referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Sistemul informational al managementului

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Sistemul decizional este foarte strâns legat de sistemul informaÅ£ional. Sistemul informaÅ£ional reprezintă un ansamblu de fluxuri ÅŸi circuite informaÅ£ionale organizate într-o concepÅ£ie unitară, utilizându-se metode, proceduri, resurse materiale ÅŸi umane, pentru selectarea, înregistrarea, prelucrarea, stocarea ÅŸi/sau transmiterea datelor ÅŸi informaÅ£iilor...

Varianta Printabila 


1

 Sistemul informaţional al managementului

Procesul managerial este nţeles, n primul rnd,ca un proces de folosire a informaţiei, actul conducerii reaiizndu-se n cadrul ciclului:

INFORMAŢIE —> DECIZIE —> ACŢIUNE

Momentul central al acestui proces l reprezintă luarea deciziei. Adoptarea acesteia generează informaţia decizională care, transmisă la executanţi, se traduce n acţiuni de producţie propriu-zisă.

Sistemul managerial al oricărei societăţi poate fi privit ca reţea de informaţii, de comunicări orizontale şi verticale n cadrul căreia compartimentele, personalul de conducere şi personalul condus reprezintă nodurile reţelei. lată de ce, pe structura organizatorică, sistemul managerial trebuie să folosească un sistem informaţional adecvat şi eficient.

Deoarece managementul nseamnă n primul rnd informaţie şi comunicare, se poate fundamenta folosirea informaţiilor ca metodă.

Sub acest aspect (şi nu strict ca subsistem) sistemul informaţional al managementului poate fi definit ca sistem manual sau computerizat, proiectat şi aplicat cu scopul de a furniza managerilor de la toate nivelurile şi funcţiile informaţiile parvenite din sursele interne şi externe organizaţiei, pentru comunicarea şi utilizarea acestora n adoptarea de decizii eficiente n activităţile de previziune, organizare, coordonare şi control, conform competenţelor specifice.

n acest context, ca "sistem de management" sau doar ca "tehnică" n etapa de luare a deciziei, sistemul informaţional al managementului prezintă următoarele caracteristici:

- se bazează pe o circulaţie verticală a informaţiilor (de exemplu, ntre subordonaţi şi conducători);

       - este alcătuit dintr-o multitudine de subsisteme care furnizează informaţii de la cele curente, operative, pnă la cele strategice;

- subsistemele componente snt astfel coordonate şt integrate, nct formează un tot unitar;

       - necesită o bază de date bine pusă la punct, actualizată şi structurată astfel nct să permită accesul rapid al managerilor la informaţiile stocate n ea;

       - utilizează n mare măsură instrumentarul tehnic, solicitnd extinderea utilizării sistemelor automate;

      - presupune antrenarea continuă a unui personal cu o naltă competenţă profesională.

Deşi are puternicul avantaj al unor decizii riguros fundamentate şi adoptate n timp scurt, principala dificultate n aplicarea sistemului informaţional al managementului o constituie necesitatea existenţei permanente a unui nalt nivel de pregătire a majorităţii covrşitoare a personalului.

Sistemul decizional este foarte strns legat de sistemul informaţional. Sistemul informaţional reprezintă un ansamblu de fluxuri şi circuite informaţionale organizate ntr-o concepţie unitară, utilizndu-se metode, proceduri, resurse materiale şi umane, pentru selectarea, nregistrarea, prelucrarea, stocarea şi/sau transmiterea datelor şi informaţiilor.

Legătura dintre sistemul decizional şi sistemul informaţional poate fi prezentată sintetic astfel:

a)  la intrare, sistemul informaţional furnizează sistemului decizional „materia
primă" (informaţia) pe care acesta din urmă o prelucrează;

b) la ieşire, sistemui informaţional dirijează deciziile luate n cadrul sistemului
decizional pentru a fi executate şi aplicate de celelalte subsisteme ale firmei;

     c) sistemul informaţional ca atare necesită un circuit intern de informaţii.
       Sistemul informaţional şi cei decizional sunt cuplate, variabilele de intrare ale unuia fiind variabile de ieşire ale celuilalt, aşa cum reiese din figura 1
.

1

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.

De reţinut că o asemenea definire a sistemului informaţional are un caracter cuprinzător, n sensul că include spre deosebire de definiţiile date de alţi specialişti şi informaţiile, fluxurile informaţionale şi mijloacele de prelucrare a datelor. După opinia lui Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu, definirea sistemului informaţional pornind de la rolul său n ansamblul activităţilor ntreprinderii este o condiţie sine-qua-non pentru nţelegerea corectă nu numai a problematicii informaţionale, ci şi, n genere, a problematicii manageriale.

Ei accentuează asupra acestui aspect ntruct, nu de puţine ori, mai ales unii informaticieni, pun semnul egalităţii ntre sistemul informatic, care se rezumă n esenţă la culegerea, transmiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor, şi sistemul informaţional care, conform definiţiei de mai sus, este sensibil mai cuprinzător.

Raporturile dintre sistemul informaţional şi cel informatic sunt de ntreg-parte
(figura 2).  

Sistemul informaţional

                                                Sistemul informatic

                                            

                     


 Fig. 2 Raporturile dintre sistemul informaţional şi cel informatic

 

Definiţia de mai sus are şi un caracter realist prin aceea că nu condiţionează ca ansamblul elementelor ncorporate să fie riguros organizate prin integrate. ntr-o societate comercială sau regie autonomă există un sistem informaţional chiar dacă componentele sale nu sunt integrate sau organizate riguros, ceea ce fireşte că se reflectă n diminuarea calităţii sale de ansamblu.

  Imaginea din fig.3 ilustrează de ce este necesar să definim termenul de sistem informaţional din punct de vedere al procesului de management, alături de noţiunile “tehnologie informaţională” şi “management”.


Fig. 3. Sistemul informaţional şi tehnologiile informaţionale

n contextul managementului.

Sistemele informaţionale snt acele sisteme ce utilizează tehnologii informaţionale pentru colectarea, transmiterea, stocarea, regăsirea, manipularea, vizualizarea informaţiei folosită n unul sau mai multe procese de management.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica