referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Lucrare de disertatie - Regimul juridic al avizelor de mediu

Categoria: Referat Drept

Descriere:

AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru ProtecÅ£ia Mediului, instituÅ£ie publică cu personalitate juridică, finanÅ£ată integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor ÅŸi legislaÅ£iei în domeniul protecÅ£iei mediului, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecÅ£ia mediului...

Varianta Printabila 


1

                                 CAPITOLUL I

 

 

1.1. Introducere

 

 Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Comunitatea internaţională a fost pusă n faţa unor evenimente care au avut un impact deosebit asupra mediului: accidentele tancurilor petroliere Tory Canion n 1967, Exxon Valdez –1992, Prestige- 2002, accidentul de la uzinele Sandoz din Elveţia sau cel de la Bhopal din India, şi nu n ultimul rnd accidentul de la Cernobl- Ucraina.

Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea ntregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema ”mblnzirii naturii”, ci a conştientizării faptului că omul este o parte intrinsecă a mediului, fapt pentru care protecţia şi conservarea acestuia nseamnă, de fapt, asigurarea habitatului necesar pentru continuarea existenţei sale.

Un loc aparte n cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Rolul lor a crescut odată cu trecerea de la mecanismele „end of pipe” de protecţie a mediului la cele preventive. Varietatea, complexitatea şi acceptarea acestor mecanisme legale au crescut n ultimii ani datorită influenţei reciproce a legislaţiei naţionale şi internaţionale. Printre aceste mecanisme se număra si evaluarea strategica de mediu.

Ce este evaluarea strategica de mediu? Este un instrument folosit in mod sistematic la cel mai nalt nivel decizional, care facilitează, ncă de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu in procesul de luare a deciziilor, conduce la identificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor si stabileşte un cadru pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protecţiei mediului.

Evaluarea strategica se aplica, de către unele state si la nivel de politici si chiar de legislaţie, fiind o metoda de asigurare a unei dezvoltări durabile. In acest sens, s-a dezvoltat un instrument internaţional, pe care si Romnia l-a semnat la Kiev in 2003, Protocolul privind evaluarea strategica de mediu - acesta se refera la planuri, programe, politici si legislaţie care pot face obiectul evaluării de mediu.

Evaluarea strategica de mediu s-a dezvoltat ca măsura de precauţie, la nivel decizional nalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect s-a dovedit o măsura destul de limitativa si slaba, si in consecinţa, insuficienta. Aceasta, datorita momentului trziu in procesul decizional, in care se aplica procedura EIA la proiecte. Astfel, răspunsurile la ntrebările adresate la nivelul cel mai nalt, de tipul “ce fel de dezvoltare trebuie să aibă loc, unde şi daca acesta trebuie ntradevăr să aibă loc” au fost, de cele mai multe ori, nefundamentate din punct de vedere al protecţiei mediului.

Evaluarea de mediu sau “evaluarea strategica de mediu” se aplica la cel mai nalt nivel decizional sau de planificare, de exemplu la dezvoltarea politicilor, strategiilor si, evident al planurilor si programelor. In acest mod se poate focaliza pe “sursa” impactului asupra mediului si nu pe “rezolvarea” simptomelor apărute in urma producerii impactului.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor şi legislaţiei n domeniul protecţiei mediului, n subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

 

1.2. Structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sunt stabilite prin hotărre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului sunt instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită informaţiile necesare altor autorităţi publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor fizice şi juridice.

n exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii şefi şi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi persoane mputernicite din cadrul acesteia, au acces, n condiţiile legii, oricnd şi n orice incintă unde se desfăşoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:

      reactualizează strategia protecţiei mediului, cu respectarea principiilor şi elementelor strategice prevăzute n prezenta ordonanţă de urgenţă;

      elaborează recomandările şi acţionează pentru integrarea politicilor de mediu n strategiile şi politicile sectoriale;

1

      coordonează activitatea de instruire n domeniul protecţiei mediului;

      corelează planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi urbanism şi stabileşte măsuri de reconstrucţie ecologică;

      creează sistemul de informare propriu şi stabileşte condiţiile şi termenii care permit accesul liber la informaţiile privind mediul şi participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;

      stabileşte infrastructura pentru informaţia spaţială care serveşte scopurilor politicilor de mediu şi politicilor sau activităţilor care pot avea un impact asupra mediului;

      iniţiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări şi proceduri specifice;

      avizează normele şi reglementările referitoare la activităţi cu impact asupra mediului, elaborate de alte autorităţi şi controlează aplicarea acestora;

      organizează sistemul naţional de monitorizare integrată a calităţii mediului, coordonează activitatea acestuia şi asigură informarea autorităţii centrale pentru sănătate privind rezultatele monitorizării contaminării radioactive a mediului;

      creează cadrul instituţional-administrativ pentru identificarea şi promovarea programelor de cercetare, pentru formarea şi instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiză, evaluare şi control al mediului;

      implementează politicile, strategiile şi reglementările de protecţia mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului;

      numeşte comisii de experţi pentru evaluarea prejudiciului adus mediului prin anumite activităţi care implică organisme modificate genetic;

      asigură, contra cost, consultarea organismelor ştiinţifice şi a experţilor interni şi externi, după caz;

      elaborează şi implementează programe şi elaborează materiale educative privind importanţa protecţiei mediului;

      urmăreşte, n sfera sa de competenţă, respectarea obligaţiilor asumate prin convenţiile internaţionale la care Romnia este parte;

      urmăreşte şi analizează aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, ntocmeşte, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului, rapoarte anuale privind starea mediului;

      colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţari şi reprezintă Guvernul n relaţiile internaţionale n domeniul protecţiei mediului;

      aplică sancţiuni, prin Garda Naţională de Mediu, pentru nerespectarea legislaţiei de mediu şi pentru neconformarea la condiţiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activităţilor;

      colaborează cu autorităţile publice şi alte persoane juridice, n scopul diminuării efectelor negative ale activităţilor economice asupra mediului şi ncurajează introducerea tehnicilor şi tehnologiilor adecvate pentru mediu;

      pune la dispoziţie publicului date privind starea mediului, programele şi politica de protecţie a mediului;

      se consultă periodic cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile pentru stabilirea strategiei protecţiei mediului;

      identifică, n colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, noi instrumente financiare care favorizează protecţia şi mbunătăţirea calităţii elementelor de mediu;

      realizează activitatea de inspecţie şi control n domeniul protecţiei mediului prin Garda Naţională de Mediu;

      colaborează cu autorităţile publice de protecţie civilă pentru elaborarea planurilor operative şi pentru executarea n comun a intervenţiilor n caz de poluări sau accidente ecologice;

      elaborează Programul Operaţional Sectorial Mediu avnd responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program;

      pe baza datelor obţinute din supravegherea mediului, zone de risc nalt de poluare n anumite regiuni ale ţării şi elaborează, mpreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale, programe speciale pentru nlăturarea riscului survenit n aceste zone. După eliminarea factorilor de risc nalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluţiei stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată n normalitate.

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd n bugetele proprii fonduri pentru ndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea legislaţiei comunitare din domeniul mediului şi pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului n vederea realizării acestora.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc procedura de reglementare şi emit, după caz, avize de mediu, acorduri şi autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu, n condiţiile legii.

 Actele de reglementare se emit numai dacă planurile şi programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activităţile existente prevăd prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, după caz, a consecinţelor negative asupra mediului, n raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice şi reglementările n vigoare.

Titularii activităţilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului au obligaţia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competentă de protecţia mediului n derularea acestor proceduri.

Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă de protecţia mediului n derularea procedurii de reglementare conduce la ncetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulată.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica