referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Contabilitate

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Potrivit Codului Civil, societatea reprezinta un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun cu scopul de a imparti foloasele ce ar putea deriva.In functie de statul juridic si de o serie de elemente caracteristice (numar de asociati, raspunderea asociatilor, modul de conducere, titlurile emise etc.), societatile comerciale ce se constituie in tara noastra (conform legii 31/1990 privind societatile comerciale) intreprinderile pot functiona sub nume diferite, astfel:...

Varianta Printabila 


1

Intreprinderea

cadru de organizare a contabilitatii Intreprinderea reprezinta o veriga de baza a economiei, in care are loc producerea unor bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii conform cerintelor pietei, ea neputand functiona fara a avea la baza un capital.

             Potrivit Codului Civil, societatea reprezinta un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun cu scopul de a imparti foloasele ce ar putea deriva.In functie de statul juridic si de o serie de elemente caracteristice (numar de asociati, raspunderea asociatilor, modul de conducere, titlurile emise etc.), societatile comerciale ce se constituie in tara noastra (conform legii 31/1990 privind societatile comerciale) intreprinderile pot functiona sub nume diferite, astfel:

a) Societate in nume colectiv – S.N.C.

b) Societate in comandita pe actiuni – S.C.A.

c) Societate pe actiuni – S.A.

d) Societate cu raspundere limitata – S.R.L.   

 

            In functie de ramura de care apartin, intreprinderile se clasifica luand in considerare urmatoarele trei elemente:

felul materiei prime folosite;

b) destinatia economica a produselor finite;

c) caracteristicile tehnice si tehnologice ale procesului de productie;

 

 

 

 

 

 

 

Felul materiei prime utilizate

*intreprinderi din ramuri extractive

* intreprinderi din ramuri prelucratoare

Gradul de marime

*intreprinderi mari

*intreprinderi mijlocii

*intreprinderi mici

*microintreprinderi

Statutul juridic

*societati in nume colectiv – S.N.C.

*societati in comandita simpla – S.C.S.

*societati in comandita pe actiuni – S.C.A

*societati pe actiuni – S.A.

*societati cu raspundere limitata – S.R.L

Destinatia economia a produsului

*intreprinderi  prod. de mijloace de

productie;

*intreprinderi  prod. de bunuri de

consum;

 

Forma de proprietate asupra capita-

lului social si patrimoniului

*intreprinderi publice

*intreprinderi particulare

Caracteristicile tehnice si tehnologi-

Ce ale procesului de productie

*intreprinderi prod. de en. electrica si

termica

*intreprinderi din industria metalurgiei

feroaselor

*intreprinderi din industria metalurgiei

neferoaselor

*intreprinderi din industria de exploatare

si prelucrare a lemnului

Gradul de specializare

* intreprinderi specializate

* intreprinderi universale

* intreprinderi mixte
 

 

 

 

 

 

Societatea in nume colectiv (S.N.C.)

 

 

 

-  Este o societate de persoane;  

-  Societatea va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel;

In cazul in care un asociat dispare, societatea dispare;

Patrimoniul si persoana asociatului devin componente ale personalitatii juridice a societatii ;

Are o firma (nume social) in care apar numele asociatilor;

Actul care sta la baza S.N.C. este contractul de societate;

In cazul in care societatea falimenteaza, atat societatea, cat si asociatii sunt declarati faliti;

Asociatii in societatea in nume colectiv raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale;

Asociatii in S.N.C. se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitatului social;

Asociatii au dreptul, potrivit actului constitutiv, sa participe la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi;

 

 

 

 

Societatile pe actiuni

S.A.

 

Este o societate de capitaluri;

Capitalul este divizat in actiuni;

Asociatii sunt raspunzatori in limita capitalului detinut (actiunilor);

Nu are firma, ci se defineste prin obiectul societatii;

Actul constitutiv este reprezentat de contractul de societate si statut;

Numarul de asociati sau actionari poate fi de min. 5 persoane;

In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator;

Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.000 lei;

Actiunile vor cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV -a, in care s -a facut publicarea;
c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.

Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.

 Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale;

 

 

 

 

Societatile in comandita pe actiuni

S.C.A.

 

 

Este o societate de capitaluri;

Capitalul este divizat in actiuni;

Asociatii sunt raspunzatori in limita capitalului detinut (actiunilor);

Nu are firma, ci se defineste prin obiectul societatii;

Actul constitutiv este reprezentat de contractul de societate si statut;

Numarul de asociati sau actionari poate fi de min. 5 persoane;

In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator;

Capitalul social necesar constituirii societatii comerciale este de 25.000.000 lei;

1

Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator;

Este reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni;

Administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare;

Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi;

 

 

 

 

Societatile cu raspundere limitata

S.R.L.

 

- Este o societate de capitaluri;

- Raspunderea este limitata la aportul social al asociatilor;

- Aportul social este alcatuit din parti sociale;

- Actul constitutiv este contractul de societate si statut;

- Capitalul social necesar constituirii societatii comerciale este de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 1000.000 lei;

- Numarul maximum de asociati sau actionari poate fi de 50 persoane;

- Hotararile se iau in adunarea generala;

- Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta;

- Este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau adunarea generala;

- Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie;

 

Organizarea si conducerea contabilitatii

 

 

Societatile comerciale regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au, de asemenea, obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea publica cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b) contabilitatea trezoreriei statului;
c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;
d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

           Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine  administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare, care raspund, potrivit legii.

             Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.
            Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise. Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.
Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.

Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

             In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica