referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Rolul mijloacelor de invatamant in procesul instructiv - educativ

Categoria: Referat Psihologie

Descriere:

Alături de metodologia didactică, mijloacele de învăţământ reprezintă o subdiviziune a tehnologiei instruirii ÅŸi autoinstruirii – un proces complex, care vizează toate etapele procesului de învăţământ, urmărind legăturile stabilite între acestea: proiectare, realizare, (auto)evaluare, (auto)reglare...

Varianta Printabila 


1 ROLUL MIJLOACELOR DE NVĂŢĂMNT N
PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV    Alături de metodologia didactică, mijloacele de nvăţămnt reprezintă o subdiviziune a tehnologiei instruirii şi autoinstruirii – un proces complex, care vizează toate etapele procesului de nvăţămnt, urmărind legăturile stabilite ntre acestea: proiectare, realizare, (auto)evaluare, (auto)reglare.
    Sintagma „mijloace de nvăţămnt” se referă la ansamblul materialelor naturale - obiecte din realitatea nconjurătoare n forma lor naturală: minerale, plante, animale, aparate, instalaţii etc. sau realizate intenţionat : modele, planşe, hărţi, manuale, cărţi, fişe de lucru, chestionare, teste, portofolii, jocuri didactice, care sprijină atingerea obiectivelor activităţii instructiv – educative. De asemenea, sintagma  „mijloace de nvăţămnt” include ansamblul cerinţelor pedagogice de selectare şi integrarea lor n strategiile didactice, n viziune sistemică şi de valorificare eficientă n procesul instructiv – educativ.
Valenţele psihopedagogice ale mijloacelor de nvăţămnt se referă la faptul că ele    
-    asigură caracterul intuitiv, concret – senzorial, şi sugestiv al activităţii de nvăţare;
-    asigură transmiterea  şi nsuşirea de informaţii bogate, bine selectate şi prelucrate din punct de vedere didactic;
Mijloacele de nvăţămnt dobndesc valoare de instrumente pedagogice – se interpun ntre logica ştiinţei şi logica elevului, nlesnesc şi optimizează comunicarea ntre profesor – elev şi interacţiunile care se stabilesc n clasă.
Dezvoltarea ansamblului mijloacelor de nvăţămnt, valorificarea lor eficientă n activităţile didactice şi soluţionarea unor probleme practice ale instrucţiei şi educaţiei, au demonstrat şi demonstrează că activitatea didactică nu se restrnge la transmiterea verbală a cunoştinţelor şi că limbajul verbal nu constituie unicul instrument de predare al cunoştinţelor. n funcţie de caracteristicile situaţiei de instruire se utilizează mijloacele de nvăţămnt ale căror funcţii şi virtuţi le fac eficiente n contextul educaţional respectiv.
Cele mai importante funcţii pedagogice sunt:
    Funcţia stimulativă – dezvoltarea motivaţiei interne a elevilor pentru studiu, n trezirea curiozităţii şi a dorinţei de cunoaştere;
    Funcţia formativă – este asigurată de contribuţia lor la exersarea şi dezvoltarea gndirii şi a operaţiilor acestora: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea etc;
    Funcţia informativă – este datorată faptului că mijloacele de nvăţămnt oferă n mod direct, un volum de informaţii despre diferite obiecte, fenomene, procese, evenimente;
    Funcţia ilustrativă şi demonstrativă – este exercitată atunci cnd mijloacele de nvăţămnt sunt valorificate ca material demonstrativ, ca substitute ale realităţii, nsoţind explicaţiile profesorului;
    Funcţia de investigare experimentală şi de formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi practice – este asigurată n contextele educaţionale cu caracter experimental, n care elevii şi formează şi exersează priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice;
    Funcţia ergonomică – este funcţia de raţionalizare a eforturilor profesorilor şi elevilor n timpul activităţilor de predare – nvăţare, respectiv: de reducere a ponderii acţiunilor repetitive, rutiniere, de eficientizare a acţiunii de organizare şi ghidare a activităţilor elevilor;
    Funcţia substitutivă – este asigurată de facilităţile pe care le oferă unele mijloace de nvăţămnt, care permit realizarea nvăţămntului la distanţă (de exemplu televiziunea, computerele, reţele de calculatoare, Internet);
    Funcţia de evaluare – este datorată faptului că unele mijloace de nvăţămnt pot servi la verificarea şi evaluarea nivelului de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, competenţe ale elevilor;
    Funcţia estetică – este asigurată n contextele educaţionale n care elevii receptează, nţeleg şi evaluează frumosul, respectiv valori cultural – artistice, morale, sociale;
    Funcţia de orientare a intereselor elevilor – este realizată n secvenţele n care mijloacele de nvăţămnt le oferă acestora informaţii n legătură cu anumite profesiuni şi status-uri, imagini, comentarii.
Pornind de la particularităţile de vrstă şi individuale ale elevilor şi de la caracteristicile situaţiei de instruire, profesorul proiectează şi organizează secvenţe de instruire care să contribuie ntr-o măsură ct mai mare şi ct mai eficient la formarea şi informarea elevilor, recurgnd la mijloace de nvăţămnt pe care le consideră cele mai adecvate şi mai eficiente.
După Constantin Cucoş, mijloacele de nvăţămnt sunt mpărţite n două mari categorii:
    Mijloace de nvăţămnt ce cuprind mesaj didactic;
    Mijloace de nvăţămnt care facilitează transmiterea mesajelor didactice;
Indiferent de clasificarea acestora, mijloacele de nvăţămnt se dovedesc a fi utile n măsura n care sunt integrate mecanic n contextul lecţiilor. Ele nu pot nlocui niciodată actul de predare – nvăţare, iar folosirea lor prezintă avantaje şi dezavantaje ce trebuie conştientizate de fiecare cadru didactic.
n prima categorie de mijloace de nvăţămnt , cele ce cuprind mesaj didactic, se pot include următoarele mijloace:
•    Obiecte naturale, originale : - animale vii sau conservate
                                                          - ierbare
 - insectare
 - diorame
 - acvarii
•    Obiecte substitutive, funcţionale şi acţionale :
-    machete
                                                         - mulaje
                                                         - modele
•    Suporturi figurative şi grafice:
                                                   - hărţi
                                                         - planşe iconice
                                                         - albume fotografice
                                                         - panouri
•    Mijloace simbolico – raţionale :
                                                   - tabele cu formule
                                                   - planşe cu litere
                                                   - cuvinte
                                                   - scheme structurale sau funcţionale
•    Mijloace tehnice audio – vizuale:
                                                  - diapozitive
                                                  - filme
                                                  - discuri
                                                  - benzi audio
                                                  - benzi video
Printre mijloacele de nvăţămnt care favorizează transmiterea de informaţii didactice se pot enumera următoarele:
•    Instrumente, aparate şi instalaţii de laborator
•    Echipamente tehnice pentru ateliere
•    Instrumente muzicale şi aparate sportive
•    Maşini de instruit şi calculatoare electronice
•    Jocuri didactice
•    Simulatoare didactice
•    Instalaţii pentru laboratoare fonice
Mijloacele de nvăţămnt se dovedesc a fi utile n măsura n care sunt integrate organic n contextul lecţiilor şi li se imprimă o finalitate pedagogică.
Eficienţa utilizării mijloacelor de nvăţămnt ţine de inspiraţia şi experienţa didactică a profesorului n a alege şi a –şi sprijini discursul pe un suport tehnic.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica