referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Standarde internationale de raportare financiara

Categoria: Referat Economie

Descriere:

O entitate nu trebuie sa clasifice ca detinut in vederea vanzarii un activ imobilizat(sau grup de active) care urmeaza a fi abandonat.Aceasta deoarece valoarea sa contabila va fi recuperata in principal prin utilizarea sa in continuare. O entitate trebuie sa recunoasca o pierdere din depreciere pentru orice reducere initiala sau ulterioara a valorii activului,dar care sa nu depaseasca pierderea din depreciere cumulata care a fost recunoscuta anterior...

Varianta Printabila 


1

IFRS 5

 

 

             Obiectivul standardului IFRS 5 este specificarea contabilitatii activelor detinute in vederea vanzarii precum si prezentarea si descrierea activitatilor intrerupte.Acesta cere ca astfel de active si activitati vizate sa:

  • fie evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea justa,minus costurile de vanzare ;
  • sa inceteze a mai fi amortizate;
  • sa fie prezentate separat in bilant;
  • sa aiba rezultatele aferente prezentate separat in contul de profit si pierdere.

      Prezentul IFRS si cerintele sale de evaluare se aplica tuturor activelor imobilizate si grupurilor de active destinate cedarii.

      O activitate este intrerupta la data la care activitatea indeplineste criteriile pentru a putea fi clasificata ca detinuta in vederea vanzarii sau atunci cand entitatea a intrerupt activitatea.

     Enitatea trebuie sa clasifice un activ imobilizat (sau grup de active destinat cedarii)ca detinut in vederea vanzarii daca valoarea sa contabila se recupereaza in principal printr-o vanzare si nu prin folosirea sa in continuare.Pentru aceasta,activul(sau grupul de active)trebuie sa fie pregatit pentru vanzarea imediata in starea sa prezenta-sub rezerva doar a termenilor care sunt obisnuiti pentru vanzarea unor astfel de bunuri(sau grupuri de bunuri)-iar vanzarea sa trebuie sa fie foarte probabila.

     Pentru ca o vanzare sa fie foarte probabila,trebuie ca managementul,la un nivel corespunzator,sa-si fi exprimat angajamentul fata de un plan pentru vanzarea activului(sau grupului de active)si tot conducerea sa fi intiat un program activ de cautare a unui comparator si de finalizare a planului.

      Un grup de active destinat cedarii este un grup de active(si datorii asociate)ce urmeaza a fi cedate,prin vanzare sau alta modalitate,impreuna ca grup in cadrul unei tranzactii singulare.

     Din punct de vedere a tratamentului contabil activele imobilizate detinute in vederea vanzarii:

  • trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea justa,minus costul de vanzare;
  • nu se amortizeaza.

        Un activ sau grup de active destinat cedarii trebuie clasificat ca detinut in vederea vanzarii in perioada in care sunt indeplinite toate criteriile urmatoare:

         Conducerea isi exprima angajamentul fata de un plan de vanzare;

         Componenta este pregatita pentru vanzarea imediata in starea sa actuala;

         Exista un program activ si alte masuri pentru identificarea unui cumparator;

         Vanzarea este foarte probabila si asteptata sa aiba loc in cel mult un an;

         Activul sau grupul de active este promovat activ la un pret rezonabil si este putin probabil ca planul sa se modifice semnificativ sau sa se aiba in vedere vreun plan pentru anularea vanzarii.

1

Daca o entitate achizitioneaza un activ imobilizat(sau grup de active)exclusiv in ideea de a-l vinde ulterior,trebuie sa clasifice activul(sau grupl)ca detinut in vederea vanzarii la data achizitiei doar daca este indeplinita cerinta de a fi vandut in cel mult un an(cu exceptia situatiilor aflate in afara controlului sau si este foarte probabil ca orice alt citeriu care nu este indeplinit la acea data sa fie indeplinit intr-o perioada scurta de timp ulterior achizitiei(de obicei 3 luni).Daca planurile sale se modifica,clasificarea ca activitate intrerupta trebuie sa inceteze imediat.

            O entitate nu trebuie sa clasifice ca detinut in vederea vanzarii un activ imobilizat(sau grup de active) care urmeaza a fi abandonat.Aceasta deoarece valoarea sa contabila va fi recuperata in principal prin utilizarea sa in continuare.

           O entitate trebuie sa recunoasca o pierdere din depreciere pentru orice reducere initiala sau ulterioara  a valorii activului,dar care sa nu depaseasca pierderea din depreciere cumulata care a fost recunoscuta anterior.

            O entitate trebuie sa recunoasca un castig pentru orice crestere ulterioara a valorii juste(sau grupului)la nivelul valorii juste,minus costurile de vanzare.

           Atunci cand vanzarea este estimata a avea loc dupa mai mult de un an,entitatea trebuie sa evalueze costurile de vanzare la valoarea actualizata.Cresterile valorii actualizate a costurilor de vanzare care apar ca urmare a trecerii timpului trebuie prezentate in contul de profit si pierdere drept cost de finantare.

           O entitate trebuie sa prezinte informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor financiare sa evalueze efectele financiare ale intreruperii activitatii si cedarii activelor imobilizate(sau grupurilor de active).

          Activele imobilizate detinute in vederea vanzarii,precum si activele si datoriile(detinute in vederea vanzarii)ale unui grup destinat cedarii trebuie perezentate separat fata de alte active si datorii in bilant.

         Contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte:

  • Sumele si analiza veniturilor,cheltuielilor profitului si pierderilor inainte de impozitare,atribuite activitatii intrerupte;
  • Valoarea castigurilor sau pierderilor recunoscute la vanzarea activelor sau stingerea datoriilor,atribuite activitatii intrerupte si impozitul pe venit aferent.

       Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar nete,atribuibile activitatilor de exploatare,investitie si finantare ale activitatii intrerupte.

        Cerintele referitoare la activitatile intrerupte ajuta analistul sa faca distinctia intre activitati continue si profitabilitatea viitoara,bazat pe activitati pe care conducerea are de gand sa le continue.

        IFRS cere ca pierderile si castigurile din cedarea activelor amortizabile sa fie prezentate in contul de profit sau pierede.Daca totusi componentele activitatii unei entitati sau vandute,abandonate,lichidate sau cedate intr-un alt fel,atunci acest IFRS cere ca rezultatele activitatilor care se continua sa fie raportate separat fata de cele intrerupte pentru a facilita analiza domeniilor de baza ale entitatii.

       Pentru a facilita analiza profitabilitatii,castigurile sau pierderile din cedarea unei intreprinderi in ansamblul sau sau a unui segment trebuie,deasemenea,raportate cu rezultatele aferente ale activitatilor intrerupte ca element separat in contul de profit si pierdere,sub veniturile din activitatile care se continua.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica