referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Protectia juridica a atmosferei

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Considerata drept cea mai ampla si mai nociva forma de poluare a aerului poluarea de origine industriala este prevenita si combatuta prin 3 cai principale ;stabilirea concentratiilor maxime admisibile de substante nocive in atmosfera, stabilirea zonelor de protectie sanitara si reguli specifice de amplasare a zonelor industriale sau a obiectivelor economice...

Varianta Printabila 


1

                                   PROTECTIA JURIDICA A ATMOSFEREI 

 

 

 

     Ca element  important al mediului aerul atmosferic , calitatea acestuia  reprezinta o semnificatie deosebita pentru viata si sanatatea oamenilor ,pentru existenta faunei si florei.datorita particularitatilor naturale ale atmosferei si consecintelor activitatilor umane poluarea aerului datorata fie cresterii unor constituienti normali ai atmosferei –bioxidul de carbon,ozon etc fie patrunderea unor compusi straini acestui mediu –elemente radioactive, substante organicede sinteza s.a. constituie o realitate  tot mai evidenta a societatii moderne.

1.Consideratii generale privind poluarea atmosferei

   Prima conferinta general-europeana pentru protectia mediului organizata la Geneva in 1879 a elaborat conventia si rezolutia privind poluarea atmosferica transfrontiera la mari distante care defineste poluarea atmosferei in general ca fiind eliberarea de catre oameni de substante sau energie cu efecte nocive precum si periclitarea sanatatii deteriorarea ecosistemelor sau altor bunuri dar si o   limitare a beneficiilor mediului.Conventia defineste si si poluarea atmosferica transfrontiera pe distante lungi ca acea poluare  a carui sursa fizica este cuprinsa total sau partial in zona de jurisdictie nationala a unui stat si care are efecte daunatoare intr-o zona de jurisdictie nationala a altui stat la o distanta la care nu este in general posibil sa se identifice contributia surselor  individuale sau a grupurilor de surse de emisie.Poluantii atmosferici se impart in doua grupe mari :

             -poluanti primari-emisi din surse identificate sau identificabile

             -poluanti secundari- produsi prin intractiunea a 2 sau mai multi poluanti.Cel mai raspandit poluant al aerului este monoxidul de carbon care are ca surse naturale eruptiile vulcanice, descarcarile electrice ,incendiile forestiere iar ca surse artificiale arderile de combustibil..Principala substanta daunatoare din aer este dioxidul de sulf  provocata in principal din arderea carbunilor insa cea mai grava forma de

poluare este cea acida.

2.Protectia juridica a atmosferei in dreptul intern

Conform art 4 din O U G 195/2005 privind protectia mediului modalitatile de implementare a principiilor si elementelor strategice sunt :

a)      Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului

b)      Adoptarea programelor de dezvoltare cu respectarea cerintelor politicii de mediu

c)      Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu

d)     Efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea effect semnificativ asupra mediului

e)      Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului

f)       Introducerea si utilizarea parghiilor si instrumentelor economice stimulative sau coercitive

          Potrivit art 6 alin 1 din O U G 195/2005 protectia mediului constituie responsabilitatea si obligatia autoritatilor publice centrale si locale precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii indeplinirea obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul protectiei mediului si pentru programe de protectie a mediului si colaboreaza cu autoritatile publice centrale si teritoriale in vederea realizarii acestora,Art 59 al OUG privind protectia mediului prevede ca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii :

a)      Elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile la nivel national ,regional si local privind protectia atmosferei,schimbarilor climatice precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la aerul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sanatatii umane in conformitate cu politicile europene si internationale specifice.

b)      Elaboreaza,promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si Planul de actiune in domeniul protectiei atmosferei

Elaboreaza,promoveaza si dupa caz actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si ozizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere              1

3.Prevenirea si combaterea poluarii industriale a atmosferei

  Considerata drept cea mai ampla si mai nociva forma de poluare a aerului poluarea de origine industriala este prevenita si combatuta  prin 3 cai principale ;stabilirea concentratiilor maxime admisibile de substante nocive in atmosfera, stabilirea zonelor de protectie sanitara si reguli specifice de amplasare a zonelor industriale sau a obiectivelor economice.

 • Concentratiile maxime admisibile(CMA)
 •   Pentru diferite substante poluante sunt stabilite de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului in colaborare cu alte autoritati de protectia mediului .in tara noastra activitatea de protectie a calitatii aerului face cu prioritate obiectul preocuparilorInstitutului de Meteorologie si Hidrologie (INMH) care determina calitatea aerului prin masurarea concentratiilor de poluanti atat in cadrul unui monitoring de fond cat si unia de import.

  B .Zonele de protectie sanitara

   O contributie importanta la prevenirea si combaterea poluarii atmosferei (inclusiv fonice) pe langa celelalte masuri prevazute de lege o are instituirea zonelor de protectie sanitara.Astfel potrivit Ordonantei 623/1973 (art . 10) intre intreprinderile industriale care polueaza atmosfera sau produc zgomot  si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protectie sanitare.Suprafata zonelor de protectie sanitara se considera de la punctele de emisie in atmosfera a noxelor respective pana la limita obiectivelor si a teritoriilor protejate.Marimea si forma zonei de protectie sanitara dintre obiectivele  economice cu surse de poluare si zonele protejate se stabilesc pe baza calculelor de antievaluare a concentratiei substantelor poluante in zonele protejate  care trebuie sa fie inferioara concentratiei maxime admisibile chiar si in conditiile meteorologice cele mai favorabile

   

   

   C.Amplasarea obiectivelor economice

    In ceea ce priveste amplasarea obiectivelor economice care prin natura activitatii lor pot polua atmosfera ca modalitate de protectie a mediului aceasta se poate realize prin mai multe cai.astfel amplasarea  acestor obiective se face cu precadere in zonele rezervate industriilor cu surse de poluare ; la alegerea amplasamentului zonei industriale sau obiectivului economic se tine seama si de factorii naturali capabili sa influienteze asupra conditiilor de mediu ;clima,relieful,reteaua hidrografica si caracteristicile solului.

  4.Reglementari nationale privind protectia stratului de ozon

    Pentru aplivarea masurilor preconizate de Conventia de la viena privind protectia stratului de ozon(1985) , a celor cuprinse in protocolul de la montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon (1987) si a amendamentului acestuia adoptat la Londra(1990) documente la care Romania a aderat prin legea nr. 84/1993 a fost infiintat in tara noastra Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon ,organism interministerial fara personalitate juridica a carui activitate este coordonata de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon este alcatuit prin reprezentanti ai ministerelor ale caror activitati au legatura cu cu producerea,comercializarea substantelor mentionate in Protocolul de la Montreal si al amendamentelor lui .Dintre atributiile ce revin acestui organism mentionam :analizeaza si propune spre aprobare Guvernului oportunitatea aderarii Romaniei la actele internationale in domeniul protectiei stratului de ozon precum si la incheierea de intelegeri bilaterale si regionale in domeniul activitatii cu substantele  aflate sub incidenta protocolului de la Montreal ,echipamente si produse finite care contin in ele substantele in cauza sau care sunt obtinute cu ajutorul acestor substante propune in conditiile legii Programul national de cercetare stiintifica si tehnologica privind protectia stratului de ozon ;colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului la elaborarea  sau avizarea dupa caz a proiectelor de acte normative pentru productia,importul,exportul ,reciclarea ,regenerarea ,recuperarea, distrugerea stabilite ca fiind esentiale pentru substantele prevazute in protocolul de la montreal .Comitetul prezinta guvernului odata la 2 ani spre aprobare un raport privind actiunile pe care le-a intreprins in vederea aplicarii mrotocolullui de la Montreal , raport care se transmite Secretariatului  Ozonului din cadrul Programului Natiunilor unite pentru mediu.In anul 1996 prin Ordinul nr 506 /17 septembrie al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului a fost aprobata procedura de reglementare a activitatilor de import –export cu substante produse  si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal procedura care se refera la conditiile emiterii acordului de mediu cu privire la desfasurarea  acestor activitati si a licentei de import-export.

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica