referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Turbo Pascal - Tipuri de date

Categoria: Referat Informatica

Descriere:

Valorile tipului Char (caracter) sînt cele 256 de caractere ASCII – set extins, numerotate de la 0 la 255. Tipul Char este ordinal. În memorie se reprezintă pe un octet. ...

Varianta Printabila 


1


Proceduri destinate gestiunii generatorului de sunet
şi a intensităţii video


Procedura Sound


Procedura Sound asigură pornirea generatorului de sunet cu o frecvenţă dată. Frecvenţa reprezintă numărul de oscilaţii generate ntr-o secundă. Procedura se defineşte astfel :
Sound(Hz);
Hz – reprezintă frecvenţa sunetului exprimată n Hertzi.

Frecvenţa notelor muzicale
Octave    Do    Do#    Re    Re#    Mi    Fa    Fa#    Sol    Sol#    La    La#    Si
1    65    69    73    78    82    87    92    98    104    110    116    123
2    135    139    147    156    165    175    185    196    208    220    233    247
Do major    262    278    294    312    330    350    370    392    416    440    466    494
4    524    556    588    624    660    700    740    784    832    880    932    988
5    1048    1112    1176    1248    1320    1400    1480    1568    1664    1760    1864    1976
6    2096    2224    2352    2496    2640    2800    2960    3136    3328    3520    3728    3952
7    4192    4448    4704    4992    5280    5600    5920    6272    6656    7040    7456    7904

Procedura NoSound


Procedura NoSound decuplează generatorul de sunet. Dacă o procedură Sound nu este urmată, după procedura Delay de o procedură NoSound, atunci sunetul continuă, chiar dacă am părăsit mediul Pascal. Ea se defineşte prin :
NoSound;

Procedura Delay


Procedura Delay defineşte intervalul de timp destinat funcţionării generatorului de sunet. Folosită independent de procedurile Sound şi NoSound, stabileşte o pauză exprimată n milisecunde. O secundă este egală cu o mie de milisecunde. Deci 500 milisecunde reprezintă o jumătate de secundă. Combinate, cele trei proceduri pot produce un sunet cu o anumită durată de timp.

Program Prg_0012_Sound_Delay_NoSound;

Uses Crt;
Begin
TextBackGround(Blue);ClrScr;                     {Fond albastru, Sterg ecran}
TextColor(Yellow);                               {Scris galben}
GoToXY(33,5);Write('Gama Do Major');
GoToXY(39,7);Write('Do');Sound(262);Delay(500); {Se  emit  sunete  cu }
GoToXY(39,8);Write('Re');Sound(294);Delay(500); { frecvenţa scrisa  n }
GoToXY(39,9);Write('Mi');Sound(330);Delay(500);     {paranteza procedurii }
GoToXY(39,10);Write('Fa');Sound(350);Delay(500); {Sound şi  cu  durata }
GoToXY(39,11);Write('Sol');Sound(392);Delay(500);{de  500  milisecunde }
GoToXY(39,12);Write('La');Sound(440);Delay(500); {scrisă n  paranteza }
GoToXY(39,13);Write('Si');Sound(494);Delay(500);     {procedurii  Delay    }
GoToXY(39,14);Write('Do');Sound(524);Delay(500);
GoToXY(34,16);Write(#7'Turbo Pascal'#7);        {Se emit 2 sunete datorită
                                                                 caracterului special #7 şi
                                                                 se afisează textul dintre
                                                                 apostroafe}
NoSound;                                                    {Se opreste generatorul
                                                                 de sunet}
ReadLn;                                                         {Se aşteaptă apăsarea unei
                                                                 taste}
End.


Program Prg_0013_Afisare_precisa_a_numerelor;

Uses Crt;
Const
A=15;B=5;C=3;                           {Se asociază numerele intregi}
D=3.14;E=1.73;F=5.225;                  {Se asociază numerele reale}

Begin                                          {nceputul programului}
TextBackGround(Blue);ClrScr;       {Fond albastru, Şterg ecranul}
TextColor(Yellow);                          {Culoarea scrisului galbenă}
Sound(294);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(330);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(350);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(392);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(440);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(494);Delay(100);    {            Se emit sunete}
Sound(524);Delay(100);    {            Se emit sunete}
NoSound;                                       {Se opreste generatorul de sunet}

GoToXY(27,5);Write('Afişare precisă a numerelor’);
GoToXY(27,6);Write('===========================');
GoToXY(35,8);Write(A*A:5);             {Se trimite cursorul in coloana 35}
GoToXY(35,9);Write(A*B:5);             {dupa care, datorita parametrului 5}
GoToXY(35,10);Write(A*A*B*C:5);   {din instructiunea 'Write', cursorul}
                                                           {este deplasat 5 coloane spre dreapta}
                                               {şi apoi numărul este afişat de la}
                                               {dreapta spre stnga}


GoToXY(37,12);Write(D*E:7:3);            {Explicatia este ca mai sus, doar că }
GoToXY(37,13);Write(D*D*E:7:3);        {ne deplasam 7 coloane şi afisarea se}
GoToXY(37,14);Write(D*D*E*E*F*F:7:3);  {face cu 3 zecimale}
ReadKey;                                       {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
GoToXY(37,15);Write(D*D*E*E*F*F:7:3);  {Se tipăreşte ncă odată ultimul rnd}
ReadKey;                                       {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
GoToXY(40,15);Write(',');                      {Se tipăreşte semnul virgulă peste
                                                    punctul zecimal}
                                                   {Se aşteaptă apăsarea unei taste}
ReadKey;
End.


Program Prg_0014_Proceduri_intensitate_video;

Uses Crt;

Begin
TextBackGround(Black);ClrScr;

TextBackGround(Blue);
TextColor(Yellow);
GoToXY(1,1);LowVideo;Write('LowVideo');
ReadKey;


TextBackGround(Blue);
TextColor(Yellow);
GoToXY(1,3);NormVideo;Write('NormVideo');
ReadKey;


TextBackGround(Blue);
TextColor(Yellow);
GoToXY(1,5);HighVideo;Write('HighVideo');
ReadKey;

TextBackGround(Black);ClrScr;
ReadKey;
End.


Tipuri de date


n Turbo Pascal există următoarele clase de tipuri :
    Ordinal
    Real
    Mulţime
    Fişier
    Reper
    Şir de caractere
    Tablou
    Articol
    Procedură / funcţie
    Obiect

Tipurile ordinale reprezintă mulţimi finite şi ordonate de valori. Se poate face referire la numărul de ordine al unei valori cu funcţia Ord, se poate specifica elementul succesor cu funcţia Succ, respectiv elementul predecesor cu funcţia Pred al unui element dat.
Tipurile ordinale snt :
    Tipuri logice
    Caracter
    De enumerare
    Tipuri ntregi
    Tipuri interval
Prin tip simplu se nţelege fie un tip ordinal, fie un tip real.
Prin tip compus se nţelege tipul şir de caractere, tablou, articol sau obiect.

Tipuri logice


n Turbo Pascal snt definite trei tipuri logice : Boolean, WordBool şi LongBool. Valorile de tip Boolean snt reprezentate n memorie pe un octet, cele de tip WordBool pe doi octeţi (cuvnt), iar cele de tip LongBool pe patru octeţi (cuvnt dublu). Ultimele două tipuri au fost introduse n vederea asigurării compatibilităţii programelor Pascal cu programele destinate aplicaţiilor care se execută sub Windows.
Valorile tipului logic snt desemnate de constantele predefinite False (Fals) şi True (Adevărat). n memorie constanta False se reprezintă cu 0 (zero), iar constanta True prin 1 (unu). Tipul logic este ordinal. Ordinul lui False este 0, iar ordinul lui True este 1. Succesorul lui False este True, predecesorul lui True este False şi are loc relaţia :
ord(False)<ord(True)
Operaţiile care se pot face cu valorile tipului logic snt :

    And
-    conjuncţie logică (şi logic);
-    operator binar;
-    x and y, este True dacă şi numai dacă att x ct şi y au valoarea True.

    Or
-    disjuncţie logică (sau logic);
-    operator binar;
-    x or y este False dacă şi numai dacă att x ct şi y au valoarea False.

    Xor
-    sau exclusiv;
-    operator binar;
-    x xor y este True dacă şi numai dacă unul din operanzi este True şi celălalt este  False.

    Not
-    negaţie logică;
-    operator unar;
-    not x este True dacă şi numai dacă x este False.

Exemplu :

Program logica;

Var x,y,u,v:boolean;

Begin
    {…}
    x:=true;y:=false;
    u:=(not x) and y;
    v:=x or y;
    {…}
    u:= 2=1 {Valoarea lui u este False}
    v:= 2>1 {Valoarea lui v este True}
    {…}
End.

Tipul caracter


Valorile tipului Char (caracter) snt cele 256 de caractere ASCII – set extins, numerotate de la 0 la 255. Tipul Char este ordinal. n memorie se reprezintă pe un octet.
Valoarea acestui tip se poate scrie n diferite moduri :
    Caracter imprimabil cuprins ntre apostroafe, de exemplu ‘a’.
    Un număr de la 0 la 255, precedat de caracterul # (simbol numeric). Numărul poate fi scris n zecimal (#65 este codul caracterului A) sau n hexazecimal (#$30 este codul cifrei zero).
    Un caracter precedat de caracterul ^, pentru exprimarea caracterelor de control de la 0 la 31, de exemplu ^A (valoarea ASCII 01).

Funcţiile predefinite Ord şi Chr permit realizarea corespondenţei ntre setul de caractere ASCII – extins şi numerele ordinale ale caracterelor setului.
Astfel funcţia Ord(c) returnează rangul caracterului c n mulţimea ordonată a setului de caractere iar funcţia Chr(i) returnează valoarea caracterului de rangul i. Funcţiile Ord şi Chr snt inverse şi snt adevărate următoarele relaţii :
Chr(Ord(c))=c şi Ord(Chr(i))=i
Asupra valorilor de tip Char snt permise operaţiile relaţionale. Fie v1 şi v2 două valori de tip Char, iar r una din relaţiile <, <=, =, >=, >, <>. Rezultatul operaţiei : v1  r  v2 este de tip logic. Acest rezultat este True, dacă şi numai dacă operaţia relaţională :
Ord(v1)  r  Ord(v2)
furnizează rezultatul True.

Program Prg_0015_Functiile_Chr_şi_Ord;

Uses Crt;
Const A=65;B=66;                           {Constantele A şi B}

Begin
ClrScr;                                        {Sterge ecranul}
WriteLn('Functia Chr');WriteLn;     {Afişează textul dintre apostroafe}
WriteLn('65 = ',Chr(65));               {Afiseaza '65 = ' şi caracterul echivalent}
WriteLn('66 = ',Chr(66));               {Afişează '66 = ' şi caracterul echivalent}
WriteLn('67 = ',Chr(67));               {Afişează '67 = ' şi caracterul echivalent}

WriteLn;WriteLn('Functia Ord');      {Afişează textul dintre apostroafe}
WriteLn(Ord(Chr(65))<Ord(Chr(66)));    {Evaluează relaţia şi afişează True}
WriteLn(Ord(A)>Ord(B));                {Evaluează mărimea constantelor -False}
WriteLn(Ord(Chr(A))<Ord(Chr(B)));  {Evaluează mărimea ordinelor - True}
ReadKey;                               {Aşteaptă apăsarea unei taste}
End.

Programele Prg_0016 afişează setul de caractere al PC-ului, nsoţit de codurile caracterelor iar Prg_0017 afişează o selecţie din setul de caractere, adică caracterele romăneşti şi  caracterele pentru chenarul dublu. Caracterele cu codul pnă la 31 şi semnul apostrof (‘) au fost introduse folosind afişarea cu #. Caracterele de la 32 la 255, inclusiv cele pentru chenar, au fost introduse prin apăsarea tastei Alt + codul caracterului. O altă modalitate de tipărire a datelor pe ecranul monitorului sau la imprimantă, este dată n programul Prg_0018.
Program Prg_0018_Afisare_cu_Chr;

Uses Crt;

Begin
TextBackGround(1);TextColor(14);ClrScr;
WriteLn(Chr(201),Chr(205),Chr(205),Chr(205),Chr(205),Chr(187));
WriteLn(Chr(186),Chr(32),Chr(65),Chr(66),Chr(32),Chr(186));
WriteLn(Chr(200),Chr(205),Chr(205),Chr(205),Chr(205),Chr(188));

ReadKey;
End.

n acest program s-a folosit afişarea prin coduri de control, folosind funcţia Chr care afişează caracterul al cărui cod se află ntre paranteze.

Tipuri ntregi


Mulţimea valorilor tipurilor ntregi este o submulţime a numerelor ntregi. Există cinci tipuri de ntregi : integer, word, shortint, byte şi  longint. Domeniul de valori şi numărul de octeţi necesari pentru reprezentare depind de tipul utilizat.

Tip    Domeniu de valori    Octeţi
Integer    - 215 … 215     - 32768 … 32767    2
Word      0    … 216 - 1              0 … 65535    2
Shortint    - 27  … 27   - 1    - 128 … 127    1
Byte      0   … 28   - 1          0 … 255    1
Longint    - 231 … 231 - 1    -2.147.483.648 … 2.147.483.647    4

Prin constanta predefinită MaxInt se nţelege valoarea ntreagă 32767, adică valoarea maximă reprezentată pe 16 biţi, cu semn. Tipul ntreg este ordinal. Succesorul lui x este x+1. Predecesorul lui x este x-1. Ordinul ntregului x este egal cu x. Operaţiile care se pot face cu valorile tipului ntreg, snt următoarele :
    +            adunare
    -            scădere sau schimbare de semn
    Div        mpărţire ntreagă
A Div B returnează ctul mpărţirii ntregi ntre A şi B
Rezultatul este de tip ntreg.
    Mod        restul mpărţirii ntregi.
A Mod B returnează restul mpărţirii ntregi a lui A cu B
Rezultatul este de tip ntreg.
    /            mpărţire reală
A / B returnează ctul mpărţirii lui A la B
Rezultatul este de tip real.
    And        şi aritmetic
A And B returnează o valoare ntreagă.
Rezultatul se obţine prin efectuarea conjuncţiei ntre biţii corespunzători ai lui A cu B.
    Or            sau aritmetic
A or B returnează o valoare ntreagă
Rezultatul se obţine prin efectuarea disjuncţiei ntre biţii corespunzători ai lui A şi B.
    Xor        Sau exclusiv aritmetic
A Xor B returnează o valoare ntreagă
Rezultatul se obţine prin efectuarea operaţiei sau exclusiv ntre biţii corespunzători  ai lui A şi B.
    Shl        deplasare la stnga
A Shl B returnează o valoare ntreagă care se obţine prin deplasarea la stnga, a lui A de B ori.
    Shr        deplasare la dreapta
A Shr B returnează o valoare ntreagă care se obţine prin deplasarea la dreapta, a lui A de B ori.
    Not        negaţie aritmetică
Operator unar cu rezultat ntreg
Not A se obţine prin efectuarea operaţiei de negare asupra fiecărui bit al lui A.

Asupra valorilor de tip ntreg snt permise următoarele operaţii relaţionale :
    <=        mai mic sau egal cu
    <        mai mic
    =        egal
    >        mai mare
    >=        mai mare sau egal cu
    <>        diferit

Rezultatul operaţiei v1 r v2 este de tip logic, unde r este o operaţie relaţională, iar v1 şi v2 snt două valori ntregi. Acest rezultat este adevărat, dacă şi numai dacă Ord(v1) r Ord(v2) este True.
Regulile referitoare la operaţiile aritmetice care utilizează operatori ntregi snt următoarele :
1.    Tipul unei constante ntregi se deduce din valoarea ei. Se alege acel tip predefinit, care are domeniul cel mai restrns, dar care include valoarea respectivă.
2.    La un operator binar, adică un operator care are doi operanzi, mai nti operatorii snt convertiţi n tipul lor comun şi apoi se efectuează operaţia. Prin tipul comun se nţelege acel tip predefinit, care are domeniul cel mai restrns dar care include toate valorile posibile ale celor două tipuri. De exemplu, tipul comun al unui integer şi al unui byte este integer, tipul comun al unui integer şi al unui word este longint. Operaţia se efectuează cu precizia tipului comun, iar rezultatul este de tip comun.
3.    Expresia din membrul drept al unei instrucţiuni de atribuire este evaluată independent de dimensiunea sau tipul variabilei din membrul stng.
4.    Un operand de tip ShortInt este convertit ntr-un tip string intermediar naintea efectuării oricărei operaţii aritmetice.
5.    O valoare de tip ntreg poate fi convertită explicit ntr-un alt ntreg, folosind conversia de tip.

Program Prg_0019_Operaţii_aritmetice;
Uses Crt;
Var
A,B:LongInt;
C,D:Real;

Begin
TextBackGround(1);TextColor(14);ClrScr;{Fond albastru,scris galben,şterg ecran}
GoToXY(30,2);Write('Operaţii aritmetice');
GoToXY(1,23);Write(' Introduceţi A > B');
GoToXY(1,24);
Write(' Introduceţi valoarea lui A ');
ReadLn(A);                                 {Se citeşte valoarea lui A}
GoToXY(1,5);Write(' Valoarea lui A este ');
GoToXY(25,5);Write(A:5);              {Se afişează valoarea lui A}
GoToXY(1,24);ClrEol;                  {Se şterg caracterele pnă la sfrşitul liniei}
Write(' Introduceţi valoarea lui B ');
ReadLn(B);                                 {Se citeşte valoarea lui B}
GoToXY(1,23);ClrEol;                  {Se şterg caracterele pnă la sfrşitul liniei}
GoToXY(1,24);ClrEol;                  {Se şterg caracterele pnă la sfrşitul liniei}
GoToXY(1,6);Write(' Valoarea lui B este ');
GoToXY(25,6);Write(B:5);               {Se afişează valoarea lui B}

GoToXY(1,9);Write(' Adunarea    (A + B)');
GoToXY(1,10);Write(' A + B = ',A,' + ',B,' = ',A+B);

GoToXY(1,12);Write(' Scăderea    (A - B)');
GoToXY(1,13);Write(' A - B = ',A,' - ',B,' = ',A-B);

GoToXY(1,15);Write(' nmulţirea  (A * B)');
GoToXY(1,16);Write(' A * B = ',A,' * ',B,' = ',A*B);

GoToXY(1,18);Write(' mpărţirea ntreagă cu rest (A Div B şi A Mod B)');
GoToXY(1,19);Write(' A Div B = ',A,' Div ',B,' = ',A Div B,' Rest ',A Mod B);

GoToXY(1,21);Write(' mpărţirea reală cu zecimale (A / B)');
C:=A;D:=B;
GoToXY(1,22);Write(' A / B = ',A,' / ',B,' = ',C/D:5:3);

ReadKey;
End.

Program Prg_0020_Operaţii_logice_pentru_numere_ntregi;

Uses Crt;

Var
i,j,k,l,m,n,o,sl,sr:integer;

Begin
ClrScr;
WriteLn(' Operaţii logice pentru numere ntregi');
I:=291;
j:=255;
WriteLn(' i = ',i,' j = ',j);
k:=i And j;
WriteLn(' And = ',k);
l:=i Or j;
WriteLn(' Or  = ',l);
m:=i Xor j;
WriteLn(' Xor = ',m);
n:=52;
o:=Not n;
WriteLn(' Not = ',o);
sr:=3 shr 4;
WriteLn(' Shr = ',sr);
sl:=3 shl 4;
WriteLn(' Shl = ',sl);

ReadKey;
End.

Tipuri realeMulţimea valorilor tipului real este o submulţime a numerelor reale. n timp ce rezultatele operaţiilor asupra unor valori ntregi reproduc exact rezultatele, operaţiile asupra valorilor reale snt n general aproximative datorită erorilor de rotunjire. Se foloseşte un număr finit de cifre pentru reprezentarea unui număr real.
Există cinci tipuri reale : real, single, double, extended şi comp. Ultimele patru tipuri pot fi utilizate doar atunci cnd calculatorul este prevăzut cu coprocesorul matematic 80x87. Domeniul de valori, numărul de octeţi necesari pentru reprezentare şi numărul de cifre semnificative depind de tipul real utilizat, conform tabelului de mai jos.

Tip    Domeniul de valori    Octeţi    Cifre semnificative
Real    2.9E-39 … 1.7E38    6     1 – 12
Single    1.4E-45 … 3.4E38    4    8 – 8
Double    5.0E-324 … 1.7E308    8    15 – 16
Extended    3.3E-4932 … 1.1E4932    10    19 – 20
Comp    -2E63 + 1 … 2E63 – 1     8    19 – 20

La primele patru tipuri au fost specificate doar intervalele numerelor pozitive din domeniul de valori. Intervalele numerelor negative snt simetricele acestora. Deşi tipul Comp are numai valorintregi n intervalul [–263 + 1,263 – 1], aproximativ [–9.2E18 … 9.2E18], n calcule aceşti ntregi vor fi consideraţi ca şi cum ar fi numere reale fără zecimale.
Tipul real este singurul tip simplu care nu este de tip ordinal. Astfel, valorile reale nu au numere ordinale, deci o valoare reală nu are nici succesor, nici predecesor.
Pentru generarea operaţiilor de tip real, compilatorul foloseşte două modele, care pot fi selectate din meniul de opţiuni, comanda opţiunii de compilare, grupa prelucrare numerică.
Cu comutatorul 8087 / 80287 nepoziţionat (sau cu directiva {$N–}, valoare implicită), toate operaţiile cu numere reale snt efectuate prin apelarea unor subprograme de bibliotecă. Datorită vitezei şi lungimii codului, n acest model este admis numai tipul real, astfel folosirea tipurilor single, double, extended, comp va genera o eroare.
Cu comutatorul 8087 / 80287 poziţionat (sau cu directiva {$N+}), codul generat va conţine toate instrucţiunile coprocesorului numeric 80x87. n acest caz snt permise toate cele cinci tipuri reale, dar prezenţa coprocesorului 80x87 este obligatorie att la compilare, ct şi la execuţie.
Cu comutatorul Emulation poziţionat (sau cu directiva {$E+}), este posibilă emularea unui coprocesor numeric 80x87 inexistent. Astfel, dacă snt folosite simultan directivele {$N+} şi {$E+}, fişierul .EXE creat poate fi rulat pe orice calculator, indiferent de faptul dacă există sau nu un coprocesor numeric 80x87. Dacă coprocesorul este prezent, atunci programul l va utiliza efectiv, n caz contrar acest coprocesor va fi emulat, adică simulat pe cale soft.
Datorită faptului că tipul real nu este ordinal, variabilele reale nu pot fi folosite pentru a desemna :
    Un indice de tablou
    Un contor de ciclu pentru instrucţiunea For
    Un tip de bază pentru tipul Set (mulţime)
    O limită pentru tipul interval
    Un selector ntr-o instrucţiune Case.
Operaţiile  care   se   pot   face   cu   valorile   reale   snt  : + (adunare), – (scădere), * (nmulţire), / (mpărţire). Rezultatul unei astfel de operaţii este de tip real, chiar dacă una din valori este de tip ntreg.
Pentru valorile reale snt permise operaţiile relaţionale <=, <, =, >, >= şi <>. Rezultatul unei astfel de operaţii este de tip logic, cu valorile True sau False.

Tipul enumerareTipul enumerare defineşte o mulţime ordonată de valori : se enumeră un şir de identificatori care desemnează valorile posibile. Primul identificator desemnează cea mai mică valoare, cu numărul de ordine zero. Ceilalţi identificatori desemnează succesorul valorii specificate de către identificatorul precedent. Identificatorii apar n ordinea crescătoare a valorii lor.
Tipul enumerare se defineşte n secţiunea Type astfel :
Type nume_tip = (identif,identif, … , identif);

Exemplu :

Type sex=(bărbat, femeie);
    Studii=(elementare, medii, superioare);

Variabilele de tip enumerare snt declarate n secţiunea var. Ele pot lua una din valorile nşirate n lista de enumerare.

Var    s:sex;
    Pregătire:studii;
    Limba:(engleza,franceza);

Aici variabila s poate să ia una din valorile bărbat sau femeie, variabila pregătire poate sa ia una din valorile superioare, medii sau elementare.
Tipul lgic este de fapt un tip de enumerare :
Type boolean=(False,True);

Operaţiile care se pot face cu valorile unui tip de enumerare snt următoarele :
    Atribuirea
S:=bărbat; studii:=superioare;
Limba:=germana;

    Determinarea numărului de ordine
Se face cu funcţia Ord. De exemplu Ord(bărbat) returnează valoarea 0, Ord(medii) returnează valoarea 1.

    Determinarea succesorului se face cu funcţia Succ sau a predecesorului se face cu funcţia Pred. De exemplu, prin instrucţiunea de atribuire :
Limba:=Succ(engleza);
Variabila limba va avea valoarea franceza, iar prin instrucţiunea :
Pregătire:=Pred(medii);
Variabila pregătire va avea valoarea elemetare.
ncercarea determinării succesorului ultimului element din listă sau a predecesorului primului element din listă, constituie o eroare.

    Comparaţia (<, <=, =, >=, >, <>). Două valori v1 şi v2 snt ntr-una din relaţiile anterioare dacă Ord(v1) şi Ord(v2) snt n aceiaşi relaţie. De exemplu, comparaţia “elementare < superioare” furnizează rezultatul True, deoarece Ord(elementare)=0 este mai mic dect Ord(superioare)=2.

Tipul intervalFiind dat un tip ordinal, din acest tip se poate genera un nou tip, numit tipul interval. Definiţia unui interval indică valoarea constantă cea mai mică şi cea mai mare din interval (n sensul numărului de ordine) şi cuprinde toate valorile dintre ele. Sintaxa unui tip interval este :

Type nume_tip=valoarea_minimă..valoarea_maximă;

Se subliniază faptul că nu este permisă definirea unui interval al tipului real, deoarece acesta nu este de tip ordinal. Valoarea minimă trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea maximă.

1 Exemplu :

Type
    Indice=1..10;                {interval de integer}
    Litera=’A’..’Z’;                {interval de char}
    Zile=(Lu,Ma,Mi,Jo,Vi,S,Du);    {tip de enumerare}
    Zile_lucrat=Lu..Vi            {interval de tip enumerare}
Var
    I:indice;                    {valori posibile : 1, 2, …, 10}
    L:litera;                    {valori posibile : ‘A’,’B’, …,’Z’}
    Z:zile_lucrat;                {valori posibile : Lu,Ma, …, Vi}

O variabilă de tip interval moşteneşte proprietăţile variabilelor tipului de bază, dar valorile variabilei trebuie să fie numai din intervalul specificat. Dacă este validată opţiunea Range checking (meniul de opţiuni, comanda de opţiuni de compilare, grupa de erori de execuţie), sau dacă este prezentă directiva {$R+}, atunci n execuţia programului se va verifica apartenenţa valorii unei variabile de tip interval, la intervalul desemnat. n caz de neapartenenţă este semnalată o eroare de execuţie şi programul se opreşte. Implicit nu se efectuează nici o verificare, deoarece codul generat n acest caz, este mult mai scurt.

Program Prg_0021_Interval;
Uses Crt;

Type cifra=0..9;                             {Intervalul n care se pot lua valori}
Var C1,C2,C3:cifra;                      {Valorile posibile pt.C1, C2 si C3
                                                 snt 0,1, ...,9}
Begin
ClrScr;
{$R+}                                        {Se activează directiva de verificare}
C1:=5;                                       {Valoare validă}
C2:=C1+3;                                    {Valoare validă}
{$R-}                                        {Se dezactivează directiva de verificare}
C3:=15;                                      {Valoare invalidă,dar nu se semnalează
                                                 eroare}
{$R+}                                        {Se activează directiva de verificare}
C3:=15;                                      {Valoare invalidă,dar se semnalează
                                                 eroare}

End.


Tipul mulţime


Un tip mulţime (Set) se defineşte n raport cu un tip de bază, care trebuie să fie un tip ordinal. Dndu-se un asemenea tip de bază, valorile posibile ale tipului Set snt formate din mulţimea tuturor submulţimilor posibile ale tipului de bază, inclusiv mulţimea vidă.
Tipul mulţime se defineşte astfel :
Type nume_tip=Set of Tip_de_bază;

unde :

Tip_de_bază  este tip ordinal (char, interval, enumerare, logic).

Cu   toate   că  tipurile  ntregi snt  ordinale,  nu  este  permis  dect  tipul set of byte. Dacă tipul de bază are ‘N’ valori, tipul mulţime va avea 2N valori, cu restricţia ca n<=256.
Exemplu :

Type cifre=5..7; {tip interval}
         Mult=set of cifre;
Var m:mult;

Variabila ‘m’ poate să aibe 8 valori : [5], [6], [7], [5,6], [5,7], [6,7], [5,6,7] şi [], ultima valoare reprezentnd mulţimea vidă.
O valoare tip mulţime poate fi specificată printr-un constructor (generator) de mulţime. Un constructor conţine specificarea elementelor separate prin virgule şi nchise ntre paranteze pătrate.
[element, element, …, element]
Un element de tip mulţime poate să fie :
    O valoare specificată
    Un interval de forma :
Inf..sup
Unde :
Valorile inf şi sup precizează valorile limitelor inferioare şi superioare.
Att elementul, ct şi limitele de interval pot fi expresii. Construcţia [] reprezentnd mulţimea vidă. Dacă sup<inf, atunci nu se generează nici un element.

Exemplu :

Program tipmult;
Type octet=0..255; {tip interval}
    Numar=set of octet;
    Cuvint=set of char;
    Culoare=(alb,gri,negru); {tip enumerare}
    Nuanta=set of culoare;
Var n:numar;
    c:cuvint;
    a:nuanta;
    i:integer;

Begin
    N:=[2..4,8,10..12];
    {elementele din constructor : 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12]
    i:=10;
    N:=[i-1..i+1, 2*i,30];
    {elemente : 9, 10, 11, 20, 30}
    c:=[‘A’..’C’,’K’,’S’];
    {elemente : ‘A’,’B’,’C’,’K’,’S’}
    a:=[alb,gri];
End.

Dacă tipul de bază are ‘n’ valor, o variabilă tip mulţime corespunzătoare tipului de bază, va fi reprezentată n memorie pe ‘n’ biţi, depuşi ntr-o zonă de memorie contiguă (continuă) de :
    (n div 8) +1 octeţi, dacă ‘n’ nu este divizibil cu 8;
    (n div 8) octeţi, dacă ‘n’ este divizibil cu 8.
De  exemplu, o  variabilă  de  tip  ‘set of char’  va  fi  reprezentat   pe 256 div 8, adică pe 32 octeţi.

Operaţii cu mulţimi

Operaţiile care se pot efectua cu valorile tip mulţime snt :
    +        reuniune
o valoare de tip ordinal
c este n a+b, dacă c este n a sau n b
    -        diferenţă
o valoare de tip ordinal
c este n a-b, dacă c este n a şi c nu este n b
    *        intersecţie
o valoare de tip ordinal
c este n a*b, dacă c este n a şi n b

Relaţiile referitoare la mulţimi

Dacă a şi b snt operanzi tip mulţime, atunci relaţia :
    a = b,  este adevărată dacă a şi b conţin aceleaşi elemente, altfel a<>b
    a<=b, este adevărată dacă fiecare element al lui a este de asemenea un element al lui b
    a>=b, este adevărată dacă fiecare element al lui b este de asemenea un element al lui a
    x in a, este adevărată, dacă primul operand este elementul operandului al doilea (apartenenţă). Primul operand este de tip ordinal t, al doilea operand  este  de tip mulţime, al cărui tip de bază este compatibil cu tipul t.

n operaţiile şi relaţiile de mai sus, a şi b trebuie să fie tipuri mulţime compatibile. Dacă se notează cu elmin cea mai mică valoare ordinală a rezultatului unei operaţii cu mulţimi, iar cu elmax cea mai mare valoare ordinală a operaţiei, tipul rezultatului va fi set of elmin..elmax .
Constructorii pot fi folosiţi pentru scrierea mai comodă a unor condiţii. De exemplu, dacă ch este o variabilă tip caracter, condiţia :

If (ch=’T’) or (ch=’U’) or (ch=’R’) or (ch=’B’) or (ch=’O’) then {…}

poate fi exprimată prin :

if ch in [‘T’,’U’,’R’,’B’,’O’] then {…}
iar condiţia :

if (ch>=’0’) and (ch<=’9’) then {…}

poate fi exprimată prin :

if ch in [‘0’..’9’] then {…}

Exemplu : Verificarea operaţiilor cu mulţimi

Program operatiimultimi;
{Verificarea operatiilor cu multimi}
type
    multime=set of 1..10;
var
    a,b,int,reun,dif:multime;
    i:integer;

Begin
    a:=[1..3,7,9,10];
    WriteLn(‘Prima multime :’);
    For i:=1 to 10 do
        If i in a then write(I:3);
    WriteLn;
    b:=[4..6,8..10];
WriteLn(‘A doua multime :’);
For i:=1 to 10 do
    If i in b then write(i:3);
WriteLn;
Int:=a*b;   {9,10}
Reun:=a+b;   {1..10}
Dif:=a-b;   {1,2,3,7}
WriteLn(‘Intersectie :’);
For i:=1 to 10 do
    If i in int then write(i:3);
WriteLn;
WriteLn(‘Reuniune :’);
For i:=1 to 10 do
    If i in reun then write(i:3);
WriteLn;
WriteLn(‘Diferenta :’);
For i:=1 to 10 do
    If i in dif then write(i:3);
WriteLn;
End.

Tipuri pentru şir de caractere


n Turbo Pascal snt definite două categorii de şiruri de caractere :
    Cele “clasice”
    Cele “cu terminaţia nulă”

Valoarea unei variabile de tip şir de caractere este formată dintr-o succesiune de caractere. Şirurile clasice au lungime maximă de 255 de caractere, iar lungimea unui astfel de şir este specificată ntr-un octet care precede şirul. Şirurile cu terminaţia nulă au lungimea maximă de 65535 octeţi (64Ko). La această categorie de şiruri, primul octet nu mai memorează lungimea şirului, ci un caracter nul #0 semnalează sfrşitul  şirului. Ambele tipuri snt considerate ca fiind tipuri compuse.
Tipul şir de caractere “clasic” se specifică prin construcţia string[lungime] sau numai prin cuvntul cheie string. n primul caz ‘lungime’ reprezintă lungimea maximă a şirului de caractere, avnd valori de la 1 la 255. Un tip şir de caractere, fără specificarea atributului de lungime reprezintă un şir de lungime maximă, implicit egală cu 255. Variabilele de tip string[lungime] pot avea ca valori orice succesiune de caractere a cărei lungime, nu depăşeşte lungimea declarată. Valoarea actuală a atributului de lungime, este returnată de funcţia standard ‘Length’.
Variabilele de tip şir de caractere “clasice” snt memorate n locaţii succesive de memorie, pe “Lungime+1” octeţi, unde octetul de nceput conţine lungimea actuală a şirului. Această valoare poate fi modificată de  utilizator,  printr-o instrucţiune de atribuire de forma :
Sir[0]:=#nr;

sau

Sir[0]:=Chr(Ord(nr));

unde :

nr – este cuprins ntre 0 şi lungimea maximă admisă. Dacă nr are valoarea zero, atunci şirul este considerat vid.

O variabilă de tip şir “clasic” poate fi folosită n totalitatea ei, fie parţial, prin referirea unui caracter din şir. n primul caz referirea se face numai prin numele variabilei. n cel de-al doilea caz trebuie specificată ntre paranteze pătrate, poziţia caracterului din şir, printr-o construcţie de forma “ [expresie] “, unde expresia trebuie să aibe o valoare ntreagă n intervalul cuprins ntre 0 şi lungimea maximă declarată a şirului.
Asupra şirurilor de caractere se poate efectua operaţia de concatenare care se notează cu semnul plus (+). Dacă s şi t snt doi operanzi de tip şir de caractere sau de tip char, rezultatul concatenării s+t este compatibil cu orice tip de şir de caractere, dar nu şi cu tipul Char. Dacă şirul rezultat depăşeşte 255 de caractere, şirul se trunchiază după caracterul al 255-lea.
Operatorii relaţionali =, <>, <, >, <= şi >= compară şiruri de caractere, n conformitate cu ordonarea setului extins de caractere ASCII. Deoarece toate şirurile de caractere snt compatibile, pot fi comparate două valori arbitrare de tip şir.
O valoare de tip caracter este compatibilă cu o valoare de tip şir de caractere. Cnd aceste valori snt comparate, valoarea de tip caracter este considerată ca şi cum ar fi un şir de lungime 1 (unu).

Program Prg_0022_Concatenare;

Uses Crt;

Var
S1:String[10];                             {Şirul S1 are lungimea maximă = 10}
S2:String[20];                             {Şirul S2 are lungimea maximă = 20}
L:Integer;                                     {Lungimea şirului este un număr ntreg}

Begin
     ClrScr;
     S1:=’Borland’;                        {Şirul S1 este ‘Borland’}
     S2:=S1+’ ‘+’Pascal’;              {Şirul S2 se obţine prin adăugarea
                                                     unui spaţiu şi a şirului ‘Pascal’}
     L:=Length(S2);                       {Variabila L este egală cu lungimea
                                                     şirului S2}
     WriteLn(S2);                          {Se tipăreşte şirul S2}
     WriteLn(‘Lungime actuala = ‘,L);  {Se afişează lungimea şirului}

ReadKey;
End.

Introducerea tipului şir de caractere cu terminaţia nulă permite folosirea şirurilor de lungime mai mare ca 255. Primul octet nu mai memorează lungimea maximă actuală, ci conţine efectiv primul caracter din şir. Sfrşitul şirului este semnalat cu caracterul #0. Lungimea maximă este 65535. Conversia ntre şirurile clasice şi cele cu terminaţia nulă este realizată cu ajutorul funcţiilor StrPCopy şi  StrPas. Aceste funcţii, precum şi toate acele funcţii care prelucrează şirurile cu terminaţia nulă, snt depuse n unit-ul Strings.
Şirurile cu terminaţia nulă au următoarea declaraţie de tip :

Array[0..n] of char

Unde ‘n’ desemnează numărul caracterelor din şir, deci fără aracterul de sfrşit #0. Şirurile cu terminaţia nulă snt utilizate sub forma variabilelor de tip reper. Pentru acest scop a fost introdus un tip predefinit PChar astfel :
Type Pchar=^char;

Acest tip desemnează un tip reper, care reperează un şir de caractere cu terminaţia nulă. Tipul PChar este compatibil din punct de vedere al atribuirii cu un şir de caractere clasice. O variabilă de acest tip poate să primească şi o valoare tip reper cu funcţia Addr sau @.
La variabilele de tip şir de caractere de terminaţie nulă, la fel ca la şirurile clasice şi la tabele, se pot folosi indici. Astfel s[i] desemnează un reper la caracterul al i-lea al şirului.
La transmisia de parametri se permite ca parametrului formal de tip şir clasic să-i corespundă un parametru actual tip şir cu terminaţia nulă.

Tipul tablou


Tipul tablou este un tip compus, care constă dintr-un număr fixat de componente, fiecare componentă avnd acelaşi tip. La definirea tipului tablou trebuie precizat att tipul comun al componentelor, ct şi tipul indicilor, care stabileşte numărul componentelor tabloului.
Tipul tablou se defineşte printr-o construcţie de forma :

Type nume_tip=array[T1] of T2;

Unde :

T1 – este tipul indicelui, care trebuie să fie ordinal
T2 – este tipul componentelor şi care poate fi un tip oarecare.

T1 fiind ordinal, există un număr finit de valori, deci şi de componente.

Exemplu :

Type t=array[1..10] of integer;
Var a,b:t;

Fiecare componentă a unei variabile de tip tablou poate fi specificată explicit, prin numele variabilei urmat de indice, ncadrat de paranteze pătrate, de exemplu : A[7], B[9].
Fiind date două variabile de tip tablou, de acelaşi tip, numele variabilelor pot apărea ntr-o instrucţiune de atribuire.

Exemplu :

A:=B;

Această atribuire nseamnă copierea tuturor componentelor din membrul drept n membrul stng, adică instrucţiunea precedentă este echivalentă cu ciclul :
Var i:integer;
{…}
For i:=Liminf to Limsup do a[i]:=b[i];

Unde :

Liminf şi Limsup, desemnează limita inferioară şi limita superioară a indicilor. Tablourile furnizează un mijloc de a grupa sub acelaşi nume mai multe variabile cu caracteristici identice.
Pentru specificarea tipului indicelui T1 se folosesc de regulă intervale ale tipului ntreg. Deoarece T2 poate fi de orice tip, n particular poate fi tot un tip tablou. Astfel devine posibilă definirea tipului tablou multidimensional. Astfel :

Array[T1] of Array[T2] of T3

Reprezintă un tip tablou bidimensional (matrice). Accesul la o componentă oarecare, a unei variabile tab de acest tip, se realizează cu o construcţie de forma :

Tab[ind1][ind2]

Unde :

Ind1 – este o expresie de tip T1
Ind2 – este o expresie de tip T2

Această construcţie selectează elementul din linia ind1 şi din coloana ind2 a matricei tab. Se poate folosi şi o scriere simplificată : tipul poate fi scris sub forma :
Array [T1,T2] of T3;
Iar o referinţă sub frma :
Tab[Ind1,Ind2];

Exemplu :

Program Tablouri;
Type T1:Array[1..5] of Integer;
    T2:Array[0..3,0..5] of Real;
    T3:Array[‘a’..’c’,2..5] of Char;
    T4:Array[Char,Boolean] of Char;
Var   V1:T1; {5 componente de tip ntreg dintr-un vector}
    V2:T2; {4 x 6 = 24 componente de tip Real}
    V3:T3; {3 x 4 = 12 componente de tip Char}
    V4:T4; {256 x 2 = 512 componente de tip Char}

Se pot citi valorile de la tastatură sau se pot atribui n cadrul programului.

Exemplu :

V1[4]:=25;V1[5]:=V1[4]x2; {Vector}
V2[2,3]:=1.25

De la tastatură se citeşte cu Read (Read(V2[2,3]);)

Componentele unei variabile de tip tablou snt memorate n locaţii consecutive de memorie, n stil linie după linie. Spaţiul de memorie ocupat se obţine prin  nmulţirea lungimii n octeţi a unei componente cu numărul componentelor.

Program Prg_0023_MatriceBiDimensionala;

Uses Crt;

Type T1=Array[1..2,1..3] of Integer;

Var  V1:T1; {2 x 3 = 6 componente de tip intreg}

Begin
TextBackGround(1);TextColor(14);ClrScr;

GoToXY(29,3);Write('Matrice bidimensionala');
GoToXY(35,5);Write('Coloanele');
GoToXy(21,7);Write('ł                  ł                  ł');
GoToXy(21,8);Write('ł                  ł                  ł');
GoToXy(21,9);Write(' 1                2                3');
GoToXY(11,10);Write('╔══════════════╦══════════════╦═════════╗');
GoToXY(11,11);Write('ş V1[1,1] =        ş V1[1,2] =        ş V1[1,3] =        ş');
GoToXY(11,12);Write('╠══════════════╬══════════════╬═════════╣');
GoToXY(11,13);Write('ş V1[2,1] =        ş V1[2,2] =        ş V1[2,3] =        ş');
GoToXY(11,14);Write('╚══════════════╬══════════════╬═════════╝');
GoToXY(2,11);Write('Linia 1 >');
GoToXY(2,13);Write('Linia 2 >');

GoToXY(2,23);Write('Linia 1 Coloana 1 (V1[1,1]) = ');Read(V1[1,1]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(25,11);Write(V1[1,1]:4);

GoToXY(2,23);Write('Linia 1 Coloana 2 (V1[1,2]) = ');Read(V1[1,2]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(44,11);Write(V1[1,2]:4);

GoToXY(2,23);Write('Linia 1 Coloana 3 (V1[1,3]) = ');Read(V1[1,3]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(63,11);Write(V1[1,3]:4);

GoToXY(2,23);Write('Linia 2 Coloana 1 (V1[2,1]) = ');Read(V1[2,1]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(25,13);Write(V1[2,1]:4);

GoToXY(2,23);Write('Linia 2 Coloana 2 (V1[2,2]) = ');Read(V1[2,2]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(44,13);Write(V1[2,2]:4);

GoToXY(2,23);Write('Linia 2 Coloana 3 (V1[2,3]) = ');Read(V1[2,3]);
GoToXY(2,23);ClrEol;
GoToXY(63,13);Write(V1[2,3]:4);
GoToXY(1,23);


ReadKey;
End.

Tipul articol


Tipul articol este un tip compus format dintr-un număr de componente, numite cmpuri. Spre deosebire de tablouri, cmpurile pot fi de tipuri diferite. Fiecare cmp are un nume care este un identificator de cmp. Numărul componentelor poate să fie fix sau variabil. n primul caz spunem că avem o structură cu articole fixe, n cel de-al doilea caz, avem o structură cu variante.
Forma generală a unei structuri cu articole fixe este :

TipArt=Record
    Nume_cmp_1:Tip_1;
    Nume_cmp_2:Tip_2;
    {…}
    End;


Exemplu :

Type data=Record
    An:1900..2100;
    Luna: (Ian,Feb,Mar,Apr,Mai,Iun,Iul,Aug,Sep,Oct,Noi,Dec);
    Ziua:1..31;
    End;
Var Astazi:Data;

Tipul repern Turbo Pascal variabilele pot fi statice sau dinamice. Variabilele statice snt alocate n timpul compilării, iar spaţiul ocupat de ele n memorie nu poate fi modificat n execuţie. Ele există pe durata ntregii execuţii a blocului (program, procedură, funcţie). Variabilele statice snt declarate n secţiunea Var.
O variabilă poate fi creată şi distrusă dinamic n timpul execuţiei programului. O astfel de variabilă este denumită variabilă dinamică. Variabilele dinamice nu apar ntr-o declaraţie explicită, n secţiunea Var şi accesul la astfel de variabile nu se poate face direct.
Crearea şi distrugerea variabilelor dinamice se realizează cu procedurile New şi GetMem respectiv Dispose şi FreeMem. Aceste proceduri alocă, respectiv eliberează spaţiul de memorie pentru variabilele dinamice. Adresa zonei de memorie alocată unei variabile dinamice este depusă ntr-o variabilă de tip special, numită reper. Lungimea zonei de memorie atribuită unei variabile dinamice depinde de tipul variabilei dinamice : n funcţie de tip se alocă un număr variabil de de octeţi, variabilei respective. De exemplu, dacă tipul variabilei dinamice este Integer, se alocă 2 octeţi, iar dacă tipul este Real, se alocă 6 octeţi. n consecinţă, variabila de tip reper care va conţine adresa zonei alocate variabilei dinamice, trebuie să comunice procedurilor de alocare de memorie, tipul variabilei dinamice. Se menţionează că variabilele dinamice snt alocate ntr-o zonă specială de memorie, numită Heap.
Definirea unui tip reper se poate face n secţiunea Type,n felul următor:

Type tip_reper=^ tip_variabilă_dinamică;

Unde semnul ^ (caret) – semnifică o adresă.

Mulţimea valorilor tip_reper constă dintr-un număr delimitat de adrese. Fiecare adresă identifică o variabilă tip_variabilă_dinamică. La această mulţime de valori se mai adaugă o valoare specială, numită nil, care nu identifică nici o variabilă.
Limbajul permite ca n momentul ntlnirii tipului variabilei dinamice, aceasta să nu fi fost definită nainte, nsă acest tip trebuie declarat mai trziu, ntr-o declaraţie de tip.

Type rep=^Art; {Referire nainte}
    Art=Record
        X,Y:integer;
        End;
Var   R1,R2:Rep;    {Pentru reperarea variabilei dinamice tip Art}
    R3:^integer;    {Pentru reperarea variabilei dinamice tip Integer}
    R4:^Char;        {Pentru reperarea variabilei dinamice tip Char}

O altă facilitate a limbajului constă n posibilitatea utilizării tipurilor care se autoreferă, adică snt definite recursiv.

Type    Lista=^Articol;
    Articol=Record
        A,B:Integer;
        Urmator:Lista;
        End;
Var    L:Lista;

Aici tipul reper Lista, reperează un tip articol, n care n cmpul următor la rndul lui este de asemenea de tip Lista. Această facilitate poate fi folosită de exemplu, la alcătuirea listelor nlănţuite.
După crearea unei variabile dinamice a cărei adresă este depusă ntr-o variabilă de tip reper, ea poate fi accesată prin operaţia numită dereperare adică numele variabilei de tip reper este urmat de semnul ^ (caret). Acest semn poate fi urmat şi de un alt calificator (de cmp, de tablou). Dereperarea unei variabile de tip reper cu conţinut nil declanşează o eroare de execuţie.
Variabilele de tip reper snt alocate pe 4 octeţi (2 octeţi pentru memorarea adresei de segment, 2 octeţi pentru memorarea deplasamentului).
Operaţiile relaţionale care snt permise cu operanzii de tipul reper, compatibile snt egal (=) şi diferit (<>). Dacă p1 şi p2 snt două valori tip reper compatibile, relaţia p1=p2 este adevărată dacă snt egale părţile de segment şi deplasament.

Tipul pointerTipul predefinit pointer este un tip reper care nu are tip de bază. Astfel, o variabilă de acest tip poate să repereze o variabilă de tip arbitrar şi din această cauză acest tip se mai numeşte şi tip reper liber. Declararea se face astfel :

Var ReperLiber:pointer;
Variabilele de tip pointer nu pot fi dereperate. Scrierea simbolului ‘ ^ ‘ după o astfel de variabilă constituie o eroare. Variabilele de tip pointer snt utilizate pentru memorarea valorii unor variabile de tip reper legat. Unei variabile de acest tip i poate fi atribuită şi valoarea predefinită nil.
Valori de tip reper pot fi create şi cu operatorul @ şi cu funcţia standard Ptr. Aceste valori snt tratate ca şi cum ar fi repere pentru variabilele dinamice.

Compatibilitatea tipurilor


n anumite construcţii ale limbajului Turbo Pascal două tipuri trebuie să fie identice sau ele trebuie să fie compatibile sau compatibile doar din punct de vedere al atribuirii.

Tipuri identice
Identitatea de tip se impune ntre parametrii actuali şi parametrii formali variabili, adică cei specificaţi cu atributul Var.
Tipuri compatibile
Compatibilitatea de tipuri se impune n cazul expresiilor şi al operaţiilor de relaţie. Două tipuri snt compatibile atunci cnd este adevărată cel puţin una din următoarele afirmaţii :
    Cele două tipuri snt identice
    Ambele tipuri snt reale (real, simple, double, estended, comp)
    Ambele tipuri snt ntregi (integer, word, shortint, byte, longint)
    Ambele tipuri snt logice (boolean, wordbool, longbool)
    Un tip este un interval al celuilalt tip
    Ambele tipuri snt intervale ale aceluiaşi tip de bază
    Ambele tipuri snt tipuri mulţime, cu tipurile de bază compatibile
    Unul din tipuri este de tip string iar celălalt este de tip string sau char
    Unul din tipuri este pointer, iar celălalt este tip reper, dar două tipuri reper cu tipurile de bază diferite, nu snt compatibile.
    Ambele tipuri snt de tip procedură, unde numărul şi tipul parametrilor snt identice
Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica