referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Drepturile cetatenilor in UE

Categoria: Referat Drept

Descriere:

In Uniune este interzisă Å£inerea în sclavie sau în servitute a unei persoane. Deasemenea, nimeni nu poate fi constrâns să presteze o muncă forÅ£ată sau obligatorie ÅŸi este interzis traficul cu fiinÅ£e umane...

Varianta Printabila 


1

INTRODUCERE

           

            Popoarele Europei , au stabilit o uniune tot mai strnsă ntre ele şi ca urmare au hotărt să aibă un viitor paşnic bazat pe valori comune.

            Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se ntemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii.

            Uniunea se sprijină pe principiul statului de drept. Totodată Uniunea situează persoana n centrul acţiunii sale instituind cetăţenia Uniunii şi crend un spaţiu de libertate, de securitate şi de justiţie. Tot ea contribuie la păstrarea şi dezvoltarea acestor valori comune respectnd diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, precum şi a identităţii naţionale a statelor membre şi a organizaţiilor puterilor publice la nivel naţional, regional şi local.

            “Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată şi durabilă şi asigură libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire.

 n acest scop, este necesar ca evidenţiindu-le printr-o cartă să fie ntărită protecţia drepturilor fundamentale n spiritul evoluţiei societăţii, al progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.

Respectiva Cartă reafirmă, prin respectarea competenţelor şi ndatoririlor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă n special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia Europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

n acest context, Carta va fi interpretată de către instanţele Uniunii şi ale statelor membre lund n considerare n ntregime explicaţiile stabilite sub autoritatea preşedinţiei Convenţiei care a elaborat Carta. Faptul de a beneficia de aceste drepturi implică responsabilităţi şi ndatoriri att faţă de terţi, precum şi faţă de comunitatea umană n general şi faţă de generaţiile viitoare.”1

 n consecinţă, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate n continuare.

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

 

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,  partea a II-a a Constituţiei Uniunii Europene

 

 

 

 

CAPITOLUL I – DEMNITATEA ŞI DREPTURILE ASIMILATE

 

Demnitatea umană

“Demnitatea” umană este inviolabilă, aceasta trebuie respectată şi protejată.2

 

Dreptul la viaţă

1.Orice persoană are dreptul la viaţă.3

Referitor la dreptul la viaţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dispune următoarele “dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva n mod intenţionat,

dect n executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal n cazul n care infracţiunea este sacţionată cu această pedeapsă prin lege.”

Deasemenea se mai dispune “ moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin ncălcarea acestui articol (art 2 CEDO) n cazurile n care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă , şi anume: a)pentru a asigura apărarea oricărei persoane mpotriva violenţei ilegale;

b)pentru a efectua o arestare legală sau pentru mpiedica evadarea unei personae legal deţinute

c)pentru a reprima, conform legii, tulburările violente sau o insurecţie”.

 

2.Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat4

Conform CEDO “pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat”

 

Dreptul la integritatea persoanei

“Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.” 5

In cadrul medicinii şi biologiei , trebuie respectate n principal următoarele:

a)      consimţămntul liber şi n cunoştiinţă de cauză al persoanei implicate, conform prevederilor legii;

b)      interzicerea practicilor de eugenie, n special a acelora care au drept scop selecţia persoanelor;

c)      interzicerea utilizării corpului uman şi părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit;

d)     interzicerea clonării umane n scopul reproducerii.

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

2,3,4,5, - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

 

Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Conform Cartei drepturilor fundamentale a  Uniunii Europene nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

 

Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

In Uniune este interzisă ţinerea n sclavie sau n servitute a unei persoane. Deasemenea, nimeni nu poate fi constrns să presteze o muncă forţată sau obligatorie şi este interzis traficul cu fiinţe umane.

 Nu se consideră muncă forţată sau obligatorie n acest sens “ orice muncă impusă n mod normal unei persoane supuse detenţiei n condiţiile prevăzute de art 5 din Convenţie Europeană a Drepturilor Omului  sau n timpul n care se află n libertate condiţionată; orice serviciu cu caracter military sau, n cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă , n ţările n care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu n locul serviciului militar obligatoriu; orice serviciu impus n situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii; orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale.”6

 

 CAPITOLUL II – LIBERTĂŢILE CETĂŢEANULUI EUROPEAN

 

Dreptul la libertate şi securitate

Carta Drepturilor Fundamentale a  Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la libertate şi securitate.

 

Respectarea vieţii particulare şi de familie

Viaţa particulară şi de familie ai oricărei persoane trebuie respectată, alături de respectarea domiciliului şi corespondenţei particulare.

Amestecul unei autorităţi publice n exercitarea acestui drept nu este permisă dect n măsura n care acest amestec este prevăzut de lege şi daca constituie o masură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării , apărarea oridinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

 

1

Protecţia datelor cu caracter personal

Conform Cartei Drepturilor Fundamentale a  Uniunii Europene, „orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.” Aceste date trebuiesc tratate corect, n scopuri precise şi doar pe baza consimţămntului persoanei n cauză.

 

Dreptul la căsătorie şi dreptul de ntemeiere a unei familii

Aceste drepturi sunt garantate n conformitate cu legile naţionale care reglementează exercitarea acestor drepturi.

 „ncepnd cu vrsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a ntemeia o familie”7 conform legislaţiei naţionale.

 

Dreptul la libertatea de gndire, de conştiinţă şi religioasă

Orice persoană are dreptul la libertatea de gndire, de conştiinţă şi religioasă. Acest drept oferă cetăţeanului libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum şi aceea de a-şi manifesta liber religia individual sau colectiv, n public sau n particular, prin intermediul culturii, nvăţării, practicilor şi ndeplinirii riturilor.

 

Dreptul la libertatea de exprimare şi de informare

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a-şi expune opinia, de a primi sau transimite informaţii sau idei, fără restricţii din partea autorităţilor publice. Deasemenea sunt respectate libertatea şi pluralismul mijloacelor de exprimare n masă.

Conform CEDO „ orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.” Totodata Constitutia prevede că statele nu sunt impiedicate să supună societăţile  de radiodifuzare, de cinematografie su de televiziune unui regim de autorizare.Constituţia prevede: „ Exercitarea acestor libertăţi ce comportă indatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi , condiţii de restrngeri sau sancţiuni  prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, intr-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei...”

________________________________________________________________________________

 

7 – Carta Drepturilor  Fundamentale a Uniunii Europene

 

Dreptul  de ntrunire şi de asociere

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a se ntruni sau asocia cu oricine sau orice organizaţie, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate sau de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor.

 

Dreptul la educaţie

Conform Cartei drepturilor fundamentale a  Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la  educaţie , precum şi la accesul la formarea profesională  şi la formarea continuă. Acest drept include posibilitatea de a urma invăţămntul obligatoriu, care este gratuit.

Totodată se prevede că orice personă are dreptul de a nfiinţa instituţii de nvăţămnt  respectnd principiile democratice. Deasemenea părinţii au dreptul de a asigura educarea şi instruirea copiilor , potrivit convingerilor lor religioase, filozofice şi pedagogice, n concordanţă cu respectarea legilor naţionale care reglementează acest drept.

 

Libertatea profesională şi dreptul la muncă

Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o profesie aleasă sau acceptată n mod liber .” 8  Deasemenea fiecare cetăţean sau cetăţeană a Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a-şi oferi serviciile n orice stat membru.Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente cu cele de care beneficiază cetăţenii sau cetăţenele Uniunii.

 

Libertatea de a desfaşura o activitate comercială

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută n conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

 

Dreptul de proprietate

Acest drept se referă la faptul că orice persoană are dreptul de se bucura de proprietatea bunurilor pe care le-a dobndit n mod legal, de a le folosi, de a dispune de ele şi de a le lăsa moştenire. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, dect pentru cauză de utilitate publică, n cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi n schimbul unei despăgubiri juste acordate n timp util pentru pierderea pe care a suferit-o.

____________________________________________________________________________________

 

8 – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

 

Folosirea bunurilor poate fi reglementată prin lege n limitele impuse de interesul general.

Totodată Carta drepturilor fundamentale a UE  menţionează că proprietatea intelectuală este protejată.

 

Dreptul la azil

Dreptul de azil este garantat cu respectarea regulilor Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 şi a Protocolului din 31 ianuarie 1967 referitor la statutul refugiaţilor şi n conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

 

Protecţia n caz de evacuare, expulzare sau extrădare

Conform acestui drept Carta drepturilor fundamentale precizează că “expulzările colective sunt interzise” şi deasemenea  “Nimeni nu poate fi evacuat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.”

 

CAPITOLUL III - EGALITATEA

 

Egalitatea n drepturi

In faţa legii toate persoanele sunt egale.

 

Nediscriminarea.

Conform Cartei drepturilor fundamentale inclusă n partea a doua a Constituţiei Uniunii Europene este interzisă orice discriminare bazată n special pe motive de sex, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau orice altă opinie, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vrstă sau orientare sexuală.  Totodata , n domeniul de aplicare a Constituţiei şi fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice, se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate.

„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire, n special, de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”.9

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica