referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Apararea drepturilor de autor

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Titularul dreptului de autor ÅŸi drepturilor conexe este îndrept să ceară restabilirea situaÅ£iei existente pînă la violarea drepturilor sale doar în cazurile cînd dreptul încălcat poate fi restabilit,adică autorul este în drept să ceară de la editură înlăturarea modificărilor survenite în operă nepublicată,efectuată fără acordul autorului...

Varianta Printabila 


1

Apărarea drepturilor de autor şi a celor conexe

 

1.Noţiuni generale.

2.Apărarea n ordine civilă.

3Apărarea n ordine administrativă.

4.Apărarea n ordine penală.

Bibliografie:

 

1.Legea R.M. privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr.293 din 23.11.94.

2.Dreptul de autor şi drepturile conexe,alcătuitor M.Ciuş,Chişinău,1997.

3. Dreptul de autor şi drepturile conexe,S.Mămăligă,Chişinău,2000.

4.Dreptul proprietăţii intelectuale,V.Volcinschi şi D.Chiroşca,Chişinău,2001.

5.Dreptul de autor,L.Dănilă,Timişoara,1997.

6.Dreptul de autor,Y.Eminescu,Bucureşti 1997.

7.Dreptul de autor,A.Ionaşcu,N.Comşa,N.Mureşan,Bucureşti,1989.

8.Protecţia proprietăţii intelectuale n dreptul romn,A.Pricopi şi N.Puşcaş,Bucureşti,1997.

9.Dreptul proprietăţii intelectuale,V.Roş,Bucureşti,2001.

10.Авторское право ,В.Веинке,Москва,1979.

11.Международная охрана авторских прав,Ю.Матвеев, Москва,1981.

12.Право интеллектуалънои собствености в Росс.ФедерациибА.Сергеев, Москва,1982.

13.Литературная художественная собственностъ.Р.Дюма, Москва,1989.

14. Авторское право ,Н.Макогонова,Москва,1999.

15.Асновы авторского права,О.Иоффе,Москва,1969.

 

1.Noţiuni generale.

Printre garanţiile sociale şi juridice,un loc deosebit n apărarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe ocupă apărarea efectuată prin intermediu instanţelor de judecată.Orce persoană are drept de acces la instanţele de judecată şi dreptul de a obţine o apărare juridică calificată a drepturilor sale.

n literatura de specialitate „apărarea drepturilor de autor cuprinde o totalitate de măsuri,ndreptate spre restabilirea sau recunoaşterea dreptului de autor sau apărarea intereselor posesorilor de aceste drepturi n cazul lezării sau contestării lor”.

Dreptul la apărare, n viziunea noastră,este investirea unei persoane cu drepturi,care iar permite să aplice norme juridice pentru a restabili drepturile lezate sau contestate.

Subiecţii dreptului la apărare sunt titularii dreptului de autor.

n cazul publicării operei sub un pseudonim sau anonim,drepturile ncălcate pot fi apărate de editura ce a publicat opera,de organizaţiile de administrare pe principiile colective a drepturilor patrimoniale sau de orce titulor al drepturilor de autor şi drepturilor conexe.

Contravenient este considerat orce persoană fizică sau juridică care a efectuat acţiuni ce contravin normelor de drept stabilite n legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe precum şi a legislaţiei n vigoare ce reglementează acest gen de relaţii.

n literatura juridică sunt exemplificate 2 forme de apărare:jurizdicţională şi nejurizdicţională.

Apărarea jurizdicţională este activitatea organelor mputernicite de stat pentru a efectua drepturile violate sau contestate.

Forma nejurizdicţională reprezintă nişte acţiuni efectuate de  subiecţii dreptului de autor şi drepturilor conexe ndreptate la soluţionarea independentă a litigiilor apărute,fără a apela la organele investite cu acest drept.

Drept exempu poate servi refuzul autorului de a efectua careva modificări n operă,nesancţionate de contractul ncheiat.

Forme de apărare a drepturilor civile:recunoaşterea acestor drepturi;restabilirea situaţiei existente pnă la ncălcarea acestui drept,şi curmarea acţiunilor care ncalcă acest drept;decernarea spre executarea obligaţiilor n natură;ncetarea sau modificarea relaţiilor de drept;ncasarea de la persoana ce a ncălcat dreptul a pagubilor comise,iar n cazurile comise de lege sau contract,despăgubiri sub formă de amendă şi a altor modalităţi prevăzute de lege.

Titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe este n drept să ceară de la persoana care lia violat drepturile,următoarele:

a).recunoaşterea drepturilor sale;

b).restabilirea situaţiei existente pnă la  violarea dreptului şi ncetarea acţiunii care crează pericolul violării drepturilor;

c).recuperarea perderilor,inclusiv a cştigului nerealizat;

d).perceperea venitului realizat de persoana care a violat drepturile de autor prin folosirea lor ilicită.

Persoana culpabilă de violarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe poartă răspundere n conformitate cu legislaţia civilă,administrativă şi penală.

Pentru violarea drepturilor personale(morale) autorul are dreptul să ceară prin judecată de la persoana care li-a violat:

a).introducerea rectificărilor cuvenite n operă şi publicarea n presă sau ntrun alt mod despre restabilirea drepturilor violate;

b).interzicerea publicării operei sau ndeplinirea cerinţei de a nceta difuzarea ei şi confiscarea exemplarelor publicate;

c).recuperarea materială a prejudiciului moral n conformitate cu legislaţia n vigoare(art.38 al Legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe).

 

2.Apărarea n ordine civilă.

a).recunoaştera drepturilor de autor şi celor conexe.

Se consideră ncălcare cazul,cnd n calitate de autor este indicată persoana ce a adus un aport tehnic,financiar şi nu creativ.

La judecarea litigiilor privind copaternitatea,instanţele judecătoreşti urmează să verifice dacă persoanele ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la crearea operei şi să constate care a fost aportul intelectual creativ adus la opera creată n colaborare,deoarece conform prevederilor art.11 al Legii,copaternitatea a două sau mai multe persoane asupra unei opere apare n cazul n care fiecare din ele,prin nţelegere reciprocă,a contribuit la creaţia respectivă.

1

b).repunerea n situaţia existentă pnă la lezarea drepturilor.

Titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe este ndrept să ceară restabilirea situaţiei existente pnă la violarea drepturilor sale doar n cazurile cnd dreptul ncălcat poate fi restabilit,adică autorul este n drept să ceară de la editură nlăturarea modificărilor survenite n operă nepublicată,efectuată fără acordul autorului.Este practic imposibil restabilirea dreptului de autor n cazurile cnd opera este publicată şi a devenit cunoscută publicului cu modificările neacceptate de autor.n situaţia dată judecata este n drept să interzică contravenientului publicarea de mai departe a operei sau săl oblige să efectueze un anunţ despre comiterea ncălcărilor şi reabilitarea autorului,interesele căruia au fost ncălcate.

c).curmarea acţiunilor ce lezează drepturile sau crează pericol de lezare a acestora.

Pentru a prentmpina şi leza curmarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe instanţele de judecată sunt n drept a efectua următoarele acţiuni:

n      pnă la examinarea cauzei n fond judecătorul este n drept să interzică reclamantului sau persoanei asupra căria sunt aduse suficiente probe pentru a presupune că ea este violatorul drepturilor de autor şi drepturilor conexe,să efectueze următoarele acţiuni:confecţionarea,vnzarea,reproducerea,darea n chirie...

n      judecătorul este n drept să pronunţe hotărrea privind sechestrarea şi confiscarea tuturor exemplarelor operelor presupuse că sunt contrafăcute.

n cazul cnd organul de cercetare prealabilă dispune de probe privin violarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe,este obligat să ntreprindă măsurile cuvenite pentru a depista şi sechestra:

1.     exemplarele de operă şi fonograme care se presupune că sunt contrafăcute;

2.     materialele şi echipamentele destinate  pentru confecţionarea şi producerea acestira;

3.     conturile şi alte documente care pot servi drept dovezi ale acţiunilor săvrşite cu ncălcarea prezentei legi(art.38(9)al L.privind drepturile de autor şi drepturile conexe).

Organele vamale sunt n drept să reţină exemplarele operelor sau fonogramelor lor,dacă acestea sunt introduse sau scoase din ţară fără licenţă.

Art.38 p.”c-e” al L.privind drepturile de autor şi drepturile conexe stabileşte 3 moduri de reparare a prejudiciului cauzat  pentru lezarea drepturilor patrimoniale,recuperarea perderilor,perceperea venitului nerealizat, şi achitarea unei compensaţii.

Una din cele mai răspndite sancţiuni este  recuperarea perderilor.

n primul rnd,titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe este n drept să perceapă tot venitul realizat n urma violării dreptului de aurot şi drepturilor conexe.Acesta poate fi exprimat n sume băneşti.

Al doilea mod de recuperare a pierderilor este achitarea unei compensaţii.Această compensaţie se estimează n salarii minimale,mărimea căreea va corespunde cu cea existentă la momentul violării dreptului.

 

3Apărarea n ordine administrativă.

Persoanele ce au violat dreptul de autor şi drepturile conexe pot suporta şi o răspundere administrativă.Conform Codului cu privire la contravenţiile administrative”folosirea produselor muncii intelectuale,inclusiv a produselor muncii intelectuale a autorilor străini,fără a ncheia contract cu autorii sau succesorii lui de drepturi,ncălcarea condiţiilor de folosire a produselor muncii intelectuale,inclusiv asupra operei literare de artă sau ştiinţifice,folosirea lor n orce alt mod ilicit,precum şi constrngerea la copaternitate-atrag după sine aplicarea unei amenzi”.

Distrugerea din neglijenţă a originalului operei de artă plastică,sculptură,a manuscrisului sau a fariantei difinitive a originalului operei audiovizuale deasemenea atrage după sine aplicarea unei amenzi.

 

4.Apărarea n ordine penală.

Codul penal prevede pedepsă n formă de amendă pentru folosirea operelor literare,de artă sau ştiinţifice inclusiv a operelor autorilor străini fără a ncheia contract cu autorul sau cu succesorii lui n drepturi,ncălcarea stipulaţiilor legii şi a contractului de folosire a acestei opere,nsuşirea paternităţii asupra unei opere străine,folosirea lor n oarecare mod ilicit,precum şi constrngerea la copaternitate,dacă aceste acţiuni au fost săvrşite după aplicarea unor sancţiuni administrative sau dacă a fost cauzată o daună de proporţii mari,precum şi distrugerea intenţionată a originalului operei de artă plastică,sculptură,a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului operei audiovizuale.

Obiecte ale infracţiunii sunt:folosirea operelor dreptului de autor fără ncheierea unui contract cu autorul sau cu succesorii lui,nsuşirea paternităţii unei opere străine,precum şi constrngerea la copaternitate.

Componenţa de infracţiuni are un caracter material.Infracţiunea este săvrşită doar dacă a fost cauzată o daună de proporţii mari.Dauna de proporţii mari poate fi att morală ct şi materială.

Partea subiectivă o constitue intenţia directă.

Subiect este persoana ce a atins vrsta de 16 ani.

Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe art.38(12) prevede şi răspunderea penală sub formă de privaţiune de libertate pentru persoanele vinovate de violarea  premeditată a drepturilor a drepturilor de autor şi drepturilor conexe,care a fost comisă cu scopul de a obţine profit şi a cauza prejudicii considerabile titularului dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

 

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica