referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Contabilitatea operatiunilor in devize

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Decontarea operatiunilor se face la un curs stabilit prin contract la încheierea tranzactiei si operabil în viitor, la livrarea sumelor. Acesta este cursul la termen, sau forward. Acest curs se determină tinând cont de diferentele de rată a dobânzii pentru monedele schimbate. Cursul la termen poate fi majorat cu reportul sau micsorat cu...

Varianta Printabila 


1

Contabilitatea operatiunilor n devize

 

         Devizele sunt titluri de credit folosite ca instrumente internationale de plată,

exprimate n valută, respectiv ntr-o monedă diferită de cea a tării de referintă

(cambii, cecuri, bilete la ordin, obligatiuni). Devizele pot fi exprimate ntr-o monedă convertibilă, sau ntr-una neconvertibilă.

Sunt considerate operatiuni n devize, operatiunile efectuate ntr-o altă deviză dect moneda natională.

Operatiunile n devize se clasifică după mai multe criterii:

1. După natura operatiunii, avem:

>• operatiuni de schimb la vedere;

> operatiuni de schimb la termen;

> operatiuni cu titluri n devize;

> credite si depozite n devize;

> operatiuni privind conturile curente, de corespondent, de depozit.

2. După natura participantilor, avem:

> operatiuni n devize cu clientela bancară si financiară;

> operatiuni n devize cu clientela nebancară;

^ operatiuni cu titluri n devize;

> operatiuni de swap.

Operatiunile de schimb n devize se clasifică n:

> operatiuni care nu generează risc de schimb, respectiv operatiuni care nu antrenează o intrare sau o iesire de devize n si din patrimoniul băncii;

> operatiuni care generează risc de schimb, respectiv operatiuni care antrenează o intrare sau o iesire de devize n si din patrimoniul băncii. Contabilitatea operatiunilor care generează risc de schimb, impune utilizarea conturilor „Pozitie de schimb" si „Contravaloarea pozitiei de schimb", deschise n cadrul bilantului si n afara bilantului, pe feluri de devize. Contul „Pozitie de schimb" reprezintă soldul net al patrimoniului ntr-o anumită deviză, iar acest patrimoniu este expresia riscului de schimb.

         „Pozitia de schimb" se clasifică n pozitie de schimb structurală si pozitie de schimb operatională.

         Pozitia de schimb structurală reflectă activele imobilizate exprimate n devize cum sunt:

> titlurile de investitii;

> părtile n societătile comerciale legate;

> titlurile de participare;

> titlurile activitătii de portofoliu;

> dotările pentru unitătile proprii din străinătate.

Pozitia de schimb operatională reprezintă diferenta dintre pozitia de schimb totală si pozitia de schimb structurală.

         Conturile 3721 „Pozitie de schimb" si 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb" sunt conturi de legătură ntre contabilitatea n devize si contabilitatea n lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active si pasive, prin nregistrarea n contul de rezultate a cstigurilor si /sau al pierderilor aferente evaluării operatiunilor n devize.

         Pozitia de schimb reprezintă soldul net al patrimoniului, la un moment dat, ntr-o anumită deviză.

         Pozitia de schimb este scurtă atunci cnd activele ntr-o monedă străină sunt mai mici dect pasivele n aceeasi monedă străină. Dacă activele sunt mai mari dect pasivele, pozitia de schimb este lungă.

 

1 Contabilitatea operatiunilor de schimb la vedere

Operatiunile de schimb la vedere reprezintă acele operatiuni de cumpărare si de vnzare a devizelor cu decontarea, de regulă, n cadrul unui termen maxim de două zile lucrătoare de la data ncheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit ntre părti (curs SPOT).

         Pentru schimbul fizic de monedă se utilizează conturile: 121 "Conturi de corespondent la bănci" si 122 "Conturi de corespondent ale băncii", iar pentru un schimb n moneda natională este utilizat contul 111 "Cont curent la BNR".

Evidenta contabilă a operatiunilor de schimb la vedere se tine cu ajutorul contului 372 "Conturi de ajustare"( n cadrul bilantului), si contului 931 "Operatiuni de schimb la vedere" ( n afara bilantului). De asemenea n afara bilantului se utilizează si contul 936 "Conturi de ajustare devize n afara bilantului".

         Toate cele 3 conturi mentionate prezintă conturi sintetice de gradul II, după

cum urmează:

3721 "Pozitie de schimb"

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

3723 "Conturi de ajustare devize"

3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului"

9311 "Lei cumpărati si ncă neprimiti"

9312 "Devize cumpărate si ncă neprimite"

9313 "Lei vnduti si ncă nelivrati"

9314 "Devize vndute si ncă nelivrate"

9361 "Pozitia de schimb"

9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

9363 "Conturi de ajustare devize"

         Conturile de ajustare sunt conturi bifunctionale. Contul 3721 "Pozitia de schimb" nregistrează sumele n devize achizitionate sau vndute. Se creditează la intrarea devizelor n patrimoniu si se debitează la iesirea acestora, n corespondentă

cu un cont de trezorerie. Contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb", este opus contului 3721, reflectnd n lei sumele intrate sau iesite din patrimoniu. El se debitează la cumpărarea devizelor si se creditează la vnzarea acestora. Valoarea n lei a devizelor schimbate, evidenŃiate n contul 3722, se actualizează la cursul zilei

cu ajutorul contului 3723 "Conturi de ajustare devize", n corespondentă cu un cont

de cheltuieli sau venituri, n functie de rezultat.

 

 

 

2 Contabilitatea operatiunilor de schimb la termen

Operatiunile de schimb la termen sunt considerate operatiunile de cumpărare si de vnzare a devizelor cu decontare după mai mult de două zile lucrătoare de la data ncheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit ntre părti.

1

Decontarea operatiunilor se face la un curs stabilit prin contract la ncheierea tranzactiei si operabil n viitor, la livrarea sumelor. Acesta este cursul la termen, sau forward.

         Acest curs se determină tinnd cont de diferentele de rată a dobnzii pentru monedele schimbate. Cursul la termen poate fi majorat cu reportul sau micsorat cu

deportul existent pentru valuta tranzactională.

         De exemplu, pentru a fixa cursul leu-euro, la termen de trei luni se procedează astfel: se cumpără euro la vedere la cursul de 36.000 lei si se dau cu mprumut pe o perioadă de trei luni, la o rată a dobnzii de 8%. Pe de altă parte, sau mprumutat lei pentru achizitionarea de euro, la o rată a dobnzii de 16%. După trei luni, un euro a creat o dobndă de 0,02 euro, iar cei 36.000 lei echivalenti o dobndă de 1.440 lei. Cursul leu/euro la termen de trei luni va fi 37.740: 1,02 = 37.000 lei. In acest caz, cursul la termen este mai mare dect cursul la vedere, 37.000 fată de 36.000, realiznd un report. In cazul invers, avem de-a face cu un deport.

         Operatiunile de schimb la termen sunt de două feluri: operatiuni de schimb speculative (la termen sec) si operatiuni de schimb de acoperire.

         Operatiunile de schimb „speculative" reprezintă operatiuni efectuate n cadrul unei serii succesive de cumpărări sau vnzări de devize, urmate de revnzăn sau răscumpărări, n scopul obtinerii unui profit, prin valorificarea unor oportunităti conjuncturale existente pe piată.

         Operatiunile de schimb la termen sec (speculative) se nregistrează n conturi n afara bilantului, la cursul de la data ncheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul contului 933 „Operatiuni de schimb la termen".

         Periodic, evaluarea angajamentului, la cursul la termen rămas de scurs, se nregistrează n conturile n afara bilantului 9363 „Conturi de ajustare devize" si

9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb".

         Operatiunile de schimb „de acoperire", sunt acele operatiuni efectuate cu scopul de a compensa sau reduce riscul provenind din variatia cursului de schimb care poate afecta un ansamblu omogen de elemente de activ, pasiv sau n afara bilantului, exprimate n devize.

         Evidentierea n contabilitate a operatiunilor de schimb la termen se face cu ajutorul următoarelor conturi:

372 "Conturi de ajustare"

933 "Operatiuni de schimb la termen"

9331 "Lei de primit contra devize de livrat"

9332 "Devize de livrat contra lei de primit"

9333 "Devize de primit contra lei de livrat"

9334 "Lei de livrat contra devize de primit"

9335 "Devize de primit contra devize de livrat"

9336 "Devize de livrat contra devize de primit"

934 "Report / deport calculat anticipat"

9341 "Report / deport de primit"

9342 "Report / deport de plătit"

936 "Conturi de ajustare devize n afara bilantului"

6361 „Pozitie de schimb"

9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb"

9362 „Conturi de ajustare devize"

Conturile 372 si 936 functionează n mod asemănător ca n cazul operatiunilor de schimb la vedere.

         Contul 9341 "Report / deport de primit" este un cont de pasiv. Se creditează cu deportul de primit la cumpărarea devizelor sau reportul de primit la vnzarea devizelor n corespondentă cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb", sau cu unul dintre conturile de operatiuni de schimb la termen (933) si se debitează la esalonarea reportului sau a deportului de primit n corespondentă cu contul 378 "Venituri de primit".

         Soldul contului reprezintă report/deport de primit, n lei, pentru deviza vndută si ncă nelivrată si pentru deviza cumpărată si ncă neprimită. Contul 9342 "Report / deport de plătit" este un cont de activ. Se debitează cu deportul de plătit la vnzarea devizelor (contul 9362) sau reportul de plătit la cumpărarea devizelor (contul 9334), si se creditează la esalonarea deportului sau reportului de plătit n corespondentă cu contul 377 "Cheltuieli de plătit".

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica