referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Evidenta electrica - atestat

Categoria: Referat Informatica

Descriere:

ÅŸtergerea unei înregistrări este de 2 feluri:
ÅŸtergerea logică care presupune marcarea unora sau mai multor înregistrări pentru ÅŸtergere . Åžtergerea logică se realizează cu comanda:
DELETE [domeniu]...

Varianta Printabila 


1 Gr. Şc. `` Al. I. Cuza ``
  Slobozia , Ialomiţa
 


Profesor ndrumător                         Elev
    Minoiu Alina                          Ţurlan Virginia Ionela
                                     Cls. a- XII -C

                        -2007-
                NOŢIUNI
                    INTRODUCTIVE
    
    O bază de date reprezintă o colecţie de fişiere referitoare la o anumită temă sau la un anumit domeniu.Datele din acestă structură sunt persistente (sunt stocate in memoria externă).
    Un sistem de gestiune a bazelor de date SGBD reprezintă un pachet de programe care are ca scop prelucrarea bazelor de date.         
Limbajul FoxPro este un sistem de gestiune a bazelor de date de model raţional.
Informaţiile dintr-o tabelă pe care le putem utiliza n limbajul FoxPro sunt:
1 . adăugarea de noi nregistrări care este de mai mute feluri:
    adăugare la sfrşit care adaugă o nregistrare necompletată după        ultima nregistrare din baza de date şi are următoarea structură :
APPEND [BLANK]
    adăugarea n interior sau inserarea care realizează inserarea unei noi nregistrări vide după o nregistrare dată,iar dacă apare optiunea BEFORE se inserează naintea acestei nregistrări . Şi are următoarea structură:
INSERT [BEFORE][BLANK]
 2 . modificarea informaţiei nlocuieşte cmpul cu expresia scrisă după aceasta sau cmpurile cu expresia respectivă , respectnd condiţia impusă prin domeniu şi are următoarea structură:
REPLACE camp1 WITH exp.1,camp2 WITH exp.2,...[domeniu]
 3 . ştergerea unei nregistrări este de 2 feluri:
    ştergerea logică care presupune marcarea unora sau mai multor nregistrări pentru ştergere . Ştergerea logică se realizează cu  comanda:
DELETE [domeniu]
    ştergerea fizică care reprezintă eliminarea permanentă  a                                        
nregistrărilor din baza de date si are următoarele comenzii:
    PACK care realizează ştergerea nregistrărilor marcate prin comanda DELETE
    RECALL [DOMENIU]
    ZAP care realizează ştergerea tuturor nregistrărilor din baza de date.

    PREZENTAREA APLICAŢIEI

Această aplicaţie se ocupă cu gestiunea clienţilor unei firme de distribuţie a energiei electrice.                                                                  
Programul foloseşte doua baze de date pentru a reţine totalul clienţilor (BAC.DBF) şi date privind facturarea (EVIDENŢA.DBF).
    
n acest scop se foloseste o baza de date ’’BAC.DBF’’ care are următoarea structură:
NUME               C                   10
PRENUME               C                   15
ADRESA               C                   50
NR_CONTRA               N                   10
TIP_ABONAM               C                   22
PRET_UNIT               N                   6
COD_CLIENT               N                   10
SER_CONTOR               N                   10
          
      Baza de date ’’BAC.DBF’’ cuprinde următorele informaţii despre un client care are următoarele semnificaţii :
♦Nume reprezintă ’’NUME’’ n baza de date şi reţine numele clientului;
♦Prenume reprezintă ’’PRENUME’’ n baza de date şi reţine prenumele clientului;
♦Adresa reprezintă ’’ADRESA’’ n baza de date şi reţine locul unde poate fi gasit clientul;
♦Număr contract reprezintă ’’NR_CONTRA’’n baza de date şi reţine numărul contractului ncheiat ntre firmă şi client;
♦Tip abonament reprezintă ’’ TIP_ABONAM’’ n baza de date şi poate fi de mai multe feluri:social,standard,monom,monom jt cu rezervare şi este ales de client in funcţie de ce fel de abonament doreşte;
♦Cod client reprezintă ’’COD_CLIENT’’n baza de date şi se asociază fiecărui client cu cod numeric pentru a fi mai uşor de identificat;
♦Serie contor reprezintă ’’SER_CONTOR’’ n baza de date şi este repartizat pentru un anumit apartament.
 


         A doua bază de date (’’EVIDENŢA.DBF’’)  are următoarea structură :
SER_CONTOR                 N                     10
DATA_EMIT                 D                     8
DATA_SCAD                 D                     8
INDEX_VECHI                 N                     10
INDEX_NOU                 N                     10
CANTITATE                 N                      5
CONSUM_MED                 N                      5  
VAL_F_TVA                 N                      5
TVA                 N                     10
TOTAL                 N                     10
NR_FACTURA                 N                      10
    
 1 Baza de date ’’EVIDENŢA.DBF’’ cuprinde următoarele  informaţii:
♦Serie contor reprezintă ’’SER_CONTOR’’ n baza de date şi este repartizat pentru un anumit apartament;
♦Data emiterii reprezintă ’’DATA_EMIT’’ n baza de date şi reţine data curentă a facturii;
♦Data scadentă reprezintă ’’DATA_SCAD’’ n baza de date şi reţine data precedentă a facturii;
♦Index vechi reprezintă ’’INDEX_VECHI’’ n baza de date şi reţine indexul din luna precedentă;
♦Index nou reprezintă ’’INDEX_NOU’’ n baza de date şi reţine indexul din luna curentă;
♦Cantitate reprezintă ’’CANTITATE’’ n baza de date şi reţine diferenţa dintre indexul nou şi indexul vechi şi reprezintă kilowatti consumaţi n perioada facturată;
♦Consum mediu reprezintă ’’CONSUM_MED’’ n baza de date şi reţine media cantităţii lunare pentru un client;
♦Valoare fără TVA reprezintă ’’VAL_F_TVA’’ n baza de date şi reţine valoarea totala a facturii fară a adăuga TVA;
♦TVA reprezinta ’’TVA’’ n baza de date şi reţine procentul TVA;
♦Total reprezintă ’’TOTAL’’ n baza de date şi reţine totalul de plată a  facturii;
♦Număr factură reprezintă ’’NR_FACTURA’’ n baza de date şi reţine numărul de nregistrare al facturii.

        
 Programul este structurat n 4 mari meniuri principale :
ACTUALIZARE    FACTURARE    INFORMATII_
STATISTICE    IEŞIRE
AD_CLIENTI        AFIS_CLIENTI    IN FOX
ST_CLIENTI        CLIENTI-FACTURA_MARE    IN DOS
MOD_CLIENTI        TOTAL_FACTURA
DIN_LUNA    
CONSUM_MEDIU_
LUNA    
 
         ACTUALIZARE
    n realizare atestatului au fost folosite următoarele procedurii care sunt activate prin apelare dintr-un meniu .

    1 . PROCEDURA DE ADĂUGARE este reţinută n baza de date ’’AD_CLIENTI’’ cu ajutorul căreia poate fi adăugat un nou client din baza de date.
     Subprogramul ’’AD_CLIENTI’’ se utilizează atunci cnd o persoană doreşte sa şi facă un abonament.
     Pentru realizare procedurii de adăugare au fost necesari următorii paşi:
-    s-au citit datele despre un angajat;
-    prin afişarea mesajului ’’Doriti să adăugaţi persoana citită D/N’’ se verifică dacă datele introduse sunt corecte;
-    s-a folosit comanda APPEND[BLANK] care adaugă o nregistrare necompletată din baza de date;
-    s-au nlocuit cmpurile din baza de date cu valorile citite;
-    s-a afişat un mesaj ’’ Adăugare a fost efectuată’’;
-    dacă nu au fost corecte datele se renunţă la adăugare;
        
         2 . PROCEDURA DE ŞTERGERE  este apelată prin meniul ’’ST_CLIENTI’’ cu ajutorul căreia poate fi şters un client.
       Acest subprobram se utilizeaza atunci cnd o persoană vrea să se debranşeze de la energia electrică .
       Pentru realizarea procedurii de ştergere au fost necesari următori paşi :
-    s-au citit datele după care poate fi şters un anumit client;
-    s-a căutat un anumit client n baza de date folosind comanda ’’LOCATE ’’ ;
-    prin afişarea mesajului ’’Doriti sa stergeţi D/N’’ se verifice dacă datele introduse sunt corecte;
-    s-a folosit comanda ’’DELETE’’;
-    s-a folosit comanda ’’PACK’’,care şterge toate nregistrările marcate prin comanda ’’DELETE’’;

3 . PROCEDURA DE MODIFICARE este reţinută n baza de
date ’’MOD_CLIENTI’’ cu ajutorul căreia se pot modifica anumite date ale unui client .
          Acest subprogram se utilizeaza atunci atunci cnd un client doreşte sa şi schimbe tipul abonamentului si preţul.
          Pentru realizarea procedurii de modificare au fost folosiţi urmatorii paşi:
-    s-au citit datele după care se poate gasi un client;
-    s-a căutat un client dupa datele citite cu ’’LOCATE FOR’’;
-    după ce a fost găsit clientul,s-au citit datele din baza de date care pot fi modificate şi apoi s-au nlocuit cu valorile citite;
-    s-a folosit ’’DISPLAY’’ care afişează ecran cu ecran;
-    persoana dacă nu a fost găsită se afişează un mesaj ’’Persoana nu a fost găsită’’;

INFORMAŢII STATISTICE

           4 . PROCEDURA DE AFIŞARE  este reţinută n baza de date ’’AFIS_CLIENTI’’ cu ajutorul căreia se afişează un client.
         Pentru realizarea procedurii de afişare au fost folosiţi următori paşi:
-    s-a folosit comanda ’’DISPLAY’’ pentru a afişa toate nregistrările din baza de date;
           
           5 . PROCEDURA DE FACTURARE este reţinută n baza de date ’’CLIENTI_FACTURA_MARE’’ cu ajutorul căreia se calculează clientul cu cea mai mare factură.
          Acest subprogram se utilizează pentru a determina ce client are factura cea mai mare.
          Pentru a realiza procedura de facturare au fost necesari urmatorii paşi:
-    s-a folosit comanda ’’CALCULATE MAX’’ pentru a calcula factura cea mai mare;
-    s-a folosit comanda ’’LIST FOR’’ pentru a afişa factura cea mai mare;

 6 . PROCEDURA DE CALCULARE este reţinută n baza de date ’’TOTAL_FACTURA_DIN_LUNA’’ cu ajutorul căreia se calculeaza totalul facturii dintr-o lună a unui client.
      Acest subprogram se utilizează pentru a determina totalul unei facturi dintr-o lună.
      Pentru a realiza procedura de calculare au fost necesar urmatorii paşi:
-    s-a calculat totalul facturii cu ajutorul comenzii ’’SUM’’;
-    s-a afişat totalul facturii dintr-o luna;

           7 . PROCEDURA DE CONSUMARE este reţinută n baza de date ’’CONSUM_MEDIU_LUNA’’ cu ajutorul căreia se calculează consumul mediu de kilowatti al unui client dintr-o luna.
          Acest subprogram se utilizează pentru a determina consumul mediu dintr-o lună.
          Pentru a realiza procedura de calculare a consumului mediu  s-au folosit urmatorii paşi:
-    s-a calculat cantitatea medie de kilowatti consumaţi dintr-o lună cu ajutorul comenzii ’’CALCULATE AVG’’;
-    s-a afişat valoarea citită;
                 
                    IEŞIRE

 Ieşirea realizeaza ieşirea din aplicaţie.
      La activarea opţiunii FOX se realizează ieşirea din aplicaţie,rămnnd nsă n meniul FoxPro.
     La activarea opţiunii DOS se realizează ieşirea din aplicaţie şi din programul FoxPro.

    EXPERIENŢA ACESTUI PROIECT

    Eu am ales tema acestui atestat ’’EVIDENŢA ELECTRICĂ’’ pentru că aş dori pe viitor să mă angajez ntr-o firmă unde să pot lucra cu publicul şi astfel cred că totul mi va fi mult mai uşor.
    

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica