referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Drept comercial - cursuri

Categoria: Referat Drept

Descriere:

* în dreptul comercial, ordinea publică ca limită a libertăţii contractuale cuprinde domenii mai largi (exemplu: contractul judecătoresc al constituirii societăţii comerciale verifică condiÅ£iile cerute pentru desfăşurarea activităţii comerciale)...

Varianta Printabila 


1

1. Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial

 

 

 

            Noţiunea de comert este folosită n mai multe sensuri:

 

 • sens etimologic: provine din cuvntul latin „comercium” care reprezintă justapunere a cuvintelor „cu” şi „mertz”, care nseamnă „cu marfă”, adică operaţiuni cu mărfuri.
 • sens economic: apare ca o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producător la consumator.
 • sens juridic: noţiunea are un sens mai larg dect sensul economic al acestuia, deoarece pe lngă operaţiuni de schimb şi circulaţie sunt avute n vedere n acest sens şi activităţile de producţie (realizate de producător), de prestare de servicii (realizate de antrepenori sau prestatori de servicii), de executare de lucrări şi operaţiuni de punere n circulaţie.
 •  

  Dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare deoarece el cuprinde normele care reglementează activităţile specifice.

   

  n ceea ce priveşte obiectul dreptului comercial, potrivit concepţiei clasice, există 2 sisteme care permit stabilirea sferei dreptului comercial:

                                  sitemul obiectiv: care are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor acte juridice, fapte juridice şi operaţiuni economice calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvrşeşte. Acest sistem a fost inspirat de ideile Revoluţiei Franceze de la 1789, pentru suprimarea corporaţilor existente la acea vreme. Acest sistem a inspirat reglementarea comerţului din alte ţări.

                                  sistemul subiectiv: dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor şi din acest punct de vedere este un drept profesional, care se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comercianţi. Acest sistem a stat la baza primelor reglementări legale ale activităţii comerciale, anterioare codificării dreptul comercial de la nceputul secolului XIX. Ulterior sistemul subiect a fost adoptat de codul comercial german din 1900, valabil pnă n prezent. (are la baza sistemul obiectiv).

  Articolul 3 din codul comercial stabileşte actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile economice considerate fapte de comerţ, cărora li se aplică codul comercial (şi legile comerciale speciale), indiferent de persoana care le săvrşeşte (are sau nu calitatea de comerciant).

   

  Dreptul comercial – act de comerţ, fapt de comerţ

  Dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la faptele de comerţ şi comerciale.

   

   

  Definiţie: dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile:

  -                     raporturilor juridice izvorte din săvrşirea actelor sau faptelor considerate de lege de comerţ;

  -                     raporturilor juridice la care participă persoane care au calitatea de comercianţi.

   

   

   

  2. Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri ale dreptului

   

   

   

  Dreptul comercial şi dreptul civil: ambele sunt de drep privat deoarece reglementează drepturile patrimoniale, bazate pe egalitatea părţilor.

   

  -                     corelaţia lor se găseşte n articolul 1: n comerţ se aplică legea de faţă, unde ea nu corespunde se aplică codul civil.

  -                     dreptul comercial ca drept special se completează cu codul civil, care este drept comun n materia dreptului privat.

   

  Dreptul comercial şi dreptul procesual civil: n dreptul comercial sunt cuprinse pe lngă normede drept substanţial(?) şi norme de drep procesual civil, n cartea a 4-a, referitor la exercitarea actelor comerciale.

   

  -                     norme cu caracteristici procesuale se găsesc şi n legile speciale comerciale (legea registrului comerţului, legea cambiei şi a biletului la ordin).

  -                     Normele cu caracter procesual care au caracter derogator sunt prevăzute la articolul 889 codul comercial.

   

  Dreptul comercial şi dreptul internaţional: ambele ramuri reglementează raporturi patrimoniale, adică raporturi născute din săvrşirea faptelor de comerţ.

   

  -                     dreptul comercial are ca obiect raporturile de drept intern, dintre cetăţenii romni, iar dreptul comercial internaţional se referă la raporturi cu elemente de extraneitate (raporturi la care participă persoane fizice sau juridice străine).

   

  Dreptul comercial şi dreptul administrativ:  statul foloseşte mijloace specifice rolului său, inclusiv cele administrative, prin crearea unor instituţii necesare desfăşurării activităţii comerciale (camerele de comerţ şi industrii, bursele de valori – ocrotirea unor interese generale, registrul comerţului).

   

  Dreptul comercial şi dreptul financiar: deoarece activitatea desfşurată de comercianţi este aducătoare de profit, comercianţii se  află sub incidenţa reglementărilor n materie fiscală.

   

  Dreptul comercial şi dreptul penal: dreptul comercial (şi unele legi speciale) cuprind şi unele norme de drep public (penal) prin care se asigură protejarea intereselor generale (constituirea şi funcţionarea instituţiilor comerciale, nerespectarea obligaţiilor stabilite prin registrul comerţului, desfăşurarea unei activităţi comerciale ilicite, concurenţa neloială).

  1
 • Izvoarele dreptului comercial
 •  

   

 • Izvoarele normative (acte normative):
 •                                 Costituţia Romniei – care reglementează principiile acitivităţii economice

                                  Codul Comercial – reglementarea de bază a activităţii comerciale, are n vedere  instituţiile fundamentale ale dreptului comercial (fapte de comerţ, obligaţii comerciale, comercianţi)

                                  Legile comerciale speciale: deoarece nu tot dreptul comercial se găseşte n codul comercial

                                  Legile comerciale generale: legea 31/90, legea 26/0 (registrul comerţului), legea 11/90, legea cambiei şi biletului la ordin, legea cecului

                                  Decrete legi: legea 54/90 – organizarea, desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative

                                  Hotărrile şi ordonanţele de guvern: ordonanţa 21/92 – privind protecşia consumatorului

                                  Normele, regulamentele şi ordinele adopatate de organele competente

                                  Codul Civil (izvor susidiar - completează)

   

   

 • Izvoare interpretative: au rolul de a ajuta interpretarea voinţei manifestate n raporturile comerciale
 •                                 Uzurile comerciale, uzanţele (cutuma n dreptul civil)

                                  Doctrina comercială

                                  Practica judecătorească (jurism prudenţa).

   

   

   

   

   

  CURS 2

   

   

  Uzul comercial: este o regulă de conduită născută din practica socială, folosită vreme ndelungată, respectată ca o normă juridică obligatorie.

   

                                  n dreptul comercial, uzurile comerciale nu sunt izvoare normative; ele au rol important n sensul lămuririi voinţei părţilor

                                  referiri la uzul comercial face Codul Civil n articolele 970, 980, 981

   

  Doctrina: nu este izvor de drept, dar este un instrument important de interpretare a legilor comerciale şi de aplicare a lor

   

  Practica judecătorească: tradiţional nu a fost recunoscută ca izvor de drept, dar soluţiile date de instanţele judecătoreşti contribuie la interpretarea legilor comerciale, fără a avea puterea precedentului (judecătoresc)

                                  un anumit rol n interpretarea legilor tinde să l dobndească deciziile curţilor de judecată.

   

   

  Principiile dreptului comercial

   

   

  1.      Autonomia de voinţă: - dreptul civil recunoaşte  libertatea contractuală – n interpretarea actelor juridice prevalează voinţa internă a contractanţilor, fundamentul fiind autonomia de voinţă.

                                  n dreptul comercial primează voinţa declarată, folosindu-se nscrisuri imprimate, contracte tip

   

  2.      Rolul aparinţii (?): - n dreptul comercial aparinţa este produsă de efecte juridice.

   

                                  n dreptul comercial necesitatea creditului determină o recunoaştere mult mai largă a efectelor aparinţii, prin sacrificarea realităţii; exemple: titlurile comerciale de valoare, cambia pentru care legea impune anumite condiţii de formă foarte riguroase pentru valabilitatea titlului

   

   

  3.      Ordinea publică: - n dpretul civil libertatea contractuală este ţărmuită (?) de normele privind ordinea publică

   

            * n dreptul comercial, ordinea publică ca limită a libertăţii contractuale cuprinde  domenii mai largi (exemplu: contractul judecătoresc al constituirii societăţii comerciale verifică condiţiile cerute pentru desfăşurarea activităţii comerciale)

   

  Principii specifice dreptului comercial recunoscute de doctrină:

   

  1.      n comerţ actele juridice sunt cu titlu oneros;

  2.      n comerţ ntotdeauna banii sunt  fructifuri (?);

  3.      n contractele comerciale, n caz de dubiu, se aplică reglementările ce favorizează circulaţia;

  4.      contractarea n favoarea celui de-al treilea este obişnuită.

   

   

   

  Faptele de comerţ

   

  Articolul 3 Codul Comercial: legea consideră că faptele de comerţ.............................

  Articolul 4 Codul Comercial: se consideră că faptele de comerţ, n afară de acestea (n afară de cele de la articolul 3), celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă, nu rezultă din nsuţi actul (?).

  Articolul 56 Codul Comercial: dacă un act este comercial numai pentru una dintre părţi, toţi contractanţii sunt supuşi legiii comerciale cu excepţia dispoziţiilor privitoare la persoana chiar a comerciantului şi n cazurile n care legea ar dispune altfel.

   

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica