referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Indicatorii macroeconomiei

Categoria: Referat Economie

Descriere:

De regulă, se calculează prin scăderea din PIB a consumului de capital fix (amortizarea Am), adică PIN = PIB – Am; acest indicator este denumit si valoare adăugată netă. Produsul naŃional brut (PNB) exprimă valoarea productiei finale brute (de bunuri si servicii) obtinute de către agentii economici nationali atât în interiorul tării respective, cât si din activitatea
desfăsurată în alte tări...

Varianta Printabila 


1

INDICATORII MACROECONOMICI

 

         Evidentierea nivelului de dezvoltare economică, a tendintelor acesteia, precum si a modului n care sunt utilizate resursele de care o tară dispune se realizează cu ajutorul indicatorilor macroeconomici, determinaŃi n conditiile tărilor cu economie de piată cu ajutorul sistemului conturilor nationale (SCN).

         n calculul indicatorilor se utilizează atributele: „intern” si „national”; atributul „intern” cuprinde produsul sau venitul creat si consumat de către agenŃii economici care si desfăsoară activitatea n interiorul tării respective; atributul „naŃional” are n vedere apartenenŃa statală a agentilor economici indiferent dacă ei si desfăsoară activitatea n

propria tară sau n alte tări.

         n functie de sistemul de evidentă si măsurare utilizat, rezultatele macroeconomice se exprimă prin indicatori economici specifici n formă „brută” sau „netă”. Atributul „brut”, ce se conferă unui indicator, are n vedere includerea consumului de capital fix n calculul productiei finale, iar atributul „net” se utilizează cnd se elimină consumul de capital fix din calculul producŃiei finale (amortizare).

         Elementele cuprinse n conturile naŃionale, prin agregare, stau la baza calculării indicatorilor sintetici. Produsul global brut (PGB) exprimă, n formă monetară, productia de bunuri si servicii, dintr-o perioadă de timp, a agentilor economici dintr-o tară fără a fi deduse consumul intermediar si soldul veniturilor din muncă si proprietate cu restul lumii sau exteriorul. El implică duble sau multiple nregistrări, fapt care i conferă o valoare cognitivă redusă. Produsul intern brut (PIB) exprimă valoarea adăugată brută a bunurilor si serviciilor ajunse n ultimul stadiu al circuitului economic care au fost produse n interiorul unei tări de către agenŃii economici autohtoni si străini, ntr-o anumită perioadă de timp, de regulă, un an.

         Mărimea PIB se stabileste ca diferenŃă ntre produsul global brut (PGB)

si consumul intermediar (CI); PIB = PGB – CI. Produsul intern net (PIN) reflectă mărimea valorii adăugate nete a bunurilor economice destinate consumului final, care au fost produse n interiorul unei economii, de către agenŃii economici autohtoni si străini, ntr-un anumit interval de timp. De regulă, se calculează prin scăderea din PIB a consumului de capital fix (amortizarea Am), adică PIN = PIB

– Am; acest indicator este denumit si valoare adăugată netă. Produsul naŃional brut (PNB) exprimă valoarea producŃiei finale brute (de bunuri si servicii) obŃinute de către agentii economici naŃionali att n interiorul Ńării respective, ct si din activitatea

desfăsurată n alte tări.

         Determinarea mărimii PNB porneste de la PIB, la care se adaugă productia finală brută obtinută de agentii economici naŃionali n alte Ńări si din care se scade valoarea producŃiei realizate de agenŃii economici străini n interiorul Ńării respective. Ca urmare, PNB poate fi mai mare, mai mic sau egal cu PIB, n functie de soldul rezultatelor activitătii agentilor autohtoni n exterior si ale celor străini n interiorul Ńării de

referintă.

         PNB nominal reprezintă exprimarea n preturi curente ale perioadei n care au fost produse bunurile si serviciile. Pentru aprecierea corectă a

dezvoltării economiei este necesară determinarea PNB real, care reprezintă valoarea tuturor bunurilor si serviciilor finale produse ntr-un an si exprimate n preŃurile unui an 1

de referintă sau de bază (preturi constante). Raportul dintre PNB nominal si PNB real constituie deflatorul PNB-ului si este folosit n scopul determinării modificărilor

reale intervenite n productie. Deflatorul PNB-ului măsoară schimbarea medie a preŃurilor bunurilor si serviciilor produse; el este influenŃat de preturile fiecărui element

component – bunurile capital, serviciile guvernamentale, bunurile si serviciile de consum personal. Indicele preturilor bunurilor de consum surprinde schimbarea intervenită n media preturilor bunurilor si serviciilor achizitionate de consumatori.

         Dacă sunt cunoscute PNB nominal si indicele general al preturilor (IGP)

poate fi determinat PNB real:

 

Pentru a determina gradul de atragere si eficientă a diferitilor factori de productie, se poate determina si PNB potenŃial, care arată cantitatea potentială de bunuri si servicii ce s-ar putea produce cu resursele de muncă, pămnt si capital disponibile. Se determină ca produs ntre productivitatea medie, numărul persoanelor ocupate si numărul normal de ore ce ar trebui prestate de o persoană n timpul unui an – n conditiile n care n economie se realizează folosirea integrală a resurselor.

         Produsul national net (PNN) exprimă mărimea valorii adăugate nete, a bunurilor si serviciilor finale obtinute de agentii economici autohtoni, care actionează n interiorul tării si n afara acesteia, obtinută n decursul unei anumite perioade de timp, exprimată n preturile pietei.

         Se determină prin scăderea din produsul national brut a mărimii amortizării capitalului fix: PNN = PNB – Am. Evaluat la preturile factorilor de productie, PNN este denumit venit national (VN).

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica