referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Societatea comerciala ca persoana juridica

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate...

Varianta Printabila 


1

Societatea comerciala ca persoana juridica

 

 

 

Notiuni intoductive

 

 

    Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.[1]

   Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume:teoria contractuala,teoria actului colectiv,si teoria institutiei .Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor[2]

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel,in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutive care este statutul societatii.

 

A.Elemente definitorii ale societatii comerciale ca persoana juridica

 

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica din momentul constituirii cu indeplinirea tuturor formalitatilor stabilite

de lege.Astfel conform art.1 din L 31/1990 pentru “efectuarea de acte de comert ,persoanele fizice si juridice se pot asocial si constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor acestei

legi.Societatile comerciale cu sediul juridic in Romania sunt persoane juridice romane.”

   Elementele constitutive ale societatilor comerciale impuse de lege sunt:

                -organizare de sine-statatoare;

                -un patrimoniu propriu;

                -un scop determinat.

 

    Aceste elemente evidentiaza personalitatea juridica a societatilor comerciale ,personalitate ce le confera acestora calitatea de a fi titulare de drepturi si obligatii.

      Prin dobandirea personalitatii juridice ,societatea comerciala are si o vointa proprie care exprima vointele individuale ale asociatilor ,o capacitate care ii permite  sa dobandeasca drepturi si sa si asume obligatii precum si dreptul de a sta in justitie avand calitatea de reclamanta sau parata.

   Societatea comerciala are un anumit statut care cuprinde anumite elemente de identificare a subiectului de drept :

                    -firma;

                    -sediul;

                    -nationalitatea.

 

Aceste elemente sunt diferite de elementele de identificare a asociatilor .Societatea comerciala are propria firma,propriul sediu si propria nationalitate fara a avea vreo legatura obligatorie cu elementele de identificare a asociatilor persoanei juridice.

 

 

1.Firma

 

 

   Firma este numele sau ,dupa caz,denumirea sub care un comerciant  isi exercita comertul si sub care semneaza[3].Firma trebuie precizata in mod obligatoriu in contractul de societate.[4]In cazul comerciantului individual(persoana fizica),firma se compune din numele comerciantului,scris in intregime,adica numele de familie si prenumele,sau din nume si initiala prenumelui.Firma comerciantului persoana fizica coincide ,in principiu,cu numele civil al comerciantului.Nu este permisa adaugarea altor elemente ce ar putea induce in eroare asupra situatiei comerciantului.


   In cazul societatilor comerciale firma are un continut diferit de cel al comerciantului persoana fizica.

       Firma unei societati in nume colectiv este compusa din numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea “societate in nume colectiv”,scris in intregime.                         

       Firma unei societati in comandita simpla se compune din numele a cel putin unuia dintre asociati comanditati cu mentiunea “Societate in Comandita”,scris in intregime.

       Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr o denumire proprie,de natura a o deosebi de firma altei societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “Societate pe actiuni” sau “S.A.”.

       Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr o denumire care sa arate obiectul de activitate ,insotita de mentiune scrisa in intregime “Societate cu Raspundere Limitata” sau “S.R.L.”.

       Firma trebuie sa se caracterizeze printr o noutate ,in sensul ca orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.Daca o firma este asemanatoare cu o alta firma inmatriculata trebuie sa se adauge o mentiune care sa o diferentieze de aceasta.Oficiul Registrului Comertului are obligatia de a respinge inscrierea unei firme care poate produce confuzii cu alte firme inregistrate.

   Prin inregistrarea firmei comerciantul dobandeste un drept exclusiv asupra ei.Firma poate fi instrainata dar numai odata cu fondul de comert.

   Uzurparea intentionata a unei firme folosite legitim de alt comerciant constituie obiectul infractiunii de concurenta neloiala sanctionata de art 5 al L 11/1991.

 

    Un alt element de identificare al societatilor comerciale,reglementat de lege, este emblema .Legea nr.26/1990 defineste emblema ca fiind semnul sau denumirea care deosebeste o societate de o alta societate care desfasoara acelasi

[1] Radu I.Motica,Vasile Popa,Drept Comercial Roman si Drept Bancar,Editura Lumina Lex,1999,p.89

[2] Radu I.Motica,Vasile Popa,op.cit.,p.89

[3] Art 30 Legea nr.26/1990 privind registrul comertului

[4] Art 3 si art 9 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale

1

fel de activitate.Deoarece este un atribut de identificare facultativ,emblema cunoaste un regim juridic diferit de cel al firmei.Continutul emblemei poate fi un semn sau o denumire.

 

 

2.Sediul

 

 

Sediul societatii este menit sa situeze societatea in spatiu.[2]Pentru a putea fi distins de domiciliul asociatilor,mai este denumit si sediu social.Sediul se raporteaza la locul unde se exercita activitatea de conducere a societatii si nu la locul unde se desfasoara continutul principal al activitatii comercilale.Asociatii au obligatia sa arate sediul societatii in contractul de societate.Ei sunt liberi in stabilirea sediului societatii.Acest loc are avantajul stabilitatii fata de locul desfasurarii activitatii comerciale ,care poate fi schimbat sau multiplicat.

 

    Stabilirea sediului societatii prezinta interes deoarece determina:

        nationalitatea societatii comerciale asa cum rezulta din art 1,al 2 din L 31/1990 precum si legislatia nationala care va reglementa constituirea si functionarea societatilor comerciale;

 

        serveste la rezolvarea unor probleme procedurale;(cum ar fi cele de notificare sau citare)

 

 

        mai determina instanta competenta sa judece litigiile in care societatea comerciala este parte ;

 

        locul unde,in lipsa stipulatiei exprese ,urmeaza sa se execute contractul.

 

 

Sediul social poate fi schimbat numai prin modificarea actelor constitutive ale societatii in conditiile legii asa cum reiese din art 153 din L 31/1990.

Filiale,sucursale,agentii

 

      Filiala este o intreprindere cu personalitate juridica apartinand societatilor comerciale in sensul ca este constituita de societate cu respectarea acelorasi proceduri.Ea poseda un patrimoniu propriu  ,delimitat si incheie contracte  cu tertii in nume propriu,fiind titulara unuia sau a mai multor conturi bancare proprii.

     Sucursala,spre deosebire,nu are personalitate juridica proprie,reprezentand o modaliate de extindere a activitatii societatii comerciale.Are o anumita autonomie gestionara limitata,determinata prin actul de constituire.Ea incheie acte juridice in numele societatii sau in nume propriu dar pe seama societatii.Pentru constituirea sucursalei este suficienta autentificarea si publicarea in monitorul oficial a actului de infiintare.

      Agentia se deosebeste de filiala prin absenta personalitatii juridice ,iar de sucursala prin absenta autonomiei gestionare,putand sa exercite atributii fie de mandatar ,fie de comisionar.

 

 

3.Nationalitatea

 

 

   Societatea are o nationalitate proprie care exprima apartenta acesteia la un anumit stat si sistem de drept.Notiunea de nationalitate este folosita in sensul de statut juridic,adica de lege aplicabila constituirii,functionarii,dizolvarii si lichidarii societatii.

   Rezulta ca nationalitatea societatii determina  legea aplicabila persoanei juridice.Legea 31/1990 a adoptat sediul societatii drept criteriu  pentru determinarea nationalitatii societatilor comerciale.Potrivit acestei legi orice societate comerciala,daca are sediul pe teritoriul Romaniei,rezulta ca are nationalitate romana chiar si atunci cand este constituita cu nationalitate straina.

   Societatile cu participare straina,cu sediul in Romania avand

 

 


 

nationalitate romana ,pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.

 

 

 

B.Vointa proprie  a societatilor comerciale

 

 

    Ca persoana juridica ,societatea comerciala are o vointa de sine statatoare,care nu trebuie confundata cu vointele asociatilor.Vointele individuale manifestate in adunarile generale ale societatilor comerciale imbraca haina vointei colective,apartinad persoanei juridice.Vointa persoanei juridice este o calitate noua.Vointele individuale ale asociatilor,prin manifestarea lor in adunarea generala,devine o vointa colectiva,ce constituie vointa sociala.In societatile de persoane ,asociatii pot lua hotarari valabile cu majoritatea absoluta  a capitalului social.Vointa majoritatii este hotaratoare si obligatorie in viata societatii.In societatile de capitaluri principiul majoritatii se aplica pentru toate hotararile adunarii generale.Se are in vedere majoritatea raportat la capitalul social si nu la numarul asociatilor.In societatile in comandita simpla si in nume colectiv,vointa societatii,potrivit legii,are urmatorul rol:

        alege administratorii si ii revoca;

        hotaraste asupra divergentelor dintre administratori;

        aproba bilantul si stabilesc raspunderea administratorilor.

Hotararile adunarilor generale ale societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni pot fi atacate in justitie,pentru a fi anulate,daca aceste hotarari sunt contrare contractului de societate,statutului sau legii.

    Aceeasi lege se aplica si hotararilor adunarii generale a societatii cu raspundere limitata.

   Pentru societatea in nume colectiv si in comandita simpla nu este prevazuta nici calea de atac impotriva hotararilor pe care le adopta asociatii sau in legatura cu alte probleme.

   Actiunea in anulare se inregistreaza la judecatoria in circumscriptia  careia se afla sediul societatii si se judeca potrivit art 90 si 91 a legii 31/1990 completand cu prevederile codului de procedura civila.


5 Stanciu D. Carpenaru,Drept Comercial Roman,Bucuresti,1995,Editura All,p.187;Radu I.Motica,Vasile Popa,op.cit,p.100

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica