piata valutara interbancara, efectuand tranzactii in nume propriu  si in numele clientelor sai.In anul 1998 rulajul tranzactiilor pe piata valutara interbancara a fost de peste 720 milioane USD. 

Lista bancilor corespondente a fost data mai sus.

 

          5.  Structura organizatorica a bancii

 

Banca are urmatoare structura:

1. Centrala bancii

2. Sucursale si filiale

 

Sucursalele  si filialele functioneaza in baza regulamentelor aprobate de Consiliul bancii.Conducerea bancii este alcatuita din :

Consiliul de Administratie

Comitetul de Directie

 

 

                    Consiliul de Administratie

 

   Nr Numele Functia    1 Marian Crisan Presedinte BRD    2 Mihail Iovu Vicepresidinte BRD    3 Petre Bunescu Vicepresidinte BRD    4 Ioan Niculescu Vicepresidinte BRD    5 Tudor Ardelean Profesor Universitar    6 Virgil Pascu Conselier parlamentar    7 Mircea Gavriliu Director SC NEI SA    8 Ion Hanru Director SC Slobozia SA    

 

                    Comitetul de Directie

 

                                       Numele membrilorMarian CrisanPetre BunescuTeodor ArdeleanMihail IovuIoan Niculescu

                          6. Personalul Bancii

 

In anul 1998 componenta numerica a bancii a constitiut peste 2500 de persoane(inclusiv filialele)

Pe grupe de virsta , structura s-a imbunatatit , personal tinar - intre 30 - 45ani , reprezentind aproximativ 51%, iar cel foarte tanar , de pana la 30 ani, 24% din totalul personalului .

In cursul anului 1998 din total al personalului de specialitate ,30% a beneficiat de cursuri de pregatire profesionala, din care 10% in strainatate.De asemenea banca a initiat demersuri privind trimiterea unor salariati, prin sponsorizare ,la cele mai bune institutii de invatamint economic, in cadrul unor burse de studii si stagii de doctorant.

 

                          7. Activitati contabile

 

Contul de profit si pierderi pentru anul incheiat la 31 decembrie 1998

Sursa de venit/cheltuieli 1998 (mil.lei)Venituri din dobinzi            1532.432Cheltuieli cu dobinzi              732.321Venit net din dobinzi              800.111 Venituri din taxe si comisioane              100.866 Venituri din diferente de curs valutar              40.566Alte venituri din exploatare               8.677Provizioane pentru credite si creante indoielnice              180.890Cheltuieli pentru exploatare             120.987Profit inainte de impozitare             451.986Profit dupa impozitare              248.593

 

 

 

 

 

 

                                Problema

 

Acum vom analiza problema ce consta marirea razei de actiune a bancii ,dezvoltarea ei continue sprijinita de investitie, marirea serviciilor acordate clientilor ,consolidarea pozitiei pe piata internationala ce va avea o actiune binefica asupra economiei tarii.In continuare vom sugera unele propuneri ce vor fi solutii la problema data:

 

1.Consolidarea financiara

        Cresterea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;

      Cresterea veniturilor din comisioane si taxe, atat in lei cat si in valuta , precum si a veniturilor din opertiuni de trezorerie valutara;

      Cresterea portofoliului de investitii al bancii in societati cu putere economica

      etc.

 

2.Consolidarea pozitiei pe piata interna si internationala

      Extinderea retelei de banci corespondente in tarile cu care Romania desfasoara schimburi comerciale;

      Extinderea si diversificarea facilitatilor si liniilor de lucru obtinute de la banci de prim rang;

      Concentrarea pe sectoare sectoare economice profitabile, in special cele exportatoare.

 

3. Implementarea sistemului informatic integrat

      Calitatea serviciilor oferite clienrilor;

      Sistemul informational al coducerii

      modernizarea continue a sistemului computerzat

      analiza si urmarirea portofoliului de credite

      asigurarea competitivitatii bancii

 

4.Cresterea calitatii resurselor umane

      Perfectionarea continue a sistemului de selectare si pregatire a personalului

      Intensificarea relatiilor cu organizatiile de invatamint superior pentru selectarea tinerelor absolventi;

      perfectionarea programelor de pregatire;

      atragerea pe personal calificat din sistemul financiar-bancar. etc.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica