referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Activitatea de evaluare a intreprinderii

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Aceasta faza consta in definirea strategiei viitoare a intreprinderii. Aceata etapa se realizeaza impreuna cu conducerea administrativa a intreprinderii si cu sponsorul de proiect (actionarii/asociatii/proprietarul). Se stabileste un proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada viitoare de 5-8 ani si se solicita...

Varianta Printabila 


1

Activitatea de evaluare a intreprinderii

 

 

 

Etapele activitatii de evaluare

Activitatea de evaluare a intreprinderii presupune parcurgerea a trei etape esentiale: etapa initiala, realizarea proiectului si elaborarea concluziilor evaluarii.

1. Etapa initiala, care cuprinde, la randul ei, trei faze: cunoasterea preliminara, pregatirea evaluarii si cercetarea pietei.

A. Cunoasterea preliminara, care consta in prima luare de contact cu factorii decizionali din intreprindere si primirea documentatiei minimale in care se prezinta aspecte generale si sarcinile pentru echipa de evaluatori.

Cunoasterea preliminara se poate realiza in doua moduri:

- prin cumpararea “Caietului de sarcini”, atunci cand selectia echipei de evaluatori se realizeaza prin licitatie publica;

- prin vizita la intreprindere si discutii preliminare cu factorii decizionali, atunci cand alegerea echipei de evaluatori se realizeaza prin negocierea directa.

B. Pregatirea evaluarii

Aceasta faza cuprinde:

- intocmirea planului de lucru pentru atingerea tintelor proiectului,

- constituirea echipei de lucru ;

- intocmirea planurilor individuale de lucru ;

- stabilirea bugetului de timp si evaluarea timpului in scopul determinarii costurilor ;

- intocmirea ofertei tehnice si a ofertei financiare.

C. Cercetarea pietei si investigatii

In aceasta faza se culeg informatii despre piata de desfacere si vanzari similare.

2. Etapa de realizare a proiectului, care cuprinde trei faze: analiza diagnostic, elaborarea previziunilor si

evaluarea propriu-zisa.

A. Analiza diagnostic

Analiza diagnostic are ca obiect identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a constrangerilor (analiza SWOT) ce decurg din analiza situatiei existente si a actiunilor viitoare. Analiza nu are ca scop stabilirea masurilor administrative de ameliorare a situatiei existente. Analiza diagnostic urmareste determinarea starii generale a intreprinderii care este supusa evaluarii, luand in considerare mediul dinamic in care aceasta isi desfasoara activitatea, factorii perturbatori interni si externi si oportunitatile ce pot fi oferite.

         Analiza diagnostic poate avea diferite grade de detaliere si se poate referi la perioade diferite de timp (termen scurt, mediu sau lung). Analiza diagnostic se realizeaza prin urmatoarele tehnici si procedee, care se combina intre ele functie de

specificul sarcinilor si de strategia evaluatorului :

1) vizite in intreprindere si examinare vizuala: vizita generala si vizite pe domenii de activitate Vizitarea intreprinderii urmareste stabilirea climatului general, a starii activelor fixe, a amplasamentelor si disponibilitatilor de spatiu, a starii altor mijloace materiale si a resurselor umane. Evaluatorul va avea in vedere:fluxurile tehnologice, stocurile existente, produsele si gradul lor de complexitate, diferentierea subunitatilor, documentele primare utilizate in fabricatie, modul de lucru al personalului.

2) studierea documentelor puse la dispozitia evaluatorului de catre conducerea administrativa a intreprinderii

Analiza documentelor puse la dispozitie are ca scop formarea unei imagini generale asupra intreprinderii sustinuta de documente si comparearea indicatorilor in evolutie sau cu indicatori ai altor intreprinderi.

3) masuratori pe teren

Au ca scop stabilirea corecta a spatiilor destinate diverselor activitati in vederea utilizarii acestor marimi in calculele ulterioare.

4) interviu cu factorii de decizie si alti factori de executie

Interviurile au ca scop cunoasterea factorilor de raspundere din intreprindere si a opiniilor acestora despre intreprindere, cunoasterea activitatii fiecarei functiuni, primirea opiniilor si culegerea detaliilor asupra functiunilor si relatiilor dintre functiuni in trecut, prezent si viitor.

Structura generica a interviului pe functiuni este:

- definirea misiunii si rolului acesteia

- organizarea functiunii

- resurse umane si tendinta pe termen scurt

- resurse materiale si tendinta pe termen scurt

- sistemul de relatii cu alte functiuni

- elemente specifice functiunii

5) utilizarea chestionarelor scrise

Chestionarele au ca scop detalierea cu date si opinii a unor aspecte aflate in discutie in cadrul interviului. Chestionarele sunt intrebari grupate pe domenii de activitate pregatite de evaluator care se pun la dispozitia persoanelor cheie din intreprindere si care dupa completare sunt colectate si studiate de catre evaluator.

6) utilizarea fiselor de constatare a evaluatorului

Aceste fise au rolul de a sintetiza informatiile si datele culese de evaluator si formeaza baza redactarii raportului de evaluare la capitolul “analiza diagnostic”.

Aceste fise au referinte stabilite prin planul general si indicative pe evaluatori.

7) utilizarea instrumentelor de diagnostic

Aceste instrumente, dintre care cel mai cunoscut este grila de evaluare, asigura formarea unei opinii generale prin facilitarea observarii rapide a punctelor tari si slabe, evita omisiunile si cuantifica informatiile.

In realizarea acestei etape echipa de evaluatori va solicita conducerii administrative a intreprinderii punerea la dispozitie a urmatoarelor categorii de documente :

a) documente juridice:

- contractul si statutul de societate, actul de infiintare, acte aditionale, alte documente de stabilire a identitatii intreprinderii;

- contractele comerciale de aprovizionare si vanzari, contracte de asociere in participatiune;

- contracte de inchiriere, locatie de gestiune si concesionare, contracte de societate (participari la alte societati);

- contractul colectiv de munca , contractul de management;

- litigiile pe rol;

1

- contractele de credit bancar;

- titluri de proprietate, extrase de carte funciara.

b) documente tehnico- administrative:

- planuri de situatie, amplasament;

- planuri ale fluxurilor tehnologice;

- planuri de operatii tehnologice si de control a calitatii;

- organigrama si statul de functiuni.

c) documente financiar- contabile:

- bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, alte anexe la bilantul contabil, contul de numerar si balantele de verificare;

- raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori;

- bugetul de venituri si cheltuieli;

- procesele-verbale de control financiar;

- rapoartele de audit financiar;

- listele cu inventarul activelor corporale, reevaluarile efectuate si amortizarea scriptica la data respectiva;

- listele cu obiectele de inventar, animale, plantatii, stocuri;

- listele cu clientii debitori, vechimea debitelor;

- listele cu furnizorii creditori si vechimea creditelor;

- listele cu alti creditori.

B. Elaborarea previziunilor

Aceasta faza consta in definirea strategiei viitoare a intreprinderii. Aceata etapa se realizeaza impreuna cu conducerea administrativa a intreprinderii si cu sponsorul de proiect (actionarii/asociatii/proprietarul).

         Se stabileste un proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada viitoare de 5-8 ani si se solicita :

- programul de investitii si a surselor de finantare;

- programul de restructurare a intreprinderii (organizatorica, tehnologica, financiara, manageriala).

Previziunile se bazeaza pe analiza macroeconomica a sectorului de activitate si a tendintelor de dezvoltare /restrangere in viitor, a conjuncturii economice interne si internationale, a previziunilor de marketing.

         Previziunile au la baza ipoteze, scenarii si proiectii in viitor.

Perioada pentru care se fac proiectiile in viitor poate fi:

a) explicita sau discreta, pentru care numarul de ani se stabileste de evaluator functie de: durata de viata ramasa a mijloacelor fixe de baza, ciclul economic de viata al produselor, credibilitatea previziunilor, perioada de timp in care afacerea devine stabila, adica se asigura o rata anuala de crestere a vanzarilor si a profitului In general, pentru intreprinderi industriale cu o dotare tehnica normala si o piata de vanzare in crestere, previziunile se fac pe un numar de 5-10 ani. In unele tari numarul de ani este corespunzator cu perioada de rambursare a creditului pe termen mediu si lung (ex. Franta, pentru credit -bail 9 ani).

b) non-explicita, in care previziunile nu mai au credibilitate.

In scopul realizarii previziunilor evaluatorul parcurge urmatoarele etape:

 analiza diagnostic avand la baza situatia prezenta si istoricul intreprinderii din punct de vedere juridic, tehnic, comercial, managerial si resurse umane, economic-financiar cu specificarea punctelor tari si a punctelor slabe.

 depistarea si fundamentarea sanselor de viabilitate economica si de profitabilitate a activitatii intreprinderii

cu specificarea oportunitatilor si riscurilor avand la baza urmatoarele:

- strategia de ramura;

- posibilitatile de dezvoltare a pietei;

- programul de investitii;

- programul tehnic, de asimilare a noi produse;

- prognoza asupra concurentei;

- strategia de management;

- inflatia si tendintele de crestere a preturilor.

 proiectia in viitor a veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului.

 proiectia in viitor a patrimoniului, a necesarului de fond de rulment si a surselor pentru investitii.

 proiectia in viitor a fluxului de lichiditati.

 determinarea ratelor financiare clasice de lichiditate, solvabilitate, de gestiune si de rentabilitate pentru a se evalua impactul economic real al consumului de factori de productie asupra indicatorilor de eficienta.

Previziunile se fundamenteaza din punctul de vedere al scenariilor si al ipotezelor, sunt insotite de calculele efectuate, iar rezultatele se prezinta sub forma tabelara.

C. Evaluarea propriu-zisa

Cuprinde operatiile ce se efectueaza in vederea determinarii unei scari de valori ale intreprinderii.

3. Etapa concluziilor consta in elaborarea si prezentarea “Raportului de evaluare”, care cuprinde: concluziile analizei diagnostic, scara de valori stabilite dupa opinia evaluatorului, motivarea metodelor alese si fundamentarea previziunilor, reconcilierea rezultatelor.

4. Concepte si instrumente utilizate in evaluare

Principalele instrumente utilizate in procesul evaluarii sunt10:

Compunerea (tehnica dobanzii compuse)

Rata reala si rata nominala a dobanzii

Capitalizarea si actualizarea

Indicii si indicatorii statistici

 

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica