referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Politica privind Dezvoltarea Regionala

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Concepte de baza privind politica de dezvoltare regionala
Politicile regionale reprezinta instrumente specifice, operationale, de realizare a obiectivelor strategice, respectiv modalitati de a pune parghiile de interventie a statului in serviciul solutionarii problemelor dezvoltarii economice regionale.

Varianta Printabila 


1

Politica privind dezvoltarea regionala

 

O regiune poate fi definita ca o zona a unui teritoriu avand un ansamblu de

caracteristici (proprii) distincte si consistente (acestea putand fi fizice sau umane)

care ii confera o anumita unitate semnificativa si care o distinge de alte zone

invecinate.

 

Conceptul de regionalizare considera regiune drept una dintre cele mai bune forme

de organizare spatiala a informatiei, iar regiunle functionale sunt socotite de o

importanta majora pentru procesul si obiectivele planificarii si dezvoltarii, istorice,

naturale, de planificare, subdezvoltate.

 

O regiune de dezvoltare este un teritoriu care formeaza, din punct de vedere

geografic, o unitate neta sau un ansamblu similar de teritorii in care exista

continuitate, in care populatia poseda anumite elemente comune, dorind sa-si

pastreze specificitatea astfel rezultata, dar, si sa se dezvolte cu scopul de a stimula

progresul cultural, social si economic.

 

Ariile prioritare permit structurarea unor programe specifice de dezvolate in

domenii precum industria, agricultura, somajul, mediul inconjurator, etc., avand ca

actori nu numai guvernul, ci si autoritatile de la nivel teritorial sau local. Ariile

prioritare definite ca subregiuni sau grupuri de localitati sunt utile pentru

reducerea disparitatilor intra-regionale.

NUTS-Nomencaltorul Unitatilor Teritoriale Statistice.

 

Concepte de baza privind politica de dezvoltare regionala

Politicile regionale reprezinta instrumente specifice, operationale, de realizare a

obiectivelor strategice, respectiv modalitati de a pune parghiile de interventie a

statului in serviciul solutionarii problemelor dezvoltarii economice regionale.

Imperative ale politicilor regionale:

-realizarea unei distributii echilibrate a veniturilor si a conditiilor de viata pe plan

regional;

-diminuarea, in anumite limite, a somajului pe regiuni;

-micsorarea riscului scaderii populatiei unei regiuni ca urmare a emigarii.

Planificarea regionala are 2 componente:

-componenta economico-sociala pentru atenuarea disparitatilor existente in

interiorul fiecarei regiuni;

-componentea fizica care vizeaza problemele ampasarii in teritoriu a edificiilor

economice si social-culturale.

Obiectivele

-promovarea progresului economic si social; dezvoltarea si ajustarea structurala a regiunilor cu intarzieri in dezvoltare; reconversia regiunilor grav afectate de declinul industrial; dezvoltarea zonelor rurale;

-dezvoltarea si ajustarea structurala a regiunilor ce au o densitate a populatiei

extrem de redusa (sub 8 locuitori/ km); solidaritatea intre regiunile prospere si cele mai putin prospere din zonele aflate in declin. diminuarea dezechilibrelor regionale existente; preintampinarea producerii de noi dezechilibre.

 

Principiile de baza:

-concentrarea efortului financiar asupra celor mai grave probleme;

-parteneriatul sau cooperarea;

-planificarea (3-6 ani);

-cofinantarea;

-sprijinul comunitar-supliment pentru cheltuielile stucturale ale statelor membre.

 

Tipuri de politici regionale.

-politici initiate la nivel central;

-politici ce sustin dezvoltarea intreprinderilor private;

-politici initiate la nivel local sau regional;

1

Caracteristicile politicii de dezvoltare regionala:

-dezvoltarea regiunilor aflate in intarziere sub aspect economic, fata de media

europeana de dezvoltare economica; reconversia zonelor industriale aflate in dificultate; diversificarea activitatilor zonelor agricole aflate in declin; ragenerarea cartierelor oraselor depopulate.

 

Instrumentele politicii de dezvoltare regionala(perspective istorica):

-“stimulente negative” fata de localizarea in zone algomerate, respective controlul

asupra localizarii;

-relocalizarea activitatilor economice in teritoriul national;

-crearea infrastructurilor adecvate(consultanta, sisteme informatice..)

masuri limitate de impulsionare a dezvoltarii;

-stimulente financiare acordate intreprinderilor (reduceri sau scutiri de impozite,

facilitate pentru amortizarea capitalului fix, angajarea fortei de miunca);

 

Instrumentele actuale ale pol. de dezv regionala

1.Fondurile structurale si de coeziune. Acestea se constitie din contributiile

financiare ale tarilor membre, proportional cu nivelul de dezvolare al acestora.

-Fondul Social European(FSE) in sprijinul pregatirii profesionale, a

recalificarii fortei de munca si reintegrarii tinerilor pe piata muncii.

-Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in scopul reducerii

dezechilibrelor regioale.

 

2.Fondul de Coeziune este destinat finantarii proiectelor din domeniul protectiei

mediului si al retelelor transeuropene asociate infrastructurilor de transport;

 

 

3.Programele Mediteraneene Integrate cu scopul de a sprijini cooperarea

descentralizata cu tarile din bazinul mediteranean aflat in afara UE.

 

4.Banca Europeana de Investitii care face apel la pietele de capital si la resursele

proprii, la dezvoltarea echilibrata si continua a pietei comune in interesul

Comunitatii.

 

Actorii dezvoltarii regionale

1. Comitetul Regiunilor reflecta atat dorinta statelor membre de a respecta

identitatea si prerogativele regionale si locale, cat si participarea regiunilor la

dezvoltarea si punerea in practica a politicilor UE.

Acesta are urmatoarele functii:

-apara principiul subsidiariatii;

-este organ consultative;

-joaca un rol important in procesul de integrare europeana.

-emite avize din proprie initiativa.

2.Institutiile die coordonare la nivel national sun organizate dupa modele

diferite:

- modelul britanic(un singur minister) sistemul dual (cu doua ministere)

-modelul frncez-un fel de autoritate delegate din cadrul UE si are un statut

special; modelul in care dezvoltarea regionala este in atributia drecta a

regiunilor(Austria, Germania, Belgia);

3.Agentiile pentru dezvoltarea regionala sunt create cu scopul echilibrarii

diferentelor de dezvoltare din cadrul unei regiuni si sustin imbunatatirea

conditiilor de viata ale oamenilor care traiesc in aceasta regiune, prin

aplicarea politicilor de dezvoltare

 

Agentie de dezvoltare regionala poate fi:

-orice fel de instittie care indeplineste o misiune care este in interesul comun

sau general al unui anumit teritoriu; orice institutie finantata de la buget, din afara domeniului administratiei centrale si locale si care poseda atributii pe linia scopului specific al promovarii dezvoltarii industriale in cadrul regiunilor; orice institutie cu baza regionala, cu finantare bugetara in afara administratiei centrale si locale destinata promovarii economiei; orice organizatie independenta neguvernamentala, ale carei scopuri includ in principal: dezvoltarea regiunilor, sustinerea administratiei de stat in implementarea sarcinilor legate de dezv. regionala.

Tipuri de agentii de dezv. regionala:

-agentii infiintate de guvernele centrale;

-agentii existente la nivelul autoritatilor locale si regionale;

-agentii independente, infiintate prin parteneriat public-privat;

Cele mai frecvent intalnite activitati la nivelul agentiilor de dezvoltare

regionala sunt:

-consultanta si asistenta pentru intreprinderi (creare/dezvoltare);

-studiu privind dezvoltarea economica a regiunilor sau sectorului,

(consultanta acordata intreprinderilor(in marketing, strategii de ramura,

restructurari);

-consultanta acordata comunitatilor regionale;

-banci de date;

Instrumentele de actiune ale agentiilor sunt impartite in trei categorii:

-acordarea de consultanta si asistenta informationala.

-finantare;

-crearea infrastructurii necesare.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica