referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Atestat la contabilitate

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Varianta Printabila 


1

2. STRUCTURA BILANţULUI CONTABIL

 

Bilanţul contabil are īn componenţa sa documente şi situaţii de sinteză economică sau de control fiscal, cuprinzānd următoarele elemente:

A)   Bilanţul propriu-zis;

B)   Contul de “Profit si pierdere” ( respectiv contul de exerciţiu īn cazul instituţiilor publice );

C)   Anexa la bilanţ;

D)   Raportul de gestiune.

Avānd acelaşi scop, de informare asupra situaţiei patrimoniului, a situaţiei financiare a unităţii patrimoniale şi a rezultatelor obţinute, aceste părţi constitutive formează un tot unitar.

Pentru īntocmirea şi prezentarea completului bilanţier, Ministerul Finanţelor, prin Colegiul  Consultativ al Contabilităţii, elaborează modele de situaţii privind bilanţul şi celelalte componente pentru regii autonome, societăţi comerciale şi instituţii publice. Pentru societăţile bancare, modelele şi normele metodologice se elaborează de Banca Naţională cu avizul Ministerului Finanţelor.

La īntocmirea bilanţului contabil, se au īn vedere următoarele reguli:

-          posturile de bilanţ să corespundă cu datele īnregistrate īn contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

-          nu sunt admise compensări īntre conturile ce se īnscriu īn bilanţ şi respectiv īntre conturile de venituri şi cheltuieli din contul de “Profit si pierdere”.

īn practică se cunosc două scheme de bilanţ, una sub formă de tablou cu două părti: partea stāngă, activul, şi partea dreaptă, pasivUl, numită şi schema orizontală de bilanţ, şi modelul sub forma listei verticale  sau schema bilanţului vertical. Bilanţul sub formă de tablou cu două părţi pune īn evidenţă egalitatea īntre resurse şi utilizări, iar modelul de bilanţ sub forma listei verticale ordonează structurile  patrimoniale īn active, datorii, capitaluri, rezerve şi alte componente ale situaţiei nete, finalitatea fiind prezentarea situaţiei nete a patrimoniului.

A) Bilanţul propriu-zis poate fi alcătuit īn două variante sau sisteme, īn funcţie de gruparea īntreprinderilor īn īntreprinderi mici , mijlocii şi īntreprinderi mari, grupare ce se face īn funcţie de praguri fiscale ( care au īn vedere valoarea activului bilanţului, cifra de afaceri şi numărul  mediu de salariaţi ).

a.    Bilanţ contabil īn sistem simplificat, īn cazul īntreprinderilor mici si mijlocii, care presupune o schemă de bilanţ mai redusă.

b.    Bilanţ contabil īn sistem de bază prevăzut să fie utilizat de īntreprinderi mari, acesta cuprinzānd posturi şi indicatori compleţi privind activitatea şi rezultatele īntreprinderii.

Bilanţul unităţilor patrimoniale care desfăşoară activităţi economice cuprinde toate elementele de activ şi pasiv grupate după destinaţie şi respectiv provenienţa lor.      activul bilanţului  cuprinde următoarele grupe principale de elemente:

a)    Activele imobilizate ( imobilizări necorporale; imobilizări corporale; imobilizări financiare );

b)    Activele  circulante ( stocuri, creanţe, titluri de plasament, disponibilităţi şi alte valori );

c)    Conturile de regularizare şi asimilare-activ ( cheltuielile īnregistrate īn avans, diferenţe de conversie-activ şi alte elemente tranzitorii şi de regularizat, de activ );

d)    Primele de rambursare a obligaţiunilor.

Capitalul social subscris nevărsat se īnscrie distinct īn grupa activelor circulante ale bilanţului.           

 Pasivul bilanţului cuprinde următoarele grupe principale de elemente:

a)    Capitalurile proprii ( capitalul social sau individual, primele legate de capital, diferenţele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat nerepartizat, rezultatul exerciţiului, fondurile proprii, subvenţiile pentru investiţii si provizioanele reglementate );

b)    Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli;

c)    Datoriile ( īmprumuturi şi datorii asimilate, furnizori şi conturi asimilate, datorii īn legatură cu personalul, datorii faţă de bugetul  statului, datorii privind asigurările sociale, creditori şi alte datorii );

d)    Conturile  de regularizare şi asimilare-pasiv ( veniturile īnregistrate īn avans, diferenţele de conversie-pasiv, alte elemente tranzitorii şi de  regularizat de pasiv ).

1

 

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca īn urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile, īn documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale īn calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale. Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a īntreprinderii.

Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991, toţi agenţii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligaţi să īntocmească bilanţ contabil.

Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:

-          respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

-          respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de īnchidere, a noncompensării;

-          posturile īnscrise īn bilanţ trebuie să corespundă cu datele īnregistrate īn  contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde īn formă sintetică şi īn expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire  a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

 

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la īnchiderea exerciţiului, precum şi īn celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

Importanţa bilanţului contabil derivă din funcţiile pe care acesta le īndeplineşte:

1)   funcţia de generalizare a datelor contabilităţii;

2)   funcţia de cunoaştere a mersului activităţii economico-financiare;

3)   funcţia previzională.

 

1) Funcţia de generalizare a datelor īn ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor izvorăşte din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, īntr-un număr restrāns de indicatori, care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiare a unităţii patrimoniale.

 

2) Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare se manifestă prin aceea că, pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare.

Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, managerii unităţilor patrimoniale analizează periodic situaţia economico-financiară, pe baza bilanţului contabil, a anexelor sale şi a raportului de gestiune, componente de bază ale dării de seama contabile.

 

3) Funcţia previzională constă īn posibilitatea oferită de bilanţ de a orienta activitatea viitoare. īn acest scop, īntocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe situaţia patrimonială şi a rezultatelor din perioada considerată baza de raportare.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica